Tích hợp dịch vụ hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng Android

 1. Đúng hay sai? Mọi người tương tác với thiết bị của mình theo cùng một cách.

 2. Hơn 1 ___ người khuyết tật.

 3. ___ cho phép người dùng tương tác với thiết bị Android bằng một hoặc nhiều công tiếp thay vì màn hình cảm ứng.

 4. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Trong hầu hết các trường hợp, những chế độ xem chuẩn như chế độ xem văn bản và nút đều được xây dựng để tương thích với khung Android và hỗ trợ tiếp cận ngay từ đầu. Trong một số trường hợp, bạn cần lấp đầy khoảng trống cho khung hỗ trợ tiếp cận bằng cách sử dụng ___.

 5. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Đối với tất cả các phần tử hình ảnh trong ứng dụng, chẳng hạn như văn bản và biểu tượng, ___ nên nằm trên một ngưỡng cụ thể.

 6. Nếu việc chọn một nút khiến hành động "gửi" xảy ra trong ứng dụng, nội dung mô tả của nút này phải là ___.

 7. Nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận nội dung web đề xuất tỷ lệ tương phản tối thiểu là ___ cho toàn bộ văn bản.