Kiến thức cơ bản về Kotlin: Bài kiểm tra về nội dung Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn

 1. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  ___ ___ là một môi trường phát triển tích hợp (hay IDE) dùng để xây dựng ứng dụng Android.

 2. Tệp bố cục tạo tự động trong dự án mới bạn tạo trong Android Studio có tên là gì?

 3. Tệp AndroidManifest.xml chứa thông tin quan trọng mà hệ thống Android cần để chạy ứng dụng. Trong danh sách dưới đây, hãy chọn 2 yếu tố được xác định trong AndroidManifest.xml.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Trong Android Studio, bạn sử dụng công cụ nào để tạo thiết bị ảo mới chạy trong trình mô phỏng?

 5. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  ___ là một hệ thống tự động hoá bản dựng sử dụng một ngôn ngữ riêng theo miền để mô tả cấu trúc dự án, cấu hình và phần phụ thuộc của ứng dụng.