Dịch vụ sức khoẻ trên Wear OS

Wear OS 3 trở lên tích hợp một dịch vụ có tên là Dịch vụ sức khoẻ (Health Services). Dịch vụ sức khoẻ đóng vai trò trung gian đối với nhiều cảm biến và thuật toán liên quan trên thiết bị nhằm cung cấp cho các ứng dụng dữ liệu chất lượng cao liên quan đến hoạt động, việc tập thể dục và sức khoẻ.

Health Services API đang trong giai đoạn thử nghiệm và đã sẵn sàng cho việc phát hành chính thức.

Xem kho lưu trữ mẫu Dịch vụ sức khoẻ trên GitHub để tham khảo ví dụ về các ứng dụng thể dục.

Cách Dịch vụ sức khoẻ hỗ trợ nhà phát triển ứng dụng

Nếu không có Dịch vụ sức khoẻ, ứng dụng phải kết nối với một hoặc nhiều cảm biến, định cấu hình từng cảm biến theo cách phù hợp, nhận dữ liệu cảm biến thô và sử dụng thuật toán riêng để lấy thông tin có ý nghĩa. Ví dụ: một ứng dụng có thể đăng ký bản cập nhật của Sensor.TYPE_PRESSURE để nhận được thông tin về áp suất không khí hiện tại, rồi sử dụng thông tin đó để tính toán độ cao hiện tại và tổng hợp dữ liệu này theo thời gian để cho thấy các thay đổi về độ cao trong phiên hoạt động của người dùng.

Dịch vụ sức khoẻ tự động định cấu hình mọi cảm biến liên quan đến sức khoẻ và thể chất cho trường hợp sử dụng, thu thập dữ liệu cảm biến và tính toán các chỉ số như nhịp tim, quãng đường, lượng calo, độ cao, bề mặt đường chạy, tốc độ, nhịp độ và các chỉ số khác. Các ứng dụng có thể trực tiếp đăng ký dữ liệu này qua Dịch vụ sức khoẻ.

with-health-services

Sau đây là một số lợi ích khi sử dụng Dịch vụ sức khoẻ:

  • Tận dụng các thuật toán mạnh mẽ chạy nguyên gốc trên nền tảng.
  • Tiết kiệm pin bằng cách sử dụng cấu hình cảm biến của Dịch vụ sức khoẻ được tối ưu hoá để tiết kiệm điện năng.
  • Chuẩn bị cho một ứng dụng dành cho thiết bị Wear 3+ hướng đến tương lai. Health Services API hoạt động nhất quán trên các thiết bị Wear 3+, giúp bạn dễ dàng cập nhật ứng dụng của mình hơn.
  • Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong mọi ứng dụng trên cùng một thiết bị bằng cách sử dụng các phép tính được chuẩn hoá trên nền tảng.
  • Bật các tính năng nhận biết hoạt động, bao gồm cả khả năng phát hiện bài tập thể dục đang diễn ra ở một ứng dụng khác.

Những lợi ích này cho phép nhà phát triển tập trung vào việc phát triển các tính năng và trải nghiệm người dùng độc đáo, đồng thời dựa vào nền tảng để cung cấp các chỉ số mạnh mẽ và nhất quán sao cho tiết kiệm điện năng.

Các khái niệm liên quan đến Dịch vụ sức khoẻ

Hãy lưu ý các khái niệm sau khi phát triển bằng Dịch vụ sức khỏe.

Loại dữ liệu

Dịch vụ sức khoẻ cung cấp nhiều loại dữ liệu thu thập được và liên tục cập nhật từ tất cả các nguồn hiện có trên thiết bị. Dữ liệu thuộc 2 danh mục chính: dữ liệu lấy mẫu tại một thời điểm duy nhất (chẳng hạn như HEART_RATE_BPM) và dữ liệu lấy trong một khoảng thời gian (chẳng hạn như DISTANCE).

Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách đầy đủ Các loại dữ liệu.

Sự kiện

Ứng dụng nhận được các sự kiện khi người dùng đạt đến một trạng thái hoặc sự kiện mục tiêu nhất định. Ví dụ: người dùng có thể đăng ký mục tiêu khoảng cách trong một ứng dụng tập thể dục, rồi ứng dụng đó sẽ thông báo cho người dùng khi họ đã chạy một khoảng cách nhất định. Ngoài ra, hãy sử dụng mục tiêu thụ động như trong trường hợp người dùng đạt đến một số bước nhất định hoặc chìm vào giấc ngủ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mục tiêu tập thể dụcMục tiêu thụ động.

Các loại bài tập thể dục

Dịch vụ sức khoẻ coi việc tập thể dục là một tính năng hạng nhất và hỗ trợ nhiều loại bài tập, chẳng hạn như chạy hoặc trượt tuyết. Khi một bài tập đang diễn ra, Dịch vụ sức khoẻ có thể thu thập chỉ số trên các kiểu dữ liệu đã chọn rồi báo cáo lại cho ứng dụng đang quản lý bài tập đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách đầy đủ các loại bài tập.

Tạo ứng dụng sử dụng Dịch vụ sức khoẻ

Tạo ứng dụng sử dụng Dịch vụ sức khoẻ theo nội dung mô tả ở phần sau.

Trải nghiệm thụ động

Bằng cách sử dụng PassiveMonitoringClient, ứng dụng của bạn sẽ triển khai một PassiveListenerService nhận nội dung cập nhật về một loại dữ liệu hoặc một sự kiện. Điều này phù hợp với các trải nghiệm kéo dài khi việc cập nhật dữ liệu diễn ra tương đối không thường xuyên.

Xem phần Cập nhật dữ liệu thụ động để biết thêm thông tin.

Trải nghiệm chủ động

Bằng cách sử dụng MeasureClient, ứng dụng của bạn sẽ đăng ký trình nghe để nhận các bản cập nhật dữ liệu nhanh chóng. Điều này phù hợp với các trải nghiệm ngắn hạn, chẳng hạn như khi người dùng xem giao diện người dùng trên ứng dụng. Hãy cố gắng giảm thiểu thời gian dành cho trình nghe đã đăng ký, bởi điều này sẽ làm tăng tốc độ lấy mẫu cảm biến, từ đó làm tăng mức tiêu thụ điện năng. API này không dùng để theo dõi ở chế độ nền hoặc theo dõi bài tập thể dục.

Hãy xem bài viết Đo các chỉ số sức khoẻ tức thời bằng MeasureClient để biết thêm thông tin.

Với ExerciseClient, ứng dụng có thể quản lý bài tập thể dục của người dùng, đặt mục tiêu tập thể dục và theo dõi thông tin cập nhật về trạng thái tập thể dục hiện tại. Ứng dụng cũng có thể nhận thông tin cập nhật dữ liệu nhanh qua API này, miễn là bài tập thể dục có trong ứng dụng đó. Bạn có thể sử dụng ExerciseClient cho một số ứng dụng như ứng dụng chạy bộ, cho phép người dùng ghi lại quá trình chạy, hiện các chỉ số trực tiếp trên thiết bị và ghi lại dữ liệu để phân tích thêm.

Xem bài viết Ghi bài tập thể dục bằng ExerciseClient để biết thêm thông tin.

Kiểm thử bằng dữ liệu tổng hợp

Để kiểm tra xem ứng dụng của bạn có đang nhận bản cập nhật dữ liệu qua Dịch vụ sức khoẻ hay không, hãy thiết lập thiết bị theo cách thủ công để phát dữ liệu như thể người dùng đang tập thể dục.

Hãy xem bài viết Sử dụng dữ liệu tổng hợp với Dịch vụ sức khoẻ để biết thêm thông tin.