Thay đổi về hành vi: Ứng dụng nhắm đến Android 12

Giống như các bản phát hành trước, Android 12 có các thay đổi về hành vi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Những thay đổi về hành vi sau đây chỉ áp dụng cho ứng dụng nhắm đến Android 12 trở lên. Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12, thì bạn nên sửa đổi ứng dụng để hỗ trợ những hành vi này cho phù hợp (nếu cần).

Ngoài ra, hãy nhớ tham khảo danh sách thay đổi về hành vi ảnh hưởng đến tất cả ứng dụng chạy trên Android 12.

Trải nghiệm người dùng

Thông báo tuỳ chỉnh

Android 12 thay đổi giao diện và hoạt động của thông báo hoàn toàn tuỳ chỉnh. Trước đây, thông báo tuỳ chỉnh có thể sử dụng toàn bộ khu vực thông báo cũng như cung cấp bố cục và kiểu riêng. Điều này dẫn đến các phản mẫu có thể gây nhầm lẫn cho người dùng hoặc gây ra vấn đề về khả năng tương thích bố cục trên nhiều thiết bị.

Đối với các ứng dụng nhắm đến Android 12, các thông báo có khung hiển thị nội dung tuỳ chỉnh sẽ không còn sử dụng khu vực thông báo đầy đủ; thay vào đó, hệ thống sẽ áp dụng một mẫu chuẩn. Mẫu này đảm bảo rằng các thông báo tuỳ chỉnh có cách trang trí giống như các thông báo khác ở mọi trạng thái, chẳng hạn như biểu tượng thông báo và thành phần mở rộng (ở trạng thái thu gọn) và biểu tượng, tên ứng dụng, và thuộc tính thu gọn của thông báo (ở trạng thái mở rộng). Hành vi này gần giống với hành vi của Notification.DecoratedCustomViewStyle.

Bằng cách này, Android 12 giúp tất cả các thông báo nhất quán về hình ảnh và dễ quét, với tính năng mở rộng thông báo quen thuộc và dễ tìm thấy cho người dùng.

Hình minh hoạ sau đây cho thấy một thông báo tuỳ chỉnh trong mẫu chuẩn:

Các ví dụ sau đây minh hoạ cách thông báo tuỳ chỉnh sẽ hiển thị ở trạng thái thu gọn và mở rộng:

Thay đổi trong Android 12 ảnh hưởng đến các ứng dụng xác định lớp con tuỳ chỉnh của Notification.Style hoặc sử dụng phương thức của Notification.Builder setCustomContentView(RemoteViews), setCustomBigContentView(RemoteViews)setCustomHeadsUpContentView(RemoteViews).

Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng thông báo hoàn toàn tuỳ chỉnh, bạn nên kiểm thử với mẫu mới càng sớm càng tốt.

 1. Bật thay đổi về thông báo tuỳ chỉnh:

  1. Hãy thay đổi targetSdkVersion của ứng dụng thành S để kích hoạt hành vi mới.
  2. Biên dịch lại.
  3. Cài đặt ứng dụng của bạn trên một thiết bị hoặc trình mô phỏng chạy Android 12.
 2. Kiểm thử tất cả thông báo sử dụng khung hiển thị tuỳ chỉnh, đảm bảo các thông báo đó trông giống như bạn mong đợi trong ngăn. Trong quá trình kiểm thử, hãy tính đến những yếu tố cần cân nhắc sau đây và thực hiện những điều chỉnh cần thiết:

  • Phương diện của chế độ xem tuỳ chỉnh đã thay đổi. Nhìn chung, chiều cao dành cho các thông báo tuỳ chỉnh sẽ thấp hơn trước. Ở trạng thái thu gọn, chiều cao tối đa của nội dung tuỳ chỉnh đã giảm từ 106 dp xuống 48 dp. Ngoài ra, có ít không gian theo chiều ngang hơn.

  • Bạn có thể mở rộng tất cả thông báo đối với ứng dụng nhắm đến Android 12. Thông thường, điều này có nghĩa là nếu đang sử dụng setCustomContentView, bạn cũng nên sử dụng setBigCustomContentView để đảm bảo các trạng thái thu gọn và mở rộng đều nhất quán.

