Dane o użytkownikach w Google Play

Google Play dba o jakość aplikacji i wykorzystuje różne sygnały do oceny wygody użytkowników Twojej aplikacji. Aplikacje kwalifikują się do korzystania z niektórych funkcji tylko wtedy, gdy spełniają minimalne wymagania jakościowe.

Google Play ocenia jakość aplikacji na podstawie połączenia danych o użytkownikach i oceny w aplikacji, m.in. na podstawie liczby odinstalowań, liczby aktywnych użytkowników dziennie, liczby aktywnych użytkowników miesięcznie i liczby powracających użytkowników miesięcznie. Możemy też brać pod uwagę inne dane dotyczące jakości aplikacji, np. liczbę reklam na stronie, jej użyteczność, skuteczność, zawartość lub szczegółowość funkcji w porównaniu z aplikacjami z grupy porównawczej.

Dane o użytkownikach w funkcjach strony z informacjami w Google Play (beta)

Dane o użytkownikach są zwykle najsilniejszym wskaźnikiem jakości aplikacji. Progi są obecnie testowane w ramach programu wcześniejszego dostępu w celu określenia, czy na niektórych platformach Sklepu Play można stosować zabiegi poprawiające jakość. Aplikacje, które spełniają wszystkie te kryteria, kwalifikują się do tych form leczenia:

  • Współczynnik utraty użytkowników < 3,5%.
  • Liczba aktywnych użytkowników dziennie podzielona przez liczbę aktywnych użytkowników miesięcznie > 10%.
  • Miesięczna liczba powracających użytkowników > 5%.
  • Musisz też mieć wystarczającą liczbę użytkowników, którzy zainstalowali Twoją aplikację i korzystali z niej, aby dokładnie ocenić te dane w ciągu co najmniej 24 dni w okresie 30 dni.

Oprócz tego aplikacje muszą nadal spełniać nasze podstawowe wskaźniki jakości technicznej i progi niewłaściwego działania.

Do monitorowania danych możesz użyć statystyk w Konsoli Play (na karcie Porównaj z grupą porównawczą).