Tìm hiểu về Kotlin dành cho nhà phát triển Java

Kotlin có thể tương tác 100% với Java, vì vậy, bạn có thể đưa ít hoặc nhiều mã Kotlin vào ứng dụng của mình tuỳ thích. Thông qua các bài viết và lớp học lập trình trong lộ trình học tập về Java sang Kotlin, bạn có thể tìm hiểu cách viết mã Kotlin tự động, thêm Kotlin vào một ứng dụng hiện có và thiết lập liền mạch khả năng gọi qua mã Java. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách dùng Android Studio để chuyển đổi mã Java sang mã Kotlin.

Bắt đầu lộ trình