Quản lý trạng thái bật của thiết bị

Khi không hoạt động, thiết bị chạy Android sẽ làm mờ trước, sau đó tắt màn hình và cuối cùng là tắt CPU. Cách này giúp pin của thiết bị không bị tiêu hao nhanh chóng. Tuy nhiên, đôi khi ứng dụng của bạn có thể yêu cầu một hành vi khác:

  • Các ứng dụng như trò chơi hoặc ứng dụng phim có thể cần phải luôn bật màn hình.
  • Các ứng dụng khác có thể không cần màn hình vẫn bật, nhưng có thể yêu cầu CPU phải tiếp tục chạy cho đến khi một thao tác quan trọng kết thúc.

Các bài học này mô tả cách giữ cho thiết bị luôn hoạt động khi cần mà không làm tiêu hao pin.

Bài học

Duy trì trạng thái bật của thiết bị
Tìm hiểu cách giữ cho màn hình hoặc CPU luôn bật khi cần, đồng thời giảm thiểu tác động đến thời lượng pin.
Lên lịch chuông báo
Tìm hiểu cách sử dụng chuông báo lặp lại để lên lịch các thao tác diễn ra ngoài thời gian hoạt động của ứng dụng, ngay cả khi ứng dụng không chạy hoặc thiết bị đang ở chế độ ngủ.