Đăng nhập vào Hồ sơ nhà phát triển để nhận huy hiệu dành cho người tham gia.

Trang web này dành cho học viên tham gia khoá học Phát triển Android qua lớp học về Kotlin. Hãy nhớ đăng nhập vào tài khoản Hồ sơ nhà phát triển và xác nhận huy hiệu tham gia ở bên dưới.

Đăng nhập ở phía trên cùng bên phải và nhấp vào biểu tượng bánh răng để truy cập vào Hồ sơ nhà phát triển của bạn.