Ağ işlemlerine genel bakış

Bu bölümdeki kılavuzlarda; ağa bağlanma, ağ bağlantısını izleme (bağlantı değişiklikleri dahil) ve kullanıcılara bir uygulamanın ağ kullanımı üzerinde kontrol verme ile ilgili temel görevler açıklanmaktadır. Ayrıca XML verilerinin nasıl ayrıştırılıp kullanılacağını açıklıyor.

Bu kılavuzlarda, ağ trafiğini en aza indirirken içerik indiren ve verileri verimli bir şekilde ayrıştıran Android uygulamaları oluşturmanın temel yapı taşları açıklanmaktadır.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili kılavuzlara bakın:

Kılavuzlar

Ağa bağlanma
Ağa bağlanmayı, HTTP istemcisi seçmeyi ve kullanıcı arayüzü iş parçacığının dışında ağ işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin.
Ağ kullanımını yönetme
Bir cihazın ağ bağlantısını kontrol etmeyi, ağ kullanımını kontrol etmek için tercih kullanıcı arayüzü oluşturmayı ve bağlantı değişikliklerine yanıt vermeyi öğrenin.
XML verilerini ayrıştırma
XML verilerini ayrıştırmayı ve kullanmayı öğrenin.