Başlayın

Android Studio'da veri bağlama kodu desteği de dahil olmak üzere geliştirme ortamınızı Veri Bağlama Kitaplığı ile çalışmaya hazır hale getirmeyi öğrenin.

Veri Bağlama Kitaplığı hem esneklik hem de geniş uyumluluk sağlar. Destek kitaplığı olduğundan Android 4.0 (API düzeyi 14) veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarla kullanabilirsiniz.

Projenizde en son Android Gradle eklentisini kullanmanızı öneririz. Ancak veri bağlama, 1.5.0 ve sonraki sürümlerde desteklenir. Daha fazla bilgi için Android Gradle eklentisini nasıl güncelleyeceğinizi öğrenin.

Derleme ortamı

Veri bağlamaya başlamak için Android SDK yöneticisindeki Destek Deposu'ndan kitaplığı indirin. Daha fazla bilgi için IDE ve SDK Araçlarını güncelleme bölümüne bakın.

Uygulamanızı veri bağlamayı kullanacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi uygulama modülündeki build.gradle dosyanızda dataBinding derleme seçeneğini etkinleştirin:

android {
  ...
  buildFeatures {
    dataBinding true
  }
}

Veri bağlama için Android Studio desteği

Android Studio, veri bağlama koduna ilişkin düzenleme özelliklerinin çoğunu destekler. Örneğin, veri bağlama ifadeleri için aşağıdaki özellikleri destekler:

 • Söz dizimi vurgulama
 • İfade dili söz dizimi hatalarının işaretlenmesi
 • XML kodu tamamlama
 • Gezinme (ör. bir beyana gitme) ve hızlı belgeler içeren referanslar

Düzen Düzenleyici'deki Önizleme bölmesi, sağlanmışsa veri bağlama ifadelerinin varsayılan değerini görüntüler. Örneğin, Önizleme bölmesinde aşağıdaki örnekte tanımlanan TextView widget'ındaki my_default değeri görüntülenir:

<TextView android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@{user.firstName, default=my_default}"/>

Yalnızca projenizin tasarım aşamasında varsayılan bir değer göstermeniz gerekirse Araçlar özellikleri referansında açıklandığı gibi, varsayılan ifade değerleri yerine tools özelliklerini kullanabilirsiniz.

Ek kaynaklar

Veri bağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ek kaynaklara bakın.