Omówienie pamięci współdzielonej

Korzystaj z pamięci współdzielonej na dane użytkownika, które mogą lub powinny być dostępne dla innych aplikacji i zachowane nawet po odinstalowaniu aplikacji przez użytkownika.

Android udostępnia interfejsy API do przechowywania tych typów danych, które można udostępniać, oraz do uzyskiwania do nich dostępu:

  • Zawartość multimedialna: system udostępnia standardowe katalogi publiczne dla tego rodzaju plików, więc użytkownik ma jedną wspólną lokalizację na wszystkie zdjęcia, kolejną wspólną lokalizację dla wszystkich plików muzycznych i audio itd. Twoja aplikacja może uzyskać dostęp do tych treści za pomocą interfejsu API MediaStore platformy.
  • Dokumenty i inne pliki: w systemie znajduje się specjalny katalog zawierający inne typy plików, takie jak dokumenty PDF i książki w formacie EPUB. Twoja aplikacja może uzyskiwać dostęp do tych plików za pomocą platformy Storage Access Framework.
  • Zbiory danych: na Androidzie 11 (poziom interfejsu API 30) i nowszych system zapisuje w pamięci podręcznej duże zbiory danych, z których może korzystać wiele aplikacji. Mogą one obsługiwać przypadki użycia takie jak systemy uczące się czy odtwarzanie multimediów. Aplikacje mogą korzystać z tych udostępnionych zbiorów danych za pomocą interfejsu API BlobStoreManager.

Więcej informacji o tych interfejsach API znajdziesz w tych przewodnikach: