Chất lượng của ứng dụng Wear OS

Danh sách kiểm tra trên trang này trình bày nhiều yêu cầu nhằm giúp bạn đánh giá chất lượng của ứng dụng Wear OS và làm theo Nguyên tắc phát triển Wear OS. Mỗi yêu cầu đều có một mã nhận dạng duy nhất mà bạn có thể thấy hữu ích khi liên lạc với nhóm của mình. Nếu không tuân thủ tất cả yêu cầu này, ứng dụng của bạn có thể bị Cửa hàng Play từ chối.

Phần nhật ký phiên bản trên trang này cho thấy danh sách kiểm tra đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Yêu cầu

Để phát hành trên Cửa hàng Play, ứng dụng đồng hồ của bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu hiện hành. Ngoài ra, ứng dụng di động của bạn phải đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về chất lượng của ứng dụng. Để lọc các nguyên tắc có liên quan đến ứng dụng của bạn, hãy chọn các mục Ứng dụngMặt đồng hồ trong danh sách kiểm tra mang tính tương tác sau đây:

Danh mục yêu cầu về chất lượng

Phiên bản SDK mục tiêu

Kiểm tra ứng dụng của bạn

Kiểm thử ứng dụng và đảm bảo ứng dụng đó hoạt động trên đồng hồ chạy Wear OS 3.0 trở lên. Nếu bạn ghép nối thiết bị di động hoặc trình mô phỏng với trình mô phỏng Wear OS để kiểm thử, hãy kiểm tra cách ứng dụng của bạn hoạt động trên từng trình mô phỏng sau:

 • Wear OS tròn nhỏ 1,2 inch (192 dp)
 • Wear OS lớn tròn 1,39 inch (227 dp)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Phòng thử nghiệm Firebase để chạy các chương trình kiểm thử được viết cho ứng dụng Wear OS độc lập trên các thiết bị Google Pixel Watch thực. Hãy tìm hiểu thêm về các thiết bị Android thực được hỗ trợ trong Phòng thử nghiệm Firebase.

Định dạng mặt đồng hồ

Lưu ý: Kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2024, mặt đồng hồ phải sử dụng Định dạng mặt đồng hồ để cài đặt trên những đồng hồ mới chạy sẵn Wear OS 5. Tìm hiểu thêm về những thay đổi mà người dùng nhìn thấy trong bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.

Ngoài ra, kể từ đầu năm 2025 (ngày cụ thể sẽ được công bố trong quý 4 năm 2024), tất cả mặt đồng hồ mới xuất bản trên Google Play đều phải sử dụng Định dạng mặt đồng hồ.

Trải nghiệm về hình ảnh

Các yêu cầu sau đây cho phép ứng dụng của bạn tuân theo các kiểu tương tác và thiết kế quan trọng để tạo ra trải nghiệm người dùng nhất quán, trực quan và thú vị trên Wear OS:

Khu vực Yêu cầu ID Benchmark (Điểm chuẩn)
Hỗ trợ tiếp cận Cỡ chữ do người dùng định cấu hình WO-V1

Ứng dụng của bạn phải tuân thủ cỡ chữ mà người dùng đặt trong phần cài đặt hệ thống. Nếu người dùng chọn cỡ chữ lớn hơn, hãy đảm bảo rằng văn bản và các thành phần điều khiển không chồng chéo lên nhau và không bị các cạnh màn hình cắt mất.

Hỗ trợ tiếp cận Đích chạm WO-V2

Cung cấp đích chạm có kích thước tối thiểu là 48x48dp trên ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ tiếp cận trên Wear OS.

Thao tác Tính năng điều hướng quay lại WO-V3

Cho phép người dùng vuốt để đóng từ hầu hết các màn hình.

Đối với các màn hình có hoạt động thể dục đang diễn ra hoặc màn hình kéo, chẳng hạn như ở chế độ xem bản đồ tương tác, bạn không cần thực hiện yêu cầu này nhưng phải đưa ra lời kêu gọi hành động rõ ràng để đóng chế độ xem đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Vuốt để đóng.

Thao tác Các hoạt động liên tục WO-V4

Khi người dùng có một hoạt động đang diễn ra, bạn phải làm như sau:

 • Hiển thị chỉ báo cho hoạt động đang diễn ra trên mặt đồng hồ.
 • Cập nhật các ứng dụng gần đây bằng khối trình chạy ứng dụng thích hợp cho hoạt động đang diễn ra đó.
 • Tham chiếu đến hoạt động đang diễn ra từ thẻ thông tin. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các thẻ thông tin về Hoạt động đang diễn ra.)
Thao tác Duy trì trạng thái của ứng dụng WO-V5

Giữ nguyên trạng thái của ứng dụng hoặc người dùng khi rời khỏi nền trước và ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu ngoài ý muốn do thao tác quay lại và các thay đổi khác về trạng thái.

Khi ứng dụng của bạn được tiếp tục trong vòng vài phút kể từ lần sử dụng gần nhất, chẳng hạn như từ trình chuyển đổi ứng dụng gần đây, hãy khôi phục trạng thái ứng dụng gần với trạng thái trước đó nhất có thể.

Thao tác Trình chạy ứng dụng WO-V6

Trong trình chạy ứng dụng, hãy thể hiện chính xác tên và biểu tượng của ứng dụng, nhất quán với cách triển khai thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xuất hiện trong mục gần đây và tiếp tục ứng dụng.

Không áp dụng Không áp dụng WO-V7

Đây không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Thao tác Thanh cuộn WO-V8

Hiển thị thanh cuộn khi người dùng tương tác với một chế độ xem có thể cuộn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiện thanh cuộn.

Thẻ thông tin Trạng thái đã đăng xuất WO-V9

Nếu bạn đưa một thẻ thông tin vào ứng dụng và người dùng đã đăng xuất, hãy nhắc người dùng đăng nhập khi họ mở thẻ thông tin đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Trạng thái trống.

Thẻ thông tin Bản xem trước WO-V10

Nếu bạn đưa một thẻ thông tin vào ứng dụng, hãy thêm bản xem trước của thẻ thông tin để giúp người dùng thấy được nội dung xuất hiện trong trình quản lý thẻ thông tin trên đồng hồ và điện thoại của họ.

Để biết thông số kỹ thuật về tài sản để xem trước, hãy xem Nguyên tắc thiết kế thẻ thông tin.

Không áp dụng Không áp dụng WO-V11

Đây không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Chất lượng hình ảnh Hiện thời gian (mặt đồng hồ) WO-V12

Hiện rõ thời gian trong ngày trên mặt đồng hồ.

Chất lượng hình ảnh Nền đen WO-V13

Sử dụng nền đen cho mọi ứng dụng và thẻ thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Màu sắc.

Chất lượng hình ảnh Cỡ chữ WO-V14

Sử dụng cỡ chữ tối thiểu là 12sp cho văn bản thiết yếu và 10sp cho văn bản không thiết yếu. Nhờ vậy, văn bản ứng dụng đủ lớn để có thể đọc nhanh.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Kiểu chữ.

Chất lượng hình ảnh Màn hình chờ WO-V15

Hiện biểu tượng ứng dụng 48x48 dp trên nền đen khi khởi động ứng dụng.

Biểu tượng màn hình chờ phải khớp với biểu tượng trình chạy ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lồng ghép thương hiệu khi ra mắt ứng dụng.

Chất lượng hình ảnh Hình dạng đồng hồ WO-V16

Nội dung ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây về chất lượng hình ảnh:

 • Vừa với vùng hiển thị thực tế.
 • Không có văn bản hoặc chế độ điều khiển nào chồng chéo lên nhau.
 • Không có văn bản hoặc chế độ điều khiển nào bị cắt do cạnh màn hình.
 • Lớn hơn hoặc bằng hình tròn 192 dp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xử lý nhiều hình dạng đồng hồ.

Hiệu suất và chức năng

Hãy làm theo các yêu cầu sau để định cấu hình ứng dụng một cách chính xác và mang lại hiệu suất cũng như hành vi chức năng dự kiến:

Khu vực Yêu cầu ID Benchmark (Điểm chuẩn)
SDK Cấp API mục tiêu WO-P1

Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu của Google Play về cấp độ API mục tiêu.

Độ ổn định Trải nghiệm cơ bản của người dùng (ứng dụng) WO-P2

Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cài đặt, khởi chạy và hoàn thành các thao tác cần thiết mà không gặp sự cố.

Độ ổn định Trải nghiệm cơ bản của người dùng (mặt đồng hồ) WO-P3

Đảm bảo rằng người dùng có thể cài đặt, thiết lập và cá nhân hoá mặt đồng hồ mà không gặp sự cố, bao gồm cả việc thêm các chức năng (nếu có).

Không áp dụng Không áp dụng WO-P4

Đây không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Ứng dụng đồng hành Ứng dụng đồng hành WO-P5

Đối với các ứng dụng không độc lập, hãy đảm bảo rằng ứng dụng đồng hành có thể kết nối với ứng dụng Wear và cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Wear như mong đợi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chất lượng cốt lõi của ứng dụng.

Danh tính Xác thực WO-P6

Ứng dụng của bạn không được yêu cầu người dùng nhập tên người dùng hoặc mật khẩu ngay trên thiết bị Wear OS.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp hay nhất, hãy xem bài viết Xác thực trên thiết bị đeo.

Pin Luôn bật – Định dạng mặt đồng hồ WO-P7

Có chế độ Màn hình luôn bật và chiếu sáng không quá 15% điểm ảnh.

Hiệu suất Mức sử dụng bộ nhớ – Định dạng mặt đồng hồ WO-P8

Các thành phần không vượt quá ngân sách bộ nhớ 10 MB ở chế độ môi trường xung quanh và 100 MB ở chế độ tương tác.

Không áp dụng Không áp dụng WO-P9

Đây không còn là yêu cầu về chất lượng đối với ứng dụng Wear OS nữa.

Chức năng Chức năng – Định dạng mặt đồng hồ WO-P10

Mặt đồng hồ không được có quá 8 khu vực hiển thị chức năng.

Google Play

Hãy làm theo các yêu cầu sau để định cấu hình ứng dụng một cách nhất quán với các trang thông tin và mục phân loại khác trên Google Play:

Khu vực Yêu cầu ID Benchmark (Điểm chuẩn)
Chính sách của Play Chính sách của Play WO-G1

Ứng dụng của bạn phải tuân thủ các yêu cầu của Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển của Play.

Trang thông tin chi tiết về ứng dụng Nội dung mô tả ở trang thông tin trên Google Play WO-G2

Trang thông tin ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Google Play phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

 • Liệt kê các tính năng chính của ứng dụng.
 • Nhắc đến Wear OS.
 • Đừng đề cập đến Android Wear.
 • Đề cập đến thẻ thông tin hoặc chức năng nếu nền tảng tương ứng có trong ứng dụng của bạn.
 • Được bản địa hoá sang các ngôn ngữ mà ứng dụng cung cấp.
Trang thông tin chi tiết về ứng dụng Biểu tượng ở trang thông tin trên Google Play (ứng dụng) WO-G3

Sử dụng quy cách thiết kế biểu tượng trên Google Play để tạo biểu tượng ứng dụng.

Trang thông tin chi tiết về ứng dụng Biểu tượng ở trang thông tin trên Google Play (mặt đồng hồ) WO-G4

Đối với một mặt đồng hồ, biểu tượng phải thực hiện những việc sau:

 • Thể hiện chính xác mặt đồng hồ.
 • Không bao gồm văn bản, đồ hoạ hoặc khung hình trên thiết bị không thuộc trải nghiệm trên mặt đồng hồ.

Ứng dụng có nhiều mặt đồng hồ hoặc ứng dụng không chỉ là mặt đồng hồ sẽ được miễn trách nhiệm đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, người dùng sẽ dễ tìm thấy ứng dụng trên Cửa hàng Play nếu chỉ có một mặt đồng hồ duy nhất.

Sử dụng quy cách thiết kế biểu tượng trên Google Play để tạo biểu tượng ứng dụng.

Trang thông tin chi tiết về ứng dụng Ảnh chụp màn hình trang thông tin trên Google Play (ứng dụng) WO-G5

Trang thông tin ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Google Play phải thực hiện những việc sau:

 • Có ít nhất một ảnh chụp màn hình mô tả chính xác phiên bản hiện tại của ứng dụng đó trên Wear OS.
 • Cung cấp ảnh chụp màn hình chỉ thể hiện giao diện của ứng dụng.
 • Không dùng nền trong suốt hoặc hiệu ứng phủ.
 • Đừng đặt ảnh chụp màn hình trong khung thiết bị hoặc cung cấp văn bản hay đồ hoạ bổ sung không có trong giao diện của ứng dụng.
 • Dùng ảnh chụp màn hình với tỷ lệ khung hình 1:1.

Nếu ứng dụng cung cấp Thẻ thông tin thì bạn nên chia sẻ ảnh chụp màn hình của chức năng Thẻ thông tin đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm nội dung xem trước để làm nổi bật ứng dụng.

Lưu ý: Android Studio (Hedgehog trở lên) cung cấp chức năng chụp ảnh màn hình tương thích với Play. Trong hộp thoại Chụp ảnh màn hình, hãy chọn Tương thích với Cửa hàng Play trong trình đơn thả xuống để cung cấp ảnh chụp màn hình tương thích cho quá trình xem xét ứng dụng.

Trang thông tin chi tiết về ứng dụng Phát ảnh chụp màn hình trang thông tin (mặt đồng hồ) WO-G6

Trang thông tin mặt đồng hồ của bạn trên Cửa hàng Google Play phải thực hiện những việc sau:

 • Có ít nhất một ảnh chụp màn hình mô tả chính xác phiên bản hiện tại của mặt đồng hồ đó.
 • Cho thấy nhiều cách bố trí mặt đồng hồ nếu mặt đồng hồ đó tuỳ chỉnh được.
 • Cung cấp ảnh chụp màn hình chỉ thể hiện trải nghiệm trên mặt đồng hồ.
 • Đừng đặt ảnh chụp màn hình trong khung thiết bị hoặc thêm văn bản, hình ảnh đồ hoạ hoặc hình nền bổ sung không có trong giao diện của ứng dụng.
 • Dùng ảnh chụp màn hình với tỷ lệ khung hình 1:1.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm nội dung xem trước để làm nổi bật ứng dụng.

Xuất bản ứng dụng Đóng gói ứng dụng WO-G7

Nếu ứng dụng Wear OS của bạn có một ứng dụng điện thoại đi kèm, thì bạn phải sử dụng cùng một tên gói và khoá ký ứng dụng cho ứng dụng Wear và ứng dụng dành cho điện thoại.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đóng gói và phân phối ứng dụng Wear.

Xuất bản ứng dụng Thông tin đăng nhập WO-G8

Đối với ứng dụng có tính năng có tính phí, bạn phải cung cấp thông tin đăng nhập trong Google Play Console để kiểm thử trải nghiệm toàn diện trong ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quyền truy cập vào ứng dụng trong bài viết Chuẩn bị ứng dụng để gửi đi xem xét.

Xuất bản ứng dụng Thẻ danh mục WO-G9

Tự gắn thẻ tất cả mặt đồng hồ mà bạn gửi trên Google Play Console với các danh mục phù hợp thể hiện chính xác mặt đồng hồ đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mặt đồng hồ tự gắn thẻ.

Xuất bản ứng dụng Số lượng hình dạng mặt đồng hồ đã khai báo WO-G10

Nếu bạn dùng tệp watch_face_shapes.xml, thì tệp đó chỉ có thể chứa 10 phần tử <WatchFace> riêng biệt, đại diện cho nhiều hình dạng mặt đồng hồ mà thiết kế của mặt đồng hồ hỗ trợ.

Xuất bản ứng dụng Kích thước tệp nguồn WO-G11

Tổng kích thước của tệp nguồn XML xác định thiết kế mặt đồng hồ không được vượt quá 10 MB.

Câu hỏi thường gặp

Sau khi tôi gửi ứng dụng dành cho Wear OS để được xem xét, làm cách nào để biết liệu ứng dụng của tôi có đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của Wear OS hay không?

Nếu ứng dụng của bạn không đáp ứng các yêu cầu về khả năng hữu dụng theo mô tả trên trang này, nhóm Cửa hàng Play sẽ liên hệ với bạn qua địa chỉ email nêu trong tài khoản Google Play Console liên kết với ứng dụng đó.

Ứng dụng của tôi nhắm đến các kiểu dáng thiết bị khác ngoài Wear OS. Nếu ứng dụng của tôi không đáp ứng các yêu cầu của Wear OS, thì ứng dụng mới hoặc đã cập nhật của tôi có còn xuất hiện trên Google Play đối với các thiết bị khác không?

Chỉ có thể phát hành bản cập nhật trang thông tin trên Cửa hàng Google Play nếu mọi thay đổi đều được phê duyệt. Nếu một bản cập nhật cấu phần phần mềm dành riêng cho từng hệ số hình dạng đang chặn các bản cập nhật khác đối với trang thông tin của bạn trên các thiết bị khác như điện thoại hoặc máy tính bảng, thì bạn nên xoá cấu phần phần mềm đó bằng cách thay thế cấu phần phần mềm đó bằng một nội dung gửi trống cho đến khi bạn giải quyết được các yêu cầu.

Để biết thông tin về cách phát hành ứng dụng Wear OS lên Google Play, hãy xem bài viết Phân phối ứng dụng trên Wear OS.

Làm cách nào để quản lý các lỗi vi phạm chính sách và việc khiếu nại?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý các lỗi vi phạm chính sách và đơn khiếu nại trong trung tâm chính sách của Google Play.

Nhật ký phiên bản

Bảng dưới đây tóm tắt các nội dung đã thay đổi trên trang này:

Ngày Mô tả về sự thay đổi
Ngày 15 tháng 5 năm 2024

Một số nội dung cập nhật:

 • Đã chỉ định giới hạn về số lượng hình dạng mặt đồng hồ trong tệp nguồn mặt đồng hồ (res/xml/watch_face_shapes.xml).
 • Làm rõ tổng giới hạn kích thước của tệp nguồn mặt đồng hồ.
Ngày 14 tháng 2 năm 2024 Loại bỏ yêu cầu triển khai phương thức nhập dữ liệu xoay để cuộn qua các màn hình trong các ứng dụng Wear OS (WO-V7).
Ngày 3 tháng 1 năm 2024 Bổ sung hướng dẫn về cách quản lý các trường hợp khiếu nại và lỗi vi phạm chính sách.
Ngày 21 tháng 11 năm 2023 Cập nhật nguyên tắc về ảnh chụp màn hình trang thông tin ứng dụng trên Cửa hàng Google Play (WO-G5) để làm rõ rằng hình ảnh của trang thông tin ứng dụng không được dùng nền trong suốt hoặc có lớp phủ.
Ngày 19 tháng 10 năm 2023 Cập nhật nguyên tắc về hỗ trợ tiếp cận (WO-V1) và hình dạng đồng hồ (WO-V16) để đề cập rằng các phần tử không được chồng chéo lên nhau. Điều này áp dụng cho các thành phần văn bản và thành phần nội dung.
Ngày 21 tháng 9 năm 2023 Cập nhật yêu cầu về hiển thị thanh cuộn (WO-V8) để làm rõ thời điểm cần hiển thị thanh cuộn.
Ngày 19 tháng 9 năm 2023 Cập nhật yêu cầu màn hình chờ (WO-V15) để đề cập rằng biểu tượng màn hình chờ phải khớp với biểu tượng trình chạy ứng dụng.
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 Đổi tên "các yêu cầu sắp tới" thành "yêu cầu" và giờ đây chúng đã có hiệu lực.
Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Cập nhật các yêu cầu về mức sử dụng bộ nhớ cho Định dạng mặt đồng hồ (WO-P8) để làm rõ hạn mức bộ nhớ dành riêng cho chế độ tương tác và chế độ môi trường xung quanh.
Ngày 14 tháng 8 năm 2023 Xoá các yêu cầu để đặt trạng thái độc lập trong tệp kê khai ứng dụng, đối với cả ứng dụng đầy đủ (WO-P4) và mặt đồng hồ sử dụng Định dạng mặt đồng hồ (WO-P9).
Ngày 4 tháng 8 năm 2023

Một số nội dung cập nhật:

 • Cập nhật yêu cầu về "Biểu tượng trang thông tin trên Cửa hàng Play (mặt đồng hồ)" (WO-G4). Biểu tượng không được bao gồm khung thiết bị không thuộc trải nghiệm mặt đồng hồ.
 • Cập nhật yêu cầu về "Nội dung mô tả ở trang thông tin trên Google Play" (WO-G2). Các ứng dụng không cần phải cập nhật nội dung mô tả trên Cửa hàng Play cho từng bản dựng. Ứng dụng phải liệt kê các tính năng chính của ứng dụng trong phần mô tả trên Cửa hàng Play.
Ngày 13 tháng 7 năm 2023

Một số nội dung cập nhật:

 • Xoá yêu cầu hiện thời gian trong các ứng dụng Wear OS (WO-V11). Bạn vẫn phải có mặt đồng hồ để hiện thời gian.
 • Cập nhật yêu cầu về chất lượng "trạng thái duy trì ứng dụng" (WO-V5).
 • Cập nhật yêu cầu về phiên bản SDK mục tiêu. Giờ đây, các ứng dụng có thể nhắm đến mọi phiên bản từ Android 11 (API cấp 30) đến Android 13 (API cấp 33).
Ngày 10 tháng 5 năm 2023 Bổ sung yêu cầu đối với các ứng dụng sử dụng Định dạng mặt đồng hồ.
Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Thêm lời nhắc rằng trang thông tin ứng dụng trên Google Play nên đề cập đến thẻ thông tin hoặc chức năng nếu ứng dụng hỗ trợ các thẻ thông tin hoặc chức năng đó.
Ngày 28 tháng 2 năm 2023

Một số nội dung cập nhật:

 • Cập nhật bộ trình mô phỏng được đề xuất để kiểm thử.
 • Thêm yêu cầu để nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở lên.
 • Bổ sung một bộ yêu cầu sắp tới có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.
Ngày 9 tháng 2 năm 2023 Thêm nguyên tắc về tính năng tự gắn thẻ cho mặt đồng hồ.
Ngày 8 tháng 3 năm 2022 Làm rõ rằng các ứng dụng độc lập được phép sử dụng ứng dụng đồng hành cho quy trình đăng nhập.
Ngày 10 tháng 12 năm 2021 Thêm nguyên tắc kiểm thử ứng dụng trên Wear OS 3.
Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Thêm nguyên tắc cho biểu tượng liên kết với mặt đồng hồ (WO-F4).
Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Làm rõ nguyên tắc về nội dung và định dạng ảnh chụp màn hình (WO-F2).
Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Một số nội dung cập nhật:

 • Thêm nguyên tắc về thông báo cho các kênh và mức độ ưu tiên, đồng thời thêm lời nhắc rằng bạn không được phép sử dụng chiến dịch quảng cáo chéo trong phần thông báo (VX-S1).
 • Thêm các nguyên tắc nhắn tin cho việc xếp hạng tin nhắn trả lời trực tiếp và chia sẻ trực tiếp (VX-S2).
 • Đề xuất một số trình mô phỏng để kiểm thử ứng dụng Wear OS.
Ngày 9 tháng 11 năm 2020 Làm rõ rằng các ứng dụng độc lập không được yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng đồng hành trên thiết bị di động.
Ngày 14 tháng 3 năm 2017 Đã xuất bản phiên bản đầu tiên.