Tài nguyên bổ sung dành cho người dùng Kotlin có kinh nghiệm

Sau đây là danh sách tài nguyên học tập bổ sung có thể giúp bạn tìm hiểu để làm được nhiều việc hơn nữa với Kotlin.

Trang web

 • kotlinlang.org – Trang web JetBrains về mọi thứ liên quan đến Kotlin.
 • Kotlin Symbol Processing API – Kotlin Symbol Processing (KSP) API là một API mà bạn có thể dùng để phát triển các trình bổ trợ biên dụng hạng nhẹ,

Mẫu

 • Sunflower: Sunflower là một ứng dụng làm vườn minh hoạ các phương pháp hay nhất để phát triển Android bằng Android Jetpack.
 • Ứng dụng Android Google I/O: iosched là ứng dụng Android chính thức dành cho Google I/O
 • Plaid: Plaid là một ứng dụng Android cung cấp tin tức và nguồn cảm hứng thiết kế, đồng thời minh hoạ các phương pháp hay nhất về Material Design.

Lộ trình

Lớp học lập trình

Video

Bài viết và bài đăng trên blog

Kênh mạng xã hội

 • Cộng đồng Kotlin: Trang kotlinlang.org này liệt kê thêm các nhóm và sự kiện xoay quanh Kotlin.
 • Kotlin trên Slack: Sử dụng đường liên kết này để đăng ký kênh Slack về Kotlin, nơi bạn có thể thảo luận mọi thứ về Kotlin với những người quan tâm khác.
 • Talking Kotlin: Podcast hai tháng một lần với trọng tâm là ngôn ngữ Kotlin.
 • Kotlin trên Twitter: Đây là tài khoản Twitter chính thức cho Kotlin.

Sách

 • Android development with Kotlin (Phát triển Android bằng Kotlin): Tìm hiểu cách tăng tốc độ phát triển Android bằng cách sử dụng nhiều tính năng của Kotlin (từ cơ bản đến nâng cao) để viết mã chất lượng cao hơn.
 • Kotlin for Android developers (Kotlin cho nhà phát triển Android): Một trong những cuốn sách đầu tiên về Kotlin, cuốn sách này trình bày cho các nhà phát triển Android hiện tại cách viết ứng dụng bằng Kotlin.