Khoá truy cập cho Android

 1. Trình quản lý thông tin xác thực là một thư viện Jetpack:

 2. Trình quản lý thông tin xác thực hỗ trợ các phương thức đăng nhập sau

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Thư viện ___ chứa các chức năng chính của Trình quản lý thông tin xác thực, bao gồm cả tính năng hỗ trợ về mật khẩu và khoá truy cập

 4. Người dùng có thể xác thực bằng cách nào khi sử dụng khoá truy cập được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Khoá truy cập an toàn hơn so với cơ chế xác thực 2 yếu tố qua tin nhắn SMS.

 6. Điều gì sẽ xảy ra nếu thiết bị của người dùng sử dụng khoá truy cập bị mất hoặc bị đánh cắp?

 7. Điều gì sẽ xảy ra với thông tin đăng nhập được tạo trước khi người dùng sử dụng khoá truy cập?

 8. Sử dụng mật khẩu mạnh là cách hiệu quả nhất để người dùng bảo vệ tài khoản của họ.

 9. Dữ liệu sinh trắc học của người dùng chỉ ở trên thiết bị và không bao giờ được lưu trữ trên máy chủ trung tâm (nơi dữ liệu có nguy cơ bị đánh cắp do rò rỉ dữ liệu).

 10. Khoá truy cập mang lại trải nghiệm người dùng chất lượng cao hơn so với mật khẩu vì: