Tổng quan về thông báo ngắn

Thông báo ngắn cung cấp thông tin phản hồi dễ hiểu về thao tác trong một cửa sổ nhỏ bật lên. Thông báo này chỉ chiếm lượng không gian cần thiết để hiển thị nội dung thông báo. Bạn vẫn có thể nhìn thấy và tương tác với hoạt động hiện tại. Thông báo ngắn tự động biến mất sau khi hết thời gian hiển thị.

Ví dụ: khi bạn nhấp vào Gửi trên một email, thông báo nhanh "Đang gửi thư..." sẽ xuất hiện, như trong ảnh chụp màn hình dưới đây:

Hình ảnh thiết bị Android hiển thị cửa sổ bật lên hiển thị thông báo ngắn "Đang gửi tin nhắn" bên cạnh biểu tượng ứng dụng

Nếu ứng dụng của bạn dành cho Android 12 (API cấp 31) trở lên, thông báo ngắn sẽ bị giới hạn ở 2 dòng văn bản và hiển thị biểu tượng ứng dụng bên cạnh văn bản. Lưu ý độ dài của văn bản này thay đổi theo kích thước màn hình. Vì vậy, bạn nên tạo văn bản ngắn gọn nhất có thể.

Lựa chọn thay thế cho việc sử dụng thông báo ngắn

Nếu ứng dụng chạy trên nền trước, hãy cân nhắc sử dụng thanh thông báo nhanh thay vì sử dụng thông báo ngắn. Thanh thông báo nhanh bao gồm các tùy chọn mà người dùng có thể thao tác nhằm mang lại trải nghiệm ứng dụng tốt hơn.

Nếu ứng dụng chạy trong nền và bạn muốn người dùng thực hiện thao tác nào đó, hãy sử dụng thông báo.

Tạo bản sao đối tượng Thông báo ngắn (Toast)

Sử dụng phương thức makeText(). Phương thức này nhận các tham số sau:

  1. Hoạt động Context.
  2. Văn bản nên xuất hiện trước người dùng.
  3. Thời gian thông báo ngắn hiển thị trên màn hình.

Phương thức makeText() trả về một đối tượng Toast đã khởi tạo đúng cách.

Hiện thông báo ngắn

Để hiển thị thông báo ngắn, hãy gọi phương thức show(), như được minh họa trong ví dụ sau:

Kotlin

val text = "Hello toast!"
val duration = Toast.LENGTH_SHORT

val toast = Toast.makeText(this, text, duration) // in Activity
toast.show()

Java

CharSequence text = "Hello toast!";
int duration = Toast.LENGTH_SHORT;

Toast toast = Toast.makeText(this /* MyActivity */, text, duration);
toast.show();

Tạo chuỗi các cuộc gọi bằng phương thức thông báo ngắn

Bạn có thể liên kết các phương thức để tránh bị giữ lại đối tượng Toast, như hiển thị trong đoạn mã sau:

Kotlin

Toast.makeText(context, text, duration).show()

Java

Toast.makeText(context, text, duration).show();