Sınıf Eşlemeleri

Aşağıdaki tabloda, eski destek kitaplığı paketlerinden yeni androidx paketlerine yapılan geçerli eşlemeler listelenmiştir. Bu eşlemeleri CSV biçiminde de indirebilirsiniz.

android.ark

android.arch.core

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
core.executor.AppToolkitTaskExecutor androidx.arch.core.executor.AppToolkitTaskExecutor
core.executor.ArchTaskExecutor androidx.arch.core.executor.ArchTaskExecutor
core.executor.DefaultTaskExecutor androidx.arch.core.executor.DefaultTaskExecutor
core.executor.JunitTaskExecutorRule androidx.arch.core.executor.JunitTaskExecutorRule
core.executor.TaskExecutor androidx.arch.core.executor.TaskExecutor
core.executor.TaskExecutorWithFakeMainThread androidx.arch.core.executor.TaskExecutorWithFakeMainThread
core.executor.testing.CountingTaskExecutorRule androidx.arch.core.executor.testing.CountingTaskExecutorRule
core.executor.testing.InstantTaskExecutorRule androidx.arch.core.executor.testing.InstantTaskExecutorRule
core.internal.FastSafeIterableMap androidx.arch.core.internal.FastSafeIterableMap
core.internal.SafeIterableMap androidx.arch.core.internal.SafeIterableMap
core.util.İşlev androidx.arch.core.util.Function

Başa dön

android.arch.lifecycle

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
yaşam döngüsü.AndroidViewModel androidx.lifecycle.AndroidViewModel
yaşam döngüsü.SınıflarBilgisi androidx.lifecycle.classInfoCache
yaşam döngüsü.CompositeGeneratedAdaptersObserver androidx.lifecycle.CompositeGeneratedAdaptersObserver
yaşam döngüsü.ComputableLiveData androidx.lifecycle.ComputableLiveData
yaşam döngüsü.VarsayılanYaşam DöngüsüObserver androidx.lifecycle.DefaultLifecycleObserver
yaşam döngüsü.Elements_extKt androidx.lifecycle.Elements_extKt
Yaşam Döngüsü.BoşEtkinlikYaşam DöngüsüCallbacks androidx.lifecycle.BlankActivityLifecycleCallbacks
yaşam döngüsü.ErrorMessages androidx.lifecycle.ErrorMessages
yaşam döngüsü.FullLifecycleObserver androidx.lifecycle.FullLifecycleObserver
yaşam döngüsü.FullLifecycleObserverAdapter androidx.lifecycle.FullLifecycleObserverAdapter
yaşam döngüsü.GeneratedAdapter androidx.lifecycle.GeneratedAdapter
LifecycleObserver (Yaşam Döngüsü.GenelYaşam DöngüsüObserver) androidx.lifecycle.GeneralLifecycleObserver
yaşam döngüsü.HolderFragment androidx.lifecycle.HolderFragment
yaşam döngüsü.Giriş_toplayıcıKt androidx.lifecycle.Input_collectorKt
yaşam döngüsü.Yaşam döngüsü androidx.lifecycle.Yaşam Döngüsü
yaşam döngüsü.Yaşam Döngüsü androidx.lifecycle.LifecycleDispatcher
yaşam döngüsü.Yaşam DöngüsüObserver androidx.lifecycle.LifecycleObserver
yaşam döngüsü.Yaşam Döngüsü Sahibi androidx.lifecycle.LifecycleOwner
yaşam döngüsü.Yaşam Döngüsüİşlemci androidx.lifecycle.LifecycleProcessor
yaşam döngüsü.Yaşam DöngüsüRegistry androidx.lifecycle.LifecycleRegistry
life.LifecycleRegistryOwner androidx.lifecycle.LifecycleRegistryOwner
yaşam döngüsü.Yaşam DöngüsüHizmeti androidx.lifecycle.LifecycleService
yaşam döngüsü.Yaşam Döngüsü androidx.lifecycle.Yaşam döngüsü
yaşam döngüsü.LiveData androidx.lifecycle.LiveData
yaşam döngüsü.LiveDataReactiveStreams androidx.lifecycle.LiveDataReactiveStreams
yaşam döngüsü.MediatorLiveData androidx.lifecycle.MediatorLiveData
yaşam döngüsü.MethodCallsLogger androidx.lifecycle.MethodCallsLogger
yaşam döngüsü.model.AdapterSınıfı androidx.lifecycle.model.AdapterClass
yaşam döngüsü.modeli.AdapterSınıfKt androidx.lifecycle.model.AdapterClassKt
yaşam döngüsü.model.EventMethod androidx.lifecycle.model.EventMethod
yaşam döngüsü.model.EventMethodCall androidx.lifecycle.model.EventMethodCall
yaşam döngüsü.model.InputModel androidx.lifecycle.model.InputModel
life.model.LifecycleObserverInfo androidx.lifecycle.model.LifecycleObserverInfo
yaşam döngüsü.MutableLiveData androidx.lifecycle.MutableLiveData
yaşam döngüsü.Gözlemci androidx.lifecycle.Observer
yaşam döngüsü.ObserversCollector androidx.lifecycle.ObserversCollector
yaşam döngüsü.OnLifecycleEvent androidx.lifecycle.OnLifecycleEvent
yaşam döngüsü.İşlemYaşam DöngüsüSahibi androidx.lifecycle.ProcessLifecycleOwner
yaşam döngüsü.ProcessLifecycleOwnerInitializer androidx.lifecycle.ProcessLifecycleOwnerInitializer
Yaşam Döngüsü.GenelYaşam DöngüsüObserver androidx.lifecycle.ReffactiveTotalLifecycleObserver
yaşam döngüsü.RaporFragment androidx.lifecycle.ReportFragment
yaşam döngüsü.HizmetYaşam DöngüsüDispatcher androidx.lifecycle.ServiceLifecycleDispatcher
yaşam döngüsü.SingleGeneratedAdapterObserver androidx.lifecycle.SingleGeneratedAdapterObserver
yaşam döngüsü.DönüşümKt androidx.lifecycle.TransformationKt
yaşam döngüsü.Dönüşümler androidx.lifecycle.Transformations
yaşam döngüsü.Doğrulama Aracı androidx.lifecycle.Validator
yaşam döngüsü.ViewModel androidx.lifecycle.ViewModel
yaşam döngüsü.ViewModelProvider androidx.lifecycle.ViewModelProvider
yaşam döngüsü.ViewModelProvider'lar androidx.lifecycle.ViewModelProvider öğeleri
yaşam döngüsü.ViewModelStore androidx.lifecycle.ViewModelStore
yaşam döngüsü.ViewModelStoreOwner androidx.lifecycle.ViewModelStoreOwner
yaşam döngüsü.ViewModelStores androidx.lifecycle.ViewModelStores
yaşam döngüsü.WriterKt androidx.lifecycle.WriterKt

Başa dön

android.ar.sayfalama

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
sayfalama.AsyncPagedListDiffer androidx.paging.AsyncPagedListDiffer
sayfalama.ContiguousDataSource androidx.paging.ContiguousVeriKaynağı
sayfalama.ContiguousPagedList androidx.paging.ContiguousPagedList
sayfalama.VeriKaynağı androidx.paging.DataSource
sayfalama.ItemKeyedDataSource androidx.paging.ItemKeyedDataSource
sayfalama.ListDataSource androidx.paging.ListDataSource
sayfalama.LivePagedListBuilder androidx.paging.LivePagedListBuilder
sayfalama.LivePagedListProvider androidx.paging.LivePagedListProvider
sayfalama.PagedList androidx.paging.PagedList
sayfalama.PagedListAdapter androidx.paging.PagedListAdapter
sayfalama.PagedStorage androidx.paging.PagedStorage
sayfalama.PagedStorageDiffHelper androidx.paging.PagedStorageDiffHelper
sayfalama.PageKeyedDataSource androidx.paging.PageKeyedDataSource
paging.PageResult androidx.paging.PageResult
sayfalama.KonumalVeriKaynağı androidx.paging.PositionalDataSource
sayfalama.RxPagedListBuilder androidx.paging.RxPagedListBuilder
sayfalama.SnapshotPagedList androidx.paging.SnapshotPagedList
sayfalama.TiledDataSource androidx.paging.TiledDataSource
sayfalama.TiledPagedList androidx.paging.TiledPagedList
sayfalama.WrapperItemKeyedDataSource androidx.paging.WrapperItemKeyedDataSource
sayfalama.WrapperPageKeyedDataSource androidx.paging.WrapperPageKeyedDataSource
sayfalama.WrapperPositionalDataSource androidx.paging.WrapperPositionalDataSource

Başa dön

android.arch.kalıcılık

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
kalıcıence.db.framework.FrameworkSQLiteDatabase androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteDatabase
kalıcıence.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelper androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelper
kalıcıence.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelperFactory androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelperFactory
kalıcıence.db.framework.FrameworkSQLiteProgram androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteProgram
kalıcıence.db.framework.FrameworkSQLiteStatement androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteStatement
kalıcılık.db.BasitSQLiteSorgusu androidx.sqlite.db.BasitSQLiteSorgusu
kalıcıence.db.SupportSQLiteDatabase androidx.sqlite.db.SupportSQLiteDatabase
kalıcıence.db.DestekSQLiteOpenHelper androidx.sqlite.db.SupportSQLiteOpenHelper
kalıcıence.db.DestekSQLiteProgramı androidx.sqlite.db.SupportSQLiteProgramı
kalıcıence.db.DestekSQLiteSorgusu androidx.sqlite.db.SupportSQLiteQuery
kalıcıence.db.SupportSQLiteQueryBuilder androidx.sqlite.db.SupportSQLiteQueryBuilder
kalıcıence.db.SupportSQLiteStatement androidx.sqlite.db.SupportSQLiteStatement
kalıcılık.oda.SütunBilgisi androidx.room.ColumnInfo
kalıcılık.oda.Dao androidx.room.Dao
kalıcılık.oda.veritabanı androidx.room.Database
kalıcılık.oda.DatabaseConfiguration androidx.room.DatabaseConfiguration
kalıcılık.oda.Sil androidx.room.Delete
kalıcılık.oda.Katıştırılmış androidx.room.Yerleşik
kalıcılık.oda.BoşResultSetException androidx.room.BlankResultSetException
kalıcılık.oda.Varlık androidx.room.Entity
kalıcılık.oda.EntityDeletionOrUpdateAdapter androidx.room.EntityDeletionOrUpdateAdapter
kalıcılık.oda.EntityInsertionAdapter androidx.room.EntityInsertionAdapter
kalıcılık.oda.ext.AndroidTypeAdları androidx.room.ext.AndroidTypeAdları
kalıcılık.oda.uzantısı.ArchTypeAdları androidx.room.ext.ArchTypeAdları
kalıcılık.oda.dahili.OrtakTypeAdları androidx.room.ext.CommonTypeAdları
kalıcılık.oda.uzantısı.Öğe_dahili androidx.room.ext.Element_extKt
kalıcılık.oda.uzantısı.GuavaBaseTypeAdları androidx.room.ext.GuavaBaseTypeAdları
kalıcılık.oda.dahili.GuavaUtilEşzamanlıTürAdları androidx.room.ext.GuavaUtilEşzamanlıTürAdları
kalıcılık.oda.ext.Javapoet_extKt androidx.room.ext.Javapoet_extKt
kalıcılık.oda.ext.KotlinMetadataProcessor androidx.room.ext.KotlinMetadataProcessor
kalıcılık.oda.dahili.Yaşam döngüleriTürAdları androidx.room.ext.LifecyclesTypeAdları
kalıcılık.oda.dahili.çağrıTürAdları androidx.room.ext.PagingTypeNames
kalıcılık.oda.dahili.ReactiveStreamsTypeNames androidx.room.ext.ReactiveStreamsTypeNames
kalıcılık.oda.uzantısı.OdaGuavaTypeAdları androidx.room.ext.OdaGuavaTypeAdları
kalıcılık.oda.ext.OdaRxJava2TürAdları androidx.room.ext.RoomRxJava2TypeNames
kalıcılık.oda.dahili.OdaTypeAdları androidx.room.ext.RoomTypeNames
kalıcılık.oda.ext.RxJava2TypeNames androidx.room.ext.RxJava2TypeNames
kalıcılık.oda.uzantısı.DestekDbTypeAdları androidx.room.ext.SupportDbTypeNames
kalıcılık.oda.YabancıAnahtar androidx.room.YabancıAnahtar
kalıcılık.oda.guava.GuavaOdası androidx.room.guava.GuavaOdası
kalıcılık.oda.Yoksay androidx.room.Yoksay
kalıcılık.oda.dizini androidx.room.Index
kalıcılık.oda.Ekle androidx.room.Insert
kalıcılık.oda.Geçersiz_İzleyici androidx.room.Geçersiz İzleyici
kalıcılık.room.log.RLog androidx.room.log.RLog
kalıcılık.oda.taşıma.paket.BundleUtil androidx.room.migration.bundle.BundleUtil
kalıcılık.oda.tasima.paket.DatabaseBundle androidx.room.migration.bundle.DatabaseBundle
kalıcılık.oda.tasima.paket.VarlıkBundle androidx.room.migration.bundle.EntityBundle
kalıcılık.oda.tasima.paket.AlanBundle androidx.room.migration.bundle.FieldBundle
kalıcılık.oda.taşıma.paket.YabancıAnahtarPaketi androidx.room.migration.bundle.YabancıAnahtarBundle
kalıcılık.oda.tasima.paket.IndexBundle androidx.room.migration.bundle.IndexBundle
kalıcılık.oda.tasima.paket.BirincilKeyBundle androidx.room.migration.bundle.PrimaryKeyBundle
kalıcılık.oda.taşıma.paket.ŞemaBundle androidx.room.migration.bundle.SchemaBundle
kalıcılık.oda.tasima.paket.SchemaEquality androidx.room.migration.bundle.SchemaEquality
kalıcılık.oda.tasima.paket.SchemaEqualityUtil androidx.room.migration.bundle.SchemaEqualityUtil
kalıcılık.oda.migration.Taşıma androidx.room.migration.Migration
kalıcıence.room.OnÇakışma Stratejisi androidx.room.OnÇakışanStrategy
kalıcılık.oda.sayfalama.LimitoffsetVeri Kaynağı androidx.room.paging.LimitoffsetDataSource
kalıcılık.oda.ayrıştırıcı.Collate androidx.room.parser.Collate
kalıcılık.oda.parser.AyrıştırmaSorgusu androidx.room.parser.ParsedQuery
kalıcılık.oda.parser.ParserErrors androidx.room.parser.ParserErrors
kalıcılık.oda.parser.Sorgu Türü androidx.room.parser.QueryType
kalıcılık.oda.parser.SorguZiyaretçisi androidx.room.parser.QueryVisitor
kalıcılık.oda.parser.Bölüm androidx.room.parser.Section
kalıcılık.oda.parser.BölümType androidx.room.parser.SectionType
kalıcıence.oda.parser.SQLiteBaseListener androidx.room.parser.SQLiteBaseListener
kalıcıence.oda.parser.SQLiteBaseZiyaretçisi androidx.room.parser.SQLiteBaseVisitor
kalıcılık.oda.parser.SQLiteLexer androidx.room.parser.SQLiteLexer
kalıcılık.oda.parser.SQLiteListener androidx.room.parser.SQLiteListener
kalıcılık.oda.parser.SQLiteParser androidx.room.parser.SQLiteParser
kalıcılık.oda.parser.SQLiteZiyaretçisi androidx.room.parser.SQLiteVisitor
kalıcılık.oda.parser.SqlParser androidx.room.parser.SqlParser
kalıcılık.oda.parser.SQLTypeİlişki androidx.room.parser.SQLTypeAffinity
kalıcılık.oda.ayrıştırıcı.Tablo androidx.room.parser.Table
kalıcılık.oda.önkoşullar.Kontroller androidx.room.preconditions.Checks
kalıcılık.oda.BirincilAnahtar androidx.room.PrimaryKey
kalıcılık.oda.işlemci.önbellek androidx.room.processor.cache.Önbellek
kalıcılık.oda.işlemci.Bağlam androidx.room.processor.context
kalıcılık.oda.işlemci.ÖzelDönüştürücüİşlemci androidx.room.processor.CustomConverterProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.Daoİşlemci androidx.room.processor.DaoProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.Veritabanİşlemi androidx.room.processor.DatabaseProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.SilmeYöntemi androidx.room.processor.DeletionMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.Varlıkİşlemci androidx.room.processor.EntityProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.FieldProcessor androidx.room.processor.FieldProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.InsertionMethodProcessor androidx.room.processor.InsertionMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.OnÇakışanİşlemci androidx.room.processor.OnOverlayProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.PojoMethodProcessor androidx.room.processor.PojoMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.PojoProcessor androidx.room.processor.PojoProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.İşlemciHataları androidx.room.processor.ProcessorErrors
kalıcılık.oda.işlemci.QueryMethodProcessor androidx.room.processor.QueryMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.SorguParametresiİşlemi androidx.room.processor.QueryparameterProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.RawQueryMethodProcessor androidx.room.processor.RawQueryMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.ShortcutMethodProcessor androidx.room.processor.ShortcutMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.KısayolParametresiİşlemi androidx.room.processor.ShortcutParametersProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.SuppressWarningProcessor androidx.room.processor.SuppressWarningProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.TransactionMethodProcessor androidx.room.processor.TransactionMethodProcessor
kalıcılık.oda.işlemci.UpdateMethodProcessor androidx.room.processor.UpdateMethodProcessor
kalıcılık.oda.Sorgusu androidx.room.Query
kalıcılık.oda.HamSorgu androidx.room.RawQuery
kalıcılık.oda.İlişki androidx.room.Relation
kalıcılık.oda.Oda androidx.room.Room
kalıcılık.oda.OdaDatabase androidx.room.RoomDatabase
kalıcılık.oda.OdamaTablosu androidx.room.RoomMasterTable
kalıcılık.oda.OdaAçYardımı androidx.room.RoomOpenHelper
kalıcılık.oda.Odaİşlemci androidx.room.RoomProcessor
kalıcılık.oda.OdaSQLiteSorgusu androidx.room.RoomSQLiteQuery
kalıcılık.oda.OdaUyarıları androidx.room.RoomWarnings
kalıcılık.oda.RxOda androidx.room.RxRoom
kalıcıence.room.SharedSQLiteStatement androidx.room.SharedSQLiteStatement
kalıcıence.oda.AtlaSorgu Doğrulama androidx.room.JumpQuery mevcuttur
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.CursorQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.CursorQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.DataSourceFactoryQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.DataSourceFactoryQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.DataSourceQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.DataSourceQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.FlowableQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.FlowableQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.GuavaListenableFutureQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.GuavaListenableFutureQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.InstantQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.InstantQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.LiveDataQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.LiveDataQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.RxCallableQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.RxCallableQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.RxMaybeQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.RxMaybeQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.binderprovider.RxSingleQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.binderprovider.RxSingleQueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.CodeGenScope androidx.room.solver.CodeGenScope
kalıcılık.oda.solver.ObservableQueryResultBinderProvider androidx.room.solver.ObservableQueryResultBinderProvider
kalıcıence.oda.solver.query.parameter.ArrayQueryparameterAdapter androidx.room.solver.query.parameter.ArrayQueryparameterAdapter
kalıcılık.oda.solver.query.parameter.TemelSorgu ParametresiAdapter androidx.room.solver.query.parameter.BasicQueryparameterAdapter
kalıcılık.oda.solver.query.parameter.CollectionQueryparameterAdapter androidx.room.solver.query.parameter.CollectionQueryparameterAdapter
kalıcılık.oda.solver.query.parameter.QueryparameterAdapter androidx.room.solver.query.parameter.QueryparameterAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.ArrayQueryResultAdapter androidx.room.solver.query.result.ArrayQueryResultAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.BaseObservableQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.BaseObservableQueryResultBinder
kalıcılık.oda.solver.query.result.CursorQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.CursorQueryResultBinder
kalıcıence.room.solver.query.result.DataSourceFactoryQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.DataSourceFactoryQueryResultBinder
kalıcılık.oda.solver.query.result.EntityRowAdapter androidx.room.solver.query.result.EntityRowAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.FlowableQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.FlowableQueryResultBinder
kalıcılık.oda.solver.query.result.GuavaListenableFutureQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.GuavaListenableFutureQueryResultBinder
kalıcıence.oda.solver.query.result.GuavaOptionalQueryResultAdapter androidx.room.solver.query.result.GuavaOptionalQueryResultAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.InstantQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.InstantQueryResultBinder
kalıcıence.oda.solver.query.result.ListQueryResultAdapter androidx.room.solver.query.result.ListQueryResultAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.LiveDataQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.LiveDataQueryResultBinder
kalıcıence.oda.solver.query.result.OptionalQueryResultAdapter androidx.room.solver.query.result.OptionalQueryResultAdapter
kalıcılık.oda.solver.query.result.PojoRowAdapter androidx.room.solver.query.result.PojoRowAdapter
kalıcılık.oda.solver.query.result.PositionalDataSourceQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.PositionalDataSourceQueryResultBinder
kalıcılık.oda.solver.query.result.QueryResultAdapter androidx.room.solver.query.result.QueryResultAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.QueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.QueryResultBinder
kalıcılık.oda.solver.query.result.RowAdapter androidx.room.solver.query.result.RowAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.RxCallableQueryResultBinder androidx.room.solver.query.result.RxCallableQueryResultBinder
kalıcıence.oda.solver.query.result.SingleColumnRowAdapter androidx.room.solver.query.result.SingleColumnRowAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.SingleEntityQueryResultAdapter androidx.room.solver.query.result.SingleEntityQueryResultAdapter
kalıcıence.oda.solver.query.result.TransactionWrapper androidx.room.solver.query.result.TransactionWrapper
kalıcılık.oda.solver.query.result.TransactionWrapperKt androidx.room.solver.query.result.TransactionWrapperKt
kalıcılık.oda.solver.QueryResultBinderProvider androidx.room.solver.QueryResultBinderProvider
kalıcılık.oda.solver.TypeAdapterStore androidx.room.solver.TypeAdapterStore
kalıcıence.room.solver.types.BoxedBooleanToBoxedIntConverter androidx.room.solver.types.BoxedBooleanToBoxedIntConverter
kalıcılık.oda.solver.types.BoxedPrimitiveColumnTypeAdapter androidx.room.solver.types.BoxedPrimitiveColumnTypeAdapter
kalıcıence.room.solver.types.ByteArrayColumnTypeAdapter androidx.room.solver.types.ByteArrayColumnTypeAdapter
kalıcılık.oda.solver.types.ColumnTypeAdapter androidx.room.solver.types.ColumnTypeAdapter
kalıcılık.oda.solver.types.CompositeAdapter androidx.room.solver.types.CompositeAdapter
kalıcıence.oda.solver.types.CompositeTypeConverter androidx.room.solver.types.CompositeTypeConverter
kalıcılık.oda.solver.types.İmleçDeğeriOkuyucu androidx.room.solver.types.CursorValueReader
kalıcıence.room.solver.types.CustomTypeConverterWrapper androidx.room.solver.types.CustomTypeConverterWrapper
kalıcılık.oda.solver.types.NoOpConverter androidx.room.solver.types.NoOpConverter
kalıcılık.oda.solver.types.PrimitiveBooleanToIntConverter androidx.room.solver.types.PrimitiveBooleanToIntConverter
kalıcılık.oda.solver.types.PrimitiveColumnTypeAdapter androidx.room.solver.types.PrimitiveColumnTypeAdapter
kalıcılık.oda.solver.types.StatementValueBinder androidx.room.solver.types.StatementValueBinder
kalıcıence.room.solver.types.StringColumnTypeAdapter androidx.room.solver.types.StringColumnTypeAdapter
kalıcılık.oda.solver.types.TypeConverter androidx.room.solver.types.TypeConverter
kalıcıence.room.testing.MigrationTestHelper androidx.room.testing.MigrationTestHelper
kalıcılık.oda.İşlem androidx.room.Transaction
kalıcılık.oda.TypeDönüştürücü androidx.room.TypeConverter
kalıcılık.oda.TypeDönüştürücüler androidx.room.TypeConverters
kalıcılık.oda.Güncelleme androidx.room.Update
kalıcılık.oda.util.StringUtil androidx.room.util.StringUtil
kalıcılık.oda.util.TabloBilgisi androidx.room.util.TableInfo
kalıcılık.oda.verifier.SütunBilgisi androidx.room.verifier.ColumnInfo
kalıcılık.oda.verifier.DatabaseVerificaitonErrors androidx.room.verifier.DatabaseVerificationErrors
kalıcılık.oda.verifier.Database VerificationErrors androidx.room.verifier.DatabaseVerificationErrors
kalıcılık.oda.verifier.Veritabanı androidx.room.verifier.DatabaseVerifier
kalıcılık.oda.verifier.QueryResultInfo androidx.room.verifier.QueryResultInfo
kalıcılık.oda.vo.ÇağrıTürü androidx.room.vo.CallType
kalıcılık.oda.vo.Oluşturucu androidx.room.vo.Oluşturucu
kalıcıence.oda.vo.ÖzelTypeDönüştürücü androidx.room.vo.CustomTypeConverter
kalıcılık.oda.vo.Dao androidx.room.vo.Dao
kalıcılık.room.vo.DaoMethod androidx.room.vo.DaoMethod
kalıcılık.room.vo.veritabanı androidx.room.vo.Database
kalıcılık.oda.vo.Silme Yöntemi androidx.room.vo.DeletionMethod
kalıcılık.room.vo.GömülüField androidx.room.vo.embeddedField
kalıcılık.oda.vo.Varlık androidx.room.vo.Entity
kalıcılık.room.vo.Alan androidx.room.vo.Field
kalıcılık.room.vo.FieldGetter androidx.room.vo.FieldGetter
kalıcılık.room.vo.FieldSetter androidx.room.vo.FieldSetter
kalıcılık.room.vo.FieldWithIndex androidx.room.vo.FieldWithIndex
kalıcılık.oda.vo.YabancıAnahtar androidx.room.vo.YabancıAnahtar
kalıcılık.room.vo.YabancıAnahtarİşlemi androidx.room.vo.ExternalKeyAction
kalıcıence.room.vo.HasSchemaIdentity androidx.room.vo.HasSchemaIdentity
kalıcılık.oda.vo.Endeks androidx.room.vo.Index
kalıcılık.room.vo.InsertionMethod androidx.room.vo.InsertionMethod
kalıcılık.oda.vo.Pojo androidx.room.vo.Pojo
kalıcılık.room.vo.PojoMethod androidx.room.vo.PojoMethod
kalıcılık.oda.vo.BirincilAnahtar androidx.room.vo.PrimaryKey
kalıcılık.room.vo.QueryMethod androidx.room.vo.QueryMethod
kalıcıence.room.vo.SorguParametresi androidx.room.vo.Queryparameter
kalıcılık.room.vo.RawQueryMethod androidx.room.vo.RawQueryMethod
kalıcılık.oda.vo.İlişki androidx.room.vo.Relation
kalıcılık.oda.vo.İlişkiToplayıcı androidx.room.vo.RelationCollector
kalıcıence.room.vo.SchemaIdentityKey androidx.room.vo.SchemaIdentityKey
kalıcılık.room.vo.ShortcutMethod androidx.room.vo.ShortcutMethod
kalıcılık.room.vo.KısayolSorgu Parametresi androidx.room.vo.ShortcutQueryParametresi
kalıcılık.room.vo.İşlemYöntemi androidx.room.vo.TransactionMethod
kalıcılık.room.vo.UpdateMethod androidx.room.vo.UpdateMethod
kalıcılık.oda.vo.Uyarı androidx.room.vo.Warning
kalıcılık.oda.Yazar.SınıfYazar androidx.room.writer.ClassWriter
kalıcılık.oda.Yazar.DaoWriter androidx.room.writer.DaoWriter
kalıcılık.room.writer.DatabaseWriter androidx.room.writer.DatabaseWriter
kalıcılık.oda.Yazar.EntityCursorConverterWriter androidx.room.writer.EntityCursorConverterWriter
kalıcıence.room.writer.EntityDeleteComparator androidx.room.writer.EntityDeleteComparator
kalıcılık.oda.Yazar.EntityDeletionAdapterWriter androidx.room.writer.EntityDeletionAdapterWriter
kalıcılık.oda.Yazar.EntityInsertionAdapterWriter androidx.room.writer.EntityInsertionAdapterWriter
kalıcılık.room.writer.EntityUpdateAdapterWriter androidx.room.writer.EntityUpdateAdapterWriter
kalıcıence.room.writer.FieldReadWriteWriter androidx.room.writer.FieldReadWriteWriter
kalıcıence.room.writer.PreparedStatementWriter androidx.room.writer.PreparedStatementWriter
kalıcılık.room.writer.QueryWriter androidx.room.writer.QueryWriter
kalıcılık.oda.yazar.RelationCollectorMethodWriter androidx.room.writer.RelationCollectorMethodWriter
kalıcıence.room.writer.SQLiteOpenHelperWriter androidx.room.writer.SQLiteOpenHelperWriter
kalıcıence.room.writer.TableInfoValidationWriter androidx.room.writer.TableInfoValidationWriter

Başa dön

android.databinding

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.databinding.adapters.AbsListViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.AbsListViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.AbsSeekBarBindingAdapter androidx.databinding.adapters.AbsSeekBarBindingAdapter
android.databinding.adapters.AbsSplowerBindingAdapter androidx.databinding.adapters.AbsSpeachBindingAdapter
android.databinding.adapters.ActionMenüViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ActionMenüViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.AdapterViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.AdapterViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.AutoCompleteTextViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.AutoCompleteTextViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.CalendarViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.CalendarViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.CardViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.CardViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.CheckedTextViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.CheckedTextViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.ChronometerBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ChronometerBindingAdapter
android.databinding.adapters.CompoundButtonBindingAdapter androidx.databinding.adapters.CompoundButtonBindingAdapter
android.databinding.adapters.Converters androidx.databinding.adapters.Converters
android.databinding.adapters.DateChooseerBindingAdapter androidx.databinding.adapters.DateChooseerBindingAdapter
android.databinding.adapters.GenişletilebilirListViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.GenişletilebilirListViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.FrameLayoutBindingAdapter androidx.databinding.adapters.FrameLayoutBindingAdapter
android.databinding.adapters.ImageViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ImageViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.DoğrusalLayoutBindingAdapter androidx.databinding.adapters.DoğrusalLayoutBindingAdapter
android.databinding.adapters.ListenerUtil androidx.databinding.adapters.ListenerUtil
android.databinding.adapters.NumberPickerBindingAdapter androidx.databinding.adapters.NumberPickerBindingAdapter
android.databinding.adapters.ObservableListAdapter androidx.databinding.adapters.ObservableListAdapter
android.databinding.adapters.progressBarBindingAdapter androidx.databinding.adapters.progressBarBindingAdapter
android.databinding.adapters.RadioGroupBindingAdapter androidx.databinding.adapters.RadioGroupBindingAdapter
android.databinding.adapters.RatingBarBindingAdapter androidx.databinding.adapters.RatingBarBindingAdapter
android.databinding.adapters.SearchViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.SearchViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.SeekBarBindingAdapter androidx.databinding.adapters.SeekBarBindingAdapter
android.databinding.adapters.SplowerBindingAdapter androidx.databinding.adapters.SpeachBindingAdapter
android.databinding.adapters.SwitchBindingAdapter androidx.databinding.adapters.SwitchBindingAdapter
android.databinding.adapters.SwitchCompatBindingAdapter androidx.databinding.adapters.SwitchCompatBindingAdapter
android.databinding.adapters.TabHostBindingAdapter androidx.databinding.adapters.TabHostBindingAdapter
android.databinding.adapters.TableLayoutBindingAdapter androidx.databinding.adapters.TableLayoutBindingAdapter
android.databinding.adapters.TabWidgetBindingAdapter androidx.databinding.adapters.TabWidgetBindingAdapter
android.databinding.adapters.TextViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.TextViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.TimePickerBindingAdapter androidx.databinding.adapters.TimeChooseerBindingAdapter
android.databinding.adapters.ToolbarBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ToolbarBindingAdapter
android.databinding.adapters.VideoViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.VideoViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.ViewBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ViewBindingAdapter
android.databinding.adapters.ViewGroupBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ViewGroupBindingAdapter
android.databinding.adapters.ViewStubBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ViewStubBindingAdapter
android.databinding.adapters.ZoomControlsBindingAdapter androidx.databinding.adapters.ZoomControlsBindingAdapter
android.databinding.BaseObservable androidx.databinding.BaseObservable
android.databinding.BaseObservableField androidx.databinding.BaseObservableField
android.databinding.Bindable androidx.databinding.Bindable
android.databinding.BindingAdapter androidx.databinding.BindingAdapter
android.databinding.BindingBuildInfo androidx.databinding.BindingBuildInfo
android.databinding.BindingConversion androidx.databinding.BindingConversion
android.databinding.BindingMethod androidx.databinding.BindingMethod
android.databinding.BindingMethods androidx.databinding.BindingMethods
android.databinding.CallbackRegistry androidx.databinding.CallbackRegistry
android.databinding.DataBinderMapper androidx.databinding.DataBinderMapper
android.databinding.DataBinderMapperImpl androidx.databinding.DataBinderMapperImpl
android.databinding.DataBindingBileşen androidx.databinding.DataBindingBileşen
android.databinding.DataBindingUtil androidx.databinding.DataBindingUtil
android.databinding.InverseBindingAdapter androidx.databinding.InverseBindingAdapter
android.databinding.InverseBindingListener androidx.databinding.InverseBindingListener
android.databinding.InverseBindingMethod androidx.databinding.InverseBindingMethod
android.databinding.InverseBindingMethods androidx.databinding.InverseBindingMethods
android.databinding.InverseMethod androidx.databinding.InverseMethod
android.databinding.ListChangeRegistry androidx.databinding.ListChangeRegistry
android.databinding.MapChangeRegistry androidx.databinding.MapChangeRegistry
android.databinding.MergedDataBinderMapper androidx.databinding.MergedDataBinderMapper
android.databinding.Observable androidx.databinding.Observable
android.databinding.ObservableArrayList androidx.databinding.ObservableArrayList
android.databinding.ObservableArrayMap androidx.databinding.ObservableArrayMap
android.databinding.ObservableBoole androidx.databinding.ObservableBoole
android.databinding.ObservableByte androidx.databinding.ObservableByte
android.databinding.ObservableChar androidx.databinding.ObservableChar
android.databinding.ObservableDouble androidx.databinding.ObservableDouble
android.databinding.ObservableField androidx.databinding.ObservableField
android.databinding.ObservableFloat androidx.databinding.ObservableFloat
android.databinding.ObservableInt androidx.databinding.ObservableInt
android.databinding.ObservableList androidx.databinding.ObservableList
android.databinding.ObservableLong androidx.databinding.ObservableLong
android.databinding.ObservableMap androidx.databinding.ObservableMap
android.databinding.ObservableParcelable androidx.databinding.ObservableParcelable
android.databinding.ObservableShort androidx.databinding.ObservableShort
android.databinding.OnRebindCallback androidx.databinding.OnRebindCallback
android.databinding.propertyChangeRegistry androidx.databinding.propertyChangeRegistry
android.databinding.Untaggable androidx.databinding.Untaggable
android.databinding.ViewDataBinding androidx.databinding.ViewDataBinding
android.databinding.ViewStubProxy androidx.databinding.ViewStubProxy

Başa dön

android.destek

android.support.animation

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.animation.AnimationHandler androidx.dynamicanimation.animation.AnimationHandler
android.support.animation.DynamicAnimation androidx.dynamicanimation.animation.DynamicAnimation
android.support.animation.FlingAnimation androidx.dynamicanimation.animation.FlingAnimation
android.support.animation.FloatPropertyCompat androidx.dynamicanimation.animation.FloatPropertyCompat
android.support.animation.FloatValueHolder androidx.dynamicanimation.animation.FloatValueHolder
android.support.animation.Force androidx.dynamicanimation.animation.Force
android.support.animation.SpringAnimation androidx.dynamicanimation.animation.SpringAnimation
android.support.animation.SpringForce androidx.dynamicanimation.animation.SpringForce

Başa dön

android.destek.annotation

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.annotation.AnimatorRes androidx.annotation.AnimatorRes
android.support.annotation.AnimRes androidx.annotation.AnimRes
android.support.annotation.AnyRes androidx.annotation.AnyRes
android.support.annotation.AnyThread androidx.annotation.AnyThread
android.support.annotation.ArrayRes androidx.annotation.ArrayRes
android.support.annotation.AttrRes androidx.annotation.AttrRes
android.support.annotation.BinderThread androidx.annotation.BinderThread
android.support.annotation.BoolRes androidx.annotation.BoolRes
android.support.annotation.CallSüper androidx.annotation.CallSüper
android.support.annotation.CheckResult androidx.annotation.CheckResult
android.support.annotation.ColorInt androidx.annotation.ColorInt
android.support.annotation.ColorLong androidx.annotation.ColorLong
android.support.annotation.ColorRes androidx.annotation.ColorRes
android.support.annotation.DimenRes androidx.annotation.DimenRes
android.support.annotation.Boyut androidx.annotation.Boyut
android.support.annotation.DrawableRes androidx.annotation.DrawableRes
android.support.annotation.FloatRange androidx.annotation.FloatRange
android.support.annotation.FontRes androidx.annotation.FontRes
android.support.annotation.FractionRes androidx.annotation.FractionRes
android.support.annotation.GuardedBy androidx.annotation.GuardedBy
android.support.annotation.HalfFloat androidx.annotation.HalfFloat
android.support.annotation.IdRes androidx.annotation.IdRes
android.destek.annotation.IntDef androidx.annotation.IntDef
android.support.annotation.IntegerRes androidx.annotation.IntegerRes
android.support.annotation.InterpolatorRes androidx.annotation.InterpolatorRes
android.support.annotation.IntRange androidx.annotation.IntRange
android.support.annotation.Keep androidx.annotation.Keep
android.support.annotation.LayoutRes androidx.annotation.LayoutRes:
android.support.annotation.LongDef androidx.annotation.LongDef
android.support.annotation.MainThread androidx.annotation.MainThread
android.support.annotation.MenüRes androidx.annotation.MenüRes
android.support.annotation.GezinmeRes androidx.annotation.navigationRes
android.destek.annotation.NonNull androidx.annotation.NonNull
android.support.annotation.Nullable androidx.annotation.Nullable
android.support.annotation.PluralsRes androidx.annotation.PluralsRes
android.destek.annotation.Px androidx.annotation.Px
android.support.annotation.RawRes androidx.annotation.RawRes
android.support.annotation.requiresApi androidx.annotation.RequiresApi
android.support.annotation.RequiresFeature androidx.annotation.requiresFeature
android.support.annotation.RequiresPermission androidx.annotation.RequiresPermission
android.support.annotation.RestrictTo androidx.annotation.RestrictTo
android.support.annotation.Size androidx.annotation.Size
android.support.annotation.StringDef androidx.annotation.StringDef
android.support.annotation.StringRes androidx.annotation.StringRes
android.support.annotation.StyleableRes androidx.annotation.StyleableRes
android.support.annotation.StyleRes androidx.annotation.StyleRes
android.support.annotation.TransitionRes androidx.annotation.TransitionRes Hizmeti
android.support.annotation.UiThread androidx.annotation.UiThread
android.support.annotation.visibleForTesting androidx.annotation.visibleForTesting
android.support.annotation.WorkerThread androidx.annotation.WorkerThread
android.support.annotation.XmlRes androidx.annotation.XmlRes

Başa dön

android.support.app

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.app.recommendation.ContentRecommendation androidx.recommendation.app.ContentRecommendation
android.support.app.recommendation.RecommendationExtender androidx.recommendation.app.RecommendationExtender

Başa dön

android.destek.com.tr

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.destek.compat.R androidx.core.R

Başa dön

android.destek.kısıtlama

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.restrictiont.Barrier androidx.restrictiontlayout.widget.Barrier
android.support.Restrictt.ConstraintHelper androidx.Restricttlayout.widget.ConstraintHelper
android.support.Restrictt.ConstraintLayout androidx.Restricttlayout.widget.ConstraintLayout
android.support.restrictiont.Constraints androidx.Restricttlayout.widget.Constraints
android.support.restrictiont.ConstraintSet androidx.Restricttlayout.widget.ConstraintSet
android.support.restrictiont.Group androidx.restrictiontlayout.widget.Group
android.support.restrictiont.Guideline androidx.restrictiontlayout.widget.Guideline
android.support.Restrictt.Placeholder androidx.restrictiontlayout.widget.Placeholder
android.support.Restrictt.R androidx.forcetlayout.widget.R
android.support.Restrictt.solver.ArrayLinkedVariables androidx.Restricttlayout.solver.ArrayLinkedVariables
android.support.Restrictt.solver.ArrayRow. androidx.Restricttlayout.solver.ArrayRow.
android.support.restrictiont.solver.Cache androidx.restrictiontlayout.solver.Cache
android.support.restrictiont.solver.GoalRow androidx.forcetlayout.solver.GoalRow
android.support.restrictiont.solver.DoğrusalSistem androidx.restrictiontlayout.solver.DoğrusalSistem
android.support.Restrictt.solver.Metrics androidx.Restricttlayout.solver.Metrics
android.support.Restrictt.solver.Havuzlar androidx.restrictiontlayout.solver.Havuzlar
android.support.restrictiont.solver.SolverVariable androidx.restrictiontlayout.solver.SolverVariable
android.support.Restrictt.solver.widgets.Analiz androidx.restrictedtlayout.solver.widgets.Analizir
android.support.restrictiont.solver.widgets.Barrier androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Barrier
android.support.restrictiont.solver.widgets.Chain androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Chain
android.support.restrictiont.solver.widgets.ChainHead androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ChainHead
android.support.restrictiont.solver.widgets.ConstraintAnchor androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ConstraintAnchor
android.support.restrictiont.solver.widgets.ConstraintHorizontalLayout androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ConstraintHorizontalLayout
android.support.restrictiont.solver.widgets.ConstraintTableLayout androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ConstraintTableLayout
android.support.restrictiont.solver.widgets.ConstraintWidget androidx.Restricttlayout.solver.widgets.ConstraintWidget
android.support.Restrictt.solver.widgets.ConstraintWidgetContainer androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ConstraintWidgetContainer
android.support.restrictiont.solver.widgets.ConstraintWidgetGroup androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ConstraintWidgetGroup
android.support.restrictiont.solver.widgets.Guideline androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Guideline
android.support.restrictiont.solver.widgets.Helper androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Helper
android.support.restrictiont.solver.widgets.Optimizer androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Optimizer
android.support.restrictiont.solver.widgets.Dikdörtgen androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Dikdörtgen
android.support.restrictiont.solver.widgets.ResolutionAnchor androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ResolutionAnchor
android.support.restrictiont.solver.widgets.ResolutionBoyut androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ResolutionBoyut
android.support.restrictiont.solver.widgets.ResolutionNode androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.ResolutionNode
android.support.restrictiont.solver.widgets.Snapshot androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.Snapshot
android.support.restrictiont.solver.widgets.WidgetContainer androidx.restrictiontlayout.solver.widgets.WidgetContainer

Başa dön

android.destek.içerik

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.content.ContentPager androidx.contentpager.content.ContentPager
android.support.content.InMemoryCursor androidx.contentpager.content.InMemoryCursor
android.support.content.LoaderQueryRunner androidx.contentpager.content.LoaderQueryRunner
android.support.content.Query androidx.contentpager.content.Query

Başa dön

android.support.coordinatorlayout

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.coordinatorlayout.R androidx.coordinatorlayout.R

Başa dön

android.support.customtabs

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.customtabs.CustomTabsCallback androidx.browser.customtabs.CustomTabsCallback
android.support.customtabs.CustomTabsClient androidx.browser.customtabs.CustomTabsClient
android.support.customtabs.CustomTabsIntent androidx.browser.customtabs.CustomTabsIntent
android.support.customtabs.CustomTabsService androidx.browser.customtabs.CustomTabsService
android.support.customtabs.CustomTabsServiceConnection androidx.browser.customtabs.CustomTabsServiceConnection
android.support.customtabs.CustomTabsSession androidx.browser.customtabs.CustomTabsSession
android.support.customtabs.CustomTabsSessionToken androidx.browser.customtabs.CustomTabsSessionToken
android.support.customtabs.ICustomTabsCallback android.support.customtabs.ICustomTabsCallback
android.support.customtabs.ICustomTabsService android.support.customtabs.ICustomTabsService
android.support.customtabs.IPostMessageService android.support.customtabs.IPostMessageService
android.support.customtabs.PostMessageService androidx.browser.customtabs.PostMessageService
android.support.customtabs.PostMessageServiceConnection androidx.browser.customtabs.PostMessageServiceConnection
android.support.customtabs.R androidx.browser.R
android.support.customtabs.TrustedWebUtils androidx.browser.customtabs.TrustedWebUtils

