Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng Android

Tìm hiểu các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận tạo ra sự khác biệt lớn cho người dùng, trong đó có độ tương phản màu, kích thước đích chạm và gắn nhãn nội dung.

 

Làm quen với tính năng Hỗ trợ tiếp cận trên Android

Video

Tìm hiểu về hỗ trợ tiếp cận và làm quen với các khái niệm trong loạt nội dung này.

Hỗ trợ tiếp cận trên Android

Video

Tìm hiểu cách người dùng khuyết tật có thể sửa đổi cấu hình mặc định của thiết bị Android để thiết bị trở nên hữu dụng hơn.

Dịch vụ hỗ trợ tiếp cận và Mô hình hỗ trợ tiếp cận của Android

Video

Tìm hiểu cách Khung Android giao tiếp với Dịch vụ hỗ trợ tiếp cận, cung cấp một cách khác để người dùng khuyết tật sử dụng thiết bị Android.

Các vấn đề thường gặp về hỗ trợ tiếp cận

Bài viết

Tìm hiểu cách người dùng khuyết tật có thể sửa đổi cấu hình mặc định của thiết bị Android để thiết bị trở nên hữu dụng hơn.

Kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng

Bài viết

Tìm hiểu cách kiểm thử khả năng hỗ trợ tiếp cận và trải nghiệm ứng dụng dưới góc độ của người dùng.

Khắc phục các vấn đề thường gặp về hỗ trợ tiếp cận

Lớp học mã

Tìm hiểu cách triển khai các phương pháp hay nhất để gắn nhãn nội dung, triển khai đích chạm và triển khai độ tương phản, cũng như cách sửa và khắc phục các vấn đề này.

Bài kiểm tra về chủ đề Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng Android

Kiểm tra kiến thức để đạt được huy hiệu.