Środowisko programistyczne

Możliwość uruchamiania aplikacji na Androida na Chromebooku to świetna sprawa. Daje użytkownikom dostęp do szerokiej oferty ekosystemu Androida, a deweloperom Androida – możliwość dotarcia do użytkowników ChromeOS.

ChromeOS zapewnia deweloperom aplikacji na Androida narzędzia do wdrażania i testowania aplikacji na Chromebookach. Aby zwiększyć komfort użytkowników, zweryfikuj aplikacje na różnych formatach.

Niezależnie od tego, czy wdrażasz aplikację na Androida bezpośrednio z ChromeOS (za pomocą Android Studio na Chromebooku) czy z innego urządzenia, możesz wdrożyć aplikację i debugować różne interakcje z Chromebookami za pomocą narzędzia Android Debug Bridge. Więcej informacji znajdziesz w krokach poniżej.

Włącz debugowanie ADB

Wcześniej używanie ADB na Chromebooku było możliwe tylko w trybie programisty. Od wersji Chrome 81 deweloperzy, którzy nie potrzebują powłoki, mogą wyłączyć na urządzeniach tryb programisty i nadal wdrażać tworzone przez siebie aplikacje bezpośrednio w ChromeOS. Aby to zrobić:

 1. Otwórz Ustawienia i włącz Linuksa, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

 2. Gdy Linux będzie dostępny, otwórz ustawienia Linuksa.

 3. Otwórz opcję Twórz aplikacje na Androida.

 4. Wybierz Włącz debugowanie ADB. Chromebook uruchomi się ponownie.

 5. Po ponownym uruchomieniu Chromebooka wyświetli się komunikat, że na urządzeniu mogą znajdować się aplikacje, które nie zostały pobrane ze sklepu z aplikacjami.

 6. Dzięki ADB możesz teraz wdrażać aplikacje na Chromebooku, uruchamiać polecenia debugowania i wchodzić w bezpośrednią interakcję z urządzeniem.

Aby mieć pewność, że aplikacja na Androida działa dobrze na różnych Chromebookach i w dostępnych formatach, Google zaleca przetestowanie jej na tych urządzeniach:

 • Chromebook z procesorem ARM
 • Chromebook z procesorami x86
 • Urządzenie z ekranem dotykowym i jedno urządzenie bez niego
 • Urządzenie konwertowalne, które może przełączać się między laptopem a tabletem
 • Urządzenie z rysikiem

Wdróż z ChromeOS

Po włączeniu debugowania ADB możesz wczytać aplikację na Androida bezpośrednio na urządzenie z ChromeOS przy użyciu Android Studio. Jeśli masz pakiet Android Package Kit (APK), możesz go załadować za pomocą terminala. Opisujemy je w kolejnych sekcjach.

Wdrażanie za pomocą Android Studio

Po skonfigurowaniu Android Studio i ADB zgodnie z opisem w tym przewodniku możesz przesłać swoje aplikacje do kontenera Androida na Chromebooku bezpośrednio z Android Studio. Chromebook pojawi się jako opcja w menu urządzenia:

Po przekazaniu aplikacji na Chromebooka pojawi się okno autoryzacji ADB. Po udzieleniu autoryzacji aplikacja zostanie uruchomiona w nowym oknie.

Teraz możesz wdrożyć aplikację na Chromebooku, przetestować ją i debugować.

Wdróż za pomocą terminala

Aby wdrożyć aplikację na Chromebooku przy użyciu terminala, wykonaj te czynności:

 1. W razie potrzeby zainstaluj ADB za pomocą tego polecenia:

  sudo apt install adb
  
 2. Połącz się z urządzeniem za pomocą tego polecenia:

  adb connect arc
  
 3. Pojawi się okno autoryzacji do debugowania USB. Przyznaj autoryzację:

 4. Zainstaluj aplikację z terminala za pomocą tego polecenia:

  adb install [path to your APK]
  

Wdróż z innego urządzenia

Jeśli nie możesz użyć poprzedniej metody i musisz przekazać aplikację z innego urządzenia, możesz połączyć urządzenie z ADB przez połączenie USB lub adres sieciowy.

Łączenie się z ADB przez sieć

Aby połączyć się z ADB przez sieć:

 1. Sprawdź, czy masz włączone debugowanie ADB.

 2. Aby uzyskać adres IP Chromebooka, wykonaj te czynności:

  • Kliknij zegar w prawym dolnym rogu ekranu.
  • Kliknij ikonę koła zębatego.
  • Kliknij typ sieci, z którą masz połączenie (np. Wi-Fi lub mobilna transmisja danych), a potem nazwę sieci.
  • Zapisz adres IP.

Połącz się z Chromebookiem:

 1. Wróć do komputera, z którego korzystasz, i użyj narzędzia ADB, by połączyć się z Chromebookiem, korzystając z jego adresu IP:

  adb connect <ip_address>
  
 2. Na Chromebooku, gdy pojawi się prośba o zezwolenie na debuger, kliknij Zezwól. Sesja ADB została nawiązana.

Rozwiązywanie problemów z debugowaniem ADB w sieci

Czasami po prawidłowym połączeniu urządzenie ADB pokazuje, że jest offline. W takim przypadku wykonaj te czynności, by rozwiązać problem:

 1. W Opcjach programisty wyłącz debugowanie ADB.
 2. Uruchom adb kill-server w oknie terminala.
 3. Ponownie włącz opcję Debugowanie ADB.
 4. W oknie terminala spróbuj uruchomić adb connect.
 5. Gdy pojawi się prośba o zgodę na debugowanie, kliknij Zezwól. Rozpocznie się sesja ADB.

Połącz z ADB przez USB

Aby przenieść pakiet APK z innego urządzenia do Chromebooka, uruchom ChromeOS w trybie programisty, aby można było skonfigurować Chromebooka i przekazać aplikacje z komputera hosta.

Aby włączyć tryb programisty, wykonaj te czynności:

 1. Włącz debugowanie ADB.
 2. Sprawdź, czy Twoje urządzenie obsługuje debugowanie USB.
 3. Naciśnij Control+Alt+T, aby uruchomić terminal ChromeOS.
 4. Wpisz shell, aby przejść do powłoki poleceń bash:

  crosh> shell
  chronos@localhost / $
  
 5. Wpisz te polecenia, aby skonfigurować urządzenie:

  $ sudo crossystem dev_enable_udc=1
  $ sudo reboot
  
 6. Po ponownym uruchomieniu otwórz terminal ponownie i uruchom to polecenie, aby włączyć ADB na porcie USB Chromebooka:

  $ sudo ectool usbpd <port number> dr_swap
  

Użyj tego polecenia przy każdym odłączeniu i ponownym podłączeniu kabla USB. Aby upewnić się, że Chromebook pracuje w trybie UFP (Upstreaming Port), możesz uruchomić ectool usbpd <port number>.

Aby ustanowić sesję ADB, wykonaj te czynności:

 1. Podłącz kabel USB do obsługiwanego portu w urządzeniu.
 2. Uruchom program adb devices z poziomu narzędzi platformy Android SDK na hoście, aby wyświetlić Chromebooka na liście urządzeń obsługiwanych przez ADB.
 3. Na Chromebooku kliknij Zezwól, gdy pojawi się prośba o zezwolenie na debuger. Sesja ADB została nawiązana.