Kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng

Quá trình kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận giúp bạn trải nghiệm ứng dụng dưới góc độ của người dùng để tìm ra các vấn đề về khả năng hữu dụng mà có thể bạn chưa phát hiện ra. Việc kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận mang lại cơ hội cải tiến và hoàn thiện ứng dụng, giúp ứng dụng của bạn trở nên thân thiện hơn cho mọi đối tượng người dùng, kể cả với người khuyết tật.

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng tất cả các phương pháp mà tài liệu này mô tả:

 • Kiểm thử thủ công: tương tác với ứng dụng của bạn bằng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của Android.
 • Kiểm thử bằng công cụ phân tích: sử dụng các công cụ để khám phá những cơ hội giúp cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.
 • Kiểm thử tự động: bật tính năng kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận trong Espresso và Robolectric.
 • Kiểm thử người dùng: nhận ý kiến phản hồi từ những người tương tác với ứng dụng của bạn.

Kiểm thử theo cách thủ công

Quy trình kiểm thử thủ công đặt bạn vào vị trí của người dùng. Đối tượng AccessibilityService của Android thay đổi cách ứng dụng trình bày nội dung cho người dùng và cách người dùng tương tác với nội dung đó. Bằng cách dùng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận để tương tác với ứng dụng của mình, bạn có thể đóng vai người dùng trải nghiệm ứng dụng.

TalkBack

TalkBack là trình đọc màn hình tích hợp sẵn của Android. Khi TalkBack đang bật, người dùng có thể tương tác với thiết bị chạy Android mà không cần nhìn màn hình. Những người dùng bị khiếm thị có thể dùng ứng dụng của bạn thông qua TalkBack.

Bật TalkBack

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) rồi chọn TalkBack.
 3. Ở đầu màn hình TalkBack, hãy nhấn vào Bật/Tắt (On/Off) để bật TalkBack.
 4. Trong hộp thoại xác nhận, hãy chọn OK để xác nhận quyền.

Khám phá ứng dụng của bạn bằng TalkBack

Sau khi bật TalkBack, có 2 cách điều hướng thường dùng:

 • Điều hướng tuyến tính: vuốt nhanh sang phải hoặc sang trái để di chuyển qua các phần tử trên màn hình theo trình tự. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ để chọn phần tử hiện tại trên màn hình.
 • Khám phá bằng cách nhấn: kéo ngón tay trên màn hình để nghe đọc to nội dung ở bên dưới ngón tay bạn. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ để chọn phần tử hiện tại.

Để khám phá ứng dụng bằng TalkBack, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Vuốt qua từng phần tử theo trình tự.
 3. Khi bạn di chuyển, hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây:

  • Tính năng phản hồi bằng giọng nói dành cho mỗi phần tử có truyền tải nội dung hoặc mục đích phù hợp không? Tìm hiểu cách viết nhãn có ý nghĩa. * Các thông báo có súc tích không, hay dài dòng một cách không cần thiết?
  • Bạn có thể dễ dàng hoàn thành quy trình làm việc chính không?
  • Bạn có thể truy cập mọi phần tử bằng cách vuốt không?
  • Nếu xuất hiện cảnh báo hoặc các thông báo tạm thời khác, thì những nội dung này có được đọc to lên không?

Để biết thêm thông tin và các mẹo, hãy tham khảo Tài liệu dành cho người dùng TalkBack.

Không bắt buộc: Chế độ cài đặt của nhà phát triển TalkBack

Các chế độ cài đặt của nhà phát triển TalkBack có thể giúp bạn dễ dàng kiểm thử ứng dụng bằng TalkBack.

Để xem hoặc thay đổi các chế độ cài đặt của nhà phát triển, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) rồi chọn TalkBack.
 3. Chọn Cài đặt > Cài đặt nâng cao > Chế độ cài đặt của nhà phát triển:

  1. Mức đầu ra của nhật ký: chọn CHI TIẾT.
  2. Hiển thị đầu ra bằng giọng nói: bật chế độ cài đặt này để xem văn bản đầu ra được đọc bằng giọng nói TalkBack trên màn hình.

Tiếp cận bằng công tắc

Tính năng Tiếp cận bằng công tắc cho phép người dùng tương tác với các thiết bị chạy Android thông qua một công tắc thay vì màn hình cảm ứng. Có nhiều loại công tắc: thiết bị công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như các thiết bị do AbleNet, Enabling Devices, RJ Cooper hoặc Tecla* cung ứng; các phím trên bàn phím ngoài; hoặc các nút. Dịch vụ này có thể hữu ích cho những người dùng bị suy giảm chức năng vận động.

* Google không bảo lãnh cho các công ty này hay sản phẩm của họ.

Bật tính năng Tiếp cận bằng công tắc

Một cách để định cấu hình tính năng Tiếp cận bằng công tắc là dùng 2 công tắc. Một công tắc được chỉ định là công tắc "Tiếp theo" và di chuyển tâm điểm xung quanh màn hình, còn công tắc thứ hai là công tắc "Chọn" dùng để chọn phần tử được lấy tâm điểm. Để sử dụng phương thức 2 công tắc này, bạn có thể dùng bất kỳ cặp phím phần cứng nào.

Để thiết lập tính năng Tiếp cận bằng công tắc, trong đó dùng phím giảm âm lượng làm công tắc "Tiếp theo" và phím tăng âm lượng làm công tắc "Chọn", hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã tắt TalkBack.
 2. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 3. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận rồi chọn Tiếp cận bằng công tắc, sau đó chọn Cài đặt.
 4. Trên màn hình Lựa chọn ưu tiên về Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhớ tắt mục Tự động quét.
 5. Sử dụng phím giảm âm lượng làm công tắc "Tiếp theo":

  1. Nhấn vào Gán phím để quét > Tiếp theo.
  2. Khi hộp thoại mở ra, hãy nhấn phím giảm âm lượng. Hộp thoại sẽ hiện KEYCODE_VOLUME_DOWN.
  3. Nhấn vào OK để xác nhận và thoát khỏi hộp thoại.
 6. Sử dụng phím tăng âm lượng làm công tắc "Chọn":

  1. Nhấn vào Chọn.
  2. Khi hộp thoại mở ra, hãy nhấn phím tăng âm lượng. Hộp thoại sẽ hiện KEYCODE_VOLUME_UP.
  3. Nhấn vào OK để xác nhận và thoát khỏi hộp thoại.
 7. Để quay lại Lựa chọn ưu tiên về Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhấn nút quay lại.

 8. Không bắt buộc: Nếu đang dùng TalkBack 5.1 trở lên, bạn có thể chọn Phản hồi bằng giọng nói để bật tính năng phản hồi bằng giọng nói.

 9. Để quay lại màn hình chính của tính năng Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhấn nút quay lại.

 10. Ở đầu màn hình Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhấn vào Bật/Tắt để bật tính năng Tiếp cận bằng công tắc.

 11. Trong hộp thoại xác nhận, hãy chọn OK để xác nhận quyền.

Khám phá ứng dụng bằng tính năng Tiếp cận bằng công tắc

Để khám phá ứng dụng bằng tính năng Tiếp cận bằng công tắc, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Nhấn phím "Tiếp theo" (nút giảm âm lượng) để bắt đầu quét.
 3. Tiếp tục nhấn phím "Tiếp theo" cho đến khi bạn tới được mục mình muốn chọn.
 4. Chọn mục được đánh dấu bằng cách nhấn phím "Chọn" (nút tăng âm lượng).
 5. Khi bạn di chuyển, hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây:

  • Bạn có thể dễ dàng hoàn thành quy trình làm việc chính không?
  • Nếu có văn bản hoặc dữ liệu nhập khác, bạn có thể dễ dàng thêm và chỉnh sửa nội dung không?
  • Có phải các mục chỉ được làm nổi bật nếu bạn có thể thực hiện một thao tác với các mục đó?
  • Có phải mỗi mục chỉ được làm nổi bật một lần?
  • Tất cả các chức năng có sẵn thông qua cử chỉ trên màn hình cảm ứng cũng có sẵn dưới dạng các thành phần điều khiển có thể chọn hoặc các thao tác tuỳ chỉnh trong tính năng Tiếp cận bằng công tắc phải không?
  • Nếu bạn đang dùng TalkBack 5.1 trở lên và đã bật tính năng phản hồi bằng giọng nói, thì tính năng phản hồi bằng giọng nói dành cho từng phần tử có truyền tải nội dung hoặc mục đích phù hợp không? Tìm hiểu cách viết nhãn có ý nghĩa.

Không bắt buộc: Sử dụng tính năng chọn nhóm để xem tất cả các mục có thể quét

Chọn nhóm là một phương thức điều hướng Tiếp cận bằng công tắc cho phép bạn xem tất cả các mục có thể quét cùng một lúc. Tuỳ chọn này cho phép bạn thực hiện kiểm thử nhanh để xem các phần tử trên màn hình có được làm nổi bật chính xác hay không.

Để bật tính năng chọn nhóm, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận rồi chọn Tiếp cận bằng công tắc, sau đó chọn Cài đặt.
 3. Trên màn hình Lựa chọn ưu tiên về Tiếp cận bằng công tắc, hãy nhớ tắt mục Tự động quét.
 4. Chọn Phương thức quét > Chọn nhóm.
 5. Nhấn vào Gán công tắc để quét.
 6. Hãy đảm bảo rằng văn bản trong Công tắc chọn nhóm 1Công tắc chọn nhóm 2 trình bày rằng có một công tắc được gán cho mỗi mục. Nếu bạn làm theo các bước trong tài liệu này để bật tính năng Tiếp cận bằng công tắc, tức là các nút âm lượng đã được gán.

Để khám phá ứng dụng thông qua tính năng chọn nhóm của Tiếp cận bằng công tắc, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Nhấn phím "Chọn" (nút tăng âm lượng) để làm nổi bật tất cả các mục có thể hành động trên màn hình hiện tại. Hãy tìm hiểu các vấn đề sau:

  • Có phải chỉ những mục có thể hành động mới được làm nổi bật?
  • Tất cả các mục có thể hành động có được làm nổi bật không?
  • Mật độ của các mục được làm nổi bật có hợp lý không?
 2. Hãy chuyển sang một màn hình khác để xoá phần được làm nổi bật.

Để tìm hiểu thêm về cách người dùng có thể sử dụng tính năng chọn nhóm để di chuyển, hãy xem bài viết Mẹo sử dụng tính năng Tiếp cận bằng công tắc.

Điều khiển bằng giọng nói

Tính năng Điều khiển bằng giọng nói cho phép người dùng điều khiển thiết bị chạy Android bằng các lệnh thoại. Tính năng Điều khiển bằng giọng nói có trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên. Để kiểm thử tính năng Điều khiển bằng giọng nói trên ứng dụng của bạn, hãy tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng tính năng Điều khiển bằng giọng nói.

Kiểm thử bằng công cụ phân tích

Các công cụ phân tích có thể mở ra cơ hội cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận mà bạn có thể bỏ lỡ khi kiểm thử thủ công.

Kiểm tra giao diện người dùng trong Compose

Kích hoạt chế độ Kiểm tra giao diện người dùng Compose trên Compose Preview (Bản xem trước trong Compose) để cho phép Android Studio tự động kiểm tra giao diện người dùng Compose nhằm tìm các vấn đề về hỗ trợ tiếp cận. Android Studio kiểm tra để đảm bảo giao diện người dùng hoạt động trên nhiều kích thước màn hình bằng cách làm nổi bật các vấn đề như văn bản bị kéo giãn trên màn hình lớn hoặc độ tương phản màu thấp trong bảng vấn đề.

Nhấp vào nút Chế độ kiểm tra giao diện người dùng trong Compose để kích hoạt quy trình kiểm tra.
Đã kích hoạt chế độ Kiểm tra giao diện người dùng Compose với thông tin chi tiết trong bảng điều khiển vấn đề.
Công cụ kiểm tra giao diện người dùng trong Compose cho thấy giao diện người dùng của bạn trông như thế nào với nhiều loại khuyết tật về thị giác màu sắc.

Trình quét hỗ trợ tiếp cận

Ứng dụng Trình quét hỗ trợ tiếp cận sẽ quét màn hình rồi đề xuất các cách cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng. Trình quét hỗ trợ tiếp cận sử dụng Khung kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận để đưa ra nội dung đề xuất cụ thể sau khi xem xét nhãn nội dung, các mục có thể nhấp, độ tương phản, v.v.

Chúng tôi đã tích hợp Khung kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận trên Android trong Android Studio để giúp bạn tìm các vấn đề về hỗ trợ tiếp cận trong bố cục. Để mở bảng điều khiển, hãy nhấp vào nút báo cáo lỗi ! trong Layout Editor.

Bản minh hoạ Trình quét hỗ trợ tiếp cận Hình 1. Bản minh hoạ Trình quét hỗ trợ tiếp cận.

Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Báo cáo trước khi ra mắt trên Google Play

Nếu phân phối ứng dụng trên Google Play, bạn sẽ có quyền truy cập vào báo cáo trước khi ra mắt của ứng dụng đó. Google Play sẽ tạo báo cáo này ngay sau khi bạn tải một ứng dụng lên kênh phát hành bằng Google Play Console. Báo cáo trước khi ra mắt, cũng có trong Google Play Console, thể hiện kết quả kiểm thử mà Google Play thực hiện trên ứng dụng của bạn.

Cụ thể, Google Play chạy kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận bằng Khung kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận. Kết quả của các bài kiểm thử này xuất hiện trong một bảng trên thẻ Hỗ trợ tiếp cận của báo cáo trước khi ra mắt ứng dụng.

Bảng này sắp xếp các cơ hội cải thiện thành các danh mục sau:

Kích thước đích chạm
Các phần tử tương tác trong ứng dụng có một khu vực có thể làm tâm điểm hay kích thước đích chạm nhỏ hơn so với đề xuất.
Độ tương phản thấp
Các thực thể có cặp màu được dùng cho một phần tử văn bản và nền phía sau phần tử đó có tỷ lệ tương phản màu thấp hơn mức đề xuất.
Gắn nhãn nội dung
Các phần tử trên giao diện người dùng không có nhãn mô tả mục đích của phần tử.
Triển khai
Các thuộc tính được gán cho các phần tử trên giao diện người dùng khiến các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của hệ thống khó diễn giải các phần tử một cách chính xác. Ví dụ như khi xác định nội dung mô tả cho một nhãn View có thể chỉnh sửa và khi sử dụng một thứ tự truyền tải phần tử không khớp với bố cục logic của các phần tử đó.

Theo bảng này, báo cáo trước khi ra mắt đưa ra thông tin tổng quan nhanh về ứng dụng. Các thông tin tổng quan nhanh này thể hiện những cơ hội hàng đầu để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng trong từng danh mục. Chọn ảnh chụp màn hình để xem thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả nội dung cải thiện được đề xuất và danh sách đầy đủ hơn về các vị trí có thể áp dụng cùng nội dung cải thiện đó trong ứng dụng của bạn.

Hình 2 hiển thị một ví dụ về bảng xuất hiện trên thẻ Hỗ trợ tiếp cận của báo cáo trước khi ra mắt trong Google Play. Hình này cũng bao gồm một trong các phần tổng quan nhanh của ứng dụng, cho thấy nút Tiếp theo có kích thước đích chạm nhỏ hơn so với đề xuất.

Hình ảnh cho thấy báo cáo về tính năng Hỗ trợ tiếp cận trước khi ra mắt.
Hình 2. Bảng tóm tắt mẫu (bên trái) và ảnh chụp màn hình (bên phải) trong thẻ Hỗ trợ tiếp cận của báo cáo trước khi ra mắt.

Trình xem Automator của giao diện người dùng

Công cụ uiautomatorviewer cung cấp một GUI tiện lợi để quét và phân tích các thành phần trên giao diện người dùng hiện đang hiển thị trên thiết bị chạy Android. Bạn có thể sử dụng Automator trên giao diện người dùng để kiểm tra hệ thống phân cấp bố cục và xem những thuộc tính của các thành phần trên giao diện người dùng có thể quan sát được trên nền trước của thiết bị. Dựa trên thông tin này, bạn có thể tạo thêm nhiều chương trình kiểm thử chi tiết, chẳng hạn như bằng cách tạo bộ chọn giao diện người dùng khớp với một thuộc tính hiển thị cụ thể. Công cụ này nằm trong thư mục tools của SDK Android.

Trong hoạt động kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận, công cụ này sẽ hữu ích khi khắc phục các sự cố phát hiện thấy bằng những phương thức kiểm thử khác. Ví dụ: nếu quy trình kiểm thử thủ công cho kết quả là một khung hiển thị không có văn bản có thể đọc to theo yêu cầu hoặc một khung hiển thị đáng ra không phải là tâm điểm nhưng lại đang là tâm điểm, bạn có thể sử dụng công cụ này để hỗ trợ xác định nguồn gây ra sự cố.

Để tìm hiểu thêm về Trình xem Automator trên giao diện người dùng, hãy xem phần Viết phép kiểm thử tự động bằng Automator trên giao diện người dùng.

Tìm lỗi mã nguồn

Android Studio hiện các cảnh báo tìm lỗi mã nguồn cho nhiều vấn đề về hỗ trợ tiếp cận và cung cấp đường liên kết đến những vị trí liên quan trong mã nguồn của bạn. Trong ví dụ sau, một hình ảnh bị thiếu thuộc tính contentDescription. Nội dung mô tả bị thiếu sẽ dẫn đến thông báo sau:

[Accessibility] Missing 'contentDescription' attribute on image

Hình 3 đưa ra ví dụ về cách thông báo này xuất hiện trong Android Studio:

Một hình ảnh cho thấy Android Studio báo cáo nội dung mô tả bị thiếu trên một số hình ảnh.
Hình 3. Thông báo trong Android Studio cho biết thuộc tính contentDescription bị thiếu.

Kiểm thử tự động

Nền tảng Android hỗ trợ một số khung kiểm thử, chẳng hạn như Espresso, cho phép bạn tạo và chạy các quy trình kiểm thử tự động giúp đánh giá khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.

Espresso

Espresso là một thư viện kiểm thử trên Android được thiết kế nhằm giúp bạn kiểm thử giao diện người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thư viện này cho phép bạn tương tác với các thành phần trên giao diện người dùng đang kiểm thử trong ứng dụng của bạn và khẳng định rằng một số hành vi nhất định xảy ra hoặc các điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Để xem video tổng quan về quá trình kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận bằng Espresso, hãy xem video sau đây từ phút 31:54 đến phút 34:19: Thiết kế và kiểm thử toàn diện: Giúp ứng dụng của bạn dễ tiếp cận hơn – Google I/O 2016.

Phần này mô tả cách chạy hoạt động kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận bằng Espresso.

Bật tính năng kiểm tra

Bạn có thể bật và định cấu hình kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận bằng lớp AccessibilityChecks:

Kotlin

import androidx.test.espresso.accessibility.AccessibilityChecks

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
@LargeTest
class MyWelcomeWorkflowIntegrationTest {
  init {
    AccessibilityChecks.enable()
  }
}

Java

import androidx.test.espresso.accessibility.AccessibilityChecks;

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
@LargeTest
public class MyWelcomeWorkflowIntegrationTest {
  @BeforeClass
  public void enableAccessibilityChecks() {
    AccessibilityChecks.enable();
  }
}

Theo mặc định, các bước kiểm tra sẽ chạy khi bạn thực hiện bất kỳ hành động xem nào được xác định trong ViewActions. Mỗi lượt kiểm tra bao gồm thành phần hiển thị mà hành động được thực hiện, cũng như tất cả các thành phần hiển thị con. Bạn có thể đánh giá toàn bộ hệ thống phân cấp thành phần hiển thị của một màn hình trong mỗi lần kiểm tra bằng cách chuyển true vào setRunChecksFromRootView(), như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlin

AccessibilityChecks.enable().setRunChecksFromRootView(true)

Java

AccessibilityChecks.enable().setRunChecksFromRootView(true);

Đình chỉ các tập hợp con của kết quả

Sau khi Espresso chạy quy trình kiểm thử hỗ trợ tiếp cận trên ứng dụng, bạn có thể tìm thấy một số cơ hội cải thiện chức năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng chưa thể được giải quyết ngay lập tức. Để việc kiểm thử Espresso không tiếp tục thất bại vì những kết quả này, bạn có thể tạm thời bỏ qua những kết quả đó. Khung kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận (ATF) cung cấp chức năng này bằng cách sử dụng phương thức setSuppressingResultMatcher(), hướng dẫn Espresso đình chỉ tất cả kết quả đáp ứng biểu thức so khớp nhất định đã đề ra.

Khi thực hiện các thay đổi trên ứng dụng để giải quyết một khía cạnh về khả năng hỗ trợ tiếp cận, bạn sẽ nhận được lợi ích từ việc Espresso hiển thị kết quả cho nhiều khía cạnh khác về khả năng hỗ trợ tiếp cận. Vì lý do này, tốt nhất là bạn chỉ nên đình chỉ các cơ hội cải thiện đã biết.

Khi bạn tạm thời đình chỉ các phát hiện từ việc kiểm thử chức năng hỗ trợ tiếp cận (mà bạn dự định sẽ giải quyết sau này), điều quan trọng là không vô tình đình chỉ các phát hiện tương tự. Vì lý do này, hãy sử dụng trình so khớp có phạm vi hẹp. Để thực hiện, hãy chọn một trình so khớp để Espresso chỉ đình chỉ một kết quả nhất định nếu kết quả đó đáp ứng mỗi bước kiểm tra chức năng hỗ trợ tiếp cận sau đây:

 1. Các bước kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận thuộc một loại nhất định, chẳng hạn như kiểm tra kích thước đích chạm.
 2. Các bước kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận để đánh giá một phần tử trên giao diện người dùng cụ thể, chẳng hạn như một nút.

ATF xác định một số trình so khớp, giúp bạn xác định kết quả sẽ hiển thị khi kiểm thử Espresso. Ví dụ sau đây đình chỉ các kết quả kiểm tra liên quan đến độ tương phản màu sắc của một phần tử TextView. Giá trị định danh của phần tử là countTV.

Kotlin

AccessibilityChecks.enable().apply {
    setSuppressingResultMatcher(
        allOf(
          matchesCheck(TextContrastCheck::class.java),
          matchesViews(withId(R.id.countTV))
        )
    )
}

Java

AccessibilityValidator myChecksValidator =
  AccessibilityChecks.enable()
    .setSuppressingResultMatcher(
      allOf(
        matchesCheck(TextContrastCheck.class),
        matchesViews(withId(R.id.countTV))));

Kiểm thử người dùng

Cùng với các phương pháp kiểm thử khác trong hướng dẫn này, kiểm thử người dùng cũng có thể cung cấp các thông tin chuyên sâu có giá trị và cụ thể về khả năng hữu dụng của ứng dụng.

Để tìm người dùng có thể kiểm thử ứng dụng, hãy sử dụng các phương pháp sau:

 1. Liên hệ với các tổ chức, các trường cao đẳng hoặc trường đại học tại địa phương có nội dung đào tạo dành cho người khuyết tật.
 2. Liên hệ trong cộng đồng xã hội của bạn. Có thể có những người khuyết tật sẵn sàng trợ giúp.
 3. Liên hệ một dịch vụ kiểm thử người dùng (chẳng hạn như usertesting.com) và đặt vấn đề xem họ có thể kiểm thử ứng dụng của bạn cũng như đưa người dùng bị khuyết tật vào quá trình kiểm thử hay không.
 4. Tham gia diễn đàn hỗ trợ tiếp cận (chẳng hạn như Accessible) và đề nghị các tình nguyện viên dùng thử ứng dụng của bạn.

Để biết thêm mẹo, hãy xem phần kiểm thử người dùng của video sau, từ phút 31:10 đến phút 44:51: Hậu trường: Những điểm mới trong tính năng hỗ trợ tiếp cận trên Android – Google I/O 2016.