Di chuyển giữa các màn hình

Nội dung này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất. Lộ trình này sẽ ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2023.

 

Chào mừng bạn đến với Bài 3: Điều hướng

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về việc điều hướng trong ứng dụng, những hoạt động tương tác cho phép người dùng di chuyển qua lại giữa các phần nội dung trong ứng dụng.

Tập hợp trong Kotlin

Lớp học mã

Nắm rõ các tập hợp và cách điều khiển tập hợp bằng lambda cũng như những hàm có bậc cao hơn.

Hoạt động và ý định

Lớp học mã

Tạo một ứng dụng Words có nhiều hoạt động dùng ý định để di chuyển giữa các hoạt động, đồng thời truyền dữ liệu đến những ứng dụng khác.

Các giai đoạn trong vòng đời hoạt động

Lớp học mã

Tìm hiểu về vòng đời hoạt động và các trạng thái khác nhau của một hoạt động từ lần đầu tiên khởi động cho đến khi bị huỷ bỏ.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn để nhận được huy hiệu "Navigate between screens" (Di chuyển giữa các màn hình).