Trình theo dõi thiết bị Android

Công cụ Trình theo dõi thiết bị Android đã không còn được dùng trong Android Studio 3.1 và bị xoá khỏi Android Studio 3.2. Các tính năng mà bạn sử dụng trong công cụ Trình theo dõi thiết bị Android đã được thay thế bằng các tính năng mới. Bảng dưới đây giúp bạn quyết định nên dùng tính năng nào để thay thế các tính năng đã ngừng hoạt động hoặc đã bị xoá.

Thành phần của Trình theo dõi thiết bị Android Công cụ bạn nên sử dụng
Dalvik Debug Monitor Server (DDMS)

Công cụ này không còn dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Trình phân tích tài nguyên Android trong Android Studio phiên bản 3.0 trở lên để phân tích mức sử dụng CPU, bộ nhớ và mạng của ứng dụng.

Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ gỡ lỗi khác, chẳng hạn như gửi lệnh đến một thiết bị đã kết nối để thiết lập tính năng chuyển tiếp cổng, chuyển tệp hoặc chụp ảnh màn hình, hãy sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (adb), Trình mô phỏng Android, Trình khám phá thiết bị hoặc cửa sổ Trình gỡ lỗi.

Traceview

Công cụ này không còn dùng nữa. Để kiểm tra tệp .trace được ghi lại bằng cách đo lường ứng dụng với lớp Debug, hãy ghi lại các dấu vết phương thức mới, xuất tệp .trace và kiểm tra mức sử dụng CPU theo thời gian thực của các tiến trình trong ứng dụng, hãy sử dụng Trình phân tích CPU của Android Studio.

Systrace

Nếu bạn cần kiểm tra các tiến trình hệ thống gốc và giải quyết vấn đề giật giao diện người dùng do hiện tượng rớt khung hình, hãy sử dụng systrace thông qua dòng lệnh hoặc công cụ Theo dõi hệ thống trong Trình phân tích CPU. Trình phân tích CPU có nhiều tính năng giúp phân tích mức sử dụng tài nguyên của các tiến trình trong ứng dụng.

Tracer for OpenGL ES Hãy sử dụng Trình kiểm tra GPU trong Android.
Trình xem phân cấp

Nếu bạn muốn kiểm tra hệ phân cấp khung hiển thị của ứng dụng trong thời gian chạy, hãy sử dụng công cụ Layout Inspector.

Nếu bạn muốn phân tích tài nguyên tốc độ kết xuất của bố cục trên ứng dụng, hãy sử dụng Window.OnFrameMetricsAvailableListener như mô tả trong bài đăng trên blog này.

Pixel Perfect Hãy sử dụng Layout Inspector.
Công cụ Quản lý lưu lượng truy cập mạng

Nếu bạn cần xem cách thức và thời điểm ứng dụng chuyển dữ liệu thông qua một mạng nào đó, hãy dùng Trình phân tích mạng.

Khởi động Trình theo dõi thiết bị Android

Để khởi động Trình theo dõi thiết bị độc lập trong Android Studio phiên bản 3.1 trở xuống, hãy nhập nội dung sau đây vào dòng lệnh trong thư mục android-sdk/tools/:

monitor

Sau đó, bạn có thể liên kết công cụ này với một thiết bị đã kết nối bằng cách chọn thiết bị từ ngăn Devices (Thiết bị). Nếu bạn gặp sự cố khi xem các ngăn hoặc cửa sổ, hãy chọn Window > Reset Perspective (Cửa sổ > Đặt lại phối cảnh) từ thanh trình đơn.

Lưu ý: Tại mỗi thời điểm, mỗi thiết bị chỉ có thể đính kèm một quy trình gỡ lỗi. Ví dụ: nếu đang sử dụng Android Studio để gỡ lỗi ứng dụng của bạn trên một thiết bị, bạn cần ngắt kết nối trình gỡ lỗi Android Studio khỏi thiết bị đó trước khi đính kèm một quy trình gỡ lỗi trong Trình theo dõi thiết bị Android.