Uygulamaya özel dosyalara erişme

Çoğu durumda uygulamanız, diğer uygulamaların erişmesi veya erişmemesi gereken dosyalar oluşturur. Sistem, bu tür uygulamaya özel dosyaların depolanabilmesi için aşağıdaki konumları sağlar:

 • Dahili depolama dizinleri: Bu dizinler hem kalıcı dosyaları depolamak için özel bir konum hem de önbellek verilerini depolamak için başka bir konum içerir. Sistem, diğer uygulamaların bu konumlara erişmesini engeller ve Android 10 (API düzeyi 29) ve sonraki sürümlerde bu konumlar şifrelenir. Bu özellikleri nedeniyle bu konumlar, yalnızca uygulamanızın erişebileceği hassas verileri depolamak için iyi bir yerdir.

 • Harici depolama dizinleri: Bu dizinler, hem kalıcı dosyaları depolamak için özel bir konum hem de önbellek verilerini depolamak için başka bir konum içerir. Uygun izinlere sahip başka bir uygulama da bu dizinlere erişebilir ancak söz konusu dizinlerde depolanan dosyalar yalnızca uygulamanız tarafından kullanılabilir. Özellikle diğer uygulamaların erişebilmesi gereken dosyaları oluşturmayı amaçlıyorsanız uygulamanız bu dosyaları harici depolama alanının paylaşılan depolama bölümünde depolamalıdır.

Kullanıcı, uygulamanızı kaldırdığında, uygulamaya özel depolama alanına kaydedilen dosyalar kaldırılır. Bu davranış nedeniyle, kullanıcının uygulamanızdan bağımsız olarak kalmasını umduğu öğeleri kaydetmek için bu depolama alanını kullanmamalısınız. Örneğin, uygulamanız kullanıcılara fotoğraf çekme izni veriyorsa kullanıcı, uygulamanızın yüklemesini kaldırdıktan sonra bile bu fotoğraflara erişebilmelerini bekler. Bu nedenle, bu tür dosyaları uygun medya koleksiyonuna kaydetmek için paylaşılan depolama alanını kullanmanız gerekir.

Aşağıdaki bölümlerde, uygulamaya özel dizinlerde dosyaların nasıl depolanacağı ve bu dosyalara nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

Dahili depolama alanından erişim

Sistem, her uygulama için dahili depolama içinde uygulamaların dosyalarını düzenleyebileceği dizinler sağlar. Bir dizin uygulamanızın kalıcı dosyaları için tasarlanmıştır, diğeri ise uygulamanızın önbelleğe alınan dosyalarını içerir. Uygulamanız, bu dizinlerdeki dosyaları okumak ve dosyalara yazmak için herhangi bir sistem izni gerektirmez.

Diğer uygulamalar, dahili depolama alanında depolanan dosyalara erişemez. Bu nedenle dahili depolama, diğer uygulamaların erişmemesi gereken uygulama verileri için iyi bir yerdir.

Ancak bu dizinlerin genellikle küçük olduğunu unutmayın. Uygulamaya özel dosyaları dahili depolama alanına yazmadan önce uygulamanızın cihazdaki boş alanı sorgulaması gerekir.

Kalıcı dosyalara erişme

Uygulamanızın normal, kalıcı dosyaları, bir bağlam nesnesinin filesDir özelliğini kullanarak erişebileceğiniz bir dizinde bulunur. Çerçeve, bu dizindeki dosyalara erişip bunları depolamanıza yardımcı olacak çeşitli yöntemler sunar.

Dosyalara erişme ve dosyaları depolama

Dosyalara erişmek ve depolamak için File API'yi kullanabilirsiniz.

Uygulamanızın performansını korumak için aynı dosyayı birden çok kez açıp kapatmayın.

Aşağıdaki kod snippet'i, File API'nin nasıl kullanılacağını göstermektedir:

Kotlin

val file = File(context.filesDir, filename)

Java

File file = new File(context.getFilesDir(), filename);

Akış kullanarak dosya depolama

File API'yi kullanmaya alternatif olarak, filesDir dizinindeki bir dosyaya yazan bir FileOutputStream almak için openFileOutput() çağrısı yapabilirsiniz.

Aşağıdaki kod snippet'i bir dosyaya nasıl metin yazılacağını gösterir:

Kotlin

val filename = "myfile"
val fileContents = "Hello world!"
context.openFileOutput(filename, Context.MODE_PRIVATE).use {
    it.write(fileContents.toByteArray())
}

Java

String filename = "myfile";
String fileContents = "Hello world!";
try (FileOutputStream fos = context.openFileOutput(filename, Context.MODE_PRIVATE)) {
  fos.write(fileContents.toByteArray());
}

Diğer uygulamaların, dahili depolama alanında bu dizinde depolanan dosyalara erişmesine izin vermek için FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION özelliğiyle bir FileProvider kullanın.

Dosyaya akış üzerinden erişme

Bir dosyayı akış olarak okumak için openFileInput() simgesini kullanın:

Kotlin

context.openFileInput(filename).bufferedReader().useLines { lines ->
  lines.fold("") { some, text ->
    "$some\n$text"
  }
}

Java

FileInputStream fis = context.openFileInput(filename);
InputStreamReader inputStreamReader =
    new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(inputStreamReader)) {
  String line = reader.readLine();
  while (line != null) {
    stringBuilder.append(line).append('\n');
    line = reader.readLine();
  }
} catch (IOException e) {
  // Error occurred when opening raw file for reading.
} finally {
  String contents = stringBuilder.toString();
}

Dosya listesini göster

Aşağıdaki kod snippet'inde gösterildiği gibi, fileList() yöntemini çağırarak filesDir dizinindeki tüm dosyaların adlarını içeren bir dizi alabilirsiniz:

Kotlin

var files: Array<String> = context.fileList()

Java

Array<String> files = context.fileList();

İç içe dizinler oluşturma

Ayrıca, Kotlin tabanlı kodda getDir() kodunu çağırarak veya Java tabanlı kodda bir File oluşturucuya kök dizini ve yeni bir dizin adını ileterek iç içe yerleştirilmiş dizinler oluşturabilir ya da iç bir dizini açabilirsiniz:

Kotlin

context.getDir(dirName, Context.MODE_PRIVATE)

Java

File directory = context.getFilesDir();
File file = new File(directory, filename);

Önbellek dosyaları oluşturma

Hassas verileri yalnızca geçici olarak depolamanız gerekiyorsa verileri kaydetmek için uygulamanın dahili depolama alanındaki özel önbellek dizinini kullanmanız gerekir. Uygulamaya özel tüm depolama alanlarında olduğu gibi, kullanıcı uygulamanızı kaldırdığında bu dizinde depolanan dosyalar kaldırılır. Ancak, bu dizindeki dosyalar daha erken kaldırılabilir.

Önbelleğe alınan bir dosya oluşturmak için File.createTempFile() numaralı telefonu arayın:

Kotlin

File.createTempFile(filename, null, context.cacheDir)

Java

File.createTempFile(filename, null, context.getCacheDir());

Uygulamanız, bir bağlam nesnesinin cacheDir özelliğini ve File API'yi kullanarak bu dizindeki bir dosyaya erişir:

Kotlin

val cacheFile = File(context.cacheDir, filename)

Java

File cacheFile = new File(context.getCacheDir(), filename);

Önbellek dosyalarını kaldır

Android bazen önbellek dosyalarını kendiliğinden silmiş olsa da, bu dosyaları sizin için temizleyeceği sisteme güvenmemelisiniz. Uygulamanızın önbellek dosyalarını her zaman dahili depolama alanında tutmalısınız.

Dahili depolama alanındaki önbellek dizininden dosya kaldırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

 • Dosyayı temsil eden File nesnesi üzerindeki delete() yöntemi:

  Kotlin

  cacheFile.delete()
  

  Java

  cacheFile.delete();
  
 • Uygulama bağlamının dosya adını ileten deleteFile() yöntemi:

  Kotlin

  context.deleteFile(cacheFileName)
  

  Java

  context.deleteFile(cacheFileName);
  

Harici depolama cihazından erişim

Dahili depolama, uygulamaya özel dosyaları depolamak için yeterli alan sağlamıyorsa bunun yerine harici depolama alanı kullanmayı düşünün. Sistem, harici depolama alanında dizinler sağlar. Burada uygulamalar, kullanıcıya yalnızca uygulamanızın içinde değer sağlayan dosyaları organize edebilir. Bir dizin uygulamanızın kalıcı dosyaları için tasarlanmıştır, diğeri ise uygulamanızın önbelleğe alınan dosyalarını içerir.

Android 4.4 (API düzeyi 19) veya sonraki sürümlerde uygulamanızın, harici depolama içindeki uygulamaya özel dizinlere erişmek için depolama alanıyla ilgili herhangi bir izin istemesine gerek yoktur. Bu dizinlerde depolanan dosyalar, uygulamanız kaldırıldığında kaldırılır.

Uygulamanız, Android 9 (API düzeyi 28) veya önceki sürümleri çalıştıran cihazlarda, uygun depolama izinlerine sahip olduğu sürece diğer uygulamalara ait uygulamaya özel dosyalara erişebilir. Kullanıcılara dosyaları üzerinde daha fazla kontrol sunmak ve dosya karmaşıklığını azaltmak için Android 10 (API düzeyi 29) ve sonraki sürümleri hedefleyen uygulamalara varsayılan olarak harici depolama veya kapsamlı depolama alanı için kapsamlı erişim verilir. Kapsamlı depolama etkinleştirildiğinde uygulamalar diğer uygulamalara ait uygulamaya özel dizinlere erişemez.

Kullanılabilir depolama alanı olduğunu doğrulama

Harici depolama, kullanıcının kaldırabileceği fiziksel bir birimde bulunduğundan, uygulamaya özel verileri harici depolamadan okumaya veya uygulamaya özel verileri yazmaya çalışmadan önce birimin erişilebilir olduğunu doğrulayın.

Environment.getExternalStorageState() çağrısı yaparak ses biriminin durumunu sorgulayabilirsiniz. Döndürülen durum MEDIA_MOUNTED ise harici depolamada uygulamaya özel dosyaları okuyabilir ve yazabilirsiniz. MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY ise bu dosyaları yalnızca okuyabilirsiniz.

Örneğin, depolama alanı kullanılabilirliğini belirlemek için aşağıdaki yöntemler yararlıdır:

Kotlin

// Checks if a volume containing external storage is available
// for read and write.
fun isExternalStorageWritable(): Boolean {
  return Environment.getExternalStorageState() == Environment.MEDIA_MOUNTED
}

// Checks if a volume containing external storage is available to at least read.
fun isExternalStorageReadable(): Boolean {
   return Environment.getExternalStorageState() in
    setOf(Environment.MEDIA_MOUNTED, Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY)
}

Java

// Checks if a volume containing external storage is available
// for read and write.
private boolean isExternalStorageWritable() {
  return Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED);
}

// Checks if a volume containing external storage is available to at least read.
private boolean isExternalStorageReadable() {
   return Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED) ||
      Environment.getExternalStorageState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY);
}

Çıkarılabilir harici depolama alanı olmayan cihazlarda, harici depolama kullanılabilirlik mantığınızı test etmek üzere bir sanal birimi etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:

adb shell sm set-virtual-disk true

Fiziksel bir depolama konumu seçin

Bazen dahili belleğinin bir bölümünü harici depolama olarak atayan bir cihaz aynı zamanda bir SD kart yuvası da sağlar. Bu durum, cihazın harici depolama içerebilecek birden fazla fiziksel birimi olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, uygulamaya özel depolamanız için hangisinin kullanılacağını seçmeniz gerekir.

Farklı konumlara erişmek için ContextCompat.getExternalFilesDirs() numaralı telefonu arayın. Kod snippet'inde gösterildiği gibi, döndürülen dizideki ilk öğe, birincil harici depolama birimi olarak kabul edilir. Bu ses düzeyini tamamen dolan veya kullanılamıyorsa kullanın.

Kotlin

val externalStorageVolumes: Array<out File> =
    ContextCompat.getExternalFilesDirs(applicationContext, null)
val primaryExternalStorage = externalStorageVolumes[0]

Java

File[] externalStorageVolumes =
    ContextCompat.getExternalFilesDirs(getApplicationContext(), null);
File primaryExternalStorage = externalStorageVolumes[0];

Kalıcı dosyalara erişme

Harici depolama alanından uygulamaya özel dosyalara erişmek için getExternalFilesDir() numaralı telefonu arayın.

Uygulamanızın performansını korumak için aynı dosyayı birden çok kez açıp kapatmayın.

Aşağıdaki kod snippet'i, getExternalFilesDir() yönteminin nasıl çağrılacağını gösterir:

Kotlin

val appSpecificExternalDir = File(context.getExternalFilesDir(null), filename)

Java

File appSpecificExternalDir = new File(context.getExternalFilesDir(null), filename);

Önbellek dosyaları oluşturma

Harici depolama alanındaki önbelleğe uygulamaya özel bir dosya eklemek için externalCacheDir referansını inceleyin:

Kotlin

val externalCacheFile = File(context.externalCacheDir, filename)

Java

File externalCacheFile = new File(context.getExternalCacheDir(), filename);

Önbellek dosyalarını kaldır

Bir dosyayı harici önbellek dizininden kaldırmak için dosyayı temsil eden bir File nesnesinde delete() yöntemini kullanın:

Kotlin

externalCacheFile.delete()

Java

externalCacheFile.delete();

Medya içeriği

Uygulamanız, kullanıcıya yalnızca uygulamanızın içinde değer sağlayan medya dosyalarıyla çalışıyorsa bu dosyaları, aşağıdaki kod snippet'inde gösterildiği gibi harici depolama içindeki uygulamaya özel dizinlerde depolamak en iyisidir:

Kotlin

fun getAppSpecificAlbumStorageDir(context: Context, albumName: String): File? {
  // Get the pictures directory that's inside the app-specific directory on
  // external storage.
  val file = File(context.getExternalFilesDir(
      Environment.DIRECTORY_PICTURES), albumName)
  if (!file?.mkdirs()) {
    Log.e(LOG_TAG, "Directory not created")
  }
  return file
}

Java

@Nullable
File getAppSpecificAlbumStorageDir(Context context, String albumName) {
  // Get the pictures directory that's inside the app-specific directory on
  // external storage.
  File file = new File(context.getExternalFilesDir(
      Environment.DIRECTORY_PICTURES), albumName);
  if (file == null || !file.mkdirs()) {
    Log.e(LOG_TAG, "Directory not created");
  }
  return file;
}

DIRECTORY_PICTURES gibi API sabit değerleri tarafından sağlanan dizin adlarını kullanmanız önemlidir. Bu dizin adları, dosyaların sistem tarafından düzgün bir şekilde işlenmesini sağlar. Önceden tanımlanmış alt dizin adlarından hiçbiri dosyalarınıza uygun değilse bunun yerine null öğesini getExternalFilesDir() dizinine aktarabilirsiniz. Bu işlem, harici depolama alanındaki kök uygulamaya özgü dizini döndürür.

Boş alan sorgusu

Birçok kullanıcının cihazında çok fazla depolama alanı olmadığından uygulamanız, alanı dikkatli bir şekilde tüketmelidir.

Ne kadar veri depoladığınızı önceden biliyorsanız getAllocatableBytes() numaralı telefonu arayarak cihazın uygulamanıza ne kadar alan sağlayabileceğini öğrenebilirsiniz. getAllocatableBytes() işlevinin döndürülen değeri, cihazdaki mevcut boş alan miktarından daha büyük olabilir. Bunun nedeni, sistemin diğer uygulamaların önbellek dizinlerinden kaldırabileceği dosyaları belirlemiş olmasıdır.

Uygulamanızın verilerini kaydetmek için yeterli alan varsa allocateBytes() numaralı telefonu arayın. Aksi takdirde, uygulamanız kullanıcıdan bazı dosyaları veya cihazdan tüm önbellek dosyalarını kaldırmasını isteyebilir.

Aşağıdaki kod snippet'i, uygulamanızın cihazdaki boş alanı nasıl sorgulayabileceğine dair bir örnek göstermektedir:

Kotlin

// App needs 10 MB within internal storage.
const val NUM_BYTES_NEEDED_FOR_MY_APP = 1024 * 1024 * 10L;

val storageManager = applicationContext.getSystemService<StorageManager>()!!
val appSpecificInternalDirUuid: UUID = storageManager.getUuidForPath(filesDir)
val availableBytes: Long =
    storageManager.getAllocatableBytes(appSpecificInternalDirUuid)
if (availableBytes >= NUM_BYTES_NEEDED_FOR_MY_APP) {
  storageManager.allocateBytes(
    appSpecificInternalDirUuid, NUM_BYTES_NEEDED_FOR_MY_APP)
} else {
  val storageIntent = Intent().apply {
    // To request that the user remove all app cache files instead, set
    // "action" to ACTION_CLEAR_APP_CACHE.
    action = ACTION_MANAGE_STORAGE
  }
}

Java

// App needs 10 MB within internal storage.
private static final long NUM_BYTES_NEEDED_FOR_MY_APP = 1024 * 1024 * 10L;

StorageManager storageManager =
    getApplicationContext().getSystemService(StorageManager.class);
UUID appSpecificInternalDirUuid = storageManager.getUuidForPath(getFilesDir());
long availableBytes =
    storageManager.getAllocatableBytes(appSpecificInternalDirUuid);
if (availableBytes >= NUM_BYTES_NEEDED_FOR_MY_APP) {
  storageManager.allocateBytes(
      appSpecificInternalDirUuid, NUM_BYTES_NEEDED_FOR_MY_APP);
} else {
  // To request that the user remove all app cache files instead, set
  // "action" to ACTION_CLEAR_APP_CACHE.
  Intent storageIntent = new Intent();
  storageIntent.setAction(ACTION_MANAGE_STORAGE);
}

Depolama alanı yönetimi etkinliği oluşturma

Uygulamanız, başlatıldığında kullanıcının cihazında depoladığı verileri yönetmesine olanak tanıyan özel bir etkinlik beyan edip oluşturabilir. Bu özel "alanı yönetme" etkinliğini, manifest dosyasındaki android:manageSpaceActivity özelliğini kullanarak tanımlarsınız. Uygulamanız etkinliği dışa aktarmadığında, yani etkinliğiniz android:exported öğesini false olarak ayarlandığında bile dosya yöneticisi uygulamaları bu etkinliği çağırabilir.

Kullanıcıdan bazı cihaz dosyalarını kaldırmasını isteyin

Kullanıcıdan kaldırılacak dosyaları seçmesini istemek için ACTION_MANAGE_STORAGE işlemini içeren bir intent çağırın. Bu niyet, kullanıcıya bir istem gösterir. İstenirse bu istem cihazda kullanılabilir boş alan miktarını gösterebilir. Bu kullanıcı dostu bilgileri göstermek için aşağıdaki hesaplamanın sonucunu kullanın:

StorageStatsManager.getFreeBytes() / StorageStatsManager.getTotalBytes()

Kullanıcıdan tüm önbellek dosyalarını kaldırmasını iste

Alternatif olarak, kullanıcıdan önbellek dosyalarını cihazdaki tüm uygulamalardan temizlemesini isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için ACTION_CLEAR_APP_CACHE intent işlemini içeren bir intent çağırın.

Ek kaynaklar

Dosyaları cihazın depolama alanına kaydetmeyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın.

Videolar