Cho dù bạn muốn bắt đầu sử dụng Kotlin hay muốn phát triển kiến thức chuyên môn của mình, thì các khoá đào tạo về Kotlin cho Android đều có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng.


Tìm hiểu cách lập trình

Nếu bạn có ít hoặc chưa có kinh nghiệm lập trình, khoá học này có thể giúp bạn tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng Android đơn giản trong Kotlin.

Tìm hiểu về Kotlin dành cho nhà phát triển

Nếu bạn đã biết Java, lộ trình ngắn này cung cấp cho bạn một tập hợp lớp học lập trình về Kotlin để cho bạn thấy những khái niệm cơ bản về Kotlin cũng như cách Kotlin có thể tương tác với Java.
Để biết thêm thông tin giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Kotlin, hãy xem khoá học này.

Tìm hiểu về Android nếu bạn đã biết Kotlin

Sau khi bạn nắm được kiến thức cơ bản về Kotlin, khoá học này sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm về lập trình Kotlin cho Android khi bạn xây dựng nhiều ứng dụng.

Nâng cao kiến thức về Android và Kotlin

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một loạt các tính năng nâng cao vào ứng dụng Android bằng Kotlin.
Tìm hiểu cách sử dụng coroutine, giải pháp đề xuất của Android để lập trình không đồng bộ trên Android.