Phương pháp tiếp cận ưu tiên Kotlin của Android

Tại Google I/O 2019, chúng tôi thông báo rằng việc phát triển Android sẽ ngày càng ưu tiên Kotlin và chúng tôi vẫn đang theo đuổi cam kết đó. Kotlin là một ngôn ngữ lập trình súc tích và rõ ràng giúp giảm các lỗi mã phổ biến và dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng hiện có. Nếu đang muốn tạo ứng dụng Android, bạn nên bắt đầu bằng Kotlin để tận dụng các tính năng tốt nhất của Kotlin.

Trong nỗ lực hỗ trợ phát triển Android bằng Kotlin, chúng tôi là đồng sáng lập của Kotlin Foundation và liên tục đầu tư vào việc cải thiện hiệu suất của trình biên dịch cũng như tốc độ xây dựng. Để tìm hiểu thêm về cam kết của Android về việc ưu tiên Kotlin, hãy xem Cam kết của Android đối với Kotlin.

Kotlin

Tại sao ưu tiên Kotlin khi phát triển Android?

Chúng tôi đã xem xét ý kiến phản hồi trực tiếp của các nhà phát triển tại hội nghị, Ban tư vấn khách hàng (CAB), Google Developer Experts (GDE) và thông qua nghiên cứu của chúng tôi về nhà phát triển. Nhiều nhà phát triển ưa dùng Kotlin và thể hiện rõ mong muốn Kotlin sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Sau đây là những gì mà nhà phát triển đánh giá cao về việc viết bằng Kotlin:

  • Tính biểu đạt cao và súc tích: Bạn có thể làm được nhiều việc hơn với ít công sức hơn. Thể hiện ý tưởng và giảm số lượng mã nguyên mẫu. 67% nhà phát triển chuyên nghiệp sử dụng Kotlin cho biết Kotlin giúp tăng năng suất của họ.
  • Mã an toàn hơn: Kotlin có nhiều tính năng ngôn ngữ giúp bạn tránh các lỗi lập trình phổ biến, chẳng hạn như ngoại lệ đối với con trỏ rỗng. Ứng dụng Android chứa mã Kotlin ít gặp phải sự cố hơn đến 20%.
  • Khả năng tương tác: Gọi mã dựa trên Java qua Kotlin, hoặc gọi Kotlin qua mã dựa trên Java. Kotlin có thể tương tác 100% với ngôn ngữ lập trình Java, vì vậy, bạn có thể sử dụng ít hoặc nhiều Kotlin trong dự án của mình tuỳ thích.
  • Chế độ đồng thời có cấu trúc: Các coroutine Kotlin giúp mã không đồng bộ hoạt động dễ dàng như mã chặn. Coroutine đơn giản hóa đáng kể việc quản lý tác vụ trong nền cho mọi thứ, từ lệnh gọi mạng cho đến truy cập dữ liệu cục bộ.

Ưu tiên Kotlin có nghĩa là gì?

Khi xây dựng nội dung và công cụ phát triển Android mới (chẳng hạn như Jetpack, thư viện, mẫu, tài liệu và nội dung đào tạo), chúng tôi sẽ thiết kế các công cụ và nội dung này cho người dùng Kotlin trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ các API bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Ngôn ngữ Java Kotlin
Hỗ trợ SDK nền tảng
Hỗ trợ Android Studio
Tìm lỗi mã nguồn (lint)
Hỗ trợ tài liệu có hướng dẫn
Hỗ trợ tài liệu API
Hỗ trợ AndroidX
API dành riêng cho AndroidX Kotlin (KTX, coroutine, v.v.) Không áp dụng
Đào tạo trực tuyến Nỗ lực hết sức
Mẫu Nỗ lực hết sức
Dự án đa nền tảng Không
Jetpack Compose Không
Hỗ trợ trình bổ trợ biên dịch Không Có – Kotlin Symbol Processing API do Google tạo ra để phát triển các trình bổ trợ biên dịch hạng nhẹ.

Chúng tôi cũng dùng Kotlin!

Các kỹ sư của chúng tôi tận dụng những tính năng của ngôn ngữ Kotlin và hiện nay, có hơn 70 ứng dụng của Google được xây dựng bằng Kotlin. Có thể kể đến một số ứng dụng như Maps, Home, Play, Drive và Tin nhắn. Nhóm Google Home là một ví dụ thành công khi việc di chuyển hoạt động phát triển tính năng mới sang Kotlin đã giúp giảm 33% kích thước cơ sở mã (codebase) và giảm 30% số sự cố NPE.

Để tìm hiểu thêm về Kotlin trên Android, hãy xem nội dung Câu hỏi thường gặp về Kotlin trên Android.