Chia sẻ dữ liệu đơn giản

Một trong những ưu điểm tuyệt vời của các ứng dụng Android là khả năng giao tiếp và tích hợp với nhau. Tại sao lại phát minh lại chức năng không phải là cốt lõi trong ứng dụng của bạn trong khi chức năng này đã tồn tại trong một ứng dụng khác?

Phần này trình bày một số cách phổ biến để bạn có thể gửi và nhận dữ liệu đơn giản (như văn bản, hình ảnh và tệp) giữa các ứng dụng dùng Trang chia sẻ nội dung trên Android và Trình phân giải ý định với các đối tượng Intent.

Bài học

Gửi dữ liệu đơn giản đến các ứng dụng khác
Tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng để có thể gửi văn bản và dữ liệu khác đến các ứng dụng khác bằng Trang chia sẻ nội dung trên Android và trình phân giải ý định.
Nhận dữ liệu đơn giản từ các ứng dụng khác
Tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng để nhận văn bản và dữ liệu khác từ các ý định.

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng ActionProvider để hiển thị các hành động chia sẻ trong ứng dụng của mình.