Bài kiểm tra về khả năng tương thích

  1. Đúng hay sai? Cột mốc Nền tảng ổn định (Platform Stability) cho biết Android 11 đã tiếp cận các API hoàn chỉnh, các hành vi hoàn chỉnh liên quan trực tiếp đến ứng dụng cũng như các danh sách không phải SDK, nhờ vậy bạn có thể cập nhật thư viện và ứng dụng của mình.

  2. Có hai loại thay đổi chính về khả năng tương thích — loại áp dụng cho mọi ứng dụng và loại chỉ áp dụng cho ứng dụng dựa trên phiên bản ___ đã khai báo.

  3. Đâu là bước đầu tiên để đảm bảo khả năng tương thích với Android 11?

  4. Thời điểm nào là thời điểm thích hợp nhất để phát hành bản cập nhật về khả năng tương thích với Android 11?

  5. Trên Android 11, các thay đổi về khả năng tương thích với ứng dụng (App Compatibility Change) giúp nhà phát triển ___.