Android 11 — Tuần 10 — Bài kiểm tra về trò chơi và nội dung đa phương tiện

  1. Đúng hay sai? Nếu người dùng mở trò chơi trước khi trò chơi có cơ hội cập nhật, hệ thống có thể kích hoạt bản cập nhật ngay trong bối cảnh của trò chơi thông qua API bản cập nhật trong ứng dụng.

  2. ___ giúp đảm bảo người chơi đang sử dụng tệp nhị phân chưa bị sửa đổi và do Google Play cài đặt. Thứ hai, ___ thông báo cho nhà phát triển về tính toàn vẹn của thiết bị nơi tệp nhị phân đang chạy.

  3. Dễ dàng chuyển nội dung phát từ thiết bị này sang thiết bị khác (gọi là tính năng chuyển đổi nội dung đa phương tiện liền mạch) đơn giản bằng cách nhấn vào biểu tượng Bluetooth.

  4. Nhận định nào sau đây là đúng về tính năng đăng ký trước – nay có trong trình đơn mới của Google Play Console?

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  5. Android 11 ra mắt một hằng số mới về khả năng của mạng tên là ___ vì mạng 5G có thể thay đổi linh động hành vi đo lượng dữ liệu của mạng trong khi kết nối vẫn đang hoạt động.