Khắc phục sự cố

Trong quá trình phát triển Hành động trong ứng dụng, bạn có thể gặp phải các vấn đề về việc thiết lập hoặc với công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng. Trang này mô tả một số vấn đề thường gặp và cách khắc phục.

Chung

Lỗi: "Không tìm thấy ứng dụng nào để mở URL" xuất hiện trong thông báo nhanh

Hãy kiểm tra phương thức thực hiện urlTemplate trong actions.xml để đảm bảo nó được thiết lập chính xác. Nếu sử dụng URL liên kết của ứng dụng, hãy đảm bảo bạn có thể kích hoạt URL theo cách thủ công bằng ACTION_VIEW và URL. Nếu bạn dùng URL dựa trên ý định, vui lòng đảm bảo bạn định cấu hình Hoạt động đúng cách để bắt đầu sử dụng các tham số được cung cấp.

Lỗi: "Ứng dụng chưa được cài đặt"

Lỗi này có thể khiến <intent-filter> trong tệp AndroidManifest.xml không lọc được đường liên kết sâu bạn đã chỉ định trong actions.xml. Vui lòng nhớ kiểm tra lỗi này trước khi báo lỗi.

Lỗi: "Đã tìm thấy một tham chiếu nhóm thực thể không chứa cả mã nhóm thực thể lẫn bộ lọc URL." xuất hiện trong Android Studio

Tình trạng này do một sự cố lỗi mã linter phổ biến đối với thẻ <entity-set-reference> gây ra. Bạn có thể yên tâm bỏ qua thông báo này. Ngoài ra còn có một cách khác là bạn có thể tắt tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn cho thẻ này bằng cách thêm thuộc tính tools:ignore="ValidActionsXml" vào thẻ.

Dưới đây là một ví dụ về tham chiếu nhóm thực thể với tuỳ chọn tắt tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn:

<entity-set-reference entitySetId="example" tools:ignore="ValidActionsXml" />

Lỗi: "Vị trí không hợp lệ" cho tài liệu giản đồ về hành động khi tải tệp APK lên

Tệp APK có thể không tải lên được nếu bạn sử dụng công cụ làm rối mã nguồn hoặc công cụ tối ưu hoá gây ảnh hưởng đến tài nguyên cho APK phát hành. Những công cụ như ProGuard sẽ giúp tránh những tệp tài nguyên không gây ra lỗi này.

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử tắt công cụ dành cho tệp actions.xml của ứng dụng (ví dụ: bằng cách dùng danh sách cho phép).

Lỗi: "Một APK hoặc Android App Bundle đang hoạt động chứa một tệp actions.xml. Để tiếp tục, hãy chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Actions on Google." sẽ xuất hiện trong Google Play Console.

Bạn có thể gặp lỗi này khi đang tạo bản phát hành ứng dụng trong Play Console. Để đồng ý với các Điều khoản dịch vụ của Actions on Google, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Chọn ứng dụng trong Play Console.
 2. Chuyển đến phần Thiết lập > Cài đặt nâng cao.
 3. Nhấp vào thẻ Actions on Google.
 4. Đánh dấu hộp gắn nhãn Tích hợp dịch vụ với Hành động trong ứng dụng bằng cách sử dụng Actions on Google và làm theo các hướng dẫn.

Nút "Chấp nhận" trên biểu mẫu Điều khoản dịch vụ của Play đã bị vô hiệu hoá.

Điều này có thể là do người dùng đã đăng nhập không có cấp độ quyền truy cập cần thiết để chấp nhận những điều khoản đó. Vui lòng đảm bảo quản trị viên của hồ sơ Play Console đã hoàn tất lần gửi đầu tiên.

Công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng

Trước khi thử bất kỳ phương án khắc phục lỗi nào sau đây, vui lòng cập nhật chế độ cài đặt của công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

Trình bổ trợ công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng không thể tìm thấy tệp actions.xml.

Vui lòng đảm bảo bạn đã thêm đúng thẻ <meta-data> vào tệp AndroidManifest.xml.

Bản xem trước Hành động trong ứng dụng không khớp với tệp actions.xml hiện tại.

Bản xem trước của bạn không tự động cập nhật nội dung của tệp actions.xml. Sau khi bạn thay đổi tệp actions.xml theo cách thủ công hoặc sau khi chuyển đổi biến thể bản dựng trong Android Studio, hãy lưu tệp actions.xml và nhấp vào Cập nhật bản xem trước trong công cụ kiểm tra.

Trình bổ trợ công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng đã ngừng hoạt động hoặc đang tạo lỗi.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật Android Studio lên phiên bản mới nhất. Nếu gặp lỗi 403, bạn cũng có thể chạy trình bổ trợ này trên một gói mà bạn không có quyền chạy.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, vui lòng báo lỗi và gửi thông tin chi tiết sau đây đến Google:

 • Thông tin chi tiết về hộp thoại lỗi
 • Nhật ký Android Studio. Chọn Trợ giúp > Hiển thị nhật ký trong Finder. Cho bạn biết vị trí của idea.log trong Finder. Tìm kiếm "Nội dung yêu cầu hành động gửi:" trong tệp nhật ký và dán các phản hồi của máy chủ (phải có hai kết quả cho hành động).

Công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng tạo UnknownHostException hoặc các lỗi mạng khác.

