Bản tóm tắt về quyền riêng tư

Bản tóm tắt về quyền riêng tư là tài liệu tham khảo nhanh về một số API về quyền riêng tư hữu ích nhất trên Android, cũng như các phương pháp hay nhất mà bạn nên lưu tâm khi thiết kế ứng dụng.

Bạn cũng có thể tải bản tóm tắt này xuống ở định dạng PDF: