Android Gradle eklentisi 8.5 sürüm notları

JCenter deposu 31 Mart 2021'de salt okunur hale geldi. Daha fazla bilgi için JCenter hizmet güncellemesi bölümüne bakın.

Android Studio derleme sistemi Gradle'ı temel alır. Android Gradle eklentisi ise Android uygulamaları oluşturmaya özel çeşitli özellikler ekler. Android Gradle eklentisi (AGP) genellikle Android Studio ile kilit adımda güncellense de eklenti (ve Gradle sisteminin geri kalanı) Android Studio'dan bağımsız olarak çalışabilir ve ayrı olarak güncellenebilir.

Bu sayfada Gradle araçlarınızı nasıl güncel tutacağınız ve son güncellemelerde neler olduğu açıklanmaktadır. Önceki Android Gradle eklentisi sürümlerine ait sürüm notları için geçmiş sürüm notlarına bakın.

Android Gradle eklentisinin bu sürümünde nelerin düzeltildiğini görmek için kapatılan sorunlara göz atın.

Android Gradle eklentisinde yapılacak zarar veren değişikliklerin üst düzey bir özeti için Android Gradle eklentisi yol haritasını inceleyin.

Android derlemelerinizi Gradle ile yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakın:

Gradle derleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için Gradle kullanıcı rehberine bakın.

Android Gradle eklentisini güncelleme

Android Studio'yu güncellediğinizde Android Gradle eklentisini mevcut en son sürüme otomatik olarak güncellemeniz istenebilir. Güncellemeyi kabul etmeyi veya projenizin derleme gereksinimlerine göre manuel olarak bir sürüm belirtebilirsiniz.

Eklenti sürümünü, Android Studio'daki Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsünden veya üst düzey build.gradle.kts dosyasında belirtebilirsiniz. Eklenti sürümü, söz konusu Android Studio projesinde yerleşik olarak bulunan tüm modüller için geçerlidir. Aşağıdaki örnekte, eklenti build.gradle.kts dosyasından 8.5.0 sürümüne ayarlanmaktadır:

Kotlin

plugins {
  id("com.android.application") version "8.5.0" apply false
  id("com.android.library") version "8.5.0" apply false
  id("org.jetbrains.kotlin.android") version "1.9.23" apply false
}

Eski

plugins {
  id 'com.android.application' version '8.5.0' apply false
  id 'com.android.library' version '8.5.0' apply false
  id 'org.jetbrains.kotlin.android' version '1.9.23' apply false
}

Dikkat: Sürüm numaralarında 'com.android.tools.build:gradle:8.5.+' gibi dinamik bağımlılıklar kullanmamalısınız. Bu özelliğin kullanılması, beklenmedik sürüm güncellemelerine ve sürüm farklılıklarının çözümlenmesinde soruna neden olabilir.

Belirtilen eklenti sürümü indirilmemişse Gradle, projenizi bir sonraki derlemenizde indirir veya Android Studio menü çubuğunda Dosya > Projeyi Gradle Dosyalarıyla Senkronize Et'i tıklayın.

Gradle'ı güncelle

Android Studio'yu güncellediğinizde Gradle'ı mevcut en son sürüme güncellemeniz de istenebilir. Güncellemeyi kabul etmeyi veya projenizin derleme gereksinimlerine göre manuel olarak bir sürüm belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Android Gradle eklentisinin her bir sürümü için hangi Gradle sürümünün gerekli olduğu listelenmektedir. En iyi performans için hem Gradle'ın hem de eklentinin mümkün olan en son sürümünü kullanmanız gerekir.

Eklenti sürümüGerekli minimum Gradle sürümü
8,58,7
8,48,6
8,38,4
8,28,2
8.18.0
8.08.0
7,47,5

Eski sürümler

Eklenti sürümüGerekli Gradle sürümü
7,37,4
7.27.3.3
7.17.2
7,07,0
4.2.0 ve sonraki sürümler6.7.1
4.1.0 ve sonraki sürümler6.5 ve üzeri
4.0.0 ve sonraki sürümler6.1.1 ve sonraki sürümler
3.6.0 - 3.6.45.6.4 ve sonraki sürümler
3.5,0 - 3.5.45.4.1 ve sonraki sürümler
3.4.0 - 3.4.35.1.1 ve sonraki sürümler
3.3.0 - 3.3.34.10.1 ve üzeri
3.2.0 - 3.2.14.6 ve üzeri
3.1.0 ve sonraki sürümler4.4 ve üzeri
3.0.0 ve sonraki sürümler4.1 ve üzeri
2.3.0 ve sonraki sürümler3.3 ve üzeri
2.1.3 - 2.2.32.14.1 - 3,5
2.0.0 - 2.1.22,10 - 2:13
1.5.02.2.1 - 2.13
1.2.0 - 1.3.12.2.1 - 2.9
1.0.0 - 1.1.32.2.1 - 2.3

Android Studio'daki Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsünden Gradle sürümünü belirtebilir veya komut satırını kullanarak Gradle sürümünüzü güncelleyebilirsiniz. Tercih edilen yol, gradlew komut dosyalarını güncelleyen Gradle Sarmalayıcı komut satırı aracını kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte, Gradle Sarmalayıcısı kullanılarak Gradle sürümü 8.5 olarak ayarlanmaktadır. Hem Gradle'ı hem de Gradle Sarmalayıcı'nın kendisini yükseltmek için bu komutu iki kez çalıştırmanız gerektiğini unutmayın (daha fazla bilgi için Gradle Sarmalayıcıyı Yükseltme konusuna bakın).

gradle wrapper --gradle-version 8.5

Ancak AGP'yi yeni güncellediyseniz ve AGP artık geçerli Gradle sürümüyle uyumlu değilse bu işlem bazı durumlarda başarısız olabilir. Bu durumda, gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties dosyasındaki Gradle dağıtım referansını düzenlemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte, gradle-wrapper.properties dosyasında Gradle sürümü 8.5 olarak ayarlanmaktadır.

