Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Phát hành ứng dụng và trò chơi của bạn qua Google Play Console và phát triển hoạt động kinh doanh trên Google Play. Hưởng lợi từ các tính năng giúp bạn cải thiện chất lượng ứng dụng, thu hút đối tượng, kiếm doanh thu, v.v.
Thúc đẩy thành công dài hạn bằng cách cải thiện các yếu tố chính tạo nên chất lượng của ứng dụng, bao gồm nội dung, trải nghiệm người dùng và hiệu suất kỹ thuật
Ra mắt ứng dụng thành công nhờ những công cụ và chiến lược giúp bạn phát hành, quản lý và phân phối ứng dụng ra khắp thế giới
Đẩy nhanh tốc độ thu hút người dùng mới bằng các công cụ báo cáo và tối ưu hoá, bao gồm cả những thông tin chuyên sâu về thị trường chỉ có trên Google Play
Tạo dòng doanh thu bằng cách phát hành ứng dụng có tính phí hoặc cung cấp nội dung số/gói thuê bao
Các công cụ thu hút và thông tin chuyên sâu của chúng tôi giúp nhà phát triển giữ chân người dùng. Hãy khám phá các chiến lược giữ chân người dùng này để giúp ứng dụng của bạn thu hút được người dùng.

Bắt đầu sử dụng
Play Console ngay hôm nay