Instalowanie wersji testowej Android Studio

Jeśli chcesz mieć wcześniejszy dostęp do nowej wersji Androida Studio, nie musisz zastępować dotychczasowej wersji stabilnej. Podgląd Androida Studio możesz zainstalować razem ze stabilną wersją i pracować nad tymi samymi projektami aplikacji w obu z nich.

Jest to możliwe, ponieważ Android Studio przechowuje ustawienia dla każdej instalacji w folderach związanych z określoną wersją. Jeśli np. masz zainstalowaną stabilną wersję Androida Studio 2.3 i wersję testową Androida Studio 3.0 w systemie Windows, ustawienia każdej z nich zostaną zapisane w tych katalogach:

C:\Users\Jamie\.AndroidStudio2.3\
C:\Users\Jamie\.AndroidStudioPreview3.0\

Na Macu te katalogi znajdują się w folderach ~/Library/Preferences/ i ~/Library/Application Support/. W systemie Linux znajdują się one w katalogu głównym.

Domyślnie wszystkie instalacje Android Studio korzystają z tej samej lokalizacji narzędzi Android SDK, która jest określona w Menedżerze SDK. Dlatego aktualizacje pozostałych narzędzi są dostępne we wszystkich wersjach Android Studio.

Pobierz wersję stabilną Android Studio tutaj, jeśli jeszcze jej nie masz. Warto go mieć na wypadek zauważenia nowego błędu w wersji testowej.

Zainstaluj równolegle z wersją stabilną

Po pobraniu wersji testowej Android Studio zapisz aplikację obok dowolnej innej wersji Android Studio w sposób opisany poniżej.

Windows:

 1. Rozpakuj plik ZIP.
 2. Zmień nazwę powstałego folderu na unikalną, na przykład „Android Studio Preview”.
 3. Przenieś go w inne miejsce, na przykład obok dotychczasowej instalacji Android Studio w usłudze C:\Program Files\Android\.
 4. W aplikacji C:\Program Files\Android\Android Studio Preview\bin\ uruchom studio64.exe (a jeśli korzystasz z komputera 32-bitowego, uruchom studio.exe).
 5. Aby wyświetlić podgląd wersji w menu Start, kliknij prawym przyciskiem myszy studio64.exe i wybierz Przypnij do menu Start.

Na Macu:

 1. Rozpakuj plik ZIP.

  Uwaga: jeśli pobierzesz wersję 2.3 lub starszą, nazwa aplikacji nie będzie zawierać numeru wersji. Zanim przeniesiesz nową wersję do katalogu aplikacji, musisz zmienić jej nazwę. W przeciwnym razie możesz zastąpić dotychczasową wersję Android Studio.

 2. Przeciągnij plik aplikacji do folderu Applications (Aplikacje).
 3. Teraz go uruchom.

Linux:

 1. Rozpakuj plik ZIP.
 2. Zmień nazwę powstałego folderu na unikalną, na przykład „android-studio-preview”.
 3. Przenieś go tam, gdzie masz wersję stabilną, na przykład w /usr/local/ w przypadku profilu użytkownika lub /opt/ w przypadku udostępnionych użytkowników.
 4. Otwórz terminal, przejdź do interfejsu android-studio-preview/bin/ i uruchom studio.sh.