Tworzenie wątków w CoroutineWorker

Użytkownikom Kotlin usługa WorkManager zapewnia najwyższej klasy pomoc w zakresie kotlin. Na początek umieść w pliku Gradle fragment work-runtime-ktx. Zamiast przedłużać Worker, musisz rozszerzyć rozszerzenie CoroutineWorker, które ma wersję zawieszenia doWork(). Jeśli na przykład chcesz utworzyć prosty CoroutineWorker do wykonywania niektórych operacji sieciowych, wykonaj te czynności:

class CoroutineDownloadWorker(
  context: Context,
  params: WorkerParameters
) : CoroutineWorker(context, params) {

  override suspend fun doWork(): Result {
    val data = downloadSynchronously("https://www.google.com")
    saveData(data)
    return Result.success()
  }
}

Pamiętaj, że CoroutineWorker.doWork() to funkcja zawieszania. W przeciwieństwie do Worker ten kod nie działa na platformie Executor określonej w Configuration. Zamiast tego domyślna wartość to Dispatchers.Default. Możesz go dostosować, podając własny CoroutineContext. W przykładzie powyżej najlepiej będzie to zrobić w Dispatchers.IO w następujący sposób:

class CoroutineDownloadWorker(
  context: Context,
  params: WorkerParameters
) : CoroutineWorker(context, params) {

  override suspend fun doWork(): Result {
    withContext(Dispatchers.IO) {
      val data = downloadSynchronously("https://www.google.com")
      saveData(data)
      return Result.success()
    }
  }
}

CoroutineWorker obsługuje przerwy w działaniu automatycznie, anulując synchronizację i rozpowszechniając sygnały anulowania. Aby obsługiwać przerwy w pracy, nie musisz robić nic specjalnego.

Uruchamianie instancji CoroutineWorker w innym procesie

Możesz też powiązać instancję roboczą z konkretnym procesem za pomocą RemoteCoroutineWorker, implementacji ListenableWorker.

Funkcja RemoteCoroutineWorker wiąże się z konkretnym procesem za pomocą 2 dodatkowych argumentów, które podajesz jako część danych wejściowych podczas tworzenia żądania: ARGUMENT_CLASS_NAME i ARGUMENT_PACKAGE_NAME.

Przykład poniżej pokazuje tworzenie żądania pracy, które jest powiązane z konkretnym procesem:

Kotlin

val PACKAGE_NAME = "com.example.background.multiprocess"

val serviceName = RemoteWorkerService::class.java.name
val componentName = ComponentName(PACKAGE_NAME, serviceName)

val data: Data = Data.Builder()
  .putString(ARGUMENT_PACKAGE_NAME, componentName.packageName)
  .putString(ARGUMENT_CLASS_NAME, componentName.className)
  .build()

return OneTimeWorkRequest.Builder(ExampleRemoteCoroutineWorker::class.java)
  .setInputData(data)
  .build()

Java

String PACKAGE_NAME = "com.example.background.multiprocess";

String serviceName = RemoteWorkerService.class.getName();
ComponentName componentName = new ComponentName(PACKAGE_NAME, serviceName);

Data data = new Data.Builder()
    .putString(ARGUMENT_PACKAGE_NAME, componentName.getPackageName())
    .putString(ARGUMENT_CLASS_NAME, componentName.getClassName())
    .build();

return new OneTimeWorkRequest.Builder(ExampleRemoteCoroutineWorker.class)
    .setInputData(data)
    .build();

Do każdego elementu RemoteWorkerService musisz też dodać definicję usługi w pliku AndroidManifest.xml:

<manifest ... >
  <service
      android:name="androidx.work.multiprocess.RemoteWorkerService"
      android:exported="false"
      android:process=":worker1" />

    <service
      android:name=".RemoteWorkerService2"
      android:exported="false"
      android:process=":worker2" />
  ...
</manifest>

Próbki