Renderowanie

Kluczowym aspektem aplikacji, która wpływa na postrzeganie jakości przez użytkowników, jest płynność renderowania obrazów i tekstu na ekranie. Ważne jest, aby unikać zacinania się i powolnego reagowania, gdy aplikacja rysuje na ekranie.

W tej sekcji przedstawiamy kilka sposobów optymalizacji wydajności renderowania aplikacji: ograniczanie przerysowywania, optymalizacja hierarchii widoków i korzystanie z narzędzia Profile GPU. Informacje o renderowaniu w tej usłudze znajdziesz w artykule o wydajności Jetpack Compose.

Działania renderowania

Zmniejsz przeciągnięcie
Zminimalizuj liczbę ponownych operacji renderowania tego samego piksela w pojedynczej klatce.
Wydajność i hierarchie widoków
Zadbaj o wydajne działanie układu oraz pomiarów i uniknij podwójnego opodatkowania.
Analiza z użyciem renderowania GPU profilu
Skorzystaj z tego narzędzia na urządzeniu, aby zidentyfikować wąskie gardła, które mogą spowalniać renderowanie aplikacji.