Android Studio'nun önizleme sürümünü yükleme

Android Studio'nun bir sonraki sürümüne erken erişim istiyorsanız mevcut kararlı sürümünüzü değiştirmeniz gerekmez. Android Studio önizlemesini kararlı sürümle yan yana yükleyebilir ve her ikisinde de aynı uygulama projelerinde çalışabilirsiniz.

Bu, Android Studio her yükleme için ayarlarını sürüme özgü klasörlerde depoladığından mümkündür. Örneğin, Windows'da Android Studio 2.3'ün kararlı sürümü ve Android Studio 3.0'ın önizleme sürümü yüklüyse her birinin ayarları aşağıdaki gibi dizinlere kaydedilir:

C:\Users\Jamie\.AndroidStudio2.3\
C:\Users\Jamie\.AndroidStudioPreview3.0\

Mac'te bu dizinler ~/Library/Preferences/ ve ~/Library/Application Support/ dillerindedir. Linux'ta ise ana dizininizdedir.

Varsayılan olarak tüm Android Studio yüklemeleri, SDK Yöneticisi'nde belirtilenle aynı Android SDK araçları konumunu paylaşır. Bu nedenle diğer SDK araçlarınızda yapılan güncellemeler, Android Studio'nun tüm sürümlerinde kullanılabilir.

Henüz yapmadıysanız Android Studio kararlı sürümünü buradan indirin. Önizleme sürümünde yeni bir hatayla karşılaşmanız durumunda kullanılmakta fayda vardır.

Kararlı sürümünüzle birlikte yükleme

Bir Android Studio önizlemesini indirdikten sonra, uygulamayı aşağıda açıklandığı gibi Android Studio'nun diğer sürümlerinin yanına kaydetmeniz yeterlidir.

Windows:

 1. ZIP dosyasını paketi açın.
 2. Açılan klasörü "Android Studio Preview" gibi benzersiz bir adla yeniden adlandırın.
 3. Uygulamayı kalıcı bir konuma (ör. C:\Program Files\Android\ içindeki mevcut Android Studio yüklemenizin yanına) taşıyın.
 4. C:\Program Files\Android\Android Studio Preview\bin\ içinde studio64.exe başlatın (veya 32 bit makine kullanıyorsanız studio.exe başlatın).
 5. Önizleme sürümünü Başlat menünüzde kullanılabilir hale getirmek için studio64.exe simgesini sağ tıklayıp Başlangıç Menüsüne Sabitle'yi tıklayın.

Mac:

 1. ZIP dosyasını paketi açın.

  Not: 2.3 veya önceki bir sürümü indirirseniz uygulama adında sürüm numarası bulunmaz. Bu nedenle yeni sürümü uygulama dizininize taşımadan önce uygulamayı yeniden adlandırmanız gerekir. Aksi takdirde, mevcut Android Studio sürümünüzü geçersiz kılabilirsiniz.

 2. Uygulama dosyasını Applications (Uygulamalar) klasörünüze sürükleyin.
 3. Şimdi başlatın.

Linux:

 1. ZIP dosyasını paketi açın.
 2. Açılan klasörü "android-studio-preview" gibi benzersiz bir adla yeniden adlandırın.
 3. Dosyayı kararlı sürümünüzün bulunduğu yere taşıyın (ör. kullanıcı profiliniz için /usr/local/ veya paylaşılan kullanıcılar için /opt/).
 4. Bir terminal penceresi açın, android-studio-preview/bin/ uygulamasına gidin ve studio.sh komutunu çalıştırın.