  • Để đảm bảo trạng thái "Quan sát" trông như bạn mong đợi, đừng quên tăng mức độ quan trọng của kênh thông báo lên "Cao" (Bật lên trên màn hình).

Trên các ứng dụng nhắm đến Android 12 trở lên, hệ thống thực hiện một số thay đổi đối với cách xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android. Những thay đổi này giúp cải thiện độ tin cậy của trải nghiệm liên kết ứng dụng, đồng thời giúp nhà phát triển ứng dụng và người dùng cuối có nhiều quyền kiểm soát hơn.

Nếu bạn dựa vào tính năng xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android để mở các đường liên kết trang web trong ứng dụng của mình, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng định dạng khi thêm bộ lọc ý định để xác minh Đường liên kết trong ứng dụng Android. Cụ thể, hãy đảm bảo rằng các bộ lọc ý định này bao gồm danh mục BROWSABLE và hỗ trợ lược đồ https.

Bạn cũng có thể xác minh các đường liên kết của ứng dụng theo cách thủ công để kiểm tra độ tin cậy của nội dung khai báo.

Cải thiện hành vi hình trong hình

Android 12 ra mắt các điểm cải tiến về hành vi cho chế độ hình trong hình (PiP), đồng thời đề xuất các cải tiến về mặt thẩm mỹ cho ảnh động chuyển đổi cho cả thao tác bằng cử chỉ và thao tác dựa trên phần tử.

Xem phần Cải thiện chế độ hình trong hình để biết thêm thông tin.

Thiết kế lại thông báo ngắn

Trong Android 12, chế độ xem thông báo ngắn đã được thiết kế lại. Thông báo ngắn hiện giới hạn ở 2 dòng văn bản và hiển thị biểu tượng ứng dụng bên cạnh văn bản.

Hình ảnh thiết bị Android hiển thị cửa sổ bật lên hiển thị thông báo ngắn "Đang gửi tin nhắn" bên cạnh biểu tượng ứng dụng

Xem bài viết Tổng quan về thông báo ngắn để biết thêm thông tin chi tiết.

Mức độ bảo mật và quyền riêng tư

Vị trí ước chừng

Trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên, người dùng có thể yêu cầu độ chính xác của vị trí ước chừng cho ứng dụng của bạn.

Cookie SameSite hiện đại trong WebView

Thành phần WebView của Android dựa trên Chromium, một dự án nguồn mở hỗ trợ trình duyệt Chrome của Google. Chromium đã giới thiệu một số thay đổi về cách xử lý cookie của bên thứ ba để tăng cường tính bảo mật và quyền riêng tư, đồng thời mang lại cho người dùng nhiều quyền kiểm soát và tính minh bạch hơn. Kể từ Android 12, những thay đổi này cũng có trong WebView khi ứng dụng nhắm đến Android 12 (API cấp 31) trở lên.

Thuộc tính SameSite của một cookie kiểm soát việc cookie đó có thể được gửi cùng với bất kỳ yêu cầu nào hay chỉ với các yêu cầu trên cùng trang web. Những thay đổi về việc bảo vệ quyền riêng tư sau đây giúp cải thiện cách xử lý mặc định đối với cookie của bên thứ ba, đồng thời giúp ngăn chặn tình trạng chia sẻ ngoài ý muốn trên nhiều trang web:

 • Cookie không có thuộc tính SameSite sẽ được xem là SameSite=Lax.
 • Cookie có SameSite=None cũng phải chỉ định thuộc tính Secure, nghĩa là cookie cần có ngữ cảnh bảo mật và phải được gửi qua HTTPS.
 • Hiện tại, các đường liên kết giữa phiên bản HTTP và HTTPS của một trang web được coi là yêu cầu trên nhiều trang web. Vì vậy, cookie sẽ không được gửi trừ phi chúng được đánh dấu phù hợp là SameSite=None; Secure.

Đối với nhà phát triển, hướng dẫn chung là xác định các phần phụ thuộc của cookie trên nhiều trang web trong luồng người dùng quan trọng và đảm bảo rằng thuộc tính SameSite được thiết lập rõ ràng bằng các giá trị thích hợp (nếu cần). Bạn phải chỉ định rõ ràng các cookie được phép hoạt động trên các trang web hoặc trên các hoạt động điều hướng trên cùng trang web chuyển từ HTTP sang HTTPS.

Để biết hướng dẫn đầy đủ cho nhà phát triển web về những thay đổi này, hãy xem phần Giải thích về cookie SameSiteSchemeful SameSite.

Kiểm thử hành vi của SameSite trong ứng dụng

Nếu ứng dụng của bạn dùng WebView hoặc nếu bạn quản lý một trang web hay dịch vụ dùng cookie, thì bạn nên kiểm thử các luồng trên WebView cho Android 12. Nếu gặp sự cố, bạn có thể cần phải cập nhật cookie để hỗ trợ các hành vi mới của SameSite.

Chú ý đến các vấn đề về thông tin đăng nhập và nội dung được nhúng, cũng như các quy trình đăng nhập, mua hàng và các quy trình xác thực khác khi người dùng bắt đầu trên một trang không an toàn và chuyển sang một trang bảo mật.

Để kiểm thử một ứng dụng bằng WebView, bạn phải bật các hành vi SameSite mới cho ứng dụng mà bạn muốn kiểm thử bằng cách hoàn tất một trong các bước sau:

Để biết thông tin về cách gỡ lỗi từ xa cho WebView trên Android, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng tính năng gỡ lỗi từ xa cho thiết bị Android.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về các hành vi hiện đại của SameSite cũng như việc phát hành cho Chrome và WebView, hãy truy cập trang Thông tin cập nhật về SameSite. Nếu phát hiện lỗi trong WebView hoặc Chromium, bạn có thể báo cáo lỗi đó trong công cụ theo dõi lỗi Chromium công khai.

Cảm biến chuyển động bị giới hạn tốc độ

Để bảo vệ thông tin có thể có tính chất nhạy cảm về người dùng, nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, thì hệ thống sẽ đặt giới hạn về tốc độ làm mới dữ liệu qua một số cảm biến chuyển động và cảm biến vị trí.

Tìm hiểu thêm về giới hạn tốc độ cảm biến.

Trạng thái ngủ đông của ứng dụng

Android 12 mở rộng dựa trên hành vi tự động đặt lại quyền ra mắt trong Android 11 (API cấp 30). Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 và người dùng không tương tác với ứng dụng trong vài tháng, thì hệ thống sẽ tự động đặt lại mọi quyền đã cấp và đặt ứng dụng của bạn ở trạng thái ngủ đông.

Hãy tìm hiểu thêm trong hướng dẫn về trạng thái ngủ đông của ứng dụng.

Khai báo mô hình phân bổ trong quá trình kiểm tra quyền truy cập dữ liệu

API kiểm tra quyền truy cập dữ liệu ra mắt trong Android 11 (API cấp 30) cho phép bạn tạo các thẻ phân bổ dựa trên các trường hợp sử dụng của ứng dụng. Các thẻ này giúp bạn dễ dàng xác định phần nào trong ứng dụng của mình thực hiện một loại quyền truy cập dữ liệu cụ thể.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên, bạn phải khai báo các thẻ phân bổ này trong tệp kê khai của ứng dụng.

Hạn chế sao lưu ADB

Để giúp bảo vệ dữ liệu ứng dụng riêng tư, Android 12 thay đổi hành vi mặc định của lệnh adb backup. Đối với các ứng dụng nhắm mục tiêu đến Android 12 (API cấp 31) trở lên, khi người dùng chạy lệnh adb backup, dữ liệu ứng dụng sẽ bị loại trừ khỏi mọi dữ liệu hệ thống khác được xuất từ thiết bị.

Nếu quy trình kiểm thử hoặc phát triển của bạn phụ thuộc vào dữ liệu ứng dụng bằng adb backup, thì giờ đây, bạn có thể chọn xuất dữ liệu của ứng dụng bằng cách đặt android:debuggable thành true trong tệp kê khai của ứng dụng.

Xuất thành phần an toàn hơn

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 trở lên và có chứa hoạt động, dịch vụ hoặc broadcast receiver sử dụng bộ lọc ý định, thì bạn phải khai báo rõ ràng thuộc tính android:exported cho các thành phần ứng dụng này.

Nếu thành phần ứng dụng bao gồm danh mục LAUNCHER, hãy đặt android:exported thành true. Trong hầu hết các trường hợp khác, hãy đặt android:exported thành false.

Đoạn mã sau đây cho thấy ví dụ về một dịch vụ chứa bộ lọc ý định có thuộc tính android:exported được đặt thành false:

<service android:name="com.example.app.backgroundService"
     android:exported="false">
  <intent-filter>
    <action android:name="com.example.app.START_BACKGROUND" />
  </intent-filter>
</service>

Tin nhắn trong Android Studio

Nếu ứng dụng của bạn chứa một hoạt động, dịch vụ hoặc broadcast receiver sử dụng bộ lọc ý định nhưng không khai báo android:exported, thì các thông báo cảnh báo sau đây sẽ xuất hiện, tuỳ thuộc vào phiên bản Android Studio mà bạn sử dụng:

Android Studio 2020.3.1 Canary 11 trở lên

Các thông báo sau sẽ xuất hiện:

 1. Cảnh báo tìm lỗi mã nguồn sau đây xuất hiện trong tệp kê khai:

  When using intent filters, please specify android:exported as well
  
 2. Khi bạn cố gắng biên dịch ứng dụng, thông báo lỗi bản dựng sau đây sẽ xuất hiện:

  Manifest merger failed : Apps targeting Android 12 and higher are required \
  to specify an explicit value for android:exported when the corresponding \
  component has an intent filter defined.
  
Các phiên bản Android Studio cũ hơn

Nếu bạn cố gắng cài đặt ứng dụng này, Logcat sẽ hiển thị thông báo lỗi sau:

Installation did not succeed.
The application could not be installed: INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE
List of apks:
[0] '.../build/outputs/apk/debug/app-debug.apk'
Installation failed due to: 'null'

Khả năng thay đổi ý định đang chờ xử lý

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12, bạn phải chỉ định khả năng biến đổi của từng đối tượng PendingIntent mà ứng dụng của bạn tạo ra. Yêu cầu bổ sung này giúp cải thiện tính bảo mật của ứng dụng.

Kiểm thử thay đổi về khả năng biến đổi ý định đang chờ xử lý

Để xác định xem ứng dụng của bạn có thiếu nội dung khai báo về khả năng biến đổi hay không, hãy tìm cảnh báo tìm lỗi mã nguồn sau đây trong Android Studio:

Warning: Missing PendingIntent mutability flag [UnspecifiedImmutableFlag]

Khởi chạy ý định không an toàn

Để cải thiện khả năng bảo mật của nền tảng, Android 12 trở lên cung cấp tính năng gỡ lỗi phát hiện các lần khởi chạy ý định theo cách không an toàn. Khi hệ thống phát hiện thấy một lượt khởi chạy không an toàn như vậy, lỗi vi phạm StrictMode sẽ xảy ra.

Hiệu suất

Các hạn chế khi khởi động dịch vụ trên nền trước

Các ứng dụng nhắm đến Android 12 trở lên không thể bắt đầu các dịch vụ trên nền trước trong khi chạy ở chế độ nền, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Nếu một ứng dụng cố gắng bắt đầu một dịch vụ trên nền trước trong khi chạy ở chế độ nền, thì sẽ có ngoại lệ (ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt).

Cân nhắc sử dụng WorkManager để lên lịch và bắt đầu công việc ưu tiên trong khi ứng dụng của bạn chạy ở chế độ nền. Để hoàn tất các thao tác cần chính xác về thời gian mà người dùng yêu cầu, hãy bắt đầu các dịch vụ trên nền trước trong một chuông báo chính xác.

Quyền thông báo chính xác

Để khuyến khích ứng dụng tiết kiệm tài nguyên hệ thống, các ứng dụng nhắm đến Android 12 trở lên và đặt chuông báo chính xác phải có quyền truy cập vào tính năng "Chuông báo và lời nhắc" xuất hiện trên màn hình Quyền truy cập đặc biệt của ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống.

