Privacyverklaring voor Studio Bot

In deze kennisgeving en ons Privacybeleid wordt beschreven hoe Studio Bot in Android Studio omgaat met uw gegevens. Lees ze zorgvuldig door.

Uw broncode in Android Studio valt niet onder deze Privacyverklaring, behalve wanneer u deze indient bij Studio Bot (bijv. prompts). Als u Studio Bot gebruikt, verzamelt Google uw prompts, gegenereerde uitvoer, gerelateerde informatie over functiegebruik en uw feedback. Google gebruikt deze gegevens om producten en services van Google en machinelearning-technologieën, waaronder zakelijke Google-producten zoals Google Cloud, te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen.

Menselijke reviewers kunnen uw prompts, gegenereerde uitvoer, gerelateerde informatie over functiegebruik en uw feedback lezen, annoteren en verwerken om de kwaliteit en onze producten te verbeteren. Neem in uw prompts of feedback geen gevoelige (bijvoorbeeld vertrouwelijke) of persoonlijke informatie op die kan worden gebruikt om u of anderen te identificeren. Uw gegevens worden maximaal 18 maanden bewaard en zo opgeslagen dat Google niet kan achterhalen wie de gegevens heeft verstrekt. Google kan gedurende deze periode geen verwijderingsverzoeken uitvoeren.

Servicevoorwaarden

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Studio Bot in Android Studio valt onder de Servicevoorwaarden van Google en de Aanvullende Servicevoorwaarden voor generatieve AI.