Nền tảng và các chính sách của chúng tôi liên tục phát triển để cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn. Trang này cập nhật thông tin mới nhất về những chính sách đó, bao gồm cả các thay đổi mà bạn có thể phải thực hiện. Cảm ơn bạn đã luôn cập nhật ứng dụng và trò chơi cho phù hợp.

Lịch trình

Ngày Nội dung cập nhật về chính sách
Tháng 11 năm 2023 Bản cập nhật ứng dụng phải dùng Thư viện Play Billing 5 trở lên.
Tháng 12/2023 Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về xoá dữ liệu người dùng – tài khoản.
Tháng 1/2024

Chuyển đổi từ API Chứng thực SafetyNet sang API Tính toàn vẹn của Play. Thời hạn vào tháng 6/2023 được kéo dài đến tháng 1/2024.

Các ứng dụng mới phải dùng API monetization.subscriptions để quản lý danh mục gói thuê bao.

Các ứng dụng GenAI phải tuân thủ chính sách của chúng tôi, bao gồm cả nội dung liên quan đến tính năng báo cáo và gắn cờ cho một số ứng dụng.

Tháng 2/2024

Mọi nhà phát triển có tài khoản Play Console đều phải chọn hạn cuối muốn hoàn tất quy trình xác minh tài khoản bắt buộc.

Tháng 5/2024

Tất cả các ứng dụng phải dùng API monetization.subscriptions để quản lý danh mục gói thuê bao.

Đối với ứng dụng nhắm đến Android U (API cấp 34) trở lên, USE_FULL_SCREEN_INTENT hiện là một quyền đặc biệt cho ứng dụng. Quyền này chỉ được cấp tự động cho những ứng dụng bắt buộc phải có thông báo toàn màn hình để cung cấp chức năng cốt lõi.

Yêu cầu mới dành cho các ứng dụng thuộc danh mục Ứng dụng sức khoẻ.

Tháng 8 năm 2024

Các ứng dụng chỉ có thể truy cập vào những ảnh và video liên quan trực tiếp đến chức năng của ứng dụng. Nếu không, các ứng dụng sẽ được yêu cầu dùng một công cụ chọn của hệ thống, chẳng hạn như công cụ chọn ảnh của Android.

Tháng 1 năm 2025

Chứng thực SafetyNet sẽ bị tắt. Thời hạn vào tháng 6/2024 được kéo dài đến tháng 1/2025.

Các thay đổi nổi bật

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến Hành vi sử dụng sai trái thiết bị và mạng, Nội dung và dịch vụ về sức khoẻ, Quyền truy cập vào ảnh và video cũng như nội dung do AI tạo.

Các mốc thời hạn đã qua

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến Yêu cầu mở rộng của Play Console, Dịch vụ tài chính cho nội dung dựa trên chuỗi khối (blockchain) và nhiều nội dung khác. Thời hạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, mặc dù một số chính sách có thời gian gia hạn dài hơn.