Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

Nội dung này đã quá cũ và không còn được duy trì. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất. Lộ trình này sẽ ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2023.

 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về WorkManager

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách dùng WorkManager trong video giới thiệu này của Bài học 6.

Giới thiệu về quy trình triển khai WorkManager

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách dùng WorkRequests và làm quen với các lớp cũng như chức năng của WorkRequests.

Làm việc trong nền bằng WorkManager

Lớp học mã

Tìm hiểu cách dùng WorkManager để viết mã cho những công việc đơn giản, sau đó thực hiện những công việc theo chuỗi phức tạp hơn kèm theo các quy tắc ràng buộc.

Dự án: Ứng dụng Water Me!

Lớp học mã

Ứng dụng Water Me! bao gồm danh sách các loài cây, một số thông tin về những loại thực vật đó và mô tả về tần suất tưới cây. Đối với từng loài cây, ứng dụng toàn diện này sẽ lên lịch nhắc về thời điểm tưới cây.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn về WorkManager và nhận huy hiệu WorkManager.