Near Field Communication (NFC) özelliğine genel bakış

Near Field Communication (NFC), genellikle bağlantı başlatmak için 4 cm veya daha kısa mesafe gerektiren bir dizi kısa mesafe kablosuz teknolojidir. NFC, az miktarda veri yükünü NFC etiketi ile Android destekli bir cihaz veya Android destekli iki cihaz arasında paylaşmanıza olanak tanır.

Etiketler karmaşıklık düzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Basit etiketler sadece okuma ve yazma semantiği sunar. Bazen de kartı salt okunur hale getirmek için tek seferlik programlanabilir alanlar bulunur. Daha karmaşık etiketler, matematik işlemleri sunar ve bir sektöre erişimi doğrulamak için kriptografik donanıma sahiptir. En karmaşık etiketler, etiket üzerinde çalışan kodla karmaşık etkileşimlere olanak tanıyan çalışma ortamları içerir. Etikette depolanan veriler de çeşitli biçimlerde yazılabilir, ancak Android çerçeve API'lerinin çoğu NDEF (NFC Veri Değişimi Biçimi) adlı bir NFC Forum standardını temel alır.

NFC özelliği bulunan Android destekli cihazlar, aynı anda üç ana çalışma modunu destekler:

  1. NFC cihazının pasif NFC etiketlerini ve çıkartmalarını okumasına ve yazmasına izin veren Okuyucu/yazıcı modu.
  2. NFC cihazının diğer NFC benzerleriyle veri alışverişi yapmasına olanak tanıyan P2P modu; bu işlem modu Android Beam tarafından kullanılır.
  3. Kart emülasyon modu: NFC cihazın kendisinin bir NFC kartı işlevi görmesini sağlar. Öykünülen NFC karta, NFC satış noktası terminali gibi harici bir NFC okuyucu üzerinden erişilebilir.
NFC ile İlgili Temel Bilgiler
Bu dokümanda, Android'in keşfedilen NFC etiketlerini nasıl işlediği ve uygulamayla ilgili verileri uygulamaları nasıl bilgilendirdiği açıklanmaktadır. Makalede ayrıca uygulamalarınızda NDEF verileriyle nasıl çalışabileceğinizden bahsediliyor ve Android'in temel NFC özellik grubunu destekleyen çerçeve API'lerine genel bir bakış sunulmaktadır.
Gelişmiş NFC
Bu dokümanda, Android'in desteklediği çeşitli etiket teknolojilerinin kullanılmasını sağlayan API'ler ele alınmaktadır. NDEF verileriyle çalışmadığınızda veya Android'in tam olarak anlayamadığı NDEF verileriyle çalışırken kendi protokol yığınınızı kullanarak etiketi ham baytlar halinde manuel olarak okumanız veya yazmanız gerekir. Bu gibi durumlarda Android, belirli etiket teknolojilerini algılama ve kendi protokol yığınınızı kullanarak etiketle iletişimi açma desteği sağlar.
Ana Makine Tabanlı Kart Emülasyonu
Bu dokümanda, Android cihazların güvenli öğe kullanmadan NFC kartı olarak nasıl çalışabileceği ve herhangi bir Android uygulamasının kart emüle etmesine ve doğrudan NFC okuyucuyla iletişim kurmasına imkan tanıması açıklanmaktadır.