Mẫu: Hướng dẫn từng bước

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần này cung cấp hướng dẫn từng bước chi tiết về một số mẫu quan trọng. Các mẫu như sau:

  • hello-jni: Một ứng dụng rất cơ bản minh hoạ hoạt động cốt lõi của NDK.
  • native-activity (hoạt động gốc): Một ứng dụng trình bày những kiến thức cơ bản về cách tạo một ứng dụng gốc thuần tuý. Ứng dụng này tập trung vào android_native_app_glue library.
  • Teapot (Ấm trà): Bản minh hoạ OpenGL đơn giản, giới thiệu lớp ndk_helper.