Android 11 – Tuần 9 – TV

Tìm hiểu các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có để xây dựng ứng dụng cho Android TV.

 

Android không chỉ dành cho điện thoại

Video Không bắt buộc

Hãy xem đoạn giới thiệu mở đầu để chuẩn bị cho các hoạt động trong khóa học này.

Android TV: Các phương pháp tốt nhất để tương tác với ứng dụng

Không bắt buộc

Tìm hiểu về cách tùy chỉnh thư viện Leanback để có giao diện như mong muốn trong ứng dụng TV, tích hợp với các tính năng của Android TV giúp mọi người có thể khám phá cũng như kiểm soát nội dung, và dĩ nhiên là để đem lại trải nghiệm nội dung tuyệt vời.

Tính năng mới trên Android TV

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về các khoản đầu tư lớn vào Android TV cũng như các tính năng mới được tạo để giúp kết nối với người dùng TV.

Gói thuê bao tiện dụng

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về các gói thuê bao tiện dụng, một tính năng mới trên Google Play của Android TV cho phép người dùng đăng ký thuê bao ứng dụng bằng Tài khoản Google hiện có.

Cast Connect

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về Cast Connect, giải pháp kết hợp liền mạch Cast với Android TV để người dùng có thể truyền trực tiếp đến ứng dụng Android TV và sử dụng thiết bị điều khiển từ xa hoặc điều khiển bằng giọng nói để tương tác với nội dung.

Điều khiển đa phương tiện thông qua MediaSession

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm hỗ trợ phiên đa phương tiện vào một ứng dụng và tạo mối liên kết ràng buộc giữa nền tảng Android và các ứng dụng đa phương tiện.

Sử dụng phiên đa phương tiện

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách tạo và khởi động một phiên đa phương tiện để cung cấp dữ liệu phát.

Tăng mức độ tương tác trên Android TV bằng cách tích hợp với hàng Play Next

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm, cập nhật và xóa chương trình khỏi hàng Play Next, một thành phần trên giao diện người dùng hiển thị nội dung phù hợp nhất với người xem.

Trợ lý Google và các ứng dụng đa phương tiện

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách tích hợp Trợ lý Google vào ứng dụng đa phương tiện để người dùng có thể sử dụng lệnh thoại điều khiển ứng dụng.

Cast Connect với ứng dụng Android TV

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sửa đổi ứng dụng Android TV để ứng dụng trên thiết bị phát Cast hiện có có thể truyền nội dung và giao tiếp với ứng dụng Android TV.

Android 11 — Tuần 9 — Bài kiểm tra về TV

Kiểm tra kiến thức của bạn về các bản cập nhật mới nhất của nhà phát triển dành cho Android TV và nhận huy hiệu cho nội dung Android TV.