Công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng sẽ tạo bản xem trước cho Hành động trong ứng dụng, cho phép bạn kiểm tra các công cụ tích hợp của Trợ lý Google thông qua một Tài khoản Google duy nhất. Để tạo những bản xem trước này, công cụ kiểm tra cần được kết nối Internet và có quyền truy cập proxy vào các miền của Google nếu cần.

Để giải quyết sự cố mạng khi đang chạy công cụ kiểm tra, hãy lưu ý các vấn đề thường gặp sau:

 • Hãy đảm bảo bạn đã kết nối Internet trước khi tạo bản xem trước.
 • Nếu bạn đang kết nối Internet và mạng cục bộ sử dụng máy chủ proxy, vui lòng kiểm tra những việc sau:

  • Xác minh cấu hình proxy IDE của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn cấu hình proxy cho Android Studio hoặc IntelliJ.
  • Nếu proxy của bạn yêu cầu danh sách kiểm soát quyền truy cập (ACL), hãy cập nhật ACL để cấp phép cho mẫu URL này: https://actions.googleapis.com/**.

Khi gọi Hành động trong ứng dụng bằng trình bổ trợ thử nghiệm, Trợ lý sẽ nói: "Rất tiếc, tôi không thể tìm thấy nó".

Vì nhiều lý do, phản hồi này có thể hiển thị tùy thuộc vào cách thiết lập của bạn. Hãy thử các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Android Studio, Play Console và thiết bị thử nghiệm bằng cùng một Tài khoản Google.
 2. Bật tính năng đồng bộ hoá dữ liệu thiết bị.
 3. Đặt ngôn ngữ của thiết bị và Trợ lý Google thành en-US.
 4. Kiểm tra để đảm bảo tên gói của ứng dụng trong Google Play Console khớp với tên gói trong ứng dụng thử nghiệm.
 5. Trong định nghĩa urlTemplate của phương thức thực hiện ở tệp actions.xml, hãy đảm bảo giá trị android:hostandroid:scheme khớp với nội dung khai báo trong tệp AndroidManifest.
 6. Xoá toàn bộ các cài đặt ứng dụng trước đó khỏi thiết bị thử nghiệm và cài đặt một bản dựng mới.
 7. Xoá bản xem trước khỏi công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng và tạo lại một bản xem trước mới.
 8. Kiểm tra công cụ Logcat để biết các lỗi liên quan đến phương thức thực hiện cho Trợ lý Google. Bạn sẽ thấy một ý định được phát hành cho ứng dụng của mình.
 9. Bật tuỳ chọn cài đặt "Thông tin ứng dụng cho thiết bị" cho tài khoản.
 10. Mở Trợ lý Google và đảm bảo bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập. (Thông thường, tiến trình thiết lập sẽ xuất hiện dưới dạng một thanh có màu xanh lam ở cuối màn hình, nhưng cũng có thể hiển thị khác trong một số trường hợp.)
 11. Khi sử dụng Trợ lý Google để kích hoạt một Hành động trong ứng dụng, vui lòng đảm bảo tên gọi khớp với bản xem trước do công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng tạo.
 12. Hãy thử nhập văn bản thay vì ra khẩu lệnh để tránh mọi lỗi chép lời.
 13. Định cấu hình bản thử nghiệm sao cho applicationId khớp chính xác với APK hoặc AAB được tải lên Google Play Console. Lưu ý rằng các thuộc tính applicationIdSuffix không bắt buộc có thể thay đổi applicationId cuối cùng của bản dựng đối với một số phiên bản sản phẩm và biến thể bản dựng. Trong ví dụ này, applicationId cho phiên bản sản phẩm mô phỏng là com.example.android.architecture.blueprints.master.mock thay vì com.example.android.architecture.blueprints.
 14. Định cấu hình bản xem trước của bạn để sử dụng một tên gọi duy nhất. Hãy sử dụng một từ độc đáo để giảm khả năng xung đột với các ứng dụng khác.
 15. Để tách riêng các vấn đề khi khắc phục sự cố với cơ sở mã có thể chia sẻ được, vui lòng chạy ứng dụng Thể dục của Hành động trong ứng dụng mẫu. Hãy đảm bảo ứng dụng Thể dục hoạt động ổn định. Sau đó, hãy thêm dần các tính năng bổ sung vào ứng dụng này để xem liệu bạn có thể tạo lại các vấn đề hay không.
 16. Nếu bạn sử dụng tài khoản G Suite, hãy đảm bảo quản trị viên đã bật Trợ lý Google. Bạn nên tạo một tài khoản thử nghiệm không phải G Suite để giải quyết vấn đề này và thiết lập tài khoản dưới dạng một người thử nghiệm được cấp phép thông qua Cửa hàng Play. Từ tài khoản đó, người thử nghiệm sẽ có thể tạo bản xem trước cho ứng dụng và kiểm thử bằng chính tài khoản đó trên thiết bị của họ.
 17. Nếu bạn đã tải Trợ lý Google xuống dưới dạng một ứng dụng riêng biệt, hãy dừng ứng dụng đó trên thiết bị của bạn. Thông thường, bạn có thể buộc dừng một ứng dụng bằng cách dùng ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 18. Nếu các bước này không hiệu quả, hãy nêu vấn đề ở mục Công cụ theo dõi lỗi của Hành động trong ứng dụng.