Các công cụ và thông tin giúp bạn chuẩn bị nội dung quảng bá để sử dụng trong hoạt động tiếp thị.
Hướng dẫn thiết kế, mẫu và ví dụ để tạo biểu tượng ứng dụng cho Cửa hàng Google Play.
Nguyên tắc và nội dung tải xuống về các thương hiệu Android và Google Play.
Nhanh chóng tạo huy hiệu cho ứng dụng và tải huy hiệu có độ phân giải cao, được bản địa hoá sang nhiều ngôn ngữ.
Kéo và thả ảnh chụp màn hình ứng dụng của bạn vào hình minh hoạ thiết bị để hình ảnh quảng cáo đẹp hơn đồng thời thể hiện rõ ngữ cảnh hơn.
Tổng quan về các đặc điểm thiết bị và các phiên bản nền tảng đang hoạt động trong hệ sinh thái Android.
Tạo đường liên kết đưa người dùng đến ứng dụng bạn đã phát hành trên Google Play thông qua thao tác duyệt xem hoặc tìm kiếm.
Phân phối ứng dụng theo cách bạn muốn, qua cửa hàng hay phương thức phân phối bất kỳ.