Để có được quyền truy cập đặc biệt này cho ứng dụng, hãy yêu cầu quyền SCHEDULE_EXACT_ALARM trong tệp kê khai.

Bạn chỉ nên sử dụng chuông báo chính xác cho các tính năng dành cho người dùng. Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng được chấp nhận để đặt chuông báo chính xác.

Tắt tính năng thay đổi hành vi

Khi chuẩn bị ứng dụng nhắm đến Android 12, bạn có thể tạm thời tắt tính năng thay đổi hành vi trong biến thể bản dựng có thể gỡ lỗi cho mục đích kiểm thử. Để làm điều đó, hãy hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau:

 • Trên màn hình cài đặt Developer options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển), hãy chọn App Compatibility Change (Thay đổi về khả năng tương thích của ứng dụng). Trên màn hình xuất hiện, hãy nhấn vào tên ứng dụng của bạn rồi tắt REQUIRE_EXACT_ALARM_PERMISSION.
 • Trong cửa sổ dòng lệnh trên máy phát triển của bạn, chạy lệnh sau:

  adb shell am compat disable REQUIRE_EXACT_ALARM_PERMISSION PACKAGE_NAME
  

Các hạn chế về thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo

Khi người dùng tương tác với thông báo, một số ứng dụng sẽ phản hồi thao tác nhấn vào thông báo bằng cách chạy một thành phần ứng dụng mà rốt cuộc sẽ bắt đầu hoạt động mà người dùng cuối cùng sẽ nhìn thấy và tương tác. Thành phần ứng dụng này được gọi là thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo (notification trampoline).

Để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng của ứng dụng, các ứng dụng nhắm đến Android 12 trở lên không thể bắt đầu hoạt động qua dịch vụ hoặc broadcast receiver được dùng làm thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo. Nói cách khác, sau khi người dùng nhấn vào một thông báo hoặc nút hành động trong thông báo, ứng dụng của bạn sẽ không thể gọi startActivity() bên trong một dịch vụ hoặc broadcast receiver.

Khi ứng dụng của bạn cố gắng bắt đầu một hoạt động từ một dịch vụ hoặc broadcast receiver hoạt động như một thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo, hệ thống sẽ ngăn hoạt động đó bắt đầu và thông báo sau sẽ xuất hiện trong Logcat:

Indirect notification activity start (trampoline) from PACKAGE_NAME, \
this should be avoided for performance reasons.

Xác định các thành phần ứng dụng đóng vai trò là thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo

Khi kiểm thử ứng dụng, sau khi nhấn vào một thông báo, bạn có thể xác định dịch vụ hoặc broadcast receiver đóng vai trò là thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo trong ứng dụng của mình. Để thực hiện việc này, hãy xem kết quả của lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

adb shell dumpsys activity service \
 com.android.systemui/.dump.SystemUIAuxiliaryDumpService

Một phần của dữ liệu đầu ra bao gồm văn bản "NotifInteractionsLog". Phần này chứa thông tin cần thiết để xác định thành phần bắt đầu do một lượt nhấn vào thông báo.

Cập nhật ứng dụng

Nếu ứng dụng của bạn bắt đầu một hoạt động từ một dịch vụ hoặc broadcast receiver đóng vai trò là thành phần phản hồi với thao tác nhấn vào thông báo, hãy hoàn tất các bước di chuyển sau:

 1. Tạo một đối tượng PendingIntent được liên kết với hoạt động mà người dùng thấy sau khi nhấn vào thông báo.
 2. Sử dụng đối tượng PendingIntent mà bạn đã tạo ở bước trước trong quá trình tạo thông báo.

Để xác định nguồn gốc của hoạt động, chẳng hạn như để thực hiện việc ghi nhật ký, hãy sử dụng các dữ liệu bổ sung khi đăng thông báo. Để ghi nhật ký tập trung, hãy sử dụng ActivityLifecycleCallbacks hoặc Trình quan sát vòng đời Jetpack.

