Tổng quan về quản trị thiết bị

Ngừng quản trị viên thiết bị. Kể từ Android 9 (API cấp 28), một số chính sách quản trị sẽ được đánh dấu là không dùng nữa khi quản trị viên thiết bị gọi. Bạn nên bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ cho sự thay đổi này. Để tìm hiểu thêm và xem các tuỳ chọn di chuyển, hãy đọc bài viết Ngừng quản trị thiết bị.

Android hỗ trợ các ứng dụng dành cho doanh nghiệp bằng cách cung cấp API Quản trị thiết bị Android. API Quản trị thiết bị cung cấp các tính năng quản trị thiết bị ở cấp hệ thống. Các API này cho phép bạn tạo các ứng dụng nhận biết về bảo mật và hữu ích trong các chế độ cài đặt của doanh nghiệp, trong đó các chuyên gia CNTT cần có quyền kiểm soát đa dạng đối với các thiết bị của nhân viên. Ví dụ: ứng dụng Email tích hợp sẵn trên Android đã tận dụng các API này để cải thiện khả năng hỗ trợ Exchange. Thông qua ứng dụng Email, quản trị viên Exchange có thể thực thi các chính sách về mật khẩu (bao gồm cả mật khẩu gồm chữ và số hoặc mã PIN dạng số) trên các thiết bị. Quản trị viên cũng có thể xoá từ xa (tức là khôi phục các chế độ mặc định ban đầu) của các điện thoại di động bị mất hoặc bị đánh cắp. Người dùng Exchange có thể đồng bộ hoá dữ liệu email và lịch của họ.

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển muốn phát triển các giải pháp cho doanh nghiệp cho các thiết bị chạy Android. Bản thảo này thảo luận về nhiều tính năng do API Quản trị thiết bị cung cấp để mang lại khả năng bảo mật mạnh mẽ hơn cho thiết bị của nhân viên chạy Android.

Lưu ý Để biết thông tin về cách xây dựng Trình kiểm soát chính sách công việc cho việc triển khai Android for Work, hãy xem Tạo trình kiểm soát chính sách thiết bị.

Chế độ chủ sở hữu thiết bị không có giao diện người dùng

Android 14 (API cấp 34) ra mắt chế độ Người dùng hệ thống không có giao diện người dùng (các thiết bị trong đó UserManager.isHeadlessSystemUserMode trả về true). Ở chế độ Người dùng hệ thống không có giao diện người dùng, người dùng hệ thống là người dùng ở chế độ nền và dựa vào người dùng trên nền trước bổ sung để tương tác với người dùng cuối. Android 14 cũng ra mắt chế độ liên kết với chủ sở hữu thiết bị không có giao diện người dùng. Chế độ này sẽ thêm Chủ sở hữu hồ sơ cho tất cả người dùng được liên kết ngoài người dùng hệ thống đã đặt Chủ sở hữu thiết bị.

Trong các thiết bị được định cấu hình cho người dùng hệ thống không có giao diện người dùng (nơi người dùng hệ thống chạy ở chế độ nền), chỉ các chính sách thiết bị thuộc phạm vi trên toàn cầu (các chính sách áp dụng cho tất cả người dùng) mới được áp dụng cho người dùng hoặc người dùng ở nền trước. Hãy xem addUserRestriction để biết thông tin chi tiết.

Các nhà sản xuất thiết bị Android có thể tham khảo hướng dẫn được xuất bản trên source.android.com.

Tổng quan về API Quản trị thiết bị

Dưới đây là ví dụ về các loại ứng dụng có thể sử dụng API Quản trị thiết bị:

 • Ứng dụng email.
 • Ứng dụng bảo mật thực hiện xóa từ xa.
 • Ứng dụng và dịch vụ quản lý thiết bị.

Cách hoạt động của tính năng này

Bạn sử dụng API Quản trị thiết bị để ghi ứng dụng quản trị thiết bị mà người dùng cài đặt trên thiết bị của họ. Ứng dụng quản trị thiết bị thực thi các chính sách mong muốn. Cách sử dụng dịch vụ này:

 • Quản trị viên hệ thống viết một ứng dụng quản trị thiết bị để thực thi các chính sách bảo mật thiết bị từ xa/cục bộ. Các chính sách này có thể được mã hoá cứng vào ứng dụng, hoặc ứng dụng có thể tìm nạp động các chính sách từ máy chủ của bên thứ ba.
 • Ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị của người dùng. Android hiện không có giải pháp cấp phép tự động. Sau đây là một số cách quản trị viên hệ thống có thể phân phối ứng dụng cho người dùng:
  • Google Play.
  • Cho phép cài đặt từ cửa hàng khác.
  • Phân phối ứng dụng qua các phương thức khác, chẳng hạn như email hoặc trang web.
 • Hệ thống sẽ nhắc người dùng bật ứng dụng quản trị thiết bị. Cách thức và thời điểm điều này xảy ra phụ thuộc vào cách triển khai ứng dụng.
 • Sau khi bật ứng dụng quản trị thiết bị, người dùng sẽ phải tuân thủ các chính sách của ứng dụng đó. Việc tuân thủ các chính sách đó thường mang lại các lợi ích, chẳng hạn như quyền truy cập vào các hệ thống và dữ liệu nhạy cảm.

Nếu người dùng không bật ứng dụng quản trị thiết bị, thì ứng dụng vẫn sẽ xuất hiện trên thiết bị nhưng ở trạng thái không hoạt động. Người dùng sẽ không phải tuân theo chính sách của ứng dụng và ngược lại, họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào của ứng dụng, ví dụ: có thể họ không đồng bộ hoá được dữ liệu.

Nếu người dùng không tuân thủ chính sách (ví dụ: nếu người dùng đặt mật khẩu vi phạm nguyên tắc), thì ứng dụng sẽ quyết định cách xử lý. Tuy nhiên, thông thường, điều này sẽ dẫn đến việc người dùng không thể đồng bộ hoá dữ liệu.

Nếu một thiết bị cố gắng kết nối với một máy chủ yêu cầu các chính sách không được hỗ trợ trong API Quản trị thiết bị, thì kết nối sẽ không được cho phép. API Quản trị thiết bị hiện không cho phép cấp phép một phần. Nói cách khác, nếu một thiết bị (ví dụ: một thiết bị cũ) không hỗ trợ tất cả các chính sách đã nêu, thì không có cách nào để cho phép thiết bị đó kết nối.

Nếu thiết bị chứa nhiều ứng dụng quản trị được bật, thì chính sách nghiêm ngặt nhất sẽ được thực thi. Không có cách nào để nhắm mục tiêu một ứng dụng quản trị cụ thể.

Để gỡ cài đặt ứng dụng quản trị thiết bị hiện có, trước tiên, người dùng cần huỷ đăng ký ứng dụng với tư cách quản trị viên.

Chính sách

Trong một chế độ cài đặt doanh nghiệp, thông thường, các thiết bị của nhân viên phải tuân thủ một bộ chính sách nghiêm ngặt chi phối việc sử dụng thiết bị. API Quản trị thiết bị hỗ trợ các chính sách được nêu trong Bảng 1. Lưu ý rằng API Quản trị thiết bị hiện chỉ hỗ trợ mật khẩu cho phương thức khoá màn hình:

Bảng 1. Các chính sách được API Quản trị thiết bị hỗ trợ.