...
distributionUrl = https\://services.gradle.org/distributions/gradle-8.5-bin.zip
...

Android Gradle eklentisi ve Android Studio uyumluluğu

Android Studio derleme sistemi Gradle'ı temel alır. Android Gradle eklentisi ise Android uygulamaları oluşturmaya özel çeşitli özellikler ekler. Aşağıdaki tabloda, Android Studio'nun her sürümü için hangi AGP sürümü gerekli olduğu listelenmiştir.

Android Studio sürümü Gerekli AGP sürümü
Koala | 1.1.2024 3,2-8,5
Denizanası | 1.3.2023 3,2-8,4
İguana | 1.2.2023 3,2-8,3
Kirpi | 1.1.2023 3,2-8,2
Zürafa | 1.3.2022 3,2-8,1
Flamingo | 1.2.2022 3,2-8,0

Eski sürümler

Android Studio sürümü Gerekli AGP sürümü
Elektrikli Yılan balığı | 1.1.2022 3,2-7,4
Yunus | 1.3.2021 3,2-7,3
Sincap | 1.2.2021 3,2-7,2
Yaban Arısı | 1.1.2021 3,2-7,1
Kutup Tilkisi | 1.1.2020 3,1-7,0

Android Gradle eklentisindeki yenilikler hakkında bilgi edinmek için Android Gradle eklentisi sürüm notlarına bakın.

Android API düzeyi için minimum araç sürümleri

Android Studio ve AGP'nin belirli bir API düzeyini destekleyen minimum sürümleri vardır. Android Studio veya AGP'nin, projenizin targetSdk ya da compileSdk gereksinimlerinin gerektirdiğinden daha düşük sürümlerinin kullanılması, beklenmeyen sorunlara neden olabilir. Android OS'in önizleme sürümlerini hedefleyen projelerde çalışmak için Android Studio ve AGP'nin en son önizleme sürümünü kullanmanızı öneririz. Kararlı bir sürümün yanı sıra Android Studio'nun önizleme sürümlerini de yükleyebilirsiniz.

Android Studio ve AGP'nin minimum sürümleri şunlardır:

API seviyesi Minimum Android Studio sürümü Minimum AGP sürümü
VanillaIceCream önizlemesi Denizanası | 1.3.2023 8,4
34 Kirpi | 1.1.2023 8.1.1
33 Flamingo | 1.2.2022 7.2

Sürüm oluşturma değişiklikleri (Kasım 2020)

Android Gradle eklentisi (AGP) için sürüm numaralandırmasını, temel Gradle derleme aracıyla daha iyi eşleşecek şekilde güncelliyoruz.

Önemli değişiklikler şunlardır:

 • AGP artık semantik sürüm oluşturmayı kullanacak ve zarar veren değişiklikler, ana sürümler için hedeflenecektir.

 • AGP'nin her yıl, Gradle ana sürümüyle uyumlu olarak yayınlanan bir ana sürümü yayınlanacaktır.

 • AGP 4.2'den sonraki sürüm 7.0 sürümünü kullanacaktır ve Gradle'ın 7.x sürümüne yükseltilmesi gerekecektir. AGP'nin her ana sürümü, temel Gradle aracında büyük bir sürüm yükseltmesi gerektirir.

 • API'lerin desteği yaklaşık bir yıl öncesinden sonlandırılacak ve değiştirme işlevi eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak. Desteği sonlandırılmış API'ler, yaklaşık bir yıl sonra büyük güncelleme sırasında kaldırılacaktır.

Uyumluluk

Android Gradle eklentisi 8.5'in desteklediği maksimum API düzeyi, API düzeyi 34'tür. Uyumlulukla ilgili diğer bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Minimum sürüm Varsayılan sürüm Notlar
Gradle 8,7 8,7 Daha fazla bilgi edinmek için Gradle'ı güncelleme sayfasına göz atın.
SDK Derleme Araçları 34.0.0 34.0.0 SDK Derleme Araçları'nı yükleyin veya yapılandırın.
NDK Yok 26.1.10909125 NDK'nın farklı bir sürümünü yükleyin veya yapılandırın.
JDK 17 17 Daha fazla bilgi edinmek için JDK sürümünü ayarlama bölümüne bakın.

Yama sürümleri

Aşağıda, Android Studio Koala ve Android Gradle eklentisi 8.5'teki yama sürümlerinin bir listesi bulunmaktadır.

Android Studio Koala | 2024.1.1 Yaması ve AGP 8.5.1 (Temmuz 2024)

Bu küçük güncelleme, bu hata düzeltmelerini içerir.