Bật/tắt hành vi

Khi kiểm thử một phiên bản có thể gỡ lỗi của ứng dụng, bạn có thể bật và tắt chế độ hạn chế này bằng cách sử dụng cờ tương thích của ứng dụng NOTIFICATION_TRAMPOLINE_BLOCK.

Sao lưu và khôi phục

Có những thay đổi đối với cách hoạt động của tính năng sao lưu và khôi phục trong các ứng dụng chạy trên và nhắm mục tiêu đến Android 12 (API cấp 31). Dịch vụ sao lưu và khôi phục trên Android có hai dạng:

 • Sao lưu trên đám mây: Dữ liệu người dùng được lưu trữ trong Google Drive của người dùng để sau này có thể khôi phục trên thiết bị đó hoặc thiết bị mới.
 • Chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác (D2D): Dữ liệu người dùng được gửi trực tiếp từ thiết bị mới của người dùng từ thiết bị cũ, chẳng hạn như thông qua cáp.

Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục dữ liệu, hãy xem bài viết Sao lưu dữ liệu người dùng bằng tính năng Tự động sao lưuSao lưu các cặp khoá-giá trị bằng Android Backup Service.

Các thay đổi về chức năng chuyển D2D

Đối với các ứng dụng chạy trên và nhắm đến Android 12 trở lên:

 • Việc chỉ định các quy tắc bao gồm và loại trừ bằng cơ chế cấu hình XML sẽ không ảnh hưởng đến việc chuyển D2D, mặc dù vẫn ảnh hưởng đến hoạt động sao lưu và khôi phục trên đám mây (chẳng hạn như nội dung sao lưu trên Google Drive). Để chỉ định các quy tắc chuyển D2D, bạn phải sử dụng cấu hình mới được đề cập trong phần tiếp theo.

 • Trên các thiết bị của một số nhà sản xuất thiết bị, việc chỉ định android:allowBackup="false" sẽ tắt tính năng sao lưu vào Google Drive, nhưng không tắt tính năng chuyển D2D cho ứng dụng.

Định dạng bao gồm và loại trừ mới

Các ứng dụng chạy trên và nhắm đến Android 12 trở lên sẽ sử dụng một định dạng khác cho cấu hình XML. Định dạng này tạo nên sự khác biệt rõ ràng giữa bản sao lưu trên Google Drive và tính năng chuyển D2D bằng cách yêu cầu bạn chỉ định các quy tắc bao gồm và loại trừ một cách riêng biệt cho quy trình sao lưu trên đám mây và cho việc chuyển D2D.

Bạn cũng có thể sử dụng cấu hình này để chỉ định các quy tắc sao lưu. Trong trường hợp đó, cấu hình đã dùng trước đó sẽ bị bỏ qua trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên. Các thiết bị chạy Android 11 trở xuống vẫn cần có cấu hình cũ.

Các thay đổi về định dạng XML

Sau đây là định dạng dùng cho cấu hình sao lưu và khôi phục trong Android 11 trở xuống:

<full-backup-content>
  <include domain=["file" | "database" | "sharedpref" | "external" |
           "root"] path="string"
  requireFlags=["clientSideEncryption" | "deviceToDeviceTransfer"] />
  <exclude domain=["file" | "database" | "sharedpref" | "external" |
           "root"] path="string" />
</full-backup-content>

Phần sau đây cho thấy các thay đổi về định dạng được in đậm.

<data-extraction-rules>
 <cloud-backup [disableIfNoEncryptionCapabilities="true|false"]>
  ...
  <include domain=["file" | "database" | "sharedpref" | "external" |
            "root"] path="string"/>
  ...
  <exclude domain=["file" | "database" | "sharedpref" | "external" |
            "root"] path="string"/>
  ...
 </cloud-backup>
 <device-transfer>
  ...
  <include domain=["file" | "database" | "sharedpref" | "external" |
            "root"] path="string"/>
  ...
  <exclude domain=["file" | "database" | "sharedpref" | "external" |
            "root"] path="string"/>
  ...
 </device-transfer>
</data-extraction-rules>

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tương ứng trong hướng dẫn sao lưu dữ liệu người dùng bằng tính năng Tự động sao lưu.