Chính sách Nội dung mô tả
Đã bật mật khẩu Thiết bị phải yêu cầu mã PIN hoặc mật khẩu.
Độ dài mật khẩu tối thiểu Đặt số lượng ký tự bắt buộc cho mật khẩu. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu mã PIN hoặc mật khẩu có ít nhất 6 ký tự.
Bắt buộc phải có mật khẩu bao gồm chữ và số Yêu cầu mật khẩu phải kết hợp cả chữ cái và số. Chúng có thể bao gồm các ký tự tượng trưng.
Yêu cầu mật khẩu phức tạp Yêu cầu mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ cái, một chữ số và một ký hiệu đặc biệt. Ra mắt trong Android 3.0.
Cần có số chữ cái tối thiểu trong mật khẩu Số lượng chữ cái tối thiểu cần có trong mật khẩu đối với tất cả quản trị viên hoặc một quản trị viên cụ thể. Ra mắt trong Android 3.0.
Cần có số lượng chữ thường tối thiểu trong mật khẩu Số lượng chữ cái viết thường tối thiểu cần có trong mật khẩu đối với tất cả quản trị viên hoặc một chữ cái cụ thể. Ra mắt trong Android 3.0.
Cần có tối thiểu ký tự không phải chữ cái trong mật khẩu Số lượng ký tự tối thiểu không phải chữ cái cần thiết cho mật khẩu đối với tất cả quản trị viên hoặc một ký tự cụ thể. Ra mắt trong Android 3.0.
Cần có số chữ số tối thiểu trong mật khẩu Số lượng chữ số tối thiểu bắt buộc phải có trong mật khẩu đối với tất cả quản trị viên hoặc một số cụ thể. Ra mắt trong Android 3.0.
Yêu cầu ký hiệu tối thiểu trong mật khẩu Số lượng ký hiệu tối thiểu bắt buộc trong mật khẩu đối với tất cả quản trị viên hoặc một ký hiệu cụ thể. Ra mắt trong Android 3.0.
Yêu cầu số lượng chữ hoa tối thiểu trong mật khẩu Số lượng chữ hoa tối thiểu bắt buộc phải có trong mật khẩu đối với tất cả quản trị viên hoặc một số cụ thể. Ra mắt trong Android 3.0.
Hết hạn mật khẩu Thời điểm mật khẩu hết hạn, được biểu thị dưới dạng delta tính bằng mili giây kể từ khi quản trị viên thiết bị đặt thời gian chờ hết hạn. Ra mắt trong Android 3.0.
Hạn chế nhật ký mật khẩu Chính sách này ngăn người dùng sử dụng lại n mật khẩu riêng biệt gần đây nhất. Chính sách này thường được dùng cùng với setPasswordExpirationTimeout() để buộc người dùng cập nhật mật khẩu sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua. Ra mắt trong Android 3.0.
Số lần nhập mật khẩu không thành công tối đa Chỉ định số lần người dùng có thể nhập sai mật khẩu trước khi thiết bị xoá dữ liệu. API Quản trị thiết bị cũng cho phép quản trị viên đặt lại thiết bị về trạng thái mặc định ban đầu từ xa. Tính năng này giúp bảo mật dữ liệu trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.
Khoá thời gian không hoạt động tối đa Đặt khoảng thời gian kể từ lần gần nhất người dùng chạm vào màn hình hoặc nhấn một nút trước khi thiết bị khoá màn hình. Khi điều này xảy ra, người dùng cần nhập lại mã PIN hoặc mật khẩu thì mới có thể sử dụng thiết bị và truy cập vào dữ liệu. Giá trị có thể nằm trong khoảng từ 1 đến 60 phút.
Yêu cầu mã hoá bộ nhớ Chỉ định rằng khu vực lưu trữ phải được mã hoá nếu thiết bị hỗ trợ. Ra mắt trong Android 3.0.
Tắt camera Chỉ định xem có tắt máy ảnh hay không. Xin lưu ý rằng đây không phải là vô hiệu hoá vĩnh viễn. Bạn có thể bật/tắt máy ảnh một cách linh động dựa trên ngữ cảnh, thời gian, v.v. Ra mắt trong Android 4.0.

Tính năng khác

Ngoài việc hỗ trợ các chính sách nêu trong bảng trên, API Quản trị thiết bị còn cho phép bạn làm những việc sau:

 • Nhắc người dùng đặt mật khẩu mới.
 • Khoá thiết bị ngay lập tức.
 • Xoá sạch dữ liệu trên thiết bị (tức là khôi phục thiết bị về trạng thái mặc định ban đầu).

Ứng dụng mẫu

Các ví dụ sử dụng trên trang này dựa trên mẫu API Quản trị thiết bị có trong mẫu SDK (có sẵn thông qua Trình quản lý SDK Android) và được đặt trên hệ thống của bạn dưới dạng <sdk_root>/ApiDemos/app/src/main/java/com/example/android/apis/app/DeviceAdminSample.java.

Ứng dụng mẫu cung cấp bản minh hoạ các tính năng quản trị thiết bị. Thư viện này trình bày giao diện người dùng cho phép họ bật ứng dụng quản trị thiết bị. Sau khi bật ứng dụng, người dùng có thể sử dụng các nút trong giao diện người dùng để thực hiện những việc sau:

 • Thiết lập chất lượng mật khẩu.
 • Chỉ định các yêu cầu đối với mật khẩu của người dùng, chẳng hạn như độ dài tối thiểu, số ký tự số tối thiểu mà mật khẩu phải có, v.v.
 • Đặt mật khẩu. Nếu mật khẩu không tuân thủ các chính sách đã chỉ định, hệ thống sẽ trả về một lỗi.
 • Đặt số lần thử nhập mật khẩu không thành công trước khi xoá sạch thiết bị (tức là khôi phục về trạng thái cài đặt ban đầu).
 • Đặt khoảng thời gian kể từ bây giờ mật khẩu sẽ hết hạn.
 • Đặt độ dài lịch sử mật khẩu (độ dài đề cập đến số lượng mật khẩu cũ được lưu trữ trong lịch sử). Thao tác này ngăn người dùng sử dụng lại một trong những n mật khẩu gần đây nhất mà họ đã sử dụng trước đó.
 • Chỉ định rằng khu vực lưu trữ phải được mã hoá nếu thiết bị hỗ trợ.
 • Đặt khoảng thời gian không hoạt động tối đa có thể trôi qua trước khi khoá thiết bị.
 • Khoá thiết bị ngay lập tức.
 • Xoá sạch dữ liệu của thiết bị (tức là khôi phục cài đặt gốc).
 • Tắt camera.

Hình 1. Ảnh chụp màn hình ứng dụng mẫu

Phát triển một ứng dụng quản trị thiết bị

Quản trị viên hệ thống có thể sử dụng API Quản trị thiết bị để viết một ứng dụng thực thi chính sách bảo mật thiết bị từ xa/cục bộ. Phần này tóm tắt các bước để tạo một ứng dụng quản trị thiết bị.

Tạo tệp kê khai

Để sử dụng API Quản trị thiết bị, tệp kê khai của ứng dụng phải bao gồm:

Dưới đây là phần trích dẫn từ tệp kê khai mẫu Quản trị thiết bị:

<activity android:name=".app.DeviceAdminSample"
      android:label="@string/activity_sample_device_admin">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.SAMPLE_CODE" />
  </intent-filter>
</activity>
<receiver android:name=".app.DeviceAdminSample$DeviceAdminSampleReceiver"
    android:label="@string/sample_device_admin"
    android:description="@string/sample_device_admin_description"
    android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN">
  <meta-data android:name="android.app.device_admin"
      android:resource="@xml/device_admin_sample" />
  <intent-filter>
    <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED" />
  </intent-filter>
</receiver>

Lưu ý:

 • Các thuộc tính sau đây tham chiếu đến các tài nguyên chuỗi dành cho ứng dụng mẫu nằm trong ApiDemos/res/values/strings.xml. Để biết thêm thông tin về tài nguyên, hãy xem phần Tài nguyên ứng dụng.
  • android:label="@string/activity_sample_device_admin" là nhãn mà người dùng đọc được cho hoạt động.
  • android:label="@string/sample_device_admin" là nhãn mà người dùng đọc được cho quyền đó.
  • android:description="@string/sample_device_admin_description" là nội dung mô tả quyền mà người dùng có thể đọc được. Phần mô tả thường dài hơn và chứa nhiều thông tin hơn so với nhãn.
 • android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN" là một quyền mà lớp con DeviceAdminReceiver phải có để đảm bảo rằng chỉ hệ thống mới có thể tương tác với dịch vụ nhận (không ứng dụng nào được cấp quyền này). Thao tác này ngăn các ứng dụng khác lạm dụng ứng dụng quản trị thiết bị của bạn.
 • android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED là thao tác chính mà lớp con DeviceAdminReceiver phải xử lý để được phép quản lý thiết bị. Giá trị này được đặt thành receiver khi người dùng bật ứng dụng quản trị thiết bị. Mã của bạn thường xử lý việc này trong onEnabled(). Để được hỗ trợ, receiver cũng phải yêu cầu quyền BIND_DEVICE_ADMIN để các ứng dụng khác không thể sử dụng quyền đó sai mục đích.
 • Khi người dùng bật ứng dụng quản trị thiết bị, ứng dụng này sẽ cấp cho bộ nhận quyền thực hiện các thao tác để phản hồi thông báo truyền phát các sự kiện hệ thống cụ thể. Khi sự kiện phù hợp phát sinh, ứng dụng có thể áp dụng một chính sách. Ví dụ: nếu người dùng cố gắng đặt một mật khẩu mới không đáp ứng các yêu cầu của chính sách, thì ứng dụng có thể nhắc người dùng chọn một mật khẩu khác đáp ứng yêu cầu.
 • Tránh thay đổi tên bộ nhận sau khi xuất bản ứng dụng. Nếu tên trong tệp kê khai thay đổi, thì tính năng quản trị viên thiết bị sẽ bị tắt khi người dùng cập nhật ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem <receiver>.
 • android:resource="@xml/device_admin_sample" khai báo chính sách bảo mật dùng trong siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu cung cấp thêm thông tin dành riêng cho quản trị viên thiết bị, như được lớp DeviceAdminInfo phân tích cú pháp. Dưới đây là nội dung của device_admin_sample.xml:
<device-admin xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <uses-policies>
  <limit-password />
  <watch-login />
  <reset-password />
  <force-lock />
  <wipe-data />
  <expire-password />
  <encrypted-storage />
  <disable-camera />
 </uses-policies>
</device-admin>

Khi thiết kế ứng dụng quản trị thiết bị, bạn không cần bao gồm tất cả các chính sách mà chỉ cần bao gồm những chính sách liên quan đến ứng dụng của mình.

Để thảo luận thêm về tệp kê khai, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Android.

Triển khai mã

API Quản trị thiết bị bao gồm các lớp sau:

DeviceAdminReceiver
Lớp cơ sở để triển khai thành phần quản trị thiết bị. Lớp này mang lại sự thuận tiện cho việc diễn giải các thao tác theo ý định thô do hệ thống gửi. Ứng dụng Quản trị thiết bị của bạn phải có một lớp con DeviceAdminReceiver.
DevicePolicyManager
Một lớp để quản lý các chính sách được thực thi trên thiết bị. Hầu hết ứng dụng của lớp này đều phải phát hành một DeviceAdminReceiver mà người dùng hiện đã bật. DevicePolicyManager quản lý các chính sách cho một hoặc nhiều thực thể DeviceAdminReceiver
DeviceAdminInfo
Lớp này dùng để chỉ định siêu dữ liệu cho thành phần quản trị viên thiết bị.

Các lớp này cung cấp nền tảng cho một ứng dụng quản trị thiết bị có đầy đủ chức năng. Phần còn lại của phần này mô tả cách bạn sử dụng API DeviceAdminReceiverDevicePolicyManager để viết ứng dụng quản trị thiết bị.

Phân loại phụ DeviceAdminReceiver

Để tạo một ứng dụng quản trị thiết bị, bạn phải tạo lớp con DeviceAdminReceiver. Lớp DeviceAdminReceiver bao gồm một loạt lệnh gọi lại được kích hoạt khi các sự kiện cụ thể xảy ra.

Trong lớp con DeviceAdminReceiver, ứng dụng mẫu chỉ hiển thị thông báo Toast để phản hồi các sự kiện cụ thể. Ví dụ:

Kotlin

class DeviceAdminSample : DeviceAdminReceiver() {

  private fun showToast(context: Context, msg: String) {
    context.getString(R.string.admin_receiver_status, msg).let { status ->
      Toast.makeText(context, status, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
  }

  override fun onEnabled(context: Context, intent: Intent) =
      showToast(context, context.getString(R.string.admin_receiver_status_enabled))

  override fun onDisableRequested(context: Context, intent: Intent): CharSequence =
      context.getString(R.string.admin_receiver_status_disable_warning)

  override fun onDisabled(context: Context, intent: Intent) =
      showToast(context, context.getString(R.string.admin_receiver_status_disabled))

  override fun onPasswordChanged(context: Context, intent: Intent, userHandle: UserHandle) =
      showToast(context, context.getString(R.string.admin_receiver_status_pw_changed))
...
}

Java

public class DeviceAdminSample extends DeviceAdminReceiver {

  void showToast(Context context, String msg) {
    String status = context.getString(R.string.admin_receiver_status, msg);
    Toast.makeText(context, status, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onEnabled(Context context, Intent intent) {
    showToast(context, context.getString(R.string.admin_receiver_status_enabled));
  }

  @Override
  public CharSequence onDisableRequested(Context context, Intent intent) {
    return context.getString(R.string.admin_receiver_status_disable_warning);
  }

  @Override
  public void onDisabled(Context context, Intent intent) {
    showToast(context, context.getString(R.string.admin_receiver_status_disabled));
  }

  @Override
  public void onPasswordChanged(Context context, Intent intent, UserHandle userHandle) {
    showToast(context, context.getString(R.string.admin_receiver_status_pw_changed));
  }
...
}

Bật ứng dụng

Một trong những sự kiện chính mà ứng dụng quản trị thiết bị phải xử lý là người dùng bật ứng dụng. Người dùng phải bật ứng dụng một cách rõ ràng để các chính sách được thực thi. Nếu người dùng chọn không bật ứng dụng, thì ứng dụng đó vẫn sẽ xuất hiện trên thiết bị nhưng các chính sách của ứng dụng đó sẽ không được thực thi và người dùng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào của ứng dụng.

Quá trình bật ứng dụng bắt đầu khi người dùng thực hiện một thao tác kích hoạt ý định ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN. Trong ứng dụng mẫu, điều này xảy ra khi người dùng nhấp vào hộp đánh dấu Bật quản trị viên.

Khi người dùng nhấp vào hộp đánh dấu Enable Admin (Bật quản trị), màn hình sẽ thay đổi để nhắc người dùng kích hoạt ứng dụng quản trị thiết bị, như minh hoạ trong hình 2.

Hình 2. Ứng dụng mẫu: kích hoạt ứng dụng

Dưới đây là mã sẽ được thực thi khi người dùng nhấp vào hộp đánh dấu Bật tính năng quản trị. Điều này có tác dụng kích hoạt lệnh gọi lại onPreferenceChange(). Lệnh gọi lại này được gọi khi giá trị của Preference này đã được người dùng thay đổi và sắp được đặt và/hoặc duy trì. Nếu người dùng đang bật ứng dụng, màn hình sẽ thay đổi để nhắc người dùng kích hoạt ứng dụng quản trị thiết bị, như minh hoạ trong hình 2. Nếu không, ứng dụng quản trị thiết bị sẽ bị tắt.

Kotlin

override fun onPreferenceChange(preference: Preference, newValue: Any): Boolean {
  if (super.onPreferenceChange(preference, newValue)) return true
  val value = newValue as Boolean
  if (preference == enableCheckbox) {
    if (value != adminActive) {
      if (value) {
        // Launch the activity to have the user enable our admin.
        val intent = Intent(DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN).apply {
          putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN, deviceAdminSample)
          putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_ADD_EXPLANATION,
              activity.getString(R.string.add_admin_extra_app_text))
        }
        startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE_ENABLE_ADMIN)
        // return false - don't update checkbox until we're really active
        return false
      } else {
        dpm.removeActiveAdmin(deviceAdminSample)
        enableDeviceCapabilitiesArea(false)
        adminActive = false
      }
    }
  } else if (preference == disableCameraCheckbox) {
    dpm.setCameraDisabled(deviceAdminSample, value)
  }
  return true
}

Java

@Override
public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object newValue) {
  if (super.onPreferenceChange(preference, newValue)) {
    return true;
  }
  boolean value = (Boolean) newValue;
  if (preference == enableCheckbox) {
    if (value != adminActive) {
      if (value) {
        // Launch the activity to have the user enable our admin.
        Intent intent = new Intent(DevicePolicyManager.ACTION_ADD_DEVICE_ADMIN);
        intent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN, deviceAdminSample);
        intent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_ADD_EXPLANATION,
            activity.getString(R.string.add_admin_extra_app_text));
        startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE_ENABLE_ADMIN);
        // return false - don't update checkbox until we're really active
        return false;
      } else {
        dpm.removeActiveAdmin(deviceAdminSample);
        enableDeviceCapabilitiesArea(false);
        adminActive = false;
      }
    }
  } else if (preference == disableCameraCheckbox) {
    dpm.setCameraDisabled(deviceAdminSample, value);
  }
  return true;
}

Dòng intent.putExtra(DevicePolicyManager.EXTRA_DEVICE_ADMIN, mDeviceAdminSample) cho biết rằng mDeviceAdminSample (một thành phần DeviceAdminReceiver) là chính sách mục tiêu. Dòng này sẽ gọi giao diện người dùng như trong hình 2 để hướng dẫn người dùng cách thêm quản trị viên thiết bị vào hệ thống (hoặc cho phép họ từ chối quản trị viên thiết bị).

Khi ứng dụng cần thực hiện một thao tác tuỳ thuộc vào việc ứng dụng quản trị thiết bị đang được bật, ứng dụng sẽ xác nhận rằng ứng dụng đó đang hoạt động. Để thực hiện việc này, hệ thống sẽ sử dụng phương thức DevicePolicyManager isAdminActive(). Xin lưu ý rằng phương thức DevicePolicyManager isAdminActive() lấy một thành phần DeviceAdminReceiver làm đối số:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
...
private fun isActiveAdmin(): Boolean = dpm.isAdminActive(deviceAdminSample)

Java

DevicePolicyManager dpm;
...
private boolean isActiveAdmin() {
  return dpm.isAdminActive(deviceAdminSample);
}

Quản lý chính sách

DevicePolicyManager là một lớp công khai để quản lý các chính sách được thực thi trên thiết bị. DevicePolicyManager quản lý các chính sách cho một hoặc nhiều thực thể DeviceAdminReceiver.

Bạn sẽ xử lý DevicePolicyManager như sau:

Kotlin

dpm = getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE) as DevicePolicyManager

Java

DevicePolicyManager dpm =
  (DevicePolicyManager)getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);

Phần này mô tả cách sử dụng DevicePolicyManager để thực hiện các công việc quản trị:

Đặt chính sách mật khẩu

DevicePolicyManager bao gồm các API để cài đặt và thực thi chính sách mật khẩu thiết bị. Trong API Quản trị thiết bị, mật khẩu chỉ áp dụng cho phương thức khoá màn hình. Phần này mô tả các tác vụ phổ biến liên quan đến mật khẩu.

