Drukowanie plików

Użytkownicy Androida często wyświetlają treści wyłącznie na swoich urządzeniach, ale czasami pokazanie komuś ekranu nie jest wystarczającym sposobem na udostępnianie informacji. Możliwość drukowania informacji z aplikacji na Androida daje użytkownikom możliwość wyświetlania większej wersji zawartości aplikacji lub udostępnienia ich osobie, która jej nie używa. Drukowanie umożliwia też tworzenie migawki informacji, które nie zależą od tego, czy masz urządzenie, wystarczającą baterię czy połączenie z siecią bezprzewodową.

W Androidzie 4.4 (poziom interfejsu API 19) i nowszych platforma zapewnia usługi drukowania obrazów i dokumentów bezpośrednio z aplikacji na Androida. Z tego szkolenia dowiesz się, jak włączyć drukowanie w aplikacji, w tym jak drukować obrazy i strony HTML oraz jak tworzyć niestandardowe dokumenty do wydrukowania.

Lekcje

Drukowanie zdjęcia
Z tej lekcji dowiesz się, jak wydrukować obraz.
Drukowanie dokumentu HTML
Z tej lekcji dowiesz się, jak wydrukować dokument HTML.
Drukowanie niestandardowego dokumentu
Z tej lekcji dowiesz się, jak połączyć się z Menedżerem wydruku w Androidzie, utworzyć adapter drukowania i nagrać treści do wydrukowania.