Cờ tệp kê khai cho ứng dụng

Trỏ các ứng dụng của bạn đến cấu hình XML mới bằng cách sử dụng thuộc tính android:dataExtractionRules trong tệp kê khai. Khi bạn trỏ đến cấu hình XML mới, thuộc tính android:fullBackupContent trỏ đến cấu hình cũ sẽ bị bỏ qua trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên. Mã mẫu sau đây cho thấy các mục nhập mới của tệp kê khai:

<application
  ...
  <!-- The below attribute is ignored. -->
  android:fullBackupContent="old_config.xml"
  <!-- You can point to your new configuration using the new
     dataExtractionRules attribute . -->
  android:dataExtractionRules="new_config.xml"
  ...>
</application>

Khả năng kết nối

Quyền truy cập Bluetooth

Android 12 giới thiệu các quyền BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_ADVERTISEBLUETOOTH_CONNECT. Các quyền này giúp các ứng dụng nhắm đến Android 12 dễ dàng tương tác với thiết bị Bluetooth hơn, đặc biệt là đối với những ứng dụng không yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí của thiết bị.

Để chuẩn bị cho thiết bị nhắm đến Android 12 trở lên, hãy cập nhật logic của ứng dụng. Thay vì khai báo một nhóm quyền Bluetooth cũ, hãy khai báo một nhóm quyền Bluetooth hiện đại hơn.

Kết nối ngang hàng + Internet đồng thời

Đối với ứng dụng nhắm đến Android 12 (API cấp 31) trở lên, các thiết bị hỗ trợ kết nối ngang hàng và Internet đồng thời có thể duy trì kết nối Wi-Fi đồng thời cho cả thiết bị ngang hàng và mạng chính cung cấp Internet, giúp trải nghiệm người dùng liền mạch hơn. Các ứng dụng nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở xuống vẫn gặp phải hành vi cũ, trong đó mạng Wi-Fi chính bị ngắt kết nối trước khi kết nối với thiết bị ngang hàng.

Khả năng tương thích

WifiManager.getConnectionInfo() chỉ có thể trả về WifiInfo cho một mạng duy nhất. Do đó, trong Android 12 trở lên, hành vi của API đã được thay đổi theo các cách sau:

 • Nếu chỉ có một mạng Wi-Fi duy nhất, thì WifiInfo của mạng đó sẽ được trả về.
 • Nếu có nhiều mạng Wi-Fi và ứng dụng gọi đã kích hoạt kết nối ngang hàng, thì WifiInfo tương ứng với thiết bị ngang hàng sẽ được trả về.
 • Nếu có nhiều mạng Wi-Fi và ứng dụng gọi không kích hoạt kết nối ngang hàng, thì WifiInfo của kết nối cung cấp Internet chính sẽ được trả về.

Để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên các thiết bị hỗ trợ mạng Wi-Fi đồng thời kép, bạn nên di chuyển tất cả các ứng dụng (đặc biệt là những ứng dụng kích hoạt kết nối ngang hàng) khỏi tính năng gọi WifiManager.getConnectionInfo() và thay vào đó, hãy dùng NetworkCallback.onCapabilitiesChanged() để lấy tất cả đối tượng WifiInfo khớp với NetworkRequest dùng để đăng ký NetworkCallback. Kể từ Android 12, getConnectionInfo() không được dùng nữa.

Mã mẫu sau đây cho biết cách lấy WifiInfo trong một NetworkCallback:

Kotlin

val networkCallback = object : ConnectivityManager.NetworkCallback() {
 ...
 override fun onCapabilitiesChanged(
      network : Network,
      networkCapabilities : NetworkCapabilities) {
  val transportInfo = networkCapabilities.getTransportInfo()
  if (transportInfo !is WifiInfo) return
  val wifiInfo : WifiInfo = transportInfo
  ...
 }
}

Java

final NetworkCallback networkCallback = new NetworkCallback() {
 ...
 @Override
 public void onCapabilitiesChanged(
     Network network,
     NetworkCapabilities networkCapabilities) {
  final TransportInfo transportInfo = networkCapabilities.getTransportInfo();
  if (!(transportInfo instanceof WifiInfo)) return;
  final WifiInfo wifiInfo = (WifiInfo) transportInfo;
  ...
 }
 ...
};

