Yêu cầu quyền truy cập vào các loại dữ liệu của Health Connect

Khi ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để phát hành, bước tiếp theo là yêu cầu quyền truy cập vào các loại dữ liệu mà bạn đã xem xét trước đó.

Gửi yêu cầu

Để yêu cầu quyền truy cập vào các loại dữ liệu, bạn cần điền vào Biểu mẫu khai báo dành cho nhà phát triển. Biểu mẫu này yêu cầu các thông tin chi tiết sau:

 • Tên ứng dụng
 • Tên gói ứng dụng
 • Số phiên bản ứng dụng
 • Mục đích của ứng dụng
 • Trường hợp sử dụng phù hợp cho ứng dụng của bạn
 • Nhà phát triển ứng dụng
 • Đầu mối liên hệ mà chúng tôi có thể liên hệ nếu có thắc mắc, là địa chỉ email liên kết với ứng dụng của bạn trong Play Console
 • Danh sách các loại dữ liệu và quyền tương ứng cần thiết cho ứng dụng của bạn
 • Lý do hợp lệ cho công việc đối với các quyền và loại dữ liệu mà bạn yêu cầu

Yêu cầu của bạn chỉ có hiệu lực đối với những ứng dụng đã xuất bản. Điều này không hạn chế hay ngăn bạn phát triển, tích hợp và kiểm thử ứng dụng vì các loại dữ liệu Health Connect có thể truy cập được trong môi trường cục bộ của bạn.

Quy trình yêu cầu

Sau khi bạn điền vào Biểu mẫu khai báo dành cho nhà phát triển, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi kiểm tra các điều kiện sau:

 • Thông tin có chính xác hay không.
 • Nếu ứng dụng được xuất bản trên Cửa hàng Play dựa trên tên gói được cung cấp.
 • Nếu ứng dụng được đăng chính sách quyền riêng tư trên trang Cửa hàng Play.

Trong quá trình xem xét, nếu một số điều kiện không được đáp ứng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể giải quyết.

Sau khi đánh giá yêu cầu đã sẵn sàng để xử lý, chúng tôi sẽ thông báo rằng yêu cầu của bạn đã được phê duyệt. Quá trình xử lý có thể mất chút thời gian. Khi được xử lý, ứng dụng của bạn sẽ được đưa vào danh sách cho phép để truy cập vào các loại dữ liệu. Những nội dung cập nhật này cần được phổ biến trong hệ thống của chúng tôi và có thể mất ít nhất một ngày làm việc. Sau khi hoàn tất, quyền truy cập sẽ có hiệu lực đối với ứng dụng đã phát hành của bạn trong Cửa hàng Play.

Đăng ký nhận lại bản cập nhật

Nếu ứng dụng của bạn có yêu cầu mới về loại dữ liệu hoặc nếu ứng dụng không còn hỗ trợ một loại dữ liệu nữa, bạn cần gửi yêu cầu mới bằng cách sử dụng biểu mẫu này. Khi chọn các loại dữ liệu và quyền tương ứng, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Bao gồm tất cả các loại dữ liệu hiện có mà ứng dụng vẫn sử dụng.
 • Bao gồm tất cả các loại dữ liệu mới mà ứng dụng yêu cầu.
 • Loại trừ tất cả các loại dữ liệu mà ứng dụng không cần nữa.
 • Hãy đảm bảo bạn cung cấp đúng mọi quyền truy cập được yêu cầu.

Nếu đã yêu cầu trước đó và có phiên bản ứng dụng mới, thì bạn không phải gửi yêu cầu mới chỉ để thay đổi phiên bản ứng dụng. Các quyền truy cập vào loại dữ liệu sẽ được liệt kê cho phép theo tên gói, bất kể phiên bản ứng dụng.

Hãy lưu ý mọi lỗi chính tả ngoài ý muốn trong tên gói của bạn khi đăng ký lại, vì mỗi lần gửi đều được coi là một yêu cầu cho một ứng dụng mới.

Không thể truy cập vào Health Connect

Nếu ứng dụng sức khoẻ của bạn được phát hành trên Cửa hàng Play và phát hành công khai nhưng bạn không yêu cầu quyền truy cập vào loại dữ liệu, thì người dùng cuối của bạn sẽ nhận được hộp thoại sau đây khi cố liên kết với Health Connect:

Hộp thoại cho người dùng biết ứng dụng không thể truy cập vào Health Connect.

Câu hỏi khác

Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp vấn đề khi truy cập, hãy liên hệ theo địa chỉ health-connect-support@google.com.