Giảm thiểu rủi ro bảo mật trong ứng dụng

Việc tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng sẽ giúp bạn duy trì sự tin tưởng của người dùng và tính toàn vẹn của thiết bị.

Trang này trình bày một số vấn đề bảo mật phổ biến mà nhà phát triển ứng dụng Android gặp phải. Bạn có thể dùng nội dung này theo các cách sau:

  • Tìm hiểu thêm về cách chủ động bảo mật ứng dụng của bạn.
  • Biết cách ứng phó nếu phát hiện thấy ứng dụng gặp một trong những vấn đề này.

Dưới đây là danh sách đường liên kết đến các trang riêng cho từng vấn đề, được sắp xếp theo danh mục dựa trên các tuỳ chọn kiểm soát OWASP MASVS. Mỗi trang bao gồm một bản tóm tắt, tuyên bố về mức độ tác động và các mẹo để giảm thiểu rủi ro cho ứng dụng của bạn.

MASVS-STORAGE: Bộ nhớ

Mô tả danh mục OWASP

MASVS-CRYPTO: Mật mã học

Mô tả danh mục OWASP

MASVS-NETWORK: Giao tiếp mạng

Mô tả danh mục OWASP

MASVS-PLATFORM: Tương tác với nền tảng

Mô tả danh mục OWASP

MASVS-CODE: Chất lượng mã

Mô tả danh mục OWASP