Đặt mật khẩu cho thiết bị

Mã này hiển thị giao diện người dùng nhắc người dùng đặt mật khẩu:

Kotlin

Intent(DevicePolicyManager.ACTION_SET_NEW_PASSWORD).also { intent ->
  startActivity(intent)
}

Java

Intent intent = new Intent(DevicePolicyManager.ACTION_SET_NEW_PASSWORD);
startActivity(intent);
Đặt chất lượng mật khẩu

Chất lượng mật khẩu có thể là một trong các hằng số DevicePolicyManager sau:

PASSWORD_QUALITY_ALPHABETIC
Người dùng phải nhập mật khẩu chứa ít nhất ký tự chữ cái (hoặc ký hiệu khác).
PASSWORD_QUALITY_ALPHANUMERIC
Người dùng phải nhập mật khẩu chứa ít nhất cả ký tự số ký tự chữ cái (hoặc ký hiệu khác).
PASSWORD_QUALITY_NUMERIC
Người dùng phải nhập mật khẩu chứa ít nhất ký tự số.
PASSWORD_QUALITY_COMPLEX
Người dùng phải nhập mật khẩu chứa ít nhất một chữ cái, một chữ số và một ký hiệu đặc biệt.
PASSWORD_QUALITY_SOMETHING
Chính sách này yêu cầu một số loại mật khẩu nhưng không quan tâm đến mật khẩu đó là gì.
PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED
Chính sách này không yêu cầu về mật khẩu.

Ví dụ: dưới đây là cách bạn có thể đặt chính sách mật khẩu để yêu cầu mật khẩu bao gồm chữ và số:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
...
dpm.setPasswordQuality(deviceAdminSample, DevicePolicyManager.PASSWORD_QUALITY_ALPHANUMERIC)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
...
dpm.setPasswordQuality(deviceAdminSample, DevicePolicyManager.PASSWORD_QUALITY_ALPHANUMERIC);
Đặt yêu cầu về nội dung mật khẩu

Kể từ Android 3.0, lớp DevicePolicyManager sẽ bao gồm các phương thức cho phép bạn tinh chỉnh nội dung của mật khẩu. Ví dụ: bạn có thể đặt một chính sách nêu rõ rằng mật khẩu phải chứa ít nhất n chữ hoa. Dưới đây là các phương thức để tinh chỉnh nội dung của mật khẩu:

Ví dụ: đoạn mã này cho biết mật khẩu phải có ít nhất 2 chữ cái viết hoa:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
private val pwMinUppercase = 2
...
dpm.setPasswordMinimumUpperCase(deviceAdminSample, pwMinUppercase)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
int pwMinUppercase = 2;
...
dpm.setPasswordMinimumUpperCase(deviceAdminSample, pwMinUppercase);
Đặt độ dài mật khẩu tối thiểu

Bạn có thể chỉ định rằng mật khẩu phải có độ dài tối thiểu đã chỉ định. Ví dụ:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
private val pwLength: Int = ...
...
dpm.setPasswordMinimumLength(deviceAdminSample, pwLength)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
int pwLength;
...
dpm.setPasswordMinimumLength(deviceAdminSample, pwLength);
Đặt số lần nhập mật khẩu không thành công tối đa

Bạn có thể đặt số lần nhập sai mật khẩu tối đa được phép trước khi xoá sạch thiết bị (tức là đặt lại về trạng thái cài đặt ban đầu). Ví dụ:

Kotlin

val dPM:DevicePolicyManager
private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
private val maxFailedPw: Int = ...
...
dpm.setMaximumFailedPasswordsForWipe(deviceAdminSample, maxFailedPw)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
int maxFailedPw;
 ...
dpm.setMaximumFailedPasswordsForWipe(deviceAdminSample, maxFailedPw);
Đặt thời gian chờ hết hạn mật khẩu

Kể từ Android 3.0, bạn có thể sử dụng phương thức setPasswordExpirationTimeout() để đặt thời điểm mật khẩu hết hạn, được biểu thị dưới dạng delta tính bằng mili giây kể từ khi quản trị viên thiết bị đặt thời gian chờ hết hạn. Ví dụ:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
private val pwExpiration: Long = ...
...
dpm.setPasswordExpirationTimeout(deviceAdminSample, pwExpiration)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
long pwExpiration;
...
dpm.setPasswordExpirationTimeout(deviceAdminSample, pwExpiration);
Hạn chế mật khẩu dựa trên nhật ký