Başa dön

android.destek.tasarım

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.design.animation.AnimationUtils com.google.android.material.animation.AnimationUtils
android.support.design.animation.AnimatorSetCompat com.google.android.material.animation.AnimatorSetCompat
android.support.design.animation.ArgbEvaluatorCompat com.google.android.material.animation.ArgbEvaluatorCompat
android.support.design.animation.ChildrenAlphaÖzellik com.google.android.material.animation.ChildrenAlphaproperty
android.support.design.animation.DrawableAlphaÖzellik com.google.android.material.animation.DrawableAlphaproperty
android.support.design.animation.ImageMatrixMülk com.google.android.material.animation.ImageMatrixMülk
android.support.design.animation.MatrixEvaluator com.google.android.material.animation.MatrixEvaluator
android.support.design.animation.MotionSpec com.google.android.material.animation.MotionSpec
android.support.design.animation.MotionTiming com.google.android.material.animation.MotionTiming
android.support.design.animation.Positioning com.google.android.material.animation.Positioning
android.support.design.behavior.HideBottomViewOnScrollBehavior com.google.android.material.behavior.hiddenBottomViewOnScrollBehavior
android.support.design.bottomappbar.BottomAppBar com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBar
android.support.design.bottomappbar.BottomAppBarTopEdgeTreatment com.google.android.material.bottomappbar.BottomAppBarTopEdgeTreatment
android.support.design.bottomnavigation.LabelVisibilityMode com.google.android.material.bottomnavigation.LabelVisibilityMode
android.support.design.button.MaterialButton com.google.android.material.button.MaterialButton
android.support.design.button.MaterialButtonbackgroundDrawable com.google.android.material.button.MaterialButtonbackgroundDrawable
android.support.design.button.MaterialButtonHelper com.google.android.material.button.MaterialButtonHelper
android.support.design.canvas.CanvasCompat com.google.android.material.canvas.CanvasCompat
android.support.design.card.MaterialCardView com.google.android.material.card.MaterialCardView
android.support.design.card.MaterialCardViewHelper com.google.android.material.card.MaterialCardViewHelper
android.support.design.chip.Çip com.google.android.material.chip.Chip
android.support.design.chip.ChipDrawable com.google.android.material.chip.ChipDrawable
android.support.design.chip.ChipGroup com.google.android.material.chip.ChipGroup
android.support.design.circlesreveal.cardview.CircularRevealCardView com.google.android.material.disableularreveal.cardview.CircularRevealCardView
android.support.design.circlesreveal.CircularRevealCompat com.google.android.material.synularreveal.CircularRevealCompat
android.support.design.circlesreveal.CircularRevealFrameLayout com.google.android.material.cycularreveal.CircularRevealFrameLayout
android.support.design.circlesreveal.CircularRevealGridLayout com.google.android.material.cycularreveal.CircularRevealGridLayout
android.support.design.circlesreveal.CircularRevealHelper com.google.android.material.disableularreveal.CircularRevealHelper
android.support.design.circlesreveal.CircularReveallinearLayout com.google.android.material.nonprofitsularreveal.CircularRevealDoğrusalLayout
android.support.design.cycularreveal.CircularReveal ClientLayout com.google.android.material.synularreveal.CircularReveal öncelikliLayout
android.support.design.circlesreveal.CircularRevealWidget com.google.android.material.disableularreveal.CircularRevealWidget
android.support.design.circlesreveal.coordinatorlayout.CircularRevealCoordinatorLayout com.google.android.material.disableularreveal.coordinatorlayout.CircularRevealCoordinatorLayout
android.support.design.drawable.DrawableUtils com.google.android.material.drawable.DrawableUtils
android.support.design.expandable.GenişletilebilirTransformationWidget com.google.android.material.expandable.GenişletilebilirTransformationWidget
android.support.design.expandable.GenişletilebilirWidget com.google.android.material.expandable.GenişletilebilirWidget
android.support.design.expandable.GenişletilebilirWidgetHelper com.google.android.material.expandable.GenişletilebilirWidgetHelper
android.support.design.internal.BaseLayout com.google.android.material.internal.BaselineLayout
android.support.design.internal.BottomTrafficItemView com.google.android.material.bottomnavigation.BottomTrafficItemView
android.support.design.internal.BottomNavigasyonMenü com.google.android.material.bottomnavigation.BottomnavigationMenü
android.support.design.internal.BottomnavigationMenüView com.google.android.material.bottomnavigation.BottomnavigationMenüView
android.support.design.internal.BottomTrafficpresenter com.google.android.material.bottomnavigation.BottomTrafficSunum
android.support.design.internal.Deneysel com.google.android.material.internal.Deneysel
android.support.design.internal.FlowLayout com.google.android.material.internal.FlowLayout
android.support.design.internal.ForegroundDoğrusalLayout com.google.android.material.internal.ForegroundlinearLayout
android.support.design.internal.navigationMenü com.google.android.material.internal.navigationMenü
android.support.design.internal.navigationMenüItemView com.google.android.material.internal.navigationMenüItemView
android.support.design.internal.GezinmeMenüSunumu Aracı com.google.android.material.internal.GezinmeMenüSunumu Aracı
android.support.design.internal.navigationMenüView com.google.android.material.internal.navigationMenüView
android.support.design.internal.navigationSubMenü com.google.android.material.internal.navigationSubMenü
android.support.design.internal.ParcelableSparseArray com.google.android.material.internal.ParcelableSparseArray
android.support.design.internal.ScrimInsetsFrameLayout com.google.android.material.internal.ScrimInsetsFrameLayout
android.support.design.internal.TextScale com.google.android.material.internal.TextScale
android.support.design.internal.ThemeEnforcement com.google.android.material.internal.ThemeEnforcement
android.support.design.internal.ViewUtils com.google.android.material.internal.ViewUtils
android.destek.tasarim.R com.google.android.material.R
android.support.design.resources.MaterialResources com.google.android.material.resources.MaterialResources
android.support.design.resources.TextGörünümü com.google.android.material.resources.TextGörünümance
android.support.design.resources.TextViewanceConfig com.google.android.material.resources.TextViewanceConfig
android.support.design.ripple.RippleUtils com.google.android.material.ripple.RippleUtils
android.support.design.shape.CornerTreatment com.google.android.material.shape.CornerTreatment
android.support.design.shape.CutCornerTreatment com.google.android.material.shape.CutCornerTreatment
android.support.design.shape.EdgeTreatment com.google.android.material.shape.EdgeTreatment
android.support.design.shape.InterpolateOnScrollPositionChangeHelper com.google.android.material.shape.InterpolateOnScrollPositionChangeHelper
android.support.design.shape.MaterialShapeDrawable com.google.android.material.shape.MaterialShapeDrawable
android.support.design.shape.RoundedCornerTreatment com.google.android.material.shape.RoundedCornerTreatment
android.support.design.shape.ShapePath com.google.android.material.shape.ShapePath
android.support.design.shape.ShapePathModel com.google.android.material.shape.ShapePathModel
android.support.design.shape.TriangleEdgeTreatment com.google.android.material.shape.TriangleEdgeTreatment
android.support.design.snackbar.ContentViewCallback com.google.android.material.snackbar.ContentViewCallback
android.support.design.stateful.ExtendablepaidState com.google.android.material.stateful.ExtendablesaveState
android.support.design.theme.MaterialBileşenleriViewInflater com.google.android.material.theme.MaterialcomponentsViewInflater
android.support.design.convertation.GenişletilebilirBehavior com.google.android.material.convertation.GenişletilebilirBehavior
android.support.design.Transformation.GenişletilebilirDönüşümDavranışı com.google.android.material.conversionsation.expandTransformationBehavior
android.support.design.convertation.FabTransformationBehavior com.google.android.material.convertation.FabTransformationBehavior
android.support.design.conversionsation.FabTransformationScrimBehavior com.google.android.material.convertation.FabTransformationScrimBehavior
android.support.design.convertation.FabTransformationSheetBehavior com.google.android.material.conversionation.FabTransformationSheetBehavior
android.support.design.convertation.TransformationChildCard com.google.android.material.convertation.TransformationChildCard
android.support.design.convertation.TransformationChildLayout com.google.android.material.convertation.TransformationChildLayout
android.support.design.widget.AppBarLayout com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
android.support.design.widget.BaseTransientBottomBar com.google.android.material.snackbar.BaseTransientBottomBar
android.support.design.widget.BottomnavigationView com.google.android.material.bottomnavigation.BottomTrafficView
android.support.design.widget.BottomSheetBehavior com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetBehavior
android.support.design.widget.BottomSheetDialog com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetDialog
android.support.design.widget.BottomSheetDialogFragment com.google.android.material.bottomsheet.BottomSheetDialogFragment
android.support.design.widget.CheckableImageButton com.google.android.material.internal.CheckableImageButton
android.support.design.widget.CircularBorderDrawable com.google.android.material.internal.CircularBorderDrawable
android.support.design.widget.CircularBorderDrawableLollipop com.google.android.material.internal.CircularBorderDrawableLollipop
android.support.design.widget.CollapsingTextHelper com.google.android.material.internal.CollapsingTextHelper
android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
android.support.design.widget.CoordinatorLayout androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
android.support.design.widget.CutoutDrawable com.google.android.material.textfield.CutoutDrawable
android.support.design.widget.DescendantoffsetUtils com.google.android.material.internal.DescendantOffsetUtils
android.support.design.widget.DrawableUtils com.google.android.material.internal.DrawableUtils
android.support.design.widget.FloatingActionButton com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
android.support.design.widget.FloatingActionButtonImpl com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButtonImpl
android.support.design.widget.FloatingActionButtonImplLollipop com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButtonImplLollipop
android.support.design.widget.HeaderBehavior com.google.android.material.appbar.HeaderBehavior
android.support.design.widget.HeaderScrollingViewBehavior com.google.android.material.appbar.HeaderScrollingViewBehavior
android.support.design.widget.IndicatorViewController com.google.android.material.textfield.IndicatorViewController
android.support.tasarım.widget.MathUtils com.google.android.material.math.MathUtils
android.support.design.widget.navigationView com.google.android.material.navigation.navigationView
android.support.design.widget.ShadowDrawableWrapper com.google.android.material.shadow.ShadowDrawableWrapper
android.support.design.widget.ShadowViewTemsilci com.google.android.material.shadow.ShadowViewPause
android.support.design.widget.Snackbar com.google.android.material.snackbar.Snackbar
android.support.design.widget.SnackbarContentLayout com.google.android.material.snackbar.SnackbarContentLayout
android.support.design.widget.SnackbarManager com.google.android.material.snackbar.SnackbarManager
android.support.design.widget.StateListAnimator com.google.android.material.internal.StateListAnimator
android.support.design.widget.SdeleteCloseBehavior com.google.android.material.behavior.SClearCloseBehavior
android.support.design.widget.TabItem com.google.android.material.tabs.TabItem
android.support.design.widget.TabLayout com.google.android.material.tabs.TabLayout
android.support.design.widget.TextInputEditText com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
android.support.design.widget.TextInputLayout com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
android.support.design.widget.ViewoffsetBehavior com.google.android.material.appbar.ViewoffsetBehavior
android.support.design.widget.ViewoffsetHelper com.google.android.material.appbar.ViewoffsetHelper
android.support.design.widget.ViewUtilsLollipop com.google.android.material.appbar.ViewUtilsLollipop
android.support.design.widget.VisibilityAwareImageButton com.google.android.material.internal.VisibilityAwareImageButton

Başa dön

android.destek.grafikler

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.graphics.drawable.AndroidResources androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.AndroidResources
android.support.graphics.drawable.Animatable2Compat androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.Animatable2Compat
android.support.graphics.drawable.AnimatedVectorDrawableCompat androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.AnimatedVectorDrawableCompat
android.support.graphics.drawable.AnimationUtilsCompat androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.AnimationUtilsCompat
android.support.graphics.drawable.AnimatorInflaterCompat androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.AnimatorInflaterCompat
android.support.graphics.drawable.ArgbEvaluator androidx.vedrawable.graphics.drawable.ArgbEvaluator
android.support.graphics.drawable.PathInterpolatorCompat androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.PathInterpolatorCompat
android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCommon androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.VectorDrawableCommon
android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat androidx.Vektördrawable.graphics.drawable.VectorDrawableCompat

Başa dön

android.destek.media

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.media.ExifInterface androidx.exifinterface.media.ExifInterface
android.support.media.tv.BasePreviewProgram androidx.tvprovider.media.tv.BasePreviewProgram
android.support.media.tv.BaseProgram: androidx.tvprovider.media.tv.BaseProgram
android.support.media.tv.Channel androidx.tvprovider.media.tv.Channel
android.support.media.tv.ChannelLogoUtils androidx.tvprovider.media.tv.ChannelLogoUtils
android.support.media.tv.CollectionUtils androidx.tvprovider.media.tv.CollectionUtils
android.support.media.tv.PreviewChannel androidx.tvprovider.media.tv.PreviewChannel
android.support.media.tv.PreviewChannelHelper androidx.tvprovider.media.tv.PreviewChannelHelper
android.support.media.tv.PreviewProgram androidx.tvprovider.media.tv.PreviewProgram
android.support.media.tv.Program androidx.tvprovider.media.tv.Program
android.support.media.tv.TvContractCompat androidx.tvprovider.media.tv.TvContractCompat
android.support.media.tv.TvContractUtils androidx.tvprovider.media.tv.TvContractUtils
android.support.media.tv.WatchNextProgram androidx.tvprovider.media.tv.WatchNextProgram
android.support.media2.BaseRemoteMediaPlayerBağlayıcı android.support.media2.BaseRemoteMediaPlayerBağlayıcı
android.support.media2.DataSourceDesc2 android.support.media2.DataSourceDesc2
android.support.media2.MediaPlayerBağlayıcı android.support.media2.MediaPlayerBağlayıcı
android.support.media2.MediaPlaylistAgent android.support.media2.MediaPlaylistAgent
android.support.media2.MediaSession2 android.support.media2.MediaSession2
android.support.mediacompat.R androidx.media.R

Başa dön

android.destek.multidex

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.multidex.MultiDex androidx.multidex.MultiDex
android.support.multidex.MultiDexApplication androidx.multidex.MultiDexApplication
android.support.multidex.MultiDexExtractor androidx.multidex.MultiDexExtractor
android.support.multidex.ZipUtil androidx.multidex.ZipUtil

Başa dön

android.support.percent

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.percent.PercentFrameLayout androidx.percentlayout.widget.PercentFrameLayout
android.support.percent.PercentLayoutHelper androidx.percentlayout.widget.PercentLayoutHelper
android.support.percent.PercentgöreLayout androidx.percentlayout.widget.PercentAttributionLayout
android.support.percent.R androidx.percentlayout.R

Başa dön

android.destek.test

android.support.test.annotation

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.annotation.Beta androidx.test.annotation.Beta
android.support.test.annotation.UiThreadTest androidx.test.annotation.UiThreadTest

Başa dön

android.support.test.espresso

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.espresso.accessibility.AccessibilityChecks androidx.test.espresso.accessibility.AccessibilityChecks
android.support.test.espresso.action.AdapterDataLoaderAction androidx.test.espresso.action.AdapterDataLoaderAction
android.support.test.espresso.action.AdapterDataLoaderActionRemoteMsg androidx.test.espresso.action.AdapterDataLoaderActionRemoteMsg
android.support.test.espresso.action.AdapterViewProtocol androidx.test.espresso.action.AdapterViewProtocol
android.support.test.espresso.action.AdapterViewProtocols androidx.test.espresso.action.AdapterViewProtocols
android.support.test.espresso.action.CloseKlavyeİşlemi androidx.test.espresso.action.CloseKlavyeAction
android.support.test.espresso.action.CoordinatesProvider androidx.test.espresso.action.CoordinatesProvider
android.support.test.espresso.action.EditorAction androidx.test.espresso.action.EditorAction
android.support.test.espresso.action.EspressoKey androidx.test.espresso.action.EspressoKey
android.support.test.espresso.action.GeneralClickAction androidx.test.espresso.action.GeneralClickAction
android.support.test.espresso.action.GeneralClickActionRemoteMessage androidx.test.espresso.action.GeneralClickActionRemoteMessage
android.support.test.espresso.action.GeneralLocation androidx.test.espresso.action.GeneralLocation
android.support.test.espresso.action.GeneralLocationRemoteMessage androidx.test.espresso.action.GeneralLocationRemoteMessage
android.support.test.espresso.action.GeneralSDELETEAction androidx.test.espresso.action.GeneralSDELETEAction
android.support.test.espresso.action.GeneralSdeleteActionRemoteMessage androidx.test.espresso.action.GeneralSdeleteActionRemoteMessage
android.support.test.espresso.action.KeyEventAction androidx.test.espresso.action.KeyEventAction
android.support.test.espresso.action.KeyEventActionBase androidx.test.espresso.action.KeyEventActionBase
android.support.test.espresso.action.MotionEvents androidx.test.espresso.action.MotionEvents
android.support.test.espresso.action.OpenLinkAction androidx.test.espresso.action.OpenLinkAction
android.support.test.espresso.action.PrecisionExplainr androidx.test.espresso.action.PrecisionExplainr
android.support.test.espresso.action.basın androidx.test.espresso.action.basın
android.support.test.espresso.action.PressBackAction androidx.test.espresso.action.PressBackAction
android.support.test.espresso.action.PressRemoteMessage androidx.test.espresso.action.PressRemoteMessage
android.support.test.espresso.action.RemoteViewActions androidx.test.espresso.action.RemoteViewActions
android.support.test.espresso.action.DuplicateActionUntilViewState androidx.test.espresso.action.RepeatActionUntilViewState
android.support.test.espresso.action.ReplaceTextAction androidx.test.espresso.action.ReplaceTextAction
android.support.test.espresso.action.ScrollToAction androidx.test.espresso.action.ScrollToAction
android.support.test.espresso.action.Kaydırma androidx.test.espresso.action.Kaydırma
android.support.test.espresso.action.Swiper androidx.test.espresso.action.Swiper
android.support.test.espresso.action.SdeleteRemoteMessage androidx.test.espresso.action.SDELETERemoteMessage
android.support.test.espresso.action.Tap androidx.test.espresso.action.Tap
android.support.test.espresso.action.Tapper androidx.test.espresso.action.Tapper
android.support.test.espresso.action.TapRemoteMessage androidx.test.espresso.action.TapRemoteMessage
android.support.test.espresso.action.TranslatedCoordinatesProvider androidx.test.espresso.action.TranslatedCoordinatesProvider
android.support.test.espresso.action.TranslatedCoachsProviderRemoteMessage androidx.test.espresso.action.TranslatedCoachsProviderRemoteMessage
android.support.test.espresso.action.TypeTextAction androidx.test.espresso.action.TypeTextAction
android.support.test.espresso.action.ViewActions androidx.test.espresso.action.ViewActions
android.support.test.espresso.AmbiguousViewMatcherException androidx.test.espresso.AmbiguousViewMatcherException
android.support.test.espresso.AppNotIdleException androidx.test.espresso.AppNotIdleException
android.support.test.espresso.assertion.LayoutAssertions androidx.test.espresso.assertion.LayoutAssertions
android.support.test.espresso.assertion.PositionAssertions androidx.test.espresso.assertion.PositionAssertions
android.support.test.espresso.assertion.RemoteViewAssertions androidx.test.espresso.assertion.RemoteViewAssertions
android.support.test.espresso.assertion.ViewAssertions androidx.test.espresso.assertion.ViewAssertions.
android.support.test.espresso.base.ActiveRootLister androidx.test.espresso.base.ActiveRootLister
android.support.test.espresso.base.AsyncTaskPoolMonitor androidx.test.espresso.base.AsyncTaskPoolMonitor
android.support.test.espresso.base.BaseKatmanModule androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule
android.support.test.espresso.base.CompatAsyncTask androidx.test.espresso.base.CompatAsyncTask
android.support.test.espresso.base.Default androidx.test.espresso.base.Default
android.support.test.espresso.base.DefaultFailureHandler androidx.test.espresso.base.DefaultFailureHandler
android.support.test.espresso.base.EventInjectionStrategy androidx.test.espresso.base.EventInjectionStrategy
android.support.test.espresso.base.EventInjector androidx.test.espresso.base.EventInjector
android.support.test.espresso.base.IdleNotifier androidx.test.espresso.base.IdleNotifier
android.support.test.espresso.base.IdlingResourceRegistry_Factory androidx.test.espresso.base.IdlingResourceRegistry_Factory
android.support.test.espresso.base.IdlingResourceRegistry androidx.test.espresso.base.IdlingResourceRegistry
android.support.test.espresso.base.IdlingUiController androidx.test.espresso.base.IdlingUiController
android.support.test.espresso.base.InputManagerEventInjectionStrategy androidx.test.espresso.base.InputManagerEventInjectionStrategy
android.support.test.espresso.base.Interrogator androidx.test.espresso.base.Interrogator
android.support.test.espresso.base.InterruptableUiController androidx.test.espresso.base.InterruptableUiController
android.support.test.espresso.base.LooperIdlingResourceInterrogationHandler androidx.test.espresso.base.LooperIdlingResourceInterrogationHandler
android.support.test.espresso.base.MainThread androidx.test.espresso.base.MainThread
android.support.test.espresso.base.NoopIdleBildirimCallbackIdleNotifierProvider androidx.test.espresso.base.NoopIdleBildirimCallbackIdleNotifierProvider
android.support.test.espresso.base.NoopRunnableIdleNotifier androidx.test.espresso.base.NoopRunnableIdleNotifier
android.support.test.espresso.base.RootsOracle_Factory androidx.test.espresso.base.RootsOracle_Factory
android.support.test.espresso.base.RootsOracle androidx.test.espresso.base.RootsOracle
android.support.test.espresso.base.RootViewPicker_Factory androidx.test.espresso.base.RootViewPicker_Factory
android.support.test.espresso.base.RootViewPicker_RootResultFetcher_Factory androidx.test.espresso.base.RootViewPicker_RootResultFetcher_Factory
android.support.test.espresso.base.RootViewPicker androidx.test.espresso.base.RootViewPicker
android.support.test.espresso.base.RootViewPickerScope androidx.test.espresso.base.RootViewPickerScope
android.support.test.espresso.base.SdkAsyncTask androidx.test.espresso.base.SdkAsyncTask.
android.support.test.espresso.base.ThreadPoolExecutorExtractor_Factory androidx.test.espresso.base.ThreadPoolExecutorExtractor_Factory
android.support.test.espresso.base.ThreadPoolExecutorExtractor androidx.test.espresso.base.ThreadPoolExecutorExtractor
android.support.test.espresso.base.UiControllerImpl_Factory androidx.test.espresso.base.UiControllerImpl_Factory
android.support.test.espresso.base.UiControllerImpl androidx.test.espresso.base.UiControllerImpl
android.support.test.espresso.base.UiControllerModule androidx.test.espresso.base.UiControllerModule
android.support.test.espresso.base.ViewFinderImpl_Factory androidx.test.espresso.base.ViewFinderImpl_Factory
android.support.test.espresso.base.ViewFinderImpl androidx.test.espresso.base.ViewFinderImpl
android.support.test.espresso.base.WindowManagerEventInjectionStrategy androidx.test.espresso.base.WindowManagerEventInjectionStrategy
android.support.test.espresso.BaseKatmanlarBileşen androidx.test.espresso.BaseKatmanlarBileşen
android.support.test.espresso.contrib.AccessibilityChecks androidx.test.espresso.contrib.AccessibilityChecks
android.support.test.espresso.contrib.ActivityResultMatcher androidx.test.espresso.contrib.ActivityResultMatchers
android.support.test.espresso.contrib.Checks androidx.test.espresso.contrib.Checks
android.support.test.espresso.contrib.DrawerActions androidx.test.espresso.contrib.DrawerActions
android.support.test.espresso.contrib.DrawerMatcher androidx.test.espresso.contrib.DrawerMatchers
android.support.test.espresso.contrib.navigationViewActions androidx.test.espresso.contrib.GezinmeViewActions
android.support.test.espresso.contrib.PickerActions androidx.test.espresso.contrib.PickerActions
android.support.test.espresso.contrib.RecyclerViewActions androidx.test.espresso.contrib.RecyclerViewActions
android.support.test.espresso.contrib.ViewPagerActions androidx.test.espresso.contrib.ViewPagerActions
android.support.test.espresso.DaggerBaseKatmanBileşeni androidx.test.espresso.DaggerBaseKatmanBileşeni
android.support.test.espresso.DataSession androidx.test.espresso.DataSession
android.support.test.espresso.DataEngagementRemote androidx.test.espresso.DataEngagementRemote
android.support.test.espresso.Espresso androidx.test.espresso.Espresso
android.support.test.espresso.EspressoException androidx.test.espresso.EspressoException
android.support.test.espresso.FailureHandler androidx.test.espresso.FailureHandler
android.support.test.espresso.GraphHolder androidx.test.espresso.GraphHolder
android.support.test.espresso.idling.concurrent.IdlingScheduleThreadPoolExecutor androidx.test.espresso.idling.concurrent.IdlingScheduleThreadPoolExecutor
android.support.test.espresso.idling.concurrent.IdlingThreadPoolExecutor androidx.test.espresso.idling.concurrent.IdlingThreadPoolExecutor
android.support.test.espresso.idling.CountingIdlingResource androidx.test.espresso.idling.CountingIdlingResource
android.support.test.espresso.idling.net.UriIdlingResource androidx.test.espresso.idling.net.UriIdlingResource
android.support.test.espresso.IdlingPolicies androidx.test.espresso.IdlingPolicies
android.support.test.espresso.IdlingPolicy androidx.test.espresso.IdlingPolicy
android.support.test.espresso.IdlingRegistry androidx.test.espresso.IdlingRegistry
android.support.test.espresso.IdlingResource androidx.test.espresso.IdlingResource
android.support.test.espresso.IdlingResourceTimeoutException androidx.test.espresso.IdlingResourceTimeoutException
android.support.test.espresso.InjectEventSecurityException androidx.test.espresso.InjectEventSecurityException
android.support.test.espresso.intent.ActivityResultFunction androidx.test.espresso.intent.ActivityResultFunction
android.support.test.espresso.intent.Checks androidx.test.espresso.intent.Checks
android.support.test.espresso.intent.Intents androidx.test.espresso.intent.Intents
android.support.test.espresso.intent.matcher.BundleMatchers androidx.test.espresso.intent.matcher.BundleMatchers
android.support.test.espresso.intent.matcher.BileşenAdıEşleştiricileri androidx.test.espresso.intent.matcher.BileşenAdıEşleştiriciler
android.support.test.espresso.intent.matcher.IntentMatchers androidx.test.espresso.intent.matcher.IntentMatchers
android.support.test.espresso.intent.matcher.UriMatchers androidx.test.espresso.intent.matcher.UriMatchers
android.support.test.espresso.intent.OnContinueStubbing androidx.test.espresso.intent.OnContinueStubbing
android.support.test.espresso.intent.ResettingStubber androidx.test.espresso.intent.ResettingStubber
android.support.test.espresso.intent.ResettingStubberImpl androidx.test.espresso.intent.ResettingStubberImpl
android.support.test.espresso.intent.resolvedIntent androidx.test.espresso.intent.resolvedIntent
android.support.test.espresso.intent.resolvedIntentImpl androidx.test.espresso.intent.resolvedIntentImpl
android.support.test.espresso.intent.rule.IntentsTestRule androidx.test.espresso.intent.rule.IntentsTestRule
android.support.test.espresso.intent.VerifiableIntent androidx.test.espresso.intent.VerifiableIntent
android.support.test.espresso.intent.VerifiableIntentImpl androidx.test.espresso.intent.VerifiableIntentImpl
android.support.test.espresso.intent.VerificationMode androidx.test.espresso.intent.VerificationMode
android.support.test.espresso.intent.VerificationModes androidx.test.espresso.intent.VerificationModes
android.support.test.espresso.EngagementResultsHandler androidx.test.espresso.EngagementResultsHandler
android.support.test.espresso.matcher.BoundedMatcher androidx.test.espresso.matcher.BoundedMatcher
android.support.test.espresso.matcher.CursorMatchers androidx.test.espresso.matcher.CursorMatchers
android.support.test.espresso.matcher.HasbackgroundMatcher androidx.test.espresso.matcher.HasbackgroundMatcher
android.support.test.espresso.matcher.LayoutMatchers androidx.test.espresso.matcher.LayoutMatchers
android.support.test.espresso.matcher.PreferenceMatchers androidx.test.espresso.matcher.PreferenceMatchers
android.support.test.espresso.matcher.RemoteHamcrestCoreMatchers13 androidx.test.espresso.matcher.RemoteHamcrestCoreMatchers13
android.support.test.espresso.matcher.RemoteRootMatchers androidx.test.espresso.matcher.RemoteRootMatchers
android.support.test.espresso.matcher.RemoteViewMatchers androidx.test.espresso.matcher.RemoteViewMatchers
android.support.test.espresso.matcher.RootMatchers androidx.test.espresso.matcher.RootMatchers
android.support.test.espresso.matcher.ViewMatchers androidx.test.espresso.matcher.ViewMatchers
android.support.test.espresso.NoActivityActivitydException androidx.test.espresso.NoActivityActivitydException
android.support.test.espresso.NoMatchingRootException androidx.test.espresso.NoMatchingRootException
android.support.test.espresso.NoMatchingViewException androidx.test.espresso.NoMatchingViewException
android.support.test.espresso.PerformException androidx.test.espresso.PerformException
android.support.test.espresso.proto.action.ViewActions androidx.test.espresso.proto.action.ViewActions
android.support.test.espresso.proto.assertion.ViewAssertions androidx.test.espresso.proto.assertion.ViewAssertions.
android.support.test.espresso.proto.matcher.RootMatchers androidx.test.espresso.proto.matcher.RootMatchers
android.support.test.espresso.proto.matcher.ViewMatchers androidx.test.espresso.proto.matcher.ViewMatchers
android.support.test.espresso.proto.matcher13.HamcrestMatchersv13 androidx.test.espresso.proto.matcher13.HamcrestMatchersv13
android.support.test.espresso.proto.UiEngagement androidx.test.espresso.proto.UiEtkileşim
android.support.test.espresso.remote.annotation.RemoteMsgConstructor androidx.test.espresso.remote.annotation.RemoteMsgConstructor
android.support.test.espresso.remote.annotation.RemoteMsgField androidx.test.espresso.remote.annotation.RemoteMsgField
android.support.test.espresso.remote.AnyToTypeConverter androidx.test.espresso.remote.AnyToTypeConverter
android.support.test.espresso.remote.Bindable androidx.test.espresso.remote.Bindable
android.support.test.espresso.remote.BuilderReflector androidx.test.espresso.remote.BuilderReflector
android.support.test.espresso.remote.ByteStringToParcelableConverter androidx.test.espresso.remote.ByteStringToParcelableConverter
android.support.test.espresso.remote.ByteStringToTypeConverter androidx.test.espresso.remote.ByteStringToTypeConverter
android.support.test.espresso.remote.ConstructorInvocation androidx.test.espresso.remote.ConstructorInvocation
android.support.test.espresso.remote.Converter androidx.test.espresso.remote.Converter
android.support.test.espresso.remote.EspressoRemote androidx.test.espresso.remote.EspressoRemote
android.support.test.espresso.remote.EspressoRemoteMessage androidx.test.espresso.remote.EspressoRemoteMessage
android.support.test.espresso.remote.FieldDescriptor androidx.test.espresso.remote.FieldDescriptor
android.support.test.espresso.remote.GeneralRemoteMessage androidx.test.espresso.remote.GeneralRemoteMessage
android.support.test.espresso.remote.IEtkileşimExecutionStatus androidx.test.espresso.remote.IEtkileşimExecutionStatus
android.support.test.espresso.remote.EngagementRequest androidx.test.espresso.remote.EngagementRequest
android.support.test.espresso.remote.EngagementResponse androidx.test.espresso.remote.EngagementResponse
android.support.test.espresso.remote.MethodInvocation androidx.test.espresso.remote.MethodInvocation
android.support.test.espresso.remote.NoopRemoteEngagement androidx.test.espresso.remote.NoopRemoteEngagement
android.support.test.espresso.remote.NoRemoteEspressoInstanceException androidx.test.espresso.remote.NoRemoteEspressoInstanceException
android.support.test.espresso.remote.ParcelableToByteStringConverter androidx.test.espresso.remote.ParcelableToByteStringConverter
android.support.test.espresso.remote.ProtoReflector androidx.test.espresso.remote.ProtoReflector
android.support.test.espresso.remote.ProtoUtils androidx.test.espresso.remote.ProtoUtils
android.support.test.espresso.remote.RemoteDescriptor androidx.test.espresso.remote.RemoteDescriptor
android.support.test.espresso.remote.RemoteDescriptorRegistry androidx.test.espresso.remote.RemoteDescriptorRegistry
android.support.test.espresso.remote.RemoteEspressoException androidx.test.espresso.remote.RemoteEspressoException
android.support.test.espresso.remote.RemoteEtkileşim androidx.test.espresso.remote.RemoteEtkileşim
android.support.test.espresso.remote.RemoteEngagementRegistry androidx.test.espresso.remote.RemoteEngagementRegistry
android.support.test.espresso.remote.RemoteMessageDeserializer androidx.test.espresso.remote.RemoteMessageDeserializer
android.support.test.espresso.remote.RemoteMessageSerializer androidx.test.espresso.remote.RemoteMessageSerializer
android.support.test.espresso.remote.RemoteProtocolException androidx.test.espresso.remote.RemoteProtocolException
android.support.test.espresso.remote.TypeProtoConverters androidx.test.espresso.remote.TypeProtoConverters
android.support.test.espresso.remote.TypeToAnyConverter androidx.test.espresso.remote.TypeToAnyConverter
android.support.test.espresso.remote.TypeToByteStringConverter androidx.test.espresso.remote.TypeToByteStringConverter
android.support.test.espresso.Kök androidx.test.espresso.Kök
android.support.test.espresso.UiController androidx.test.espresso.UiController
android.support.test.espresso.util.ActivityLifecycles androidx.test.espresso.util.ActivityLifecycles
android.support.test.espresso.util.EspressoOptional androidx.test.espresso.util.EspressoOptional
android.support.test.espresso.util.HumanReadables androidx.test.espresso.util.HumanReadables
android.support.test.espresso.util.TreeIterables androidx.test.espresso.util.TreeIterables
android.support.test.espresso.ViewAction androidx.test.espresso.ViewAction
android.support.test.espresso.ViewAssertion androidx.test.espresso.ViewAssertion.
android.support.test.espresso.ViewFinder androidx.test.espresso.ViewFinder
android.support.test.espresso.ViewEngagement_Factory androidx.test.espresso.ViewEtkileşim_Fabrikası
android.support.test.espresso.ViewEtkileşim androidx.test.espresso.ViewEtkileşim
android.support.test.espresso.ViewEtkileşimBileşeni androidx.test.espresso.ViewEtkileşimBileşeni
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideNeedsActivityFactory androidx.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideNeedsActivityFactory
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideRemoteEngagementFactory androidx.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideRemoteEngagementFactory
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideRootMatcherFactory androidx.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideRootMatcherFactory
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideRootViewFactory androidx.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideRootViewFactory
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideViewFinderFactory androidx.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideViewFinderFactory
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideViewMatcherFactory androidx.test.espresso.ViewEngagementModule_ProvideViewMatcherFactory
android.support.test.espresso.ViewEngagementModule androidx.test.espresso.ViewEngagementModule
android.support.test.espresso.web.action.AtomAction androidx.test.espresso.web.action.AtomAction
android.support.test.espresso.web.action.AtomActionRemoteMessage androidx.test.espresso.web.action.AtomActionRemoteMessage
android.support.test.espresso.web.action.EnableJavascriptAction androidx.test.espresso.web.action.EnableJavascriptAction
android.support.test.espresso.web.action.EvaluationAtom androidx.test.espresso.web.action.EvaluationAtom
android.support.test.espresso.web.action.IAtomActionResultPropagator androidx.test.espresso.web.action.IAtomActionResultPropagator
android.support.test.espresso.web.action.JavascriptEvaluation androidx.test.espresso.web.action.JavascriptEvaluation
android.support.test.espresso.web.action.RemoteWebActions androidx.test.espresso.web.action.RemoteWebActions
android.support.test.espresso.web.assertion.ByteStringToDocumentConverter androidx.test.espresso.web.assertion.ByteStringToDocumentConverter
android.support.test.espresso.web.assertion.CheckResultWebAssertionRemoteMessage androidx.test.espresso.web.assertion.CheckResultWebAssertionRemoteMessage
android.support.test.espresso.web.assertion.kompresör androidx.test.espresso.web.assertion.kompresör
android.support.test.espresso.web.assertion.DocumentProtoConverters androidx.test.espresso.web.assertion.DocumentProtoConverters
android.support.test.espresso.web.assertion.DocumentToByteStringConverter androidx.test.espresso.web.assertion.DocumentToByteStringConverter
android.support.test.espresso.web.assertion.RemoteWebViewAssertions androidx.test.espresso.web.assertion.RemoteWebViewAssertions
android.support.test.espresso.web.assertion.TagSoupDocumentParser androidx.test.espresso.web.assertion.TagSoupDocumentParser
android.support.test.espresso.web.assertion.WebAssertion androidx.test.espresso.web.assertion.WebAssertion
android.support.test.espresso.web.assertion.WebViewAssertions androidx.test.espresso.web.assertion.WebViewAssertions
android.support.test.espresso.web.matcher.AmbiguousElementMatcherException androidx.test.espresso.web.matcher.AmbiguousElementMatcherException
android.support.test.espresso.web.matcher.DomMatcher androidx.test.espresso.web.matcher.DomMatchers
android.support.test.espresso.web.matcher.RemoteWebMatchers androidx.test.espresso.web.matcher.RemoteWebMatchers
android.support.test.espresso.web.model.Atom androidx.test.espresso.web.model.Atom.
android.support.test.espresso.web.model.Atoms androidx.test.espresso.web.model.Atoms
android.support.test.espresso.web.model.ElementReference androidx.test.espresso.web.model.ElementReference
android.support.test.espresso.web.model.Evaluation androidx.test.espresso.web.model.Evaluation
android.support.test.espresso.web.model.JSONAble androidx.test.espresso.web.model.JSONAble
android.support.test.espresso.web.model.ModelCodec androidx.test.espresso.web.model.ModelCodec
android.support.test.espresso.web.model.RemoteWebModelAtoms androidx.test.espresso.web.model.RemoteWebModelAtoms
android.support.test.espresso.web.model.ScriptWithArgsSimpleAtomRemoteMessage androidx.test.espresso.web.model.ScriptWithArgsSimpleAtomRemoteMessage
android.support.test.espresso.web.model.BasitAtom androidx.test.espresso.web.model. SimpleAtom.
android.support.test.espresso.web.model.TransformingAtom androidx.test.espresso.web.model.TransformingAtom
android.support.test.espresso.web.model.WindowReference androidx.test.espresso.web.model.WindowReference
android.support.test.espresso.web.proto.action.WebActions androidx.test.espresso.web.proto.action.WebActions
android.support.test.espresso.web.proto.assertion.WebAssertions androidx.test.espresso.web.proto.assertion.WebAssertions
android.support.test.espresso.web.proto.matcher.RemoteWebMatchers androidx.test.espresso.web.proto.matcher.RemoteWebMatchers
android.support.test.espresso.web.proto.model.WebModelAtoms androidx.test.espresso.web.proto.model.WebModelAtoms
android.support.test.espresso.web.proto.sugar.WebSugar androidx.test.espresso.web.proto.sugar.WebSugar
android.support.test.espresso.web.proto.webdriver.WebWebdriverAtoms androidx.test.espresso.web.proto.webdriver.WebWebdriverAtoms
android.support.test.espresso.web.sugar.RemoteWebSugar androidx.test.espresso.web.sugar.RemoteWebSugar
android.support.test.espresso.web.sugar.Web androidx.test.espresso.web.sugar.Web
android.support.test.espresso.web.webdriver.DriverAtom androidx.test.espresso.web.webdriver.DriverAtoms
android.support.test.espresso.web.webdriver.Locator androidx.test.espresso.web.webdriver.Locator
android.support.test.espresso.web.webdriver.RemoteWebDriverAtom androidx.test.espresso.web.webdriver.RemoteWebDriverAtoms
android.support.test.espresso.web.webdriver.WebDriverAtomScripts androidx.test.espresso.web.webdriver.WebDriverAtomScripts

Başa dön

android.support.test.filters

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.filters.FlakyTest androidx.test.filters.FlakyTest
android.support.test.filters.LargeTest androidx.test.filters.LargeTest
android.support.test.filters.MediumTest androidx.test.filters.MediumTest
android.support.test.filters.RequiresDevice androidx.test.filters.RequiresDevice
android.support.test.filters.SdkSuppress androidx.test.filters.SdkSuppress
android.support.test.filters.SmallTest androidx.test.filters.SmallTest
android.support.test.filters.Suppress androidx.test.filters.Suppress

Başa dön

android.support.test.InstrumentRegistry

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.instrumentationRegistry androidx.test.instrumentationRegistry

Başa dön

android.support.test.jank

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.jank.GfxMonitor androidx.test.jank.GfxMonitor
android.support.test.jank.JankTesti androidx.test.jank.JankTesti
android.support.test.jank.JankTestBase androidx.test.jank.JankTestBase
android.support.test.jank.WindowAnimationFrameStatsMonitor androidx.test.jank.WindowAnimationFrameStatsMonitor
android.support.test.jank.WindowContentFrameStatsMonitor androidx.test.jank.WindowContentFrameStatsMonitor

Başa dön

android.support.test.orchestrato

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.orchestrator.callback.OrchestratorCallback androidx.test.orchestrator.callback.OrchestratorCallback
android.support.test.orchestrator.instrumentationlistener.OrchestratedInstrumentationListener androidx.test.orchestrator.instrumentationlistener.OrchestratedInstrumentationListener
android.support.test.orchestrator.junit.BundleJUnitUtils androidx.test.orchestrator.junit.BundleJUnitUtils
android.support.test.orchestrator.junit.ParcelableDescription androidx.test.orchestrator.junit.ParcelableDescription
android.support.test.orchestrator.junit.ParcelableFailure androidx.test.orchestrator.junit.ParcelableFailure
android.support.test.orchestrator.junit.ParcelableResult androidx.test.orchestrator.junit.ParcelableResult
android.support.test.orchestrator.listeners.OrchestrationListenerManager androidx.test.orchestrator.listeners.OrchestrationListenerManager
android.support.test.orchestrator.listeners.OrchestrationRunListener androidx.test.orchestrator.listeners.OrchestrationRunListener
android.support.test.orchestrator.listeners.result.ITestRunListener androidx.test.orchestrator.listeners.result.ITestRunListener
android.support.test.orchestrator.listeners.result.TestIdentifier androidx.test.orchestrator.listeners.result.TestIdentifier
android.support.test.orchestrator.listeners.result.TestResult androidx.test.orchestrator.listeners.result.TestResult
android.support.test.orchestrator.listeners.result.TestRunResult androidx.test.orchestrator.listeners.result.TestRunResult

Başa dön

android.support.test.rule

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.rule.ActivityTestRule androidx.test.rule.ActivityTestRule
android.support.test.rule.DisableOnAndroidDebug androidx.test.rule.DisableOnAndroidDebug
android.support.test.rule.GrantPermissionRule androidx.test.rule.GrantPermissionRule
android.support.test.rule.logging.AtraceLogger androidx.test.rule.logging.AtraceLogger
android.support.test.rule.PortYönlendirmeRule androidx.test.rule.PortreferralRule
android.support.test.rule.provider.DatabaseArgs androidx.test.rule.provider.DatabaseArgs
android.support.test.rule.provider.DelegatingContext androidx.test.rule.provider.DelegatingContext
android.support.test.rule.provider.ProviderArgs androidx.test.rule.provider.ProviderArgs
android.support.test.rule.provider.ProviderTestRule androidx.test.rule.provider.ProviderTestRule
android.support.test.rule.ServiceTestRule androidx.test.rule.ServiceTestRule
android.support.test.rule.UiThreadTestRule androidx.test.rule.UiThreadTestRule

Başa dön

android.support.test.runner

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.runner.AndroidJUnit4 androidx.test.runner.AndroidJUnit4
android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner
android.support.test.runner.intent.IntentCallback androidx.test.runner.intent.IntentCallback
android.support.test.runner.intent.IntentMonitor androidx.test.runner.intent.IntentMonitor
android.support.test.runner.intent.IntentMonitorRegistry androidx.test.runner.intent.IntentMonitorRegistry
android.support.test.runner.intent.IntentStubber androidx.test.runner.intent.IntentStubber
android.support.test.runner.intent.IntentStubberRegistry androidx.test.runner.intent.IntentStubberRegistry
android.support.test.runner.intercepting.InterceptingActivityFactory androidx.test.runner.intercepting.InterceptingActivityFactory
android.support.test.runner.intercepting.SingleActivityFactory androidx.test.runner.intercepting.SingleActivityFactory
android.support.test.runner.lifecycle.ActivityLifecycleCallback androidx.test.runner.lifecycle.ActivityLifecycleCallback
android.support.test.runner.lifecycle.ActivityLifecycleMonitor androidx.test.runner.lifecycle.ActivityLifecycleMonitor
android.support.test.runner.lifecycle.ActivityLifecycleMonitorRegistry androidx.test.runner.lifecycle.ActivityLifecycleMonitorRegistry
android.support.test.runner.lifecycle.ApplicationLifecycleCallback androidx.test.runner.lifecycle.ApplicationLifecycleCallback
android.support.test.runner.lifecycle.ApplicationLifecycleMonitor androidx.test.runner.lifecycle.ApplicationLifecycleMonitor
android.support.test.runner.lifecycle.ApplicationLifecycleMonitorRegistry androidx.test.runner.lifecycle.ApplicationLifecycleMonitorRegistry
android.support.test.runner.lifecycle.ApplicationStage androidx.test.runner.lifecycle.ApplicationStage
android.support.test.runner.lifecycle.Stage androidx.test.runner.lifecycle.Stage
android.support.test.runner.MonitoringInstrumentation androidx.test.runner.MonitoringInstrumentation
android.support.test.runner.permission.GrantPermissionCallable androidx.test.runner.permission.GrantPermissionCallable
android.support.test.runner.permission.PermissionRequester androidx.test.runner.permission.PermissionRequester
android.support.test.runner.permission.RequestPermissionCallable androidx.test.runner.permission.RequestPermissionCallable
android.support.test.runner.permission.ShellCommand androidx.test.runner.permission.ShellCommand
android.support.test.runner.permission.UiAutomationShellCommand androidx.test.runner.permission.UiAutomationShellCommand
android.support.test.runner.screenshot.BasicScreenCaptureProcessor androidx.test.runner.screenshot.BasicScreenCaptureProcessor
android.support.test.runner.screenshot.ScreenCapture androidx.test.runner.screenshot.ScreenCapture
android.support.test.runner.screenshot.ScreenCaptureProcessor androidx.test.runner.screenshot.ScreenCaptureProcessor
android.support.test.runner.screenshot.Ekran görüntüsü androidx.test.runner.screenshot.Ekran görüntüsü
android.support.test.runner.screenshot.TakeScreenCallable androidx.test.runner.screenshot.TakeScreenCallable
android.support.test.runner.screenshot.UiAutomationWrapper androidx.test.runner.screenshot.UiAutomationWrapper
android.support.test.runner.UsageTrackerFacilitator androidx.test.runner.UsageTrackerFacilitator

Başa dön

android.support.test.uiautomator

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.test.uiautomator.AccessibilityNodeInfoDumper androidx.test.uiautomator.AccessibilityNodeInfoDumper
android.support.test.uiautomator.AccessibilityNodeInfoHelper androidx.test.uiautomator.AccessibilityNodeInfoHelper
android.support.test.uiautomator.By androidx.test.uiautomator.By
android.support.test.uiautomator.ByMatcher androidx.test.uiautomator.ByMatcher
android.support.test.uiautomator.BySelector androidx.test.uiautomator.BySelector
android.support.test.uiautomator.Condition androidx.test.uiautomator.Condition
android.support.test.uiautomator.Configurator androidx.test.uiautomator.Configurator
android.support.test.uiautomator.Direction androidx.test.uiautomator.Direction
android.support.test.uiautomator.EventCondition androidx.test.uiautomator.EventCondition
android.support.test.uiautomator.AlertController androidx.test.uiautomator.HareketController
android.support.test.uiautomator.Hareketler androidx.test.uiautomator.Hareketler
android.support.test.uiautomator.IAutomationSupport androidx.test.uiautomator.IAutomationSupport
android.support.test.uiautomator.instrumentationAutomationSupport androidx.test.uiautomator.instrumentationAutomationSupport
android.support.test.uiautomator.EngagementController androidx.test.uiautomator.EngagementController
android.support.test.uiautomator.PointerHareket androidx.test.uiautomator.Pointer Hareketi
android.support.test.uiautomator.QueryController androidx.test.uiautomator.QueryController
android.support.test.uiautomator.Aranabilir androidx.test.uiautomator.Searchable
android.support.test.uiautomator.SearchCondition androidx.test.uiautomator.SearchCondition
android.support.test.uiautomator.StaleObjectException androidx.test.uiautomator.StaleObjectException
android.support.test.uiautomator.Tracer androidx.test.uiautomator.Tracer
android.support.test.uiautomator.UiAutomatorInstrumentationTestRunner androidx.test.uiautomator.UiAutomatorinstrumentationTestRunner
android.support.test.uiautomator.UiAutomatorTestCase androidx.test.uiautomator.UiAutomatorTestCase
android.support.test.uiautomator.UiCollection androidx.test.uiautomator.UiCollection
android.support.test.uiautomator.UiDevice androidx.test.uiautomator.UiDevice
android.support.test.uiautomator.UiObject2 androidx.test.uiautomator.UiObject2
android.support.test.uiautomator.UiObject2Condition androidx.test.uiautomator.UiObject2Condition
android.support.test.uiautomator.UiObject androidx.test.uiautomator.UiObject
android.support.test.uiautomator.UiObjectNotFoundException androidx.test.uiautomator.UiObjectNotFoundException
android.support.test.uiautomator.UiScrollable androidx.test.uiautomator.UiScrollable
android.support.test.uiautomator.UiSelector androidx.test.uiautomator.UiSelector
android.support.test.uiautomator.UiWatcher androidx.test.uiautomator.UiWatcher
android.support.test.uiautomator.Until androidx.test.uiautomator.Until
android.support.test.uiautomator.WaitMixin androidx.test.uiautomator.WaitMixin

Başa dön

android.destek.metin

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.text.emoji.bundled.BundledEmojiCompatConfig androidx.emoji.bundled.BundledEmojiCompatConfig
android.support.text.emoji.EmojiCompat androidx.emoji.text.EmojiCompat
android.support.text.emoji.EmojiMetadata androidx.emoji.text.EmojiMetadata
android.support.text.emoji.Emojiİşlemci androidx.emoji.text.Emojiİşlemci
android.support.text.emoji.EmojiSpan androidx.emoji.text.EmojiSpan
android.support.text.emoji.FontRequestEmojiCompatConfig androidx.emoji.text.FontRequestEmojiCompatConfig
android.support.text.emoji.MetadataListReader androidx.emoji.text.MetadataListReader
android.support.text.emoji.MetadataRepo androidx.emoji.text.MetadataRepo
android.support.text.emoji.R androidx.emoji.R
android.support.text.emoji.TypefaceEmojiSpan androidx.emoji.text.TypefaceEmojiSpan
android.support.text.emoji.widget.EditTextAttributeHelper androidx.emoji.widget.EditTextAttributeHelper
android.support.text.emoji.widget.EmojiAppCompatButton androidx.emoji.widget.EmojiAppCompatButton
android.support.text.emoji.widget.EmojiAppCompatEditText androidx.emoji.widget.EmojiAppCompatEditText
android.support.text.emoji.widget.EmojiAppCompatTextView androidx.emoji.widget.EmojiAppCompatTextView
android.support.text.emoji.widget.EmojiButton androidx.emoji.widget.EmojiButton
android.support.text.emoji.widget.EmojiEditableFactory androidx.emoji.widget.EmojiEditableFactory
android.support.text.emoji.widget.EmojiEditText androidx.emoji.widget.EmojiEditText
android.support.text.emoji.widget.EmojiEditTextHelper androidx.emoji.widget.EmojiEditTextHelper
android.support.text.emoji.widget.EmojiExtractEditText androidx.emoji.widget.EmojiExtractEditText
android.support.text.emoji.widget.EmojiExtractTextLayout androidx.emoji.widget.EmojiExtractTextLayout
android.support.text.emoji.widget.EmojiInputConnection androidx.emoji.widget.EmojiInputConnection
android.support.text.emoji.widget.EmojiInputFilter androidx.emoji.widget.EmojiInputFilter
android.support.text.emoji.widget.EmojiKeyListener androidx.emoji.widget.EmojiKeyListener
android.support.text.emoji.widget.EmojiTextView androidx.emoji.widget.EmojiTextView
android.support.text.emoji.widget.EmojiTextViewHelper androidx.emoji.widget.EmojiTextViewHelper
android.support.text.emoji.widget.EmojiTextWatcher androidx.emoji.widget.EmojiTextWatcher
android.support.text.emoji.widget.EmojiTransformationMethod androidx.emoji.widget.EmojiTransformationMethod
android.support.text.emoji.widget.ExtractButtonCompat androidx.emoji.widget.ExtractButtonCompat
android.support.text.emoji.widget.SpannableBuilder androidx.emoji.widget.SpannableBuilder

Başa dön

android.destek.geçiş

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.transition.AnimatorUtils androidx.transition.AnimatorUtils
android.support.transition.ArcMotion androidx.transition.ArcMotion
android.support.transition.AutoTransition androidx.transition.AutoTransition
android.support.transition.ChangeBounds androidx.transition.ChangeBounds
android.support.transition.ChangeClipBounds androidx.transition.ChangeClipBounds
android.support.transition.ChangeImageTransform androidx.transition.ChangeImageTransform
android.support.transition.ChangeKaydırma androidx.transition.ChangeKaydırma
android.support.transition.ChangeTransform androidx.transition.ChangeTransform
android.support.transition.CircularPropagation androidx.transition.CircularPropagation
android.support.transition.Explode androidx.transition.Explode
android.support.transition.Fade androidx.transition.Fade
android.support.transition.FloatArrayEvaluator androidx.transition.FloatArrayEvaluator
android.support.transition.FragmentTransitionSupport androidx.transition.FragmentTransitionDestek
android.support.transition.GhostViewApi14 androidx.transition.GhostViewApi14
android.support.transition.GhostViewApi21 androidx.transition.GhostViewApi21
android.support.transition.GhostViewImpl androidx.transition.GhostViewImpl
android.support.transition.GhostViewUtils androidx.transition.GhostViewUtils
android.support.transition.ImageViewUtils androidx.transition.ImageViewUtils
android.support.transition.MatrixUtils androidx.transition.MatrixUtils
android.support.transition.ObjectAnimatorUtils androidx.transition.ObjectAnimatorUtils
android.support.transition.PathMotion androidx.transition.PathMotion
android.support.transition.PathMülk androidx.transition.PathMülk
android.support.transition.PatternPathMotion androidx.transition.PatternPathMotion
android.support.transition.propertyValuesHolderUtils androidx.transition.propertyValuesHolderUtils
android.destek.geçiş.R androidx.transition.R
android.support.transition.RectEvaluator androidx.transition.RectEvaluator
android.support.transition.Scene androidx.transition.Scene
android.support.transition.SidePropagation androidx.transition.SidePropagation
android.support.transition.Slide androidx.transition.Slide
android.support.transition.Styleable androidx.transition.Styleable
android.support.transition.Transition androidx.transition.Transition
android.support.transition.TransitionInflater androidx.transition.TransitionInflater
android.support.transition.TransitionListenerAdapter androidx.transition.TransitionListenerAdapter
android.support.transition.TransitionManager androidx.transition.TransitionManager
android.support.transition.TransitionPropagation androidx.transition.TransitionPropagation
android.support.transition.TransitionSet androidx.transition.TransitionSet
android.support.transition.TransitionUtils androidx.transition.TransitionUtils
android.support.transition.TransitionValues androidx.transition.TransitionValues
android.support.transition.TransitionValuesHaritalar androidx.transition.TransitionValuesHaritalar
android.support.transition.TranslationAnimationCreator androidx.transition.TranslationAnimationCreator
android.support.transition.ViewGroupOverlayApi14 androidx.transition.ViewGroupOverlayApi14
android.support.transition.ViewGroupOverlayApi18 androidx.transition.ViewGroupOverlayApi18
android.support.transition.ViewGroupOverlayImpl androidx.transition.ViewGroupOverlayImpl
android.support.transition.ViewGroupUtils androidx.transition.ViewGroupUtils
android.support.transition.ViewGroupUtilsApi14 androidx.transition.ViewGroupUtilsApi14
android.support.transition.ViewGroupUtilsApi18 androidx.transition.ViewGroupUtilsApi18
android.support.transition.ViewOverlayApi14 androidx.transition.ViewOverlayApi14
android.support.transition.ViewOverlayApi18 androidx.transition.ViewOverlayApi18
android.support.transition.ViewOverlayImpl androidx.transition.ViewOverlayImpl
android.support.transition.ViewUtils androidx.transition.ViewUtils
android.support.transition.ViewUtilsApi19 androidx.transition.ViewUtilsApi19
android.support.transition.ViewUtilsApi21 androidx.transition.ViewUtilsApi21
android.support.transition.ViewUtilsApi22 androidx.transition.ViewUtilsApi22
android.support.transition.ViewUtilsBase androidx.transition.ViewUtilsBase
android.support.transition.Visibility androidx.transition.Visibility
android.support.transition.VisibilityPropagation androidx.transition.VisibilityPropagation
android.support.transition.WindowIdApi14 androidx.transition.WindowIdApi14
android.support.transition.WindowIdApi18 androidx.transition.WindowIdApi18
android.support.transition.WindowIdImpl androidx.transition.WindowIdImpl

Başa dön

android.destek.v13

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.v13.app.ActivityCompat androidx.legacy.app.ActivityCompat
android.support.v13.app.FragmentCompat androidx.legacy.app.FragmentCompat
android.support.v13.app.FragmentPagerAdapter androidx.legacy.app.FragmentPagerAdapter
android.support.v13.app.FragmentStatePagerAdapter androidx.legacy.app.FragmentStatePagerAdapter
android.support.v13.app.FragmentTabHost androidx.legacy.app.FragmentTabHost
android.support.v13.view.DragAndDropPermissionsCompat androidx.core.view.DragAndDropPermissionsCompat
android.support.v13.view.DragStartHelper androidx.core.view.DragStartHelper
android.support.v13.view.inputmethod.EditorInfoCompat androidx.core.view.inputmethod.EditorInfoCompat
android.support.v13.view.inputmethod.InputConnectionCompat androidx.core.view.inputmethod.InputConnectionCompat
android.support.v13.view.inputmethod.InputContentInfoCompat androidx.core.view.inputmethod.InputContentInfoCompat
android.support.v13.view.ViewCompat androidx.legacy.view.ViewCompat

Başa dön

android.destek.v14

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.v14.preference.EditTextPreferenceDialogFragment androidx.preference.EditTextPreferenceDialogFragment
android.support.v14.preference.ListPreferenceDialogFragment androidx.preference.ListPreferenceDialogFragment
android.support.v14.preference.MultiSelectListPreference androidx.preference.MultiSelectListPreference"
android.support.v14.preference.MultiSelectListPreferenceDialogFragment androidx.preference.MultiSelectListPreferenceDialogFragment
android.support.v14.preference.PreferenceDialogFragment androidx.preference.PreferenceDialogFragment
android.support.v14.preference.PreferenceFragment androidx.preference.PreferenceFragment
android.support.v14.preference.SwitchPreference androidx.preference.SwitchPreference

Başa dön

android.destek.v17

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.v17.internal.widget.OutlineOnlyWithChildrenFrameLayout androidx.leanback.preference.internal.OutlineOnlyWithChildrenFrameLayout
android.support.v17.leanback.animation.LogAccelerateInterpolator androidx.leanback.animation.LogAccelerateInterpolator
android.support.v17.leanback.animation.LogDecelerateInterpolator androidx.leanback.animation.LogDecelerateInterpolator
android.support.v17.leanback.app.Arka PlanFragment androidx.leanback.app.Arka PlanFragment
android.support.v17.leanback.app.backgroundManager androidx.leanback.app.Arka Plan Yöneticisi
android.support.v17.leanback.app.BaseFragment androidx.leanback.app.BaseFragment
android.support.v17.leanback.app.BaseRowFragment androidx.leanback.app.BaseRowFragment
android.support.v17.leanback.app.BaseRowSupportFragment androidx.leanback.app.BaseRowSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.BaseSupportFragment androidx.leanback.app.BaseSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.BrandedFragment androidx.leanback.app.BrandedFragment
android.support.v17.leanback.app.BrandedSupportFragment androidx.leanback.app.BrandedSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.BrowseFragment androidx.leanback.app.BrowseFragment
android.support.v17.leanback.app.BrowseSupportFragment androidx.leanback.app.BrowseSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.DetailsArka PlanVideoYardımcısı androidx.leanback.app.DetailsbackgroundVideoHelper
android.support.v17.leanback.app.DetailsFragment androidx.leanback.app.DetailsFragment
android.support.v17.leanback.app.DetailsFragmentArka PlanDenetleyicisi androidx.leanback.app.DetailsFragmentArka PlanDenetleyicisi
android.support.v17.leanback.app.DetailsSupportFragment androidx.leanback.app.DetailsSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.DetailsSupportFragmentArka PlanDenetleyici androidx.leanback.app.DetailsSupportFragmentArka PlanDenetleyici
android.support.v17.leanback.app.ErrorFragment androidx.leanback.app.ErrorFragment
android.support.v17.leanback.app.ErrorSupportFragment androidx.leanback.app.ErrorSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.FragmentUtil androidx.leanback.app.FragmentUtil
android.support.v17.leanback.app.GuidedStepFragment androidx.leanback.app.GuidedStepFragment
android.support.v17.leanback.app.GuidedStepRootLayout androidx.leanback.app.GuidedStepRootLayout
android.support.v17.leanback.app.GuidedStepSupportFragment androidx.leanback.app.GuidedStepSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.HeadersFragment androidx.leanback.app.HeadersFragment
android.support.v17.leanback.app.HeadersSupportFragment androidx.leanback.app.HeadersSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.ListRowDataAdapter androidx.leanback.app.ListRowDataAdapter
android.support.v17.leanback.app.OnboardingFragment androidx.leanback.app.OnboardingFragment
android.support.v17.leanback.app.OnboardingSupportFragment androidx.leanback.app.OnboardingSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.PermissionHelper androidx.leanback.app.PermissionHelper
android.support.v17.leanback.app.PlaybackFragment androidx.leanback.app.PlaybackFragment
android.support.v17.leanback.app.PlaybackFragmentGlueHost androidx.leanback.app.PlaybackFragmentGlueHost
android.support.v17.leanback.app.PlaybackSupportFragment androidx.leanback.app.PlaybackSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.PlaybackSupportFragmentGlueHost androidx.leanback.app.PlaybackSupportFragmentGlueHost
android.support.v17.leanback.app.progressBarManager androidx.leanback.app.progressBarManager
android.support.v17.leanback.app.RowsFragment androidx.leanback.app.RowsFragment
android.support.v17.leanback.app.RowsSupportFragment androidx.leanback.app.RowsSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.SearchFragment androidx.leanback.app.SearchFragment
android.support.v17.leanback.app.SearchSupportFragment androidx.leanback.app.SearchSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.VerticalGridFragment androidx.leanback.app.VerticalGridFragment
android.support.v17.leanback.app.VerticalGridSupportFragment androidx.leanback.app.VerticalGridSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.VideoFragment androidx.leanback.app.VideoFragment
android.support.v17.leanback.app.VideoFragmentGlueHost androidx.leanback.app.VideoFragmentGlueHost
android.support.v17.leanback.app.VideoSupportFragment androidx.leanback.app.VideoSupportFragment
android.support.v17.leanback.app.VideoSupportFragmentGlueHost androidx.leanback.app.VideoSupportFragmentGlueHost
android.support.v17.leanback.database.CursorMapper androidx.leanback.database.CursorMapper
android.support.v17.leanback.graphics.BoundsRule androidx.leanback.graphics.BoundsRule
android.support.v17.leanback.graphics.ColorFilterCache androidx.leanback.graphics.ColorFilterCache
android.support.v17.leanback.graphics.ColorFilterDimmer androidx.leanback.graphics.ColorFilterDimmer
android.support.v17.leanback.graphics.ColorOverlayDimmer androidx.leanback.graphics.ColorOverlayDimmer
android.support.v17.leanback.graphics.CompositeDrawable androidx.leanback.graphics.CompositeDrawable
android.support.v17.leanback.graphics.FitwidthBitmapDrawable androidx.leanback.graphics.FitWIDTHBitmapDrawable
android.support.v17.leanback.media.MediaControllerAdapter androidx.leanback.media.MediaControllerAdapter
android.support.v17.leanback.media.MediaControllerGlue androidx.leanback.media.MediaControllerGlue
android.support.v17.leanback.media.MediaPlayerAdapter androidx.leanback.media.MediaPlayerAdapter
android.support.v17.leanback.media.MediaPlayerGlue androidx.leanback.media.MediaPlayerGlue
android.support.v17.leanback.media.PlaybackBannerControlGlue androidx.leanback.media.PlaybackBannerControlGlue
android.support.v17.leanback.media.PlaybackBaseControlGlue androidx.leanback.media.PlaybackBaseControlGlue
android.support.v17.leanback.media.PlaybackControlGlue androidx.leanback.media.PlaybackControlGlue
android.support.v17.leanback.media.PlaybackGlue androidx.leanback.media.PlaybackGlue
android.support.v17.leanback.media.PlaybackGlueHost androidx.leanback.media.PlaybackGlueHost
android.support.v17.leanback.media.PlaybackTransportControlGlue androidx.leanback.media.PlaybackTransportControlGlue
android.support.v17.leanback.media.PlayerAdapter androidx.leanback.media.PlayerAdapter
android.support.v17.leanback.media.SurfaceHolderGlueHost androidx.leanback.media.SurfaceHolderGlueHost
android.support.v17.leanback.R androidx.leanback.R
android.support.v17.leanback.system.Settings androidx.leanback.system.Settings
android.support.v17.leanback.transition.CustomChangeBounds androidx.leanback.transition.CustomChangeBounds
android.support.v17.leanback.transition.FadeAndShortSlide androidx.leanback.transition.FadeAndShortSlide
android.support.v17.leanback.transition.LeanbackTransitionHelper androidx.leanback.transition.LeanbackTransitionHelper
android.support.v17.leanback.transition.ParalaksGeçişi androidx.leanback.transition.ParalaksGeçişi
android.support.v17.leanback.transition.Scale androidx.leanback.transition.Scale
android.support.v17.leanback.transition.SlideKitkat androidx.leanback.transition.SlideKitkat
android.support.v17.leanback.transition.SlideNoPropagation androidx.leanback.transition.SlideNoPropagation
android.support.v17.leanback.transition.TransitionEpicenterCallback androidx.leanback.transition.TransitionEpicenterCallback
android.support.v17.leanback.transition.TransitionHelper androidx.leanback.transition.TransitionHelper
android.support.v17.leanback.transition.TransitionListener androidx.leanback.transition.TransitionListener
android.support.v17.leanback.transition.TranslationAnimationCreator androidx.leanback.transition.TranslationAnimationCreator
android.support.v17.leanback.util.MathUtil androidx.leanback.util.MathUtil
android.support.v17.leanback.util.StateMachine androidx.leanback.util.StateMachine
android.support.v17.leanback.widget.AbstractDetailsDescriptionProvideer androidx.leanback.widget.AbstractDetailsDescriptionProvideer
android.support.v17.leanback.widget.AbstractMediaItempresenter androidx.leanback.widget.AbstractMediaItempresenter
android.support.v17.leanback.widget.AbstractMediaListHeaderHeaderer androidx.leanback.widget.AbstractMediaListHeader kurumlar
android.support.v17.leanback.widget.Action androidx.leanback.widget.Action
android.support.v17.leanback.widget.ActionpresenterSelector androidx.leanback.widget.ActionpresenterSelector
android.support.v17.leanback.widget.ArrayObjectAdapter androidx.leanback.widget.ArrayObjectAdapter
android.support.v17.leanback.widget.Arka PlanYardımcısı androidx.leanback.widget.Arka PlanYardımcı
android.support.v17.leanback.widget.BaseCardView androidx.leanback.widget.BaseCardView
android.support.v17.leanback.widget.BaseGridView androidx.leanback.widget.BaseGridView
android.support.v17.leanback.widget.BaseOnItemViewClickedListener androidx.leanback.widget.BaseOnItemViewClickedListener
android.support.v17.leanback.widget.BaseOnItemViewSelectedListener androidx.leanback.widget.BaseOnItemViewSelectedListener
android.support.v17.leanback.widget.BrowseFrameLayout androidx.leanback.widget.BrowseFrameLayout
android.support.v17.leanback.widget.BrowseRowsFrameLayout androidx.leanback.widget.BrowseRowsFrameLayout
android.support.v17.leanback.widget.CheckableImageView androidx.leanback.widget.CheckableImageView
android.support.v17.leanback.widget.ClasspresenterSelector androidx.leanback.widget.ClasspresenterSelector
android.support.v17.leanback.widget.ControlBar androidx.leanback.widget.ControlBar
android.support.v17.leanback.widget.ControlBarpresenter androidx.leanback.widget.ControlBarpresenter
android.support.v17.leanback.widget.ControlButtonProvideerSelector androidx.leanback.widget.ControlButtonProvideerSelector
android.support.v17.leanback.widget.CursorObjectAdapter androidx.leanback.widget.CursorObjectAdapter
android.support.v17.leanback.widget.DetailsOverviewLogopresenter androidx.leanback.widget.DetailsOverviewLogorter
android.support.v17.leanback.widget.DetailsOverviewRow androidx.leanback.widget.DetailsOverviewRow
android.support.v17.leanback.widget.DetailsOverviewRowpresenter androidx.leanback.widget.DetailsOverviewRowSunumer
android.support.v17.leanback.widget.DetailsOverviewSharedElementHelper androidx.leanback.widget.DetailsOverviewSharedElementHelper
android.support.v17.leanback.widget.DetailsParallax androidx.leanback.widget.DetailsParalaks
android.support.v17.leanback.widget.DetailsParallaxDrawable androidx.leanback.widget.DetailsParallaxDrawable
android.support.v17.leanback.widget.DiffCallback androidx.leanback.widget.DiffCallback
android.support.v17.leanback.widget.Dividerpresenter androidx.leanback.widget.Dividerpresenter
android.support.v17.leanback.widget.DividerRow androidx.leanback.widget.DividerRow
android.support.v17.leanback.widget.FacetProvider androidx.leanback.widget.FacetProvider
android.support.v17.leanback.widget.FacetProviderAdapter androidx.leanback.widget.FacetProviderAdapter
android.support.v17.leanback.widget.Focushighlight androidx.leanback.widget.Focushighlight
android.support.v17.leanback.widget.FocushighlightHandler androidx.leanback.widget.FocushighlightHandler
android.support.v17.leanback.widget.FocusVurguYardımcısı androidx.leanback.widget.FocusVurguYardımcısı
android.support.v17.leanback.widget.ForegroundHelper androidx.leanback.widget.ForegroundHelper
android.support.v17.leanback.widget.FragmentAnimationProvider androidx.leanback.widget.FragmentAnimationProvider
android.support.v17.leanback.widget.FullwidthDetailsOverviewRow haberler androidx.leanback.widget.FullwidthDetailsRowOfferer
android.support.v17.leanback.widget.FullwidthDetailsOverviewSharedElementHelper androidx.leanback.widget.FullwidthDetailsOverviewSharedElementHelper
android.support.v17.leanback.widget.Izgara androidx.leanback.widget.Izgara
android.support.v17.leanback.widget.GridLayoutManager androidx.leanback.widget.GridLayoutManager
android.support.v17.leanback.widget.GuidanceStyling tamamlanmaLayout androidx.leanback.widget.GuidanceStyling tamamlanma düzeni
android.support.v17.leanback.widget.GuidanceStylist androidx.leanback.widget.GuidanceStylist
android.support.v17.leanback.widget.GuidedAction androidx.leanback.widget.GuidedAction
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionAdapter androidx.leanback.widget.GuidedActionAdapter
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionAdapterGroup androidx.leanback.widget.GuidedActionAdapterGroup
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionAutofillSupport androidx.leanback.widget.GuidedActionAutofillSupport
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionDiffCallback androidx.leanback.widget.GuidedActionDiffCallback
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionEditText androidx.leanback.widget.GuidedActionEditText
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionItemContainer androidx.leanback.widget.GuidedActionItemContainer
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActions ilişkiliLayout androidx.leanback.widget.GuidedActionsgöreLayout
android.support.v17.leanback.widget.GuidedActionsStylist androidx.leanback.widget.GuidedActionsStylist
android.support.v17.leanback.widget.GuidedDateChooseerAction androidx.leanback.widget.GuidedDateChooseerAction
android.support.v17.leanback.widget.HeaderItem androidx.leanback.widget.HeaderItem
android.support.v17.leanback.widget.HorizontalGridView androidx.leanback.widget.HorizontalGridView
android.support.v17.leanback.widget.HorizontalHoverCardSwitcher androidx.leanback.widget.HorizontalHoverCardSwitcher
android.support.v17.leanback.widget.ImageCardView androidx.leanback.widget.ImageCardView
android.support.v17.leanback.widget.ImeKeyMonitor androidx.leanback.widget.ImeKeyMonitor
android.support.v17.leanback.widget.InvisibleRowpresenter androidx.leanback.widget.InvisibleRowRower
android.support.v17.leanback.widget.Itemalignment androidx.leanback.widget.Itemalignment
android.support.v17.leanback.widget.ItemalignmentFacet androidx.leanback.widget.ItemalignmentFacet
android.support.v17.leanback.widget.ItemalignmentFacetHelper androidx.leanback.widget.ItemalignmentFacetHelper
android.support.v17.leanback.widget.ItemBridgeAdapter androidx.leanback.widget.ItemBridgeAdapter
android.support.v17.leanback.widget.ItemBridgeAdapterShadowOverlayWrapper androidx.leanback.widget.ItemBridgeAdapterShadowOverlayWrapper
android.support.v17.leanback.widget.ListRow androidx.leanback.widget.ListRow
android.support.v17.leanback.widget.ListRowHoverCardView androidx.leanback.widget.ListRowHoverCardView
android.support.v17.leanback.widget.ListRowSunum androidx.leanback.widget.ListRowRower
android.support.v17.leanback.widget.ListRowView androidx.leanback.widget.ListRowView
android.support.v17.leanback.widget.MediaItemActionpresenter androidx.leanback.widget.MediaItemActionpresenter
android.support.v17.leanback.widget.MediaNowPlayingView androidx.leanback.widget.MediaNowPlayingView
android.support.v17.leanback.widget.MediaRowFocusView androidx.leanback.widget.MediaRowFocusView
android.support.v17.leanback.widget.MultiActionsProvider androidx.leanback.widget.MultiActionsProvider
android.support.v17.leanback.widget.NonOverlappingFrameLayout androidx.leanback.widget.NonOverlappingFrameLayout
android.support.v17.leanback.widget.NonOverlappingLineLayout androidx.leanback.widget.NonOverlappinglinearLayout
android.support.v17.leanback.widget.NonOverlappinglinearLayoutWithForeground androidx.leanback.widget.NonOverlappinglinearLayoutWithForeground
android.support.v17.leanback.widget.NonOverlappingilerekLayout androidx.leanback.widget.NonOverlappingdelLayout
android.support.v17.leanback.widget.NonOverlappingView androidx.leanback.widget.NonOverlappingView
android.support.v17.leanback.widget.ObjectAdapter androidx.leanback.widget.ObjectAdapter
android.support.v17.leanback.widget.OnActionClickedListener androidx.leanback.widget.OnActionClickedListener
android.support.v17.leanback.widget.OnChildLaidOutListener androidx.leanback.widget.OnChildLaidOutListener
android.support.v17.leanback.widget.OnChildSelectedListener androidx.leanback.widget.OnChildSelectedListener
android.support.v17.leanback.widget.OnChildViewHolderSelectedListener androidx.leanback.widget.OnChildViewHolderSelectedListener
android.support.v17.leanback.widget.OnItemViewClickedListener androidx.leanback.widget.OnItemViewClickedListener
android.support.v17.leanback.widget.OnItemViewSelectedListener androidx.leanback.widget.OnItemViewSelectedListener
android.support.v17.leanback.widget.PageRow androidx.leanback.widget.PageRow
android.support.v17.leanback.widget.PagingIndicator androidx.leanback.widget.PagingIndicator
android.support.v17.leanback.widget.Paralaks androidx.leanback.widget.Paralaks
android.support.v17.leanback.widget.ParallaxEffect androidx.leanback.widget.ParalaksEfekti
android.support.v17.leanback.widget.ParallaxTarget androidx.leanback.widget.ParallaxTarget
android.support.v17.leanback.widget.PersistentFocusWrapper androidx.leanback.widget.PersistentFocusWrapper
android.support.v17.leanback.widget.picker.DateChooseer androidx.leanback.widget.picker.DateChooseer
android.support.v17.leanback.widget.picker.Seçici androidx.leanback.widget.picker.Seçici
android.support.v17.leanback.widget.picker.PickerColumn androidx.leanback.widget.picker.PickerColumn
android.support.v17.leanback.widget.picker.PickerUtility androidx.leanback.widget.picker.PickerUtility
android.support.v17.leanback.widget.picker.TimePicker androidx.leanback.widget.picker.TimeChooseer
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackControlspresenter androidx.leanback.widget.PlaybackControlspresenter
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackControlsRow androidx.leanback.widget.PlaybackControlsRow
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackControlsRowpresenter androidx.leanback.widget.PlaybackControlsRowpresenter
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackControlsRowView androidx.leanback.widget.PlaybackControlsRowView
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackRowRower androidx.leanback.widget.PlaybackRowRower
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackSeekDataProvider androidx.leanback.widget.PlaybackSeekDataProvider
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackSeekUi androidx.leanback.widget.PlaybackSeekUi
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackTransportRowRower androidx.leanback.widget.PlaybackTransportRowRower
android.support.v17.leanback.widget.PlaybackTransportRowView androidx.leanback.widget.PlaybackTransportRowView
android.support.v17.leanback.widget.sunu androidx.leanback.widget.presenter
android.support.v17.leanback.widget.presenterSelector androidx.leanback.widget.presenterSelector
android.support.v17.leanback.widget.presenterSwitcher androidx.leanback.widget.presenterSwitcher
android.support.v17.leanback.widget.RecyclerViewParalaks androidx.leanback.widget.RecyclerViewParallax
android.support.v17.leanback.widget.ResizingTextView androidx.leanback.widget.ResizingTextView
android.support.v17.leanback.widget.RoundedRectHelper androidx.leanback.widget.RoundedRectHelper
android.support.v17.leanback.widget.RoundedRectHelperApi21 androidx.leanback.widget.RoundedRectHelperApi21
android.support.v17.leanback.widget.Row androidx.leanback.widget.Row
android.support.v17.leanback.widget.RowContainerView androidx.leanback.widget.RowContainerView
android.support.v17.leanback.widget.RowHeaderSunumu androidx.leanback.widget.RowHeaderProvideer
android.support.v17.leanback.widget.RowHeaderView androidx.leanback.widget.RowHeaderView
android.support.v17.leanback.widget.Rowpresenter androidx.leanback.widget.Rowpresenter
android.support.v17.leanback.widget.ScaleFrameLayout androidx.leanback.widget.ScaleFrameLayout
android.support.v17.leanback.widget.SearchBar androidx.leanback.widget.SearchBar
android.support.v17.leanback.widget.SearchEditText androidx.leanback.widget.SearchEditText
android.support.v17.leanback.widget.SearchOrbView androidx.leanback.widget.SearchOrbView
android.support.v17.leanback.widget.SectionRow androidx.leanback.widget.SectionRow
android.support.v17.leanback.widget.SeekBar androidx.leanback.widget.SeekBar
android.support.v17.leanback.widget.ShadowHelper androidx.leanback.widget.ShadowHelper
android.support.v17.leanback.widget.ShadowHelperApi21 androidx.leanback.widget.ShadowHelperApi21
android.support.v17.leanback.widget.ShadowOverlayContainer androidx.leanback.widget.ShadowOverlayContainer
android.support.v17.leanback.widget.ShadowOverlayHelper androidx.leanback.widget.ShadowOverlayHelper
android.support.v17.leanback.widget.SingleProvideerSelector androidx.leanback.widget.SingleProvideerSelector
android.support.v17.leanback.widget.SingleRow androidx.leanback.widget.SingleRow
android.support.v17.leanback.widget.SparseArrayObjectAdapter androidx.leanback.widget.SparseArrayObjectAdapter
android.support.v17.leanback.widget.SpeechOrbView androidx.leanback.widget.SpeechOrbView
android.support.v17.leanback.widget.SpeechRecognitionCallback androidx.leanback.widget.SpeechRecognitionCallback
android.support.v17.leanback.widget.StaggeredGrid androidx.leanback.widget.StaggeredGrid
android.support.v17.leanback.widget.StaggeredGridDefault androidx.leanback.widget.StaggeredGridDefault
android.support.v17.leanback.widget.StaticShadowHelper androidx.leanback.widget.StaticShadowHelper
android.support.v17.leanback.widget.StreamingTextView androidx.leanback.widget.StreamingTextView
android.support.v17.leanback.widget.ThumbsBar androidx.leanback.widget.ThumbsBar
android.support.v17.leanback.widget.TitleHelper androidx.leanback.widget.TitleHelper
android.support.v17.leanback.widget.TitleView androidx.leanback.widget.TitleView
android.support.v17.leanback.widget.TitleViewAdapter androidx.leanback.widget.TitleViewAdapter
android.support.v17.leanback.widget.Util androidx.leanback.widget.Util
android.support.v17.leanback.widget.VerticalGridpresenter androidx.leanback.widget.VerticalGridpresenter
android.support.v17.leanback.widget.VerticalGridView androidx.leanback.widget.VerticalGridView
android.support.v17.leanback.widget.VideoSurfaceView androidx.leanback.widget.VideoSurfaceView
android.support.v17.leanback.widget.ViewHolderTask androidx.leanback.widget.ViewHolderTask
android.support.v17.leanback.widget.ViewsStateBundle androidx.leanback.widget.ViewsStateBundle
android.support.v17.leanback.widget.Visibility androidx.leanback.widget.Visibility
android.support.v17.leanback.widget.Windowalignment androidx.leanback.widget.Windowalignment
android.support.v17.preference.BaseLeanbackPreferenceFragment androidx.leanback.preference.BaseLeanbackPreferenceFragment
android.support.v17.preference.LeanbackListPreferenceDialogFragment androidx.leanback.preference.LeanbackListPreferenceDialogFragment
android.support.v17.preference.LeanbackPreferenceDialogFragment androidx.leanback.preference.LeanbackPreferenceDialogFragment
android.support.v17.preference.LeanbackPreferenceFragment androidx.leanback.preference.LeanbackPreferenceFragment
android.support.v17.preference.LeanbackPreferenceFragmentTransitionHelperApi21 androidx.leanback.preference.LeanbackPreferenceFragmentTransitionHelperApi21
android.support.v17.preference.LeanbackSettingsFragment androidx.leanback.preference.LeanbackSettingsFragment
android.support.v17.preference.LeanbackSettingsRootView androidx.leanback.preference.LeanbackSettingsRootView
android.support.v17.preference.R androidx.leanback.preference.R

Başa dön

android.destek.v4

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.v4.accessibilityservice.AccessibilityServiceInfoCompat androidx.core.accessibilityservice.AccessibilityServiceInfoCompat
android.support.v4.app.ActionBarDrawerToggle androidx.legacy.app.ActionBarDrawerToggle
android.support.v4.app.ActivityCompat androidx.core.app.ActivityCompat
android.support.v4.app.ActivityManagerCompat androidx.core.app.ActivityManagerCompat
android.support.v4.app.ActivityOptionsCompat androidx.core.app.ActivityOptionsCompat
android.support.v4.app.AlarmManagerCompat androidx.core.app.AlarmManagerCompat
android.support.v4.app.AppBileşenFactory androidx.core.app.AppBileşenFactory
android.support.v4.app.AppLaunchChecker androidx.core.app.AppLaunchChecker
android.support.v4.app.AppOpsManagerCompat androidx.core.app.AppOpsManagerCompat
android.support.v4.app.BackStackRecord androidx.fragman.app.BackStackRecord
android.support.v4.app.BackStackState androidx.fragman.app.BackStackState
android.support.v4.app.BundleCompat androidx.core.app.BundleCompat
android.support.v4.app.CoreBileşenFactory androidx.core.app.CoreBileşenFactory
android.support.v4.app.DialogFragment androidx.fragman.app.DialogFragment
android.support.v4.app.Fragment androidx.fragman.app.Fragment
android.support.v4.app.FragmentActivity androidx.fragman.app.FragmentActivity
android.support.v4.app.FragmentContainer androidx.fragman.app.FragmentContainer
android.support.v4.app.FragmentController androidx.fragman.app.FragmentController
android.support.v4.app.FragmentHostCallback androidx.fragman.app.FragmentHostCallback
android.support.v4.app.FragmentManager androidx.fragman.app.FragmentManager
android.support.v4.app.FragmentManagerImpl androidx.fragman.app.FragmentManagerImpl
android.support.v4.app.FragmentManagerNonConfig androidx.fragman.app.FragmentManagerNonConfig
android.support.v4.app.FragmentManagerState androidx.fragman.app.FragmentManagerState
android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter androidx.fragman.app.FragmentPagerAdapter
android.support.v4.app.FragmentState androidx.fragman.app.FragmentState
android.support.v4.app.FragmentStatePagerAdapter androidx.fragman.app.FragmentStatePagerAdapter
android.support.v4.app.FragmentTabHost androidx.fragman.app.FragmentTabHost
android.support.v4.app.FragmentTransaction androidx.fragman.app.FragmentTransaction
android.support.v4.app.FragmentTransition androidx.fragman.app.FragmentTransition
android.support.v4.app.FragmentTransitionCompat21 androidx.fragman.app.FragmentTransitionCompat21
android.support.v4.app.FragmentTransitionImpl androidx.fragman.app.FragmentTransitionImpl
android.support.v4.app.FrameMetricsAggregator androidx.core.app.FrameMetricsAggregator
android.support.v4.app.IBildirimSideChannel androidx.core.app.IBildirimSideChannel
android.support.v4.app.JobIntentService androidx.core.app.JobIntentService
android.support.v4.app.ListFragment androidx.fragman.app.ListFragment
android.support.v4.app.LoaderManager androidx.loader.app.LoaderManager
android.support.v4.app.LoaderManagerImpl androidx.loader.app.LoaderManagerImpl
android.support.v4.app.NavUtils androidx.core.app.NavUtils
android.support.v4.app.notificationBuilderWithBuilderAccessor androidx.core.app.notificationBuilderWithBuilderAccessor
android.support.v4.app.notificationCompat androidx.core.app.notificationCompat
android.support.v4.app.notificationCompatBuilder androidx.core.app.notificationCompatBuilder
android.support.v4.app.notificationCompatExtras androidx.core.app.BildirimCompatExtras
android.support.v4.app.notificationCompatJellybean androidx.core.app.notificationCompatJellybean
android.support.v4.app.notificationCompatSideChannelService androidx.core.app.notificationCompatSideChannelService
android.support.v4.app.BildirimManagerCompat androidx.core.app.BildirimManagerCompat
android.support.v4.app.OneShotPreDrawListener androidx.fragman.app.OneShotPreDrawListener
android.support.v4.app.Person androidx.core.app.Person
android.support.v4.app.RemoteInput androidx.core.app.RemoteInput
android.support.v4.app.ServiceCompat androidx.core.app.ServiceCompat
android.support.v4.app.ShareCompat androidx.core.app.ShareCompat
android.support.v4.app.SharedElementCallback androidx.core.app.SharedElementCallback
android.support.v4.app.SuperNotCalledException androidx.fragman.app.SuperNotCalledException
android.support.v4.app.SupportActivity androidx.core.app.BileşenActivity
android.support.v4.app.TaskStackBuilder androidx.core.app.TaskStackBuilder
android.support.v4.content.AsyncTaskLoader androidx.loader.content.AsyncTaskLoader
android.support.v4.content.ContentresolverCompat androidx.core.content.ContentresolverCompat
android.support.v4.content.ContextCompat androidx.core.content.ContextCompat
android.support.v4.content.CursorLoader androidx.loader.content.CursorLoader
android.support.v4.content.FileProvider androidx.core.content.FileProvider
android.support.v4.content.IntentCompat androidx.core.content.IntentCompat
android.support.v4.content.Loader androidx.loader.content.Loader
android.support.v4.content.LocalBroadcastManager androidx.localbroadcastmanager.content.LocalBroadcastManager
android.support.v4.content.MimeTypeFilter androidx.core.content.MimeTypeFilter
android.support.v4.content.ModernAsyncTask. androidx.loader.content.ModernAsyncTask.
android.support.v4.content.PermissionChecker androidx.core.content.PermissionChecker
android.support.v4.content.pm.ActivityInfoCompat androidx.core.content.pm.ActivityInfoCompat
android.support.v4.content.pm.PackageInfoCompat androidx.core.content.pm.PackageInfoCompat
android.support.v4.content.pm.PermissionInfoCompat androidx.core.content.pm.PermissionInfoCompat
android.support.v4.content.pm.ShortcutInfoCompat androidx.core.content.pm.ShortcutInfoCompat
android.support.v4.content.pm.ShortcutManagerCompat androidx.core.content.pm.ShortcutManagerCompat
android.support.v4.content.res.ColorStateListInflaterCompat androidx.core.content.res.ColorStateListInflaterCompat
android.support.v4.content.res.ComplexColorCompat androidx.core.content.res.ComplexColorCompat
android.support.v4.content.res.ConfigurationHelper androidx.core.content.res.ConfigurationHelper
android.support.v4.content.res.FontResourcesParserCompat androidx.core.content.res.FontResourcesParserCompat
android.support.v4.content.res.GradientColorInflaterCompat androidx.core.content.res.GradientColorInflaterCompat
android.support.v4.content.res.GrowingArrayUtils androidx.core.content.res.GrowingArrayUtils
android.support.v4.content.res.ResourcesCompat androidx.core.content.res.ResourcesCompat
android.support.v4.content.res.TypedArrayUtils androidx.core.content.res.TypedArrayUtils
android.support.v4.content.SharedPreferencesCompat androidx.core.content.SharedPreferencesCompat
android.support.v4.content.WakefulBroadcastReceiver androidx.legacy.content.WakefulBroadcastReceiver
android.support.v4.database.CursorWindowCompat androidx.core.database.CursorWindowCompat
android.support.v4.database.DatabaseUtilsCompat androidx.core.database.DatabaseUtilsCompat
android.support.v4.database.sqlite.SQLiteCursorCompat androidx.core.database.sqlite.SQLiteCursorCompat
android.support.v4.graphics.BitmapCompat androidx.core.graphics.BitmapCompat
android.support.v4.graphics.ColorUtils androidx.core.graphics.ColorUtils
android.support.v4.graphics.drawable.DrawableCompat androidx.core.graphics.drawable.DrawableCompat
android.support.v4.graphics.drawable.IconCompat androidx.core.graphics.drawable.IconCompat
android.support.v4.graphics.drawable.IconCompatParcelizer android.support.v4.graphics.drawable.IconCompatParcelizer
android.support.v4.graphics.drawable.RoundedBitmapDrawable21 androidx.core.graphics.drawable.RoundedBitmapDrawable21
android.support.v4.graphics.drawable.RoundedBitmapDrawable androidx.core.graphics.drawable.RoundedBitmapDrawable
android.support.v4.graphics.drawable.RoundedBitmapDrawableFactory androidx.core.graphics.drawable.RoundedBitmapDrawableFactory
android.support.v4.graphics.drawable.TintAwareDrawable androidx.core.graphics.drawable.TintAwareDrawable
android.support.v4.graphics.drawable.WrappedDrawable androidx.core.graphics.drawable.WrappedDrawable
android.support.v4.graphics.drawable.WrappedDrawableApi14 androidx.core.graphics.drawable.WrappedDrawableApi14
android.support.v4.graphics.drawable.WrappedDrawableApi21 androidx.core.graphics.drawable.WrappedDrawableApi21
android.support.v4.graphics.PaintCompat androidx.core.graphics.PaintCompat
android.support.v4.graphics.PathParser androidx.core.graphics.PathParser
android.support.v4.graphics.PathSegment androidx.core.graphics.PathSegment
android.support.v4.graphics.PathUtils androidx.core.graphics.PathUtils
android.support.v4.graphics.TypefaceCompat androidx.core.graphics.TypefaceCompat
android.support.v4.graphics.TypefaceCompatApi21Impl androidx.core.graphics.TypefaceCompatApi21Impl
android.support.v4.graphics.TypefaceCompatApi24Impl androidx.core.graphics.TypefaceCompatApi24Impl
android.support.v4.graphics.TypefaceCompatApi26Impl androidx.core.graphics.TypefaceCompatApi26Impl
android.support.v4.graphics.TypefaceCompatApi28Impl androidx.core.graphics.TypefaceCompatApi28Impl
android.support.v4.graphics.TypefaceCompatBaseImpl androidx.core.graphics.TypefaceCompatBaseImpl
android.support.v4.graphics.TypefaceCompatUtil androidx.core.graphics.TypefaceCompatUtil
android.support.v4.hardware.display.DisplayManagerCompat androidx.core.hardware.display.DisplayManagerCompat
android.support.v4.hardware.fingerprint.FingerprintManagerCompat androidx.core.hardware.fingerprint.FingerprintManagerCompat
android.support.v4.internal.view.SupportMenü androidx.core.internal.view.SupportMenü
android.support.v4.internal.view.SupportMenüItem androidx.core.internal.view.SupportMenüItem
android.support.v4.internal.view.SupportSubMenü androidx.core.internal.view.SupportSubMenü
android.support.v4.math.MathUtils androidx.core.math.MathUtils
android.support.v4.media.app.notificationCompat androidx.media.app.BildirimCompat
android.support.v4.media.AudioAttributesCompat androidx.media.AudioAttributesCompat
android.support.v4.media.AudioAttributesImpl android.support.v4.media.AudioAttributesImpl
android.support.v4.media.AudioAttributesImplApi21 android.support.v4.media.AudioAttributesImplApi21
android.support.v4.media.AudioAttributesImplBase android.support.v4.media.AudioAttributesImplBase
android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompat android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompat
android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatApi21 android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatApi21
android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatApi23 android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatApi23
android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatApi26 android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatApi26
android.support.v4.media.MediaTarayıcıCompatUtils androidx.media.MediaTarayıcıCompatUtils
android.support.v4.media.MediaTarayıcıProtocol androidx.media.MediaTarayıcıProtocol
android.support.v4.media.MediaTarayıcıServiceCompat androidx.media.MediaTarayıcıServiceCompat
android.support.v4.media.MediaTarayıcıServiceCompatApi21 androidx.media.MediaTarayıcıServiceCompatApi21
android.support.v4.media.MediaTarayıcıServiceCompatApi23 androidx.media.MediaTarayıcıServiceCompatApi23
android.support.v4.media.MediaTarayıcıServiceCompatApi26 androidx.media.MediaTarayıcıServiceCompatApi26
android.support.v4.media.MediaDescriptionCompat android.support.v4.media.MediaDescriptionCompat
android.support.v4.media.MediaDescriptionCompatApi21 android.support.v4.media.MediaDescriptionCompatApi21
android.support.v4.media.MediaDescriptionCompatApi23 android.support.v4.media.MediaDescriptionCompatApi23
android.support.v4.media.MediaMetadataCompat android.support.v4.media.MediaMetadataCompat
android.support.v4.media.MediaMetadataCompatApi21 android.support.v4.media.MediaMetadataCompatApi21
android.support.v4.media.MediaSessionManager androidx.media.MediaSessionManager
android.support.v4.media.MediaSessionManagerImplApi21 androidx.media.MediaSessionManagerImplApi21
android.support.v4.media.MediaSessionManagerImplApi28 androidx.media.MediaSessionManagerImplApi28
android.support.v4.media.MediaSessionManagerImplBase androidx.media.MediaSessionManagerImplBase
android.support.v4.media.ParceledListSliceAdapterApi21 android.support.v4.media.ParceledListSliceAdapterApi21
android.support.v4.media.RatingCompat android.support.v4.media.RatingCompat
android.support.v4.media.session.IMediaControllerCallback android.support.v4.media.session.IMediaControllerCallback
android.support.v4.media.session.IMediaSession android.support.v4.media.session.IMediaSession
android.support.v4.media.session.MediaButtonReceiver androidx.media.session.MediaButtonReceiver
android.support.v4.media.session.MediaControllerCompat android.support.v4.media.session.MediaControllerCompat
android.support.v4.media.session.MediaControllerCompatApi21 android.support.v4.media.session.MediaControllerCompatApi21
android.support.v4.media.session.MediaControllerCompatApi23 android.support.v4.media.session.MediaControllerCompatApi23
android.support.v4.media.session.MediaControllerCompatApi24 android.support.v4.media.session.MediaControllerCompatApi24
android.support.v4.media.session.MediaSessionCompat android.support.v4.media.session.MediaSessionCompat
android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi21 android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi21
android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi22 android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi22
android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi23 android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi23
android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi24 android.support.v4.media.session.MediaSessionCompatApi24
android.support.v4.media.session.ParcelableVolumeInfo android.support.v4.media.session.ParcelableVolumeInfo
android.support.v4.media.session.PlaybackStateCompat android.support.v4.media.session.PlaybackStateCompat
android.support.v4.media.session.PlaybackStateCompatApi21 android.support.v4.media.session.PlaybackStateCompatApi21
android.support.v4.media.session.PlaybackStateCompatApi22 android.support.v4.media.session.PlaybackStateCompatApi22
android.support.v4.media.VolumeProviderCompat androidx.media.VolumeProviderCompat
android.support.v4.media.VolumeProviderCompatApi21 androidx.media.VolumeProviderCompatApi21
android.support.v4.net.ConnectivityManagerCompat androidx.core.net.ConnectivityManagerCompat
android.support.v4.net.DatagramSocketWrapper androidx.core.net.DatagramSocketWrapper
android.support.v4.net.TrafficStatsCompat androidx.core.net.TrafficStatsCompat
android.support.v4.os.BuildCompat androidx.core.os.BuildCompat
android.support.v4.os.CancelSignal androidx.core.os.CancelSignal
android.support.v4.os.ConfigurationCompat androidx.core.os.ConfigurationCompat
android.support.v4.os.EnvironmentCompat androidx.core.os.EnvironmentCompat
android.support.v4.os.HandlerCompat androidx.core.os.HandlerCompat
android.support.v4.os.IResultReceiver androidx.core.os.IResultReceiver
android.support.v4.os.LocaleHelper androidx.core.os.LocaleHelper
android.support.v4.os.LocaleListCompat androidx.core.os.LocaleListCompat
android.support.v4.os.LocaleListHelper androidx.core.os.LocaleListHelper
android.support.v4.os.LocaleListInterface androidx.core.os.LocaleListInterface
android.support.v4.os.ActionsCanceledException androidx.core.os.TransactionCanceledException
android.support.v4.os.ParcelableCompat androidx.core.os.ParcelableCompat
android.support.v4.os.ParcelableCompatCreatorCallbacks androidx.core.os.ParcelableCompatCreatorCallbacks
android.support.v4.os.ParcelCompat androidx.core.os.ParcelCompat
android.support.v4.os.ResultReceiver androidx.core.os.ResultReceiver
android.support.v4.os.TraceCompat androidx.core.os.TraceCompat
android.support.v4.os.UserManagerCompat androidx.core.os.UserManagerCompat
android.support.v4.print.PrintHelper androidx.print.PrintHelper
android.support.v4.provider.DocumentFile androidx.documentfile.provider.DocumentFile
android.support.v4.provider.DocumentsContractApi19 androidx.documentfile.provider.DocumentsContractApi19
android.support.v4.provider.FontRequest androidx.core.provider.FontRequest
android.support.v4.provider.FontsContractCompat androidx.core.provider.FontsContractCompat
android.support.v4.provider.RawDocumentFile androidx.documentfile.provider.RawDocumentFile
android.support.v4.provider.SelfDestructiveThread androidx.core.provider.SelfDestructiveThread
android.support.v4.provider.SingleDocumentFile androidx.documentfile.provider.SingleDocumentFile
android.support.v4.provider.TreeDocumentFile androidx.documentfile.provider.TreeDocumentFile
android.support.v4.text.BidiFormatter androidx.core.text.BidiFormatter
android.support.v4.text.htmlCompat androidx.core.text.htmlCompat
android.support.v4.text.ICUCompat androidx.core.text.ICUCompat
android.support.v4.text.PrecomputedTextCompat androidx.core.text.PrecomputedTextCompat
android.support.v4.text.TextDirectionHeuristicCompat androidx.core.text.TextDirectionHeuristicCompat
android.support.v4.text.TextDirectionHeuristicsCompat androidx.core.text.TextDirectionHeuristicsCompat
android.support.v4.text.TextUtilsCompat androidx.core.text.TextUtilsCompat
android.support.v4.text.util.FindAddress androidx.core.text.util.FindAddress
android.support.v4.text.util.LinkifyCompat androidx.core.text.util.LinkifyCompat
android.support.v4.util.ArrayMap androidx.collection.ArrayMap
android.support.v4.util.ArraySet androidx.collection.ArraySet
android.support.v4.util.AtomicFile androidx.core.util.AtomicFile
android.support.v4.util.CircularArray androidx.collection.CircularArray
android.support.v4.util.CircularIntArray androidx.collection.CircularIntArray
android.support.v4.util.Tüketici androidx.core.util.Tüketici
android.support.v4.util.ContainerHelpers androidx.collection.ContainerHelpers
android.support.v4.util.DebugUtils androidx.core.util.DebugUtils
android.support.v4.util.LogWriter androidx.core.util.LogWriter
android.support.v4.util.LongSparseArray androidx.collection.LongSparseArray
android.support.v4.util.LruCache androidx.collection.LruCache
android.support.v4.util.MapCollections androidx.collection.MapCollections
android.support.v4.util.ObjectsCompat androidx.core.util.ObjectsCompat
android.support.v4.util.Eşleme androidx.core.util.Eşleme
android.support.v4.util.PatternsCompat androidx.core.util.PatternsCompat
android.support.v4.util.Havuzlar androidx.core.util.Pools
android.support.v4.util.Önkoşullar androidx.core.util.Preconditions (Önkoşullar)
android.support.v4.util.BasitArrayMap androidx.collection.SimpleArrayMap
android.support.v4.util.SparseArrayCompat androidx.collection.SparseArrayCompat
android.support.v4.util.TimeUtils androidx.core.util.TimeUtils
android.support.v4.view.AbssaveState androidx.customview.view.AbssaveState
android.support.v4.view.accessibility.AccessibilityEventCompat androidx.core.view.accessibility.AccessibilityEventCompat
android.support.v4.view.accessibility.AccessibilityManagerCompat androidx.core.view.accessibility.AccessibilityManagerCompat
android.support.v4.view.accessibility.AccessibilityNodeInfoCompat androidx.core.view.accessibility.AccessibilityNodeInfoCompat
android.support.v4.view.accessibility.AccessibilityNodeProviderCompat androidx.core.view.accessibility.AccessibilityNodeProviderCompat
android.support.v4.view.accessibility.AccessibilityRecordCompat androidx.core.view.accessibility.AccessibilityRecordCompat
android.support.v4.view.accessibility.AccessibilityWindowInfoCompat androidx.core.view.accessibility.AccessibilityWindowInfoCompat
android.support.v4.view.AccessibilityAccessibilityCompat. androidx.core.view.AccessibilityTemsilciCompat
android.support.v4.view.ActionProvider androidx.core.view.ActionProvider
android.support.v4.view.animation.FastOutlinearInterpolator androidx.interpolator.view.animation.FastOutlinearInterpolator
android.support.v4.view.animation.FastOutSlowInterpolator androidx.interpolator.view.animation.FastOutSlowInterpolator
android.support.v4.view.animation.linearOutSlowInterpolator androidx.interpolator.view.animation.DoğrusalOutSlowInterpolator
android.support.v4.view.animation.LookupTableInterpolator androidx.interpolator.view.animation.LookupTableInterpolator
android.support.v4.view.animation.PathInterpolatorApi14 androidx.core.view.animation.PathInterpolatorApi14
android.support.v4.view.animation.PathInterpolatorCompat androidx.core.view.animation.PathInterpolatorCompat
android.support.v4.view.AsyncLayoutInflater androidx.asynclayoutinflater.view.AsyncLayoutInflater
android.support.v4.view.DisplayCutoutCompat androidx.core.view.DisplayCutoutCompat
android.support.v4.view.ActionsDetectorCompat androidx.core.view.ActionsDetectorCompat
android.support.v4.view.GravityCompat androidx.core.view.GravityCompat
android.support.v4.view.InputDeviceCompat androidx.core.view.InputDeviceCompat
android.support.v4.view.KeyEventDispatcher androidx.core.view.KeyEventDispatcher
android.support.v4.view.LayoutInflaterCompat androidx.core.view.LayoutInflaterCompat
android.support.v4.view.LayoutInflaterFactory androidx.core.view.LayoutInflaterFactory
android.support.v4.view.MarginLayoutParamsCompat androidx.core.view.MarginLayoutParamsCompat
android.support.v4.view.MenüCompat androidx.core.view.MenüCompat
android.support.v4.view.MenüItemCompat androidx.core.view.MenüItemCompat
android.support.v4.view.MotionEventCompat androidx.core.view.MotionEventCompat
android.support.v4.view.NestedScrollingChild2 androidx.core.view.NestedScrollingChild2
android.support.v4.view.NestedScrollingChild androidx.core.view.NestedScrollingChild
android.support.v4.view.NestedScrollingChildHelper androidx.core.view.NestedScrollingChildHelper
android.support.v4.view.NestedScrollingParent2 androidx.core.view.NestedScrollingParent2
android.support.v4.view.NestedScrollingParent androidx.core.view.NestedScrollingParent
android.support.v4.view.NestedScrollingParentHelper androidx.core.view.NestedScrollingParentHelper
android.support.v4.view.OnApplyWindowInsetsListener androidx.core.view.OnApplyWindowInsetsListener
android.support.v4.view.PagerAdapter androidx.viewpager.widget.PagerAdapter
android.support.v4.view.PagerTabStrip androidx.viewpager.widget.PagerTabStrip
android.support.v4.view.PagerTitleStrip androidx.viewpager.widget.PagerTitleStrip
android.support.v4.view.PointerIconCompat androidx.core.view.PointerIconCompat
android.support.v4.view.Scale yapıDetectorCompat androidx.core.view.Scale yapıDetectorCompat
android.support.v4.view.ScrollingView androidx.core.view.ScrollingView
android.support.v4.view.TintablebackgroundView androidx.core.view.TintablebackgroundView
android.support.v4.view.VelocityTrackerCompat androidx.core.view.VelocityTrackerCompat
android.support.v4.view.ViewCompat androidx.core.view.ViewCompat
android.support.v4.view.ViewConfigurationCompat androidx.core.view.ViewConfigurationCompat
android.support.v4.view.ViewGroupCompat androidx.core.view.ViewGroupCompat
android.support.v4.view.ViewPager androidx.viewpager.widget.ViewPager
android.support.v4.view.ViewParentCompat androidx.core.view.ViewParentCompat
android.support.v4.view.ViewpropertyAnimatorCompat androidx.core.view.ViewpropertyAnimatorCompat
android.support.v4.view.ViewpropertyAnimatorListener androidx.core.view.ViewpropertyAnimatorListener
android.support.v4.view.ViewpropertyAnimatorListenerAdapter androidx.core.view.ViewpropertyAnimatorListenerAdapter
android.support.v4.view.ViewpropertyAnimatorUpdateListener androidx.core.view.ViewpropertyAnimatorUpdateListener
android.support.v4.view.WindowCompat androidx.core.view.WindowCompat
android.support.v4.view.WindowInsetsCompat androidx.core.view.WindowInsetsCompat
android.support.v4.widget.AutoScrollHelper androidx.core.widget.AutoScrollHelper
android.support.v4.widget.AutoSizeableTextView androidx.core.widget.AutoSizeableTextView
android.support.v4.widget.CircleImageView androidx.swiperefreshlayout.widget.CircleImageView
android.support.v4.widget.CircularprogressDrawable androidx.swiperefreshlayout.widget.CircularprogressDrawable
android.support.v4.widget.CompoundButtonCompat androidx.core.widget.CompoundButtonCompat
android.support.v4.widget.ContentLoadingprogressBar androidx.core.widget.ContentLoadingprogressBar
android.support.v4.widget.İmleç Adaptörü androidx.cursoradapter.widget.CursorAdapter
android.support.v4.widget.CursorFilter androidx.cursoradapter.widget.CursorFilter
android.support.v4.widget.DirectedAcyclicGraph androidx.coordinatorlayout.widget.DirectedAcyclicGraph
android.support.v4.widget.DrawerLayout androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout
android.support.v4.widget.EdgeEffectCompat androidx.core.widget.EdgeEffectCompat
android.support.v4.widget.ExploreByTouchHelper androidx.customview.widget.KeşfetByTouchHelper
android.support.v4.widget.FocusStrategy androidx.customview.widget.FocusStrategy
android.support.v4.widget.ImageViewCompat androidx.core.widget.ImageViewCompat
android.support.v4.widget.ListPopupWindowCompat androidx.core.widget.ListPopupWindowCompat
android.support.v4.widget.ListViewAutoScrollHelper androidx.core.widget.ListViewAutoScrollHelper
android.support.v4.widget.ListViewCompat androidx.core.widget.ListViewCompat
android.support.v4.widget.NestedScrollView androidx.core.widget.NestedScrollView
android.support.v4.widget.PopupMenüCompat androidx.core.widget.PopupMenüCompat
android.support.v4.widget.PopupWindowCompat androidx.core.widget.PopupWindowCompat
android.support.v4.widget.ResourceCursorAdapter androidx.cursoradapter.widget.ResourceCursorAdapter
android.support.v4.widget.ScrollerCompat androidx.core.widget.ScrollerCompat
android.support.v4.widget.BasitCursorAdapter androidx.cursoradapter.widget.BasitCursorAdapter
android.support.v4.widget.SlidingPaneLayout androidx.slidingpanelayout.widget.SlidingPaneLayout
android.support.v4.widget.Space androidx.legacy.widget.Space
android.support.v4.widget.SdeleteYenileLayout androidx.sdeleterefreshlayout.widget.SdeleteYenileLayout
android.support.v4.widget.TextViewCompat androidx.core.widget.TextViewCompat
android.support.v4.widget.TintableCompoundButton androidx.core.widget.TintableCompoundButton
android.support.v4.widget.TintableImageSourceView androidx.core.widget.TintableImageSourceView
android.support.v4.widget.ViewDragHelper androidx.customview.widget.ViewDragHelper
android.support.v4.widget.ViewGroupUtils androidx.coordinatorlayout.widget.ViewGroupUtils

Başa dön

android.destek.v7

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.v7.app.ActionBar androidx.appcompat.app.ActionBar
android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle androidx.appcompat.app.ActionBarDrawerToggle
android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggleHoneycomb androidx.appcompat.app.ActionBarDrawerToggleHoneycomb
android.support.v7.app.AlertController androidx.appcompat.app.AlertController
android.support.v7.app.AlertDialog androidx.appcompat.app.AlertDialog
android.support.v7.app.AppCompatActivity androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
android.support.v7.app.AppCompatCallback androidx.appcompat.app.AppCompatCallback
android.support.v7.app.AppCompatTemsilci androidx.appcompat.app.AppCompatTemsilci
android.support.v7.app.AppCompatTemsilciImpl androidx.appcompat.app.AppCompatTemsilciImpl
android.support.v7.app.AppCompatDialog androidx.appcompat.app.AppCompatDialog
android.support.v7.app.AppCompatDialogFragment androidx.appcompat.app.AppCompatDialogFragment
android.support.v7.app.AppCompatViewInflater androidx.appcompat.app.AppCompatViewInflater
android.support.v7.app.MediaRouteActionProvider androidx.mediarouter.app.MediaRouteActionProvider
android.support.v7.app.MediaRouteButton androidx.mediarouter.app.MediaRouteButton
android.support.v7.app.MediaRouteCastDialog androidx.mediarouter.app.MediaRouteCastDialog
android.support.v7.app.MediaRouteChooserDialog androidx.mediarouter.app.MediaRouteChooserDialog
android.support.v7.app.MediaRouteChooserDialogFragment androidx.mediarouter.app.MediaRouteChooserDialogFragment
android.support.v7.app.MediaRouteControllerDialog androidx.mediarouter.app.MediaRouteControllerDialog
android.support.v7.app.MediaRouteControllerDialogFragment androidx.mediarouter.app.MediaRouteControllerDialogFragment
android.support.v7.app.MediaRouteDeviceChooseerDialog androidx.mediarouter.app.MediaRouteDeviceChooseerDialog
android.support.v7.app.MediaRouteDialogFactory androidx.mediarouter.app.MediaRouteDialogFactory
android.support.v7.app.MediaRouteDialogHelper androidx.mediarouter.app.MediaRouteDialogHelper
android.support.v7.app.MediaRouteDiscoveryFragment androidx.mediarouter.app.MediaRouteDiscoveryFragment
android.support.v7.app.MediaRouteGenişletKapatDüğmesi androidx.mediarouter.app.MediaRouteExpandDaraltDüğmesi
android.support.v7.app.MediaRouterThemeHelper androidx.mediarouter.app.MediaRouterThemeHelper
android.support.v7.app.MediaRouteVolumeSlider androidx.mediarouter.app.MediaRouteVolumeSlider
android.support.v7.app.NavItemSelectedListener androidx.appcompat.app.NavItemSelectedListener
android.support.v7.app.OverlayListView androidx.mediarouter.app.OverlayListView
android.support.v7.app.ResourcesFlusher androidx.appcompat.app.ResourcesFlusher
android.support.v7.app.ToolbarActionBar androidx.appcompat.app.ToolbarActionBar
android.support.v7.app.TwilightCalculator androidx.appcompat.app.TwilightCalculator
android.support.v7.app.TwilightManager androidx.appcompat.app.TwilightManager
android.support.v7.app.WindowDecorActionBar androidx.appcompat.app.WindowDecorActionBar
android.support.v7.appcompat.R androidx.appcompat.R
android.support.v7.cardview.R androidx.cardview.R
android.support.v7.content.res.AppCompatResources androidx.appcompat.content.res.AppCompatResources
android.support.v7.graphics.ColorCutQuantizer androidx.palette.graphics.ColorCutQuantizer
android.support.v7.graphics.drawable.AnimatedStateListDrawableCompat androidx.appcompat.graphics.drawable.AnimatedStateListDrawableCompat
android.support.v7.graphics.drawable.DrawableContainer androidx.appcompat.graphics.drawable.DrawableContainer
android.support.v7.graphics.drawable.DrawableWrapper androidx.appcompat.graphics.drawable.DrawableWrapper
android.support.v7.graphics.drawable.DrawerArrowDrawable androidx.appcompat.graphics.drawable.DrawerArrowDrawable
android.support.v7.graphics.drawable.StateListDrawable androidx.appcompat.graphics.drawable.StateListDrawable
android.support.v7.graphics.Palet androidx.palette.graphics.Palet
android.support.v7.graphics.Target androidx.palette.graphics.Target
android.support.v7.gridlayout.R androidx.gridlayout.R
android.support.v7.internal.widget.PreferenceImageView androidx.preference.internal.PreferenceImageView
android.support.v7.media.MediaControlIntent androidx.mediarouter.media.MediaControlIntent
android.support.v7.media.MediaItemMetadata androidx.mediarouter.media.MediaItemMetadata
android.support.v7.media.MediaItemStatus androidx.mediarouter.media.MediaItemStatus
android.support.v7.media.MediaRouteDescriptor androidx.mediarouter.media.MediaRouteDescriptor
android.support.v7.media.MediaRouteDiscoveryRequest androidx.mediarouter.media.MediaRouteDiscoveryRequest
android.support.v7.media.MediaRouteProvider androidx.mediarouter.media.MediaRouteProvider
android.support.v7.media.MediaRouteProviderDescriptor androidx.mediarouter.media.MediaRouteProviderDescriptor
android.support.v7.media.MediaRouteProviderProtocol androidx.mediarouter.media.MediaRouteProviderProtocol
android.support.v7.media.MediaRouteProviderService androidx.mediarouter.media.MediaRouteProviderService
android.support.v7.media.MediaRouter androidx.mediarouter.media.MediaRouter
android.support.v7.media.MediaRouterApi24 androidx.mediarouter.media.MediaRouterApi24
android.support.v7.media.MediaRouterJellybean androidx.mediarouter.media.MediaRouterJellybean
android.support.v7.media.MediaRouterJellybeanMr1 androidx.mediarouter.media.MediaRouterJellybeanMr1
android.support.v7.media.MediaRouterJellybeanMr2 androidx.mediarouter.media.MediaRouterJellybeanMr2
android.support.v7.media.MediaRouteSelector androidx.mediarouter.media.MediaRouteSelector
android.support.v7.media.MediaSessionStatus androidx.mediarouter.media.MediaSessionStatus
android.support.v7.media.registerMediaRouteProvider androidx.mediarouter.media.registerMediaRouteProvider
android.support.v7.media.registerMediaRouteProviderWatcher androidx.mediarouter.media.registerMediaRouteProviderWatcher
android.support.v7.media.RemoteControlClientCompat androidx.mediarouter.media.RemoteControlClientCompat
android.support.v7.media.RemotePlaybackClient androidx.mediarouter.media.RemotePlaybackClient
android.support.v7.media.RouteMediaPlayerConnector androidx.mediarouter.media.RouteMediaPlayerConnector
android.support.v7.media.SystemMediaRouteProvider androidx.mediarouter.media.SystemMediaRouteProvider
android.support.v7.mediarouter.R androidx.mediarouter.R
android.support.v7.preference.AndroidResources androidx.preference.AndroidResources
android.support.v7.preference.CheckBoxPreference androidx.preference.CheckBoxPreference
android.support.v7.preference.CollapsiblePreferenceGroupController androidx.preference.CollapsiblePreferenceGroupController
android.support.v7.preference.DialogPreference androidx.preference.DialogPreference
android.support.v7.preference.DropDownPreference androidx.preference.DropDownPreference
android.support.v7.preference.EditTextPreference androidx.preference.EditTextPreference
android.support.v7.preference.EditTextPreferenceDialogFragmentCompat androidx.preference.EditTextPreferenceDialogFragmentCompat
android.support.v7.preference.internal.AbstractMultiSelectListPreference androidx.preference.internal.AbstractMultiSelectListPreference
android.support.v7.preference.ListPreference androidx.preference.ListPreference
android.support.v7.preference.ListPreferenceDialogFragmentCompat androidx.preference.ListPreferenceDialogFragmentCompat
android.support.v7.preference.MultiSelectListPreferenceDialogFragmentCompat androidx.preference.MultiSelectListPreferenceDialogFragmentCompat
android.support.v7.preference.Preference androidx.preference.Preference
android.support.v7.preference.PreferenceCategory androidx.preference.PreferenceCategory
android.support.v7.preference.PreferenceDataStore androidx.preference.PreferenceDataStore
android.support.v7.preference.PreferenceDialogFragmentCompat androidx.preference.PreferenceDialogFragmentCompat
android.support.v7.preference.PreferenceFragmentCompat androidx.preference.PreferenceFragmentCompat
android.support.v7.preference.PreferenceGroup androidx.preference.PreferenceGroup
android.support.v7.preference.PreferenceGroupAdapter androidx.preference.PreferenceGroupAdapter
android.support.v7.preference.PreferenceInflater androidx.preference.PreferenceInflater
android.support.v7.preference.PreferenceManager androidx.preference.PreferenceManager
android.support.v7.preference.PreferenceRecyclerViewAccessibilityTemsilci androidx.preference.PreferenceRecyclerViewAccessibilityTemsilci
android.support.v7.preference.PreferenceScreen androidx.preference.PreferenceScreen
android.support.v7.preference.PreferenceViewHolder androidx.preference.PreferenceViewHolder
android.support.v7.preference.R androidx.preference.R
android.support.v7.preference.SeekBarPreference androidx.preference.SeekBarPreference
android.support.v7.preference.SwitchPreferenceCompat androidx.preference.SwitchPreferenceCompat
android.support.v7.preference.TwoStatePreference androidx.preference.TwoStatePreference (İki Durum Tercihi)
android.support.v7.preference.Un PressableDoğrusalLayout androidx.preference.UnPauseableDoğrusalLayout
android.support.v7.recyclerview.extensions.AsyncDifferConfig androidx.recyclerview.widget.AsyncDifferConfig
android.support.v7.recyclerview.extensions.AsyncListDiffer androidx.recyclerview.widget.AsyncListDiffer
android.support.v7.recyclerview.extensions.ListAdapter androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
android.support.v7.recyclerview.R androidx.recyclerview.R
android.support.v7.text.AllCapsTransformationMethod androidx.appcompat.text.AllCapsTransformationMethod
android.support.v7.util.AdapterListUpdateCallback androidx.recyclerview.widget.AdapterListUpdateCallback
android.support.v7.util.AsyncListUtil androidx.recyclerview.widget.AsyncListUtil
android.support.v7.util.BatchingListUpdateCallback androidx.recyclerview.widget.BatchingListUpdateCallback
android.support.v7.util.DiffUtil androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
android.support.v7.util.ListUpdateCallback androidx.recyclerview.widget.ListUpdateCallback
android.support.v7.util.MessageThreadUtil androidx.recyclerview.widget.MessageThreadUtil
android.support.v7.util.SortedList androidx.recyclerview.widget.SortedList
android.support.v7.util.ThreadUtil androidx.recyclerview.widget.ThreadUtil
android.support.v7.util.TileList androidx.recyclerview.widget.TileList
android.support.v7.view.ActionBarPolicy androidx.appcompat.view.ActionBarPolicy
android.support.v7.view.ActionMode androidx.appcompat.view.ActionMode
android.support.v7.view.CollapsibleActionView androidx.appcompat.view.CollapsibleActionView
android.support.v7.view.ContextThemeWrapper androidx.appcompat.view.ContextThemeWrapper
android.support.v7.view.menu.ActionMenüItem androidx.appcompat.view.menu.ActionMenüItem
android.support.v7.view.menu.ActionMenüItemView androidx.appcompat.view.menu.ActionMenüItemView
android.support.v7.view.menu.BaseMenüSunumer androidx.appcompat.view.menu.BaseMenüSunumu
android.support.v7.view.menu.BaseMenüWrapper androidx.appcompat.view.menu.BaseMenüWrapper
android.support.v7.view.menu.BaseWrapper androidx.appcompat.view.menu.BaseWrapper
android.support.v7.view.menu.CascadingMenüPopup androidx.appcompat.view.menu.CascadingMenüPop-up
android.support.v7.view.menu.GenişletilmişMenüGörünümü androidx.appcompat.view.menu.GenişletilmişMenüGörünümü
android.support.v7.view.menu.ListMenüItemView androidx.appcompat.view.menu.ListMenüItemView
android.support.v7.view.menu.ListMenüSunumer androidx.appcompat.view.menu.ListMenüSunumu
android.support.v7.view.menu.MenüAdapter androidx.appcompat.view.menu.MenüAdapter
android.support.v7.view.menu.MenüOluşturucu androidx.appcompat.view.menu.MenüOluşturucu
android.support.v7.view.menu.MenüDialogHelper androidx.appcompat.view.menu.MenüDialogHelper
android.support.v7.view.menu.MenüHelper androidx.appcompat.view.menu.MenüHelper
android.support.v7.view.menu.MenüItemImpl androidx.appcompat.view.menu.MenüItemImpl
android.support.v7.view.menu.MenüItemWrapperICS androidx.appcompat.view.menu.MenüItemWrapperICS
android.support.v7.view.menu.MenüItemWrapperJB androidx.appcompat.view.menu.MenüItemWrapperJB
android.support.v7.view.menu.MenüPopup androidx.appcompat.view.menu.MenüPopup
android.support.v7.view.menu.MenüPopupHelper androidx.appcompat.view.menu.MenüPopupHelper
android.support.v7.view.menu.MenüSunumu androidx.appcompat.view.menu.MenüSunumu
android.support.v7.view.menu.MenüView androidx.appcompat.view.menu.MenüView
android.support.v7.view.menu.MenüWrapperFactory androidx.appcompat.view.menu.MenüWrapperFactory
android.support.v7.view.menu.MenüWrapperICS androidx.appcompat.view.menu.MenüWrapperICS
android.support.v7.view.menu.ShowableListMenü androidx.appcompat.view.menu.ShowableListMenü
android.support.v7.view.menu.StandardMenüPopup androidx.appcompat.view.menu.StandardMenüPopup
android.support.v7.view.menu.SubMenüBuilder androidx.appcompat.view.menu.SubMenüBuilder
android.support.v7.view.menu.SubMenüSarmalayıcıICS androidx.appcompat.view.menu.SubMenüWrapperICS
android.support.v7.view.StandaloneActionMode androidx.appcompat.view.StandaloneActionMode
android.support.v7.view.SupportActionModeWrapper androidx.appcompat.view.SupportActionModeWrapper
android.support.v7.view.SupportMenüInflater androidx.appcompat.view.SupportMenüInflater
android.support.v7.view.ViewpropertyAnimatorCompatSet androidx.appcompat.view.ViewpropertyAnimatorCompatSet
android.support.v7.view.WindowCallbackWrapper androidx.appcompat.view.WindowCallbackWrapper
android.support.v7.widget.AbsActionBarView androidx.appcompat.widget.AbsActionBarView
android.support.v7.widget.ActionBarbackgroundDrawable androidx.appcompat.widget.ActionBarbackgroundDrawable
android.support.v7.widget.ActionBarContainer androidx.appcompat.widget.ActionBarContainer
android.support.v7.widget.ActionBarContextView androidx.appcompat.widget.ActionBarContextView
android.support.v7.widget.ActionBarOverlayLayout androidx.appcompat.widget.ActionBarOverlayLayout
android.support.v7.widget.ActionMenüSunumu androidx.appcompat.widget.ActionMenüSunumu
android.support.v7.widget.ActionMenüView androidx.appcompat.widget.ActionMenüView
android.support.v7.widget.ActivityChooserModel androidx.appcompat.widget.ActivityChooserModel
android.support.v7.widget.ActivityChooserView androidx.appcompat.widget.ActivityChooserView (androidx.appcompat.widget.ActivityChooserView)
android.support.v7.widget.AdapterHelper androidx.recyclerview.widget.AdapterHelper
android.support.v7.widget.AlertDialogLayout androidx.appcompat.widget.AlertDialogLayout
android.support.v7.widget.AppCompatAutoCompleteTextView androidx.appcompat.widget.AppCompatAutoCompleteTextView
android.support.v7.widget.AppCompatbackgroundHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatbackgroundHelper
android.support.v7.widget.AppCompatButton androidx.appcompat.widget.AppCompatButton
android.support.v7.widget.AppCompatCheckBox androidx.appcompat.widget.AppCompatCheckBox
android.support.v7.widget.AppCompatCheckedTextView androidx.appcompat.widget.AppCompatCheckedTextView
android.support.v7.widget.AppCompatCompoundButtonHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatCompoundButtonHelper
android.support.v7.widget.AppCompatDrawableManager androidx.appcompat.widget.AppCompatDrawableManager
android.support.v7.widget.AppCompatEditText androidx.appcompat.widget.AppCompatEditText
android.support.v7.widget.AppCompatHintHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatHintHelper
android.support.v7.widget.AppCompatImageButton androidx.appcompat.widget.AppCompatImageButton
android.support.v7.widget.AppCompatImageHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatImageHelper
android.support.v7.widget.AppCompatImageView androidx.appcompat.widget.AppCompatImageView
android.support.v7.widget.AppCompatMultiAutoCompleteTextView androidx.appcompat.widget.AppCompatMultiAutoCompleteTextView
android.support.v7.widget.AppCompatPopupWindow androidx.appcompat.widget.AppCompatPopupWindow
android.support.v7.widget.AppCompatİlerlemeBarYardımcısı androidx.appcompat.widget.AppCompatprogressBarHelper
android.support.v7.widget.AppCompatRadioButton androidx.appcompat.widget.AppCompatRadioButton
android.support.v7.widget.AppCompatRatingBar androidx.appcompat.widget.AppCompatRatingBar
android.support.v7.widget.AppCompatSeekBar androidx.appcompat.widget.AppCompatSeekBar
android.support.v7.widget.AppCompatSeekBarHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatSeekBarHelper
android.support.v7.widget.AppCompatSpner androidx.appcompat.widget.AppCompatSpner
android.support.v7.widget.AppCompatTextHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatTextHelper
android.support.v7.widget.AppCompatTextView androidx.appcompat.widget.AppCompatTextView
android.support.v7.widget.AppCompatTextViewAutoSizeHelper androidx.appcompat.widget.AppCompatTextViewAutoSizeHelper
android.support.v7.widget.ButtonBarLayout androidx.appcompat.widget.ButtonBarLayout
android.support.v7.widget.CardView androidx.cardview.widget.CardView
android.support.v7.widget.CardViewApi17Impl androidx.cardview.widget.CardViewApi17Impl
android.support.v7.widget.CardViewApi21Impl androidx.cardview.widget.CardViewApi21Impl
android.support.v7.widget.CardViewBaseImpl androidx.cardview.widget.CardViewBaseImpl
android.support.v7.widget.CardView bitirme androidx.cardview.widget.CardViewTemsilci
android.support.v7.widget.CardViewImpl androidx.cardview.widget.CardViewImpl
android.support.v7.widget.ChildHelper androidx.recyclerview.widget.ChildHelper
android.support.v7.widget.ContentFrameLayout androidx.appcompat.widget.ContentFrameLayout
android.support.v7.widget.DecorContentParent androidx.appcompat.widget.DecorContentParent
android.support.v7.widget.DecorToolbar androidx.appcompat.widget.DecorToolbar
android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator androidx.recyclerview.widget.DefaultItemAnimator
android.support.v7.widget.DialogTitle androidx.appcompat.widget.DialogTitle
android.support.v7.widget.BölücüÖğeSüsü androidx.recyclerview.widget.DividerItemSüsleme
android.support.v7.widget.DrawableUtils androidx.appcompat.widget.DrawableUtils
android.support.v7.widget.DropDownListView androidx.appcompat.widget.DropDownListView
android.support.v7.widget.FastScroller androidx.recyclerview.widget.FastScroller
android.support.v7.widget.FitWindowsFrameLayout androidx.appcompat.widget.FitWindowsFrameLayout
android.support.v7.widget.FitWindowsDoğrusalLayout androidx.appcompat.widget.FitWindowsDoğrusalLayout
android.support.v7.widget.FitWindowsViewGroup androidx.appcompat.widget.FitWindowsViewGroup
android.support.v7.widget.referralListener androidx.appcompat.widget.referralListener
android.support.v7.widget.GapWorker androidx.recyclerview.widget.GapWorker
android.support.v7.widget.GridLayout androidx.gridlayout.widget.GridLayout
android.support.v7.widget.GridLayoutManager androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager
android.support.v7.widget.helper.ItemTouchHelper androidx.recyclerview.widget.ItemTouchHelper
android.support.v7.widget.helper.ItemTouchUIUtil androidx.recyclerview.widget.ItemTouchUIUtil
android.support.v7.widget.helper.ItemTouchUIUtilImpl androidx.recyclerview.widget.ItemTouchUIUtilImpl
android.support.v7.widget.LayoutState androidx.recyclerview.widget.LayoutState
android.support.v7.widget.DoğrusalLayoutCompat androidx.appcompat.widget.DoğrusalLayoutCompat
android.support.v7.widget.DoğrusalLayoutManager androidx.recyclerview.widget.DoğrusalLayoutManager
android.support.v7.widget.DoğrusalSmoothScroller androidx.recyclerview.widget.DoğrusalSmoothScroller
android.support.v7.widget.DoğrusalSnapHelper androidx.recyclerview.widget.DoğrusalSnapHelper
android.support.v7.widget.ListPopupWindow androidx.appcompat.widget.ListPopupWindow
android.support.v7.widget.MenüItemHoverListener androidx.appcompat.widget.MenüItemHoverListener
android.support.v7.widget.MenüPopupWindow androidx.appcompat.widget.MenüPopupWindow
android.support.v7.widget.OpReorderer androidx.recyclerview.widget.OpReorderer
android.support.v7.widget.OrientationHelper androidx.recyclerview.widget.OrientationHelper
android.support.v7.widget.PagerSnapHelper androidx.recyclerview.widget.PagerSnapHelper
android.support.v7.widget.PopupMenü androidx.appcompat.widget.PopupMenü
android.support.v7.widget.RecyclerView androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
android.support.v7.widget.RecyclerViewAccessibilityTemsilci androidx.recyclerview.widget.RecyclerViewAccessibilityTemsilci
android.support.v7.widget.ResourcesWrapper androidx.appcompat.widget.ResourcesWrapper
android.support.v7.widget.RoundRectDrawable androidx.cardview.widget.RoundRectDrawable
android.support.v7.widget.RoundRectDrawableWithShadow androidx.cardview.widget.RoundRectDrawableWithShadow
android.support.v7.widget.RtlSprogressHelper androidx.appcompat.widget.RtlSprogressHelper
android.support.v7.widget.ScrollbarHelper androidx.recyclerview.widget.ScrollbarHelper
android.support.v7.widget.ScrollingTabContainerView androidx.appcompat.widget.ScrollingTabContainerView
android.support.v7.widget.SearchView androidx.appcompat.widget.SearchView
android.support.v7.widget.ShareActionProvider androidx.appcompat.widget.ShareActionProvider
android.support.v7.widget.BasitItemAnimator androidx.recyclerview.widget.BasitItemAnimator
android.support.v7.widget.SnapHelper androidx.recyclerview.widget.SnapHelper
android.support.v7.widget.StaggeredGridLayoutManager androidx.recyclerview.widget.StaggeredGridLayoutManager
android.support.v7.widget.SuggestionsAdapter androidx.appcompat.widget.SuggestionsAdapter
android.support.v7.widget.SwitchCompat androidx.appcompat.widget.SwitchCompat
android.support.v7.widget.ThemedSplowerAdapter androidx.appcompat.widget.ThemedSpnerAdapter
android.support.v7.widget.ThemeUtils androidx.appcompat.widget.ThemeUtils
android.support.v7.widget.TintContextWrapper androidx.appcompat.widget.TintContextWrapper
android.support.v7.widget.TintInfo androidx.appcompat.widget.TintInfo
android.support.v7.widget.TintResources androidx.appcompat.widget.TintResources
android.support.v7.widget.TintTypedArray androidx.appcompat.widget.TintTypedArray
android.support.v7.widget.Araç Çubuğu androidx.appcompat.widget.Toolbar
android.support.v7.widget.ToolbarWidgetWrapper androidx.appcompat.widget.ToolbarWidgetWrapper
android.support.v7.widget.TooltipCompat androidx.appcompat.widget.TooltipCompat
android.support.v7.widget.TooltipCompatHandler androidx.appcompat.widget.TooltipCompatHandler
android.support.v7.widget.TooltipPopup androidx.appcompat.widget.TooltipPopup
android.support.v7.widget.util.SortedListAdapterCallback androidx.recyclerview.widget.SortedListAdapterCallback
android.support.v7.widget.VectorEnabledTintResources androidx.appcompat.widget.VectorEnabledTintResources
android.support.v7.widget.ViewBoundsCheck androidx.recyclerview.widget.ViewBoundsCheck
android.support.v7.widget.ViewInfoStore androidx.recyclerview.widget.ViewInfoStore
android.support.v7.widget.ViewStubCompat androidx.appcompat.widget.ViewStubCompat
android.support.v7.widget.ViewUtils androidx.appcompat.widget.ViewUtils
android.support.v7.widget.WithHint androidx.appcompat.widget.WithHint

Başa dön

android.destek.giyim

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.support.wear.activity.ConfirmationActivity androidx.wear.activity.ConfirmationActivity
android.support.wear.ambient.Ambient eseri androidx.wear.ambient.Ambient eseri
android.support.wear.ambient.AmbientMode androidx.wear.ambient.AmbientMode
android.support.wear.ambient.AmbientModeSupport. androidx.wear.ambient.AmbientModeSupport.
android.support.wear.ambient.SharedKitaplıkVersion androidx.wear.ambient.SharedKitaplıkVersion
android.support.wear.ambient.WearableControllerProvider androidx.wear.ambient.WearableControllerProvider
android.support.wear.internal.widget.drawer.MultiPagepresenter androidx.wear.internal.widget.drawer.MultiPagepresenter
android.support.wear.internal.widget.drawer.MultiPageUi androidx.wear.internal.widget.drawer.MultiPageUi
android.support.wear.internal.widget.drawer.SinglePageProvideer androidx.wear.internal.widget.drawer.SinglePageProvideer
android.support.wear.internal.widget.drawer.SinglePageUi androidx.wear.internal.widget.drawer.SinglePageUi
android.support.wear.internal.widget.drawer.WearablenavigationDrawerpresenter androidx.wear.internal.widget.drawer.Wearable NavigationDrawerpresenter
android.support.wear.internal.widget.ResourcesUtil androidx.wear.internal.widget.ResourcesUtil
android.support.wear.R androidx.wear.R
android.support.wear.utils.MetadataConstants androidx.wear.utils.MetadataConstants
android.support.wear.widget.BezierSCurveInterpolator androidx.wear.widget.BezierSCurveInterpolator
android.support.wear.widget.BoxInsetLayout androidx.wear.widget.BoxInsetLayout
android.support.wear.widget.CircledImageView androidx.wear.widget.CircledImageView
android.support.wear.widget.CircularprogressLayout androidx.wear.widget.CircularprogressLayout
android.support.wear.widget.CircularprogressLayoutController androidx.wear.widget.CircularprogressLayoutController
android.support.wear.widget.ConfirmationOverlay androidx.wear.widget.ConfirmationOverlay
android.support.wear.widget.CurvingLayoutCallback androidx.wear.widget.CurvingLayoutCallback
android.support.wear.widget.drawer.AbsListViewFlingWatcher androidx.wear.widget.drawer.AbsListViewFlingWatcher
android.support.wear.widget.drawer.FlingWatcherFactory androidx.wear.widget.drawer.FlingWatcherFactory
android.support.wear.widget.drawer.NestedScrollViewFlingWatcher androidx.wear.widget.drawer.NestedScrollViewFlingWatcher
android.support.wear.widget.drawer.PageIndicatorView androidx.wear.widget.drawer.PageIndicatorView
android.support.wear.widget.drawer.RecyclerViewFlingWatcher androidx.wear.widget.drawer.RecyclerViewFlingWatcher
android.support.wear.widget.drawer.ScrollViewFlingWatcher androidx.wear.widget.drawer.ScrollViewFlingWatcher
android.support.wear.widget.drawer.WearableActionDrawerMenü androidx.wear.widget.drawer.WearableActionDrawerMenü
android.support.wear.widget.drawer.WearableActionDrawerView androidx.wear.widget.drawer.WearableActionDrawerView
android.support.wear.widget.drawer.WearableDrawerController androidx.wear.widget.drawer.WearableDrawerController
android.support.wear.widget.drawer.WearableDrawerLayout androidx.wear.widget.drawer.WearableDrawerLayout
android.support.wear.widget.drawer.WearableDrawerView androidx.wear.widget.drawer.WearableDrawerView
android.support.wear.widget.drawer.WearablenavigationDrawerView androidx.wear.widget.drawer.WearablenavigationDrawerView
android.support.wear.widget.progressDrawable androidx.wear.widget.progressDrawable
android.support.wear.widget.ResourcesUtil androidx.wear.widget.ResourcesUtil
android.support.wear.widget.RoundedDrawable androidx.wear.widget.RoundedDrawable
android.support.wear.widget.ScrollManager androidx.wear.widget.ScrollManager
android.support.wear.widget.BasitAnimatorListener androidx.wear.widget.BasitAnimatorListener
android.support.wear.widget.SdeleteCloseFrameLayout androidx.wear.widget.SClearCloseFrameLayout
android.support.wear.widget.SdeleteCloseLayout androidx.wear.widget.SdeleteCloseLayout
android.support.wear.widget.WearableDoğrusalLayoutManager androidx.wear.widget.WearableDoğrusalLayoutManager
android.support.wear.widget.WearableRecyclerView androidx.wear.widget.WearableRecyclerView

Başa dön

android.test.espresso

Destek Kitaplığı sınıfı AndroidX sınıfı
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_FailureHandlerHolder_Factory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_FailureHandlerHolder_Factory
android.test.espresso.base.BasetierModule_ProvideActiveRootListerFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideActiveRootListerFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideCompatAsyncTaskMonitorFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideCompatAsyncTaskMonitorFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideDynamicNotiferFactory androidx.test.espresso.base.BasetierModule_ProvideDynamicNotiferFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideEventInjectorFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideEventInjectorFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideFailureHanderFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideFailureHanderFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideFailureHandlerFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideFailureHandlerFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideLifecycleMonitorFactory androidx.test.espresso.base.BasetierModule_ProvideLifecycleMonitorFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideMainLooperFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideMainLooperFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideMainThreadExecutorFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideMainThreadExecutorFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideRemoteExecutorFactory androidx.test.espresso.base.BasetierModule_ProvideRemoteExecutorFactory
android.test.espresso.base.BasetierModule_ProvideSdkAsyncTaskMonitorFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideSdkAsyncTaskMonitorFactory
android.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideTargetContextFactory androidx.test.espresso.base.BaseKatmanModule_ProvideTargetContextFactory

Başa dön