Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Phát hành và triển khai

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin cần biết về việc phát triển cho nền tảng máy tính, kèm theo tham chiếu đến tài liệu của chúng tôi dành cho nhà phát triển ChromeOS về những phần chung, chẳng hạn như hỗ trợ phương thức nhập bằng bàn phím và chuột. Tuy tài liệu về Android trên ChromeOS có rất nhiều thông tin hữu ích, nhưng hãy lưu ý rằng bạn nên sử dụng hướng dẫn này như nguồn thông tin xác đáng về các yêu cầu để tối ưu hoá trò chơi trên máy tính.

Kiểm thử

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, bạn có thể thử nghiệm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với trò chơi trên Chromebook thực tế. Hãy sử dụng bất cứ Chromebook nào hỗ trợ Android.

Ngoài ra, nhóm chúng tôi có thể gửi cho bạn mượn một thiết bị Chromebook để sử dụng trong quá trình này. Để biết thông tin về cách nhận thiết bị kiểm thử, hãy thông báo cho đầu mối liên hệ của Google Play và họ sẽ hướng dẫn cho bạn.

Quản lý gói ứng dụng và APK

Google Play Games sẽ cho phép bạn tải APK hoặc gói ứng dụng lên Google Play Console để sử dụng trên máy tính. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn sử dụng cùng một APK với trò chơi dành cho thiết bị di động để hạn chế phát sinh thêm chi phí bảo trì và tính phức tạp. Trong các thay đổi dành riêng cho máy tính và Chromebook. Tất cả các yêu cầu được mô tả trong tài liệu này chỉ áp dụng cho phiên bản trò chơi trên máy tính, vì vậy, bạn nên sử dụng quá trình kiểm tra có điều kiện này cho mọi thay đổi mới mà bạn thực hiện đối với trò chơi của mình.

Khi bạn bắt đầu phát triển cho máy tính, chúng tôi sẽ cung cấp cách giúp phát hiện xem người dùng của bạn có sử dụng máy tính hay không. Trong bước đầu phát triển cho Chromebook, bạn có thể sử dụng mã sau để phát hiện:

fun isArc() : Boolean {
  return packageManager.hasSystemFeature("org.chromium.arc")
}

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra sự có mặt của bàn phím vật lý theo cách nêu trong tài liệu.

Quy trình gửi bản dựng

Khi trò chơi của bạn đã đáp ứng thành công các yêu cầu trong danh sách kiểm tra về khả năng tối ưu hoá cho máy tính và sẵn sàng cho việc xem xét, bước tiếp theo là gửi bản dựng thông qua một kênh kiểm thử trong Google Play Console để được xem xét. Dưới đây là các bước để tải bản dựng của bạn lên bảng điều khiển.

Để hoàn thiện bản phát hành trên Google Play Games và xem loại bản phát hành Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính, đầu mối liên hệ của Google Play phải bật tính năng này trên Tài khoản nhà phát triển trên Google Play của bạn. Hãy liên hệ với họ để bật tính năng này nếu bạn chưa làm vậy.

Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng yêu cầu về giới hạn dung lượng

Để được tải lên bảng điều khiển và phát hành trên nền tảng, trò chơi phải nằm trong giới hạn dung lượng mà chính sách của Google Play cho phép. Chính sách của Play quy định các giới hạn dung lượng sau:

 • Dung lượng gửi APK:
  • Dung lượng tối đa của APK là 100 MB.
  • Dung lượng tối đa của các tài sản thông qua các tệp mở rộng APK (OBB) là 4 GB.
 • Dung lượng gửi gói ứng dụng:
  • Dung lượng tối đa của mô-đun cơ sở là 150 MB.
  • Dung lượng tối đa của các tài sản thông qua Play Asset Delivery là 2 GB. Đối với các trò chơi có dung lượng lớn hơn 2 GB, vui lòng liên hệ với đầu mối liên hệ của Google Play để có thêm dung lượng.

Dưới đây là một vài điểm bạn cần kiểm tra kỹ trước khi tiến hành gửi trò chơi lên bảng điều khiển:

 1. Bạn nên sử dụng Gói ứng dụng và Play Asset Delivery để phát hành trò chơi. Hãy lưu ý rằng trong nửa cuối năm 2021, OBB sẽ không được dùng nữa và các trò chơi mới sẽ phải chuyển sang Play Asset Delivery.
 2. Nếu bạn sử dụng OBB để phân phối tài sản, thì các tài sản bổ sung có độ phân giải cao có thể khiến tổng dung lượng vượt quá giới hạn của OBB (2 GB cho bản chính và 2 GB cho bản vá). Trong trường hợp này, bạn nên chuyển sang sử dụng Play Asset Delivery.
 3. Nếu bạn gửi một bản gỡ lỗi, hãy đảm bảo rằng APK nằm trong giới hạn dung lượng được cho phép. Nếu APK vượt quá giới hạn dung lượng, thì có thể bạn sẽ cần chia sẻ bản không phải là bản dựng phát triển.

Thêm loại bản phát hành Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính

Bước này giả định bạn đã làm việc với đầu mối liên hệ của Google Play để cho phép tài khoản của bạn sử dụng loại bản phát hành Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính, vì tính năng này chỉ dành cho những người có quyền truy cập sớm. Nếu bạn không thấy loại bản phát hành Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính, hãy đảm bảo rằng bạn đã làm việc với đầu mối liên hệ của mình để kích hoạt tính năng này trong Tài khoản nhà phát triển trên Google Play.

Mặc dù dự án này đang trong giai đoạn tiền phát hành, nhưng loại bản phát hành sẽ được gắn nhãn Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính. Để phát hành lên kênh kiểm thử Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính, trước tiên, bạn cần thêm loại bản phát hành này cho ứng dụng bằng cách thực hiện các bước dưới đây.

 1. Truy cập vào chế độ cài đặt phân phối nâng cao tại Release > Advanced settings (Bản phát hành > Cài đặt nâng cao) (đường liên kết trực tiếp)
 2. Chuyển đến thẻ Release types (Loại bản phát hành) rồi thêm Google Play Games on PC only (Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính) trong trình đơn thả xuống + Add release type (+ Thêm loại bản phát hành).

Thao tác này cũng sẽ tạo các kênh phát hành mà bạn sẽ sử dụng để ra mắt bản phát hành. Các kênh này tách biệt với các kênh bạn sẽ sử dụng để phát hành phiên bản cho điện thoại và máy tính bảng.

Tạo và định cấu hình kênh người dùng đa nền tảng của Play

Để phân phối bản dựng được tối ưu hoá cho máy tính, hãy tạo kênh người dùng:

 1. Truy cập trang kiểm thử khép kín tại Release > Test > Closed testing (Bản phát hành > kiểm thử > Kiểm thử khép kín) (đường liên kết trực tiếp)
 2. Chọn Google Play Games on PC only (Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính) trong bộ chọn loại bản phát hành ở góc trên cùng bên phải.
 3. Tạo kênh thử nghiệm khép kín mới:
  1. Nhấp vào Create track (Tạo kênh) ở góc trên cùng bên phải.
  2. Đặt tên cho kênh là Người dùng đa nền tảng của Play. Khi tạo thành công, trang web sẽ chuyển bạn đến trang kênh dành cho kênh mới của bạn. Trang này cũng được đặt trên trang kiểm thử kín cho loại bản phát hành.
 4. Nhấp vào nút Manage track (Quản lý kênh) cho kênh đó.
 5. Trên thẻ Countries / regions (Quốc gia/khu vực), hãy chọn các quốc gia cần nhắm mục tiêu theo kênh. Đây những quốc gia và khu vực mà sẽ nhận được các bản phát hành từ kênh này. Bạn nên chọn tất cả quốc gia, trừ khi có các yêu cầu cụ thể.

 6. Trên thẻ Testers (Người kiểm thử):

  1. Chọn Google Groups.
  2. Trong trường Email addresses (Địa chỉ email), hãy thêm email play-multiplatform-test-track@googlegroups.com. screenshot_of_plat_multiplatform_user_test_group Lưu ý: Ghi lại URL chọn sử dụng được cấp cho kênh kiểm thử. Bạn sẽ cần cung cấp URL này cho đầu mối liên hệ của Google Play nhằm đảm bảo bản dựng của bạn được xem xét đúng cách.

Ra mắt bản phát hành

Tạo bản phát hành Google Play Games mới trên kênh khép kín dành cho người dùng đa nền tảng của Play. Bạn có thể tải lên các APK và gói ứng dụng hiện tại hoặc phiên bản được tối ưu hoá cho Google Play Games của các APK và gói ứng dụng này.

 1. Quay lại trang kênh dành cho kênh mới của bạn. Xem các bước 1, 2 và 4 trong bài viết Tạo và định cấu hình kênh dành cho người dùng đa nền tảng của Play để quản lý kênh.
 2. Nhấp vào Create release (Tạo bản phát hành) ở góc trên cùng bên phải. Bạn sẽ được chuyển đến trang Prepare release (Chuẩn bị bản phát hành) cho bản phát hành mới.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị bản phát hành:
  • Thêm gói ứng dụng hoặc tệp APK.
  • Đặt tên cho bản phát hành.
  • Nhập ghi chú phát hành cho phiên bản của bản phát hành.
 4. Nhấp vào Save (Lưu) ở cuối màn hình để lưu mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện cho bản phát hành.
 5. Sau khi chuẩn bị xong bản phát hành, hãy nhấp vào Review release (Xem lại bản phát hành) để chuyển đến trang xem lại.
 6. Trên trang xem lại, hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn đã nhập là chính xác.
  • Cảnh báo và lỗi xác thực sẽ xuất hiện ở đầu màn hình. Bạn cần sửa lỗi để có thể tiếp tục.
  • Xem lại thông tin trên trang để đảm bảo rằng bạn đã tải lên đúng cấu phần mềm và nhập thông tin chi tiết về bản phát hành.
 7. Nhấp vào Start roll-ou (Bắt đầu phát hành) ở cuối trang để hoàn tất quá trình ra mắt bản phát hành.

Để biết thêm thông tin về quy trình phát hành Chuẩn bị và xem xét, bạn có thể tham khảo bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.

Chọn sử dụng loại phân phối Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng phân phối các bản phát hành mới dành cho Google Play Games. Bạn cần quay lại chế độ cài đặt loại bản phát hành và chọn sử dụng loại phân phối.

 1. Truy cập vào chế độ cài đặt phân phối nâng cao tại Release > Advanced settings (Bản phát hành > Cài đặt nâng cao) (đường liên kết trực tiếp)
 2. Chuyển đến thẻ Release types (Loại bản phát hành) và mở chế độ cài đặt của Google Play Games thông qua nút Manage (Quản lý).
 3. Chọn Opt-in to Google Play Games on PC only (Chọn sử dụng loại Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính) và lưu chế độ cài đặt đó.

Sau khi bạn chọn sử dụng và mọi thay đổi bạn thực hiện gần đây được xem xét và phê duyệt, nhóm chúng tôi sẽ xem xét ứng dụng của bạn.

Thông báo cho đầu mối liên hệ của Google Play rằng đã có bản phát hành mới

Sau khi bạn tải thành công bản phát hành lên kênh Người kiểm thử đa nền tảng của Play và chọn sử dụng loại phân phối Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính, hãy gửi email để thông báo cho đầu mối liên hệ của Google Play rằng bản dựng của bạn hiện đã sẵn sàng để được xem xét. Bản dựng đã tải lên sẽ được chia sẻ với các thành viên của nhóm xem xét và đầu mối liên hệ của bạn sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để hướng dẫn thêm.