Khung tự động điền

Khung tự động điền có trong Android 8.0 (API cấp 26) trở lên.

Một số ứng dụng, chẳng hạn như trình quản lý mật khẩu, có thể điền dữ liệu mà người dùng cung cấp vào khung hiển thị trong các ứng dụng khác. Những ứng dụng điền vào khung hiển thị của các ứng dụng khác được gọi là dịch vụ tự động điền. Khung tự động điền quản lý quá trình giao tiếp giữa ứng dụng và dịch vụ tự động điền.

Việc điền vào biểu mẫu rất tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Khung tự động điền giúp cải thiện trải nghiệm người dùng nhờ mang lại các lợi ích sau:

  • Tiết kiệm thời gian điền vào các trường. Nhờ tính năng tự động điền, người dùng sẽ không phải nhập lại thông tin.
  • Giảm thiểu lỗi do hoạt động nhập của người dùng. Người dùng dễ gây lỗi khi nhập dữ liệu, đặc biệt là trên thiết bị di động. Việc giảm thiểu nhu cầu nhập thông tin cũng giúp giảm thiểu lỗi chính tả.

Thành phần

Khung tự động điền chứa các thành phần cấp cao sau đây:

  • Dịch vụ tự động điền: các ứng dụng, chẳng hạn như trình quản lý mật khẩu, lưu và lưu trữ thông tin người dùng có thể dùng trong các khung hiển thị trên nhiều ứng dụng.
  • Ứng dụng tự động điền: các ứng dụng cung cấp khung hiển thị cần điền dữ liệu vào hoặc khung hiển thị lưu giữ dữ liệu của người dùng.
  • Hệ thống Android: hệ điều hành xác định quy trình công việc và cung cấp cơ sở hạ tầng để các dịch vụ và ứng dụng hoạt động cùng nhau.

Để biết nội dung giải thích chi tiết về quy trình tự động điền, hãy xem tài liệu tham khảo AutofillServiceAutofillManager.

Hướng dẫn

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng khung tự động điền, hãy xem các hướng dẫn sau:

Tối ưu hoá ứng dụng để tự động điền
Kiểm tra nhằm đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được định cấu hình để dùng cùng với khung tự động điền.
Xây dựng dịch vụ tự động điền
Triển khai dịch vụ tự động điền của riêng bạn.
Tích hợp tính năng tự động điền bằng bàn phím
Bật bàn phím và các IME khác để sử dụng tính năng tự động điền, đồng thời bật nhà cung cấp tính năng tự động điền để hỗ trợ quá trình tích hợp IME.