SDK Derleme Araçları sürüm notları

Android SDK Derleme Araçları, Android uygulamaları oluşturmak için gereken Android SDK'nın bir bileşenidir. <sdk>/build-tools/ dizinine yüklenmiştir.

Android SDK Manager'ı kullanarak en yeni sürümü indirerek Derleme Araçları bileşeninizi her zaman güncel tutmanız gerekir. Gradle 3.0.0 için Android eklentisi veya sonraki sürümleri kullanıyorsanız projenizde, eklentinin belirttiği derleme araçlarının otomatik olarak varsayılan sürümü kullanılır. Derleme araçlarının farklı bir sürümünü kullanmak için modülünüzün build.gradle öğesinde buildToolsVersion'ı kullanarak aşağıdaki gibi belirtin:

Modern

android {
    buildToolsVersion "34.0.0"
    ...
}

Kotlin

android {
    buildToolsVersion = "34.0.0"
    ...
}

Düzeltmeler

Aşağıdaki bölümlerde Derleme Araçları sürümleri hakkında notlar sağlanmaktadır. SDK'nızda Derleme Araçlarının hangi düzeltmelerinin kullanılabileceğini belirlemek için Android SDK Yöneticisi'ndeki Yüklü Paketler listesine bakın.