Chỉ mục SDK của Google Play cung cấp thông tin chi tiết và dữ liệu sử dụng cho các SDK thương mại phổ biến trên Google Play, nhờ vậy, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc một SDK nào đó có phù hợp với doanh nghiệp và người dùng của bạn hay không.

Tìm trong hơn 100 SDK thương mại thông dụng nhất và thông tin chi tiết về từng SDK trong số đó.

Xem xét các tín hiệu về độ tin cậy và an toàn của SDK trước khi thêm vào ứng dụng. Xem tình hình sử dụng phiên bản, quyền mà SDK yêu cầu trong ứng dụng và tỷ lệ giữ chân người dùng.
Hãy truy cập đường liên kết đến hướng dẫn của SDK về loại dữ liệu mà SDK đó thu thập cũng như lý do thu thập, nhằm giúp bạn điền vào Biểu mẫu An toàn dữ liệu của ứng dụng.
Xem nhà cung cấp SDK nào khai báo rằng SDK của họ tránh được mã có thể khiến ứng dụng vi phạm chính sách của Google Play.
Nhà cung cấp SDK có thể xác nhận quyền sở hữu và đăng ký SDK của họ trên Google Play SDK Console để xem số liệu thống kê và báo cáo sự cố, cũng như chia sẻ thông tin với các nhà phát triển. Các nhà cung cấp SDK có thể gửi cho bạn thông báo khẩn cấp thông qua Google Play Console và Android Studio. Hiện tại, nếu có vấn đề xảy ra, Google Play có thể cảnh báo bạn trước khi bạn ra mắt bản phát hành ứng dụng (trong cảnh báo này có thông tin về phiên bản gặp vấn đề).