API gốc mDNSResponseer

Android 12 thay đổi khi các ứng dụng có thể tương tác với trình nền mDNSResponseer bằng cách sử dụng API gốc mDNSResponseer. Trước đây, khi một ứng dụng đăng ký một dịch vụ trên mạng và gọi phương thức getSystemService(), dịch vụ NSD của hệ thống đã khởi động trình nền mDNSResponseer, ngay cả khi ứng dụng chưa gọi bất kỳ phương thức NsdManager nào. Sau đó, trình nền đã đăng ký thiết bị vào các nhóm truyền đa hướng tất cả các nút, khiến hệ thống đánh thức thường xuyên hơn và sử dụng thêm nguồn điện. Để giảm thiểu mức sử dụng pin, trong Android 12 trở lên, hệ thống hiện chỉ khởi động trình nền mDNSTestinger khi cần thiết cho các sự kiện NSD và dừng sau đó.

Vì thay đổi này ảnh hưởng đến thời điểm có trình nền mDNSTestinger, các ứng dụng giả định rằng trình nền mDNSResponseer sẽ được khởi động sau khi gọi phương thức getSystemService() có thể nhận được thông báo từ hệ thống cho biết không có trình nền mDNSResponseer. Các ứng dụng dùng NsdManager và không sử dụng API gốc mDNSResponseer sẽ không chịu ảnh hưởng của thay đổi này.

Thư viện nhà cung cấp

Thư viện gốc dùng chung do nhà cung cấp cung cấp

Không thể truy cập vào các thư viện gốc dùng chung không phải NDK do nhà cung cấp silicon hoặc nhà sản xuất thiết bị cung cấp theo mặc định nếu ứng dụng nhắm đến Android 12 (API cấp 31) trở lên. Bạn chỉ có thể truy cập vào thư viện khi chúng được yêu cầu rõ ràng bằng thẻ <uses-native-library>.

Nếu ứng dụng đang nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở xuống, thì bạn không bắt buộc phải sử dụng thẻ <uses-native-library>. Trong trường hợp đó, mọi thư viện gốc dùng chung đều có thể truy cập được, bất kể đó là thư viện NDK.

Các quy tắc hạn chế mới cập nhật đối với yếu tố ngoài SDK

Android 12 cung cấp danh sách mới cập nhật về các giao diện không phải SDK bị hạn chế dựa trên khả năng cộng tác với nhà phát triển Android và kiểm thử nội bộ mới nhất. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi phải đảm bảo việc cung cấp các phương án thay thế công khai trước khi hạn chế giao diện không phải SDK.

Nếu ứng dụng của bạn không nhắm đến Android 12, thì một số thay đổi này có thể sẽ không ảnh hưởng ngay. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại bạn có thể sử dụng một số giao diện không phải SDK (tuỳ thuộc vào cấp độ API mục tiêu của ứng dụng), nhưng việc sử dụng phương thức hoặc trường không phải SDK luôn có nguy cơ cao làm hỏng ứng dụng.

Nếu không chắc ứng dụng của mình có sử dụng giao diện không phải SDK hay không, bạn có thể kiểm tra ứng dụng để tìm hiểu. Nếu ứng dụng của bạn dựa vào giao diện không phải SDK, thì bạn nên bắt đầu lập kế hoạch di chuyển sang SDK làm giải pháp thay thế. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng vẫn có một số trường hợp sử dụng hợp lệ cho việc ứng dụng sử dụng giao diện không phải SDK. Nếu không tìm được giải pháp thay thế cho việc sử dụng giao diện không phải SDK cho một tính năng trong ứng dụng, thì bạn nên yêu cầu một API công khai mới.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi trong bản phát hành Android này, hãy xem bài viết Thông tin cập nhật đối với những hạn chế về giao diện không phải SDK trong Android 12. Để tìm hiểu tổng quan thêm về giao diện không phải SDK, hãy xem Hạn chế đối với giao diện không phải SDK.