Kể từ Android 3.0, bạn có thể sử dụng phương thức setPasswordHistoryLength() để giới hạn khả năng người dùng sử dụng lại mật khẩu cũ. Phương thức này sử dụng một tham số length. Tham số này sẽ chỉ định số lượng mật khẩu cũ được lưu trữ. Khi chính sách này hoạt động, người dùng không thể nhập mật khẩu mới khớp với mật khẩu n gần đây nhất. Việc này giúp ngăn người dùng sử dụng nhiều lần cùng một mật khẩu. Chính sách này thường được dùng cùng với setPasswordExpirationTimeout(), buộc người dùng phải cập nhật mật khẩu sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua.

Ví dụ: đoạn mã này cấm người dùng sử dụng lại bất kỳ mật khẩu nào trong số 5 mật khẩu cuối cùng của họ:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
private val pwHistoryLength = 5
...
dpm.setPasswordHistoryLength(deviceAdminSample, pwHistoryLength)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
int pwHistoryLength = 5;
...
dpm.setPasswordHistoryLength(deviceAdminSample, pwHistoryLength);

Đặt phương thức khoá thiết bị

Bạn có thể đặt khoảng thời gian người dùng không hoạt động tối đa có thể xảy ra trước khi thiết bị khoá. Ví dụ:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
private val timeMs: Long = 1000L * timeout.text.toString().toLong()
...
dpm.setMaximumTimeToLock(deviceAdminSample, timeMs)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
...
long timeMs = 1000L*Long.parseLong(timeout.getText().toString());
dpm.setMaximumTimeToLock(deviceAdminSample, timeMs);

Bạn cũng có thể lập trình để yêu cầu thiết bị khoá ngay lập tức:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
dpm.lockNow()

Java

DevicePolicyManager dpm;
dpm.lockNow();

Thực hiện xoá sạch dữ liệu

Bạn có thể dùng phương thức DevicePolicyManager wipeData() để đặt lại thiết bị về trạng thái cài đặt ban đầu. Điều này rất hữu ích nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp. Thông thường, quyết định xoá sạch thiết bị là khi bạn đáp ứng một số điều kiện nhất định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng setMaximumFailedPasswordsForWipe() để cho biết rằng phải xoá sạch thiết bị sau một số lần nhập mật khẩu không thành công.

Bạn có thể xoá sạch dữ liệu như sau:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
dpm.wipeData(0)

Java

DevicePolicyManager dpm;
dpm.wipeData(0);

Phương thức wipeData() lấy tham số làm mặt nạ bit của các tuỳ chọn bổ sung. Hiện tại, giá trị phải là 0.

Tắt camera

Kể từ Android 4.0, bạn có thể tắt camera. Xin lưu ý rằng không nhất thiết phải vô hiệu hoá vĩnh viễn tính năng này. Bạn có thể bật/tắt camera một cách linh hoạt dựa trên ngữ cảnh, thời gian, v.v.

Bạn có thể kiểm soát việc có tắt camera hay không bằng cách sử dụng phương thức setCameraDisabled(). Ví dụ: đoạn mã này đặt camera thành bật hoặc tắt dựa trên chế độ cài đặt hộp đánh dấu:

Kotlin

private lateinit var disableCameraCheckbox: CheckBoxPreference
private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
...
dpm.setCameraDisabled(deviceAdminSample, mDisableCameraCheckbox.isChecked)

Java

private CheckBoxPreference disableCameraCheckbox;
DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
...
dpm.setCameraDisabled(deviceAdminSample, mDisableCameraCheckbox.isChecked());

Mã hoá bộ nhớ

Kể từ Android 3.0, bạn có thể sử dụng phương thức setStorageEncryption() để đặt một chính sách yêu cầu mã hoá khu vực lưu trữ (nếu được hỗ trợ).

Ví dụ:

Kotlin

private lateinit var dpm: DevicePolicyManager
private lateinit var deviceAdminSample: ComponentName
...
dpm.setStorageEncryption(deviceAdminSample, true)

Java

DevicePolicyManager dpm;
ComponentName deviceAdminSample;
...
dpm.setStorageEncryption(deviceAdminSample, true);

Hãy xem mẫu API Quản trị thiết bị để biết ví dụ đầy đủ về cách bật tính năng mã hoá bộ nhớ.

Mã mẫu khác

Các mẫu Android AppRestrictionEnforcerDeviceOwner minh hoạ thêm về việc sử dụng các API được trình